KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta sadikakdemir@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1855-7264
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 24.06.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.06.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.04.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Arşiv Vesikaları, Osmanlıca, Isparta Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 AKDEMİR, M. Sadık, Osmanlı Dönemi Isparta Vakıfları Camiler ve Mescitler&Tekkeler ve Zâviyeler, Hondu Yayınları, 336s., Isparta 2011.
 • 2 AKDEMİR, M. Sadık, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta (Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hayat), Isparta Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:2, 246 s., Isparta 2008.
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKDEMİR, M. Sadık, "Şer'iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Isparta'da Nakibü'l Eşraf Kaymakamlığı ve Seyyidler", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, Yıl:9, Sayı:17, 2007, s.143-177, Isparta
 • 2 AKDEMİR, M. Sadık, "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Uluborlu'daki Vakıf Hizmetleri", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, Yıl:7, Sayı:13, 2005, s.109-137, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKDEMİR, M. Sadık, "Ispartalı Şeyhülislamlar", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/1, Sayı:36, s.7-30, Isparta.
 • 2 Akdemir, M. Sadık, "Osmanlı Devleti'nde Ispartalı Nakîbüleşraflar",SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/2, Sayı:37, s.171-190, Isparta.
 • 3 Akdemir, M. Sadık, Böcüzâde Süleyman Sami Efendi ve Isparta Tarihi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, Sayı:25, s.145-162, Isparta.
 • 4 Akdemir, M. Sadık,"Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında XIX. Yüzyıl Burdur Vakıfları", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, Sayı:18, s.91-118, Isparta
 • 5 Yaman Bahattin, Akdemir M. Sadık,"1796 Tarihli Ehl-i Hiref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, Sayı:13, s.85-110, Isparta.
 • 6 Yaman, Bahattin, Akdemir M. Sadık,"Isparta Hisartepesi Kalesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, Sayı:12, s.67-95, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKDEMİR, M. Sadık, "Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında Burdur'daki Vakıf Hizmetleri", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur
 • 2 AKDEMİR, M. Sadık, "Isparta'da Gül ve Gülcülüğün Tarihi", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.
 • 3 AKDEMİR, M. Sadık, "Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Eğirdir'deki Vakıf Hizmetleri", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Eğirdir/Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKDEMİR, M. Sadık, "Kınalı Abdülkadir Hamîdî Efendi ve Tekkesi", Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, Isparta 2012.
 • 2 AKDEMİR, M. Sadık, "Kaybolmuş Bir Değer: Isparta Mevlevihanesi", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlana Sempozyumu, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Suriye, Ürdün ve Mısır Müze ve Kütüphanelerindeki Türk İslam Dönemi Resimli Yazmaları" Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı Destekli. Proje No: 919-M-09 Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bahattin YAMAN
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu (2014)
 • 2 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Isparta
 • 3 AKDEMİR, M. Sadık, "Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu" SDÜ.İlahiyat Fakültesi, Isparta 2007
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 AKDEMİR, M. Sadık , "Geçmişten Günümüze Camilerimiz ve Fonksiyonları", 1-7 Ekim 2006, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Panel, Uşak il Müftülüğü
 • 2 AKDEMİR, M. Sadık, "Hz. Peygamberin Yardımlaşmaya Verdiği Önem", 1997, Kutlu Doğum Haftası, Gölhisar Belediye Düğün Salonu (Konferans)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009,ISSN:1303-3670
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2013-2015)
VERDİĞİ DERSLER
İslam Kurumları Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
İslam Tarihi I
İslam Tarihi II
İslam Tarihi III
Osmanlıca
Siyer-i Nebi I
 
Bu İçeriği Paylaş!