KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Bahri TÜREN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Matematik Bölümü
Ana Bilim Dalı Cebir Ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462114124
E-Posta bahrituren@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23.06.1986
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 08.09.1989
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 05.06.1995
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Matris Teori-Toeplitz Matrislar,Matris Teori-Matris Nomları,Matris Teori-Primitif Kökler,Soyut Cebir-Primitif Kökler,Lineer Cebir
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türen, B., Saripınar E., 2005. Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar, SDÜ, Fen-Bilimleri Enstitiüsü Dergisi, 9(2), 33-37, Isparta.
 • 2 Türen, B., 1996, The eigenvalues of symmetric Toeplifz Matrices, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Dergisi, cilt 1-2, sayı:11, Kayseri.
 • 3 Bozkurt, D., Türen B., 1996, On the preudoinverces of Hankel matrices, Siberion jouinal of Differential Equation, Norosibirsak State Ünv., Russia.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nonselfadjoint operators generated by an infinite Jacobi matrix
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Toeplitz Matrisler ve Primitif Kökler
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hilbert Matrislerinin Logaritmik Ağırlıklı Matris Normları
 • 2 Pascal Benzeri Matrisler Üzerine
 • 3 Filbert Matrislerin Logaritmik Ağırlıklı Matris Normları
 • 4 Filbert Matrislerinin Normları
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XI. Ulusal Matematik Sempozyumu
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 1997-2004 ve 2010-2017 yılları arasında toplam 15 yıl Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayarla Matematik Uyg.
Cebir I
Cebir II
Genel Matematik I
Kalkülüs I
Kalkülüs II
Lineer Cebir I
Lineer Cebir II
Matematik II
Matematik III
Matematik IV
Matris Teori
Öz Değerler ve Benzerlik Dönüşümleri
Soyut Cebir I
Soyut Cebir II
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!