KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan KAZAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon 2462110253
E-Posta ramazankazan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0003 3103 111X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - 02.07.1985
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 03.06.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.07.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Arap Dili
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kazan, R.,Dr., 2010, el-Emsâlu'l-Arabiyyetu ve't-Turkiyyetu min Vicheti't-Te'sîri'l-Mutebâdil, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2010, sayı: 31, 107-130, Ankara.
 • 2 Kazan, R., Dr. 2008, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Proğramı ArapçaI ve Arapça II Sınav Soruları Üzerine Bir İnceleme, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 27, 65-78 Ankara.
 • 3 Kazan, R., 2003, el-Kalkaşandî'nin Subhu'l-A'şâ Adlı Eseri ve Edebî Özellikleri, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, sayı: 8, 107-128, Ankara.
 • 4 Kazan, R.,2002, Alkollü ve Uyuşturucu Maddelere Karşı İslam'ın Tavrı, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Yıl:2001, Sayı:8, 121-136, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kazan, R. Dr., 2007, "Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk Dilinin Gelişme Alanları", Türksoy Türk Dünyası ve Sanat Dergisi, Yıl:"2007, Sayı:"25, s.10-15, Ankara.
 • 2 Kazan, R. Dr., 2007, Dinî Açıdan İş ve Çalışma Hayatının Etik Boyutu, Yerel Siyaset Aylık Bilimsel Siyasî Dergi, Sayı: 18. http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=710
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kazan, R., 2011, Media Arabic(luğatu vesâili'l-İlâmi'l-Arabiyye) ve Uygulamalı Basın Arapçası Adlı İki Eser", EKEV Akedemi Dergisi, Yıl: 2011, sayı: 49, 307-309, Erzurum.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kazan, R., 2010, el-Emsâlu beyne'l-Arabiyyeti ve't-Turkiyyeti, Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hıvâru'l-Edebî Sempozyumu, Sayfa: 60, Amman- Ürdün,Yıl: 2010.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kütüb-i Sitte Çerçevesinde Hadislerde Ahde Vefa
 • Doktora Tezi
 • 1 Edebî Üslûp Açısından Hadis Metinleri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mahsum Emre "Kur'ân-ı Kerim'deki Kıssaların Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına Yansımaları" SDU. SBE. Isparta, 2017
 • 2 Zeyad Husham Mustafa MUSTAFA "Arap Gramer ve Belagatının Taharat Konusunda Fıkhî Tercihlere Tesiri"
 • 3 İrven, Nurullah, "Necip Mahfuz'un Abesu'l-Aktar İsimli Romanının İncelenmesi" SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta, 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kazan, R. Dr., 2006-2009, "Arapça Öğretiminde Kullanılan Dokümanların Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Görsel Dil Malzemesi Elde Edilmesi" adlı ortak proje.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uşak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tertip ettiği "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Arapça Öğretimi Çalıştayı", Uşak 19-20 Eylül,2015
 • 2 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tertip ettiği "İlahiyat Fakültelerinde Arapça Eğitimi ve araştırılmaları Çalıştayı", Konya,6-7 Haziran 2013.
 • 3 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin tertip ettiği "İmam Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı"na katılma, Konya 8 Haziran, 2013.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 MEB ÜRDÜN Arapça Bursu 08/02/2009 - 08/02/2010 Bir yıl
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 İrab Olgusu Bakımından Osmanlı Üdebasından Mehmed b. Halil’in “Türkçe Kaside Bürde Şerhi”
 • 2 Isparta Müftülüğü 2017 Ramazan ayı irşat etkinliği çerçevesinde İkram kavramı ve İftar adlı konuşma, 06.06. 2017 Isparta, 2017.
 • 3 Kazan, R. Doç. Dr., 2016 ,Cami , Cemaat v e Adab Kavramları Isparta Müftülüğü 2016 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat programı, 13.06.2016 Isparta.
 • 4 Kazan, R. Doç. Dr., 2016 , Kur'an ve Onu Okuma Isparta Müftülüğü 2016 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat programı, 22. 06. 2016 , Isparta.
 • 5 Kazan, R. Doç. Dr., 2016 , Dua Kavramı Isparta Müftülüğü 2016 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat programı, 27.06.2016 Isparta.
 • 6 Kazan, R. Doç. Dr., 2016 Dua Kavramı Isparta Müftülüğü 2016 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat programı, 27.06.2016, Isparta.
 • 7 Kazan, Doç. Dr. Ramazan, "İnsan Hayatının Önemi ve Cana kıyma" Tirebolu İmam Hatip Lisesi Konferas Salonu, Tirebolu, Giresun,18.05.2015 Saat: 14.40
 • 8 Kazan, Doç Dr. Ramazan, "Çocuk ve Ramazan", Isparta Müftülüğü 2015 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat Programı, Isparta, 15.07.2105, saat:21.30
 • 9 Kazan, Doç. Dr. Ramazan, "İsar ve Kardeşlik", Isparta Müftülüğü 2015 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat Programı, Isparta, 19.06.2015, saat: 21.30
 • 10 Kazan, Doç. Dr. Ramazan " Birlikte yaşama kültürü" Burdur-Çeltikçi Milli Eğitim Müdürlüğünün tertip ettiği Kutlu Doğum Etkinliğinde Konferans, Çeltikçi Belediye Düğün salonu, 17.04.2015, saat:14.30
 • 11 Kazan, R. Dr., 2012, Uhuvvet ya da kardeşlik terimi ve Hakları, konferans, 17.4.2012, Saat: 15;00, Anadolu İ.H.L.Salonu, Isparta.
 • 12 Kazan, R. Dr., 2012, Hz. Peygamberin Vecizeleri konulu söyleşi, Kanal 32 televizyonu, 15.03.2012, Isparta
 • 13 Kazan, R. Dr., 2012, "Edebî Özellikleri Bakımından Hz. Peygamberin Bazı Vecizeleri" konulu söyleşi, Kanal 32 televizyonu, 31.07.2012, Isparta
 • 14 Kazan, R. Dr., 2011, İbadet Bilinci, söyleşi, Kanal 32 televizyonu, 15. 09. 2011, Isparta
 • 15 Kazan R., Dr. 2011 "Kavram olarak Ramazan ve Özelikleri" SDU İlahiyat Fakültesi TV'ler için paket proğram, Isparta
 • 16 Kazan R., Dr. 2011 "Emanet ve Sözde Durmak" SDU İlahiyat Fakültesi TV'ler için paket proğram, Isparta
 • 17 Kazan R., Dr. 2011 "Yrd. Dr. Yusuf Açıkel'in Kur'ân'a göre Engelliler", SDU İlahiyat Fakültesi TV'ler için paket proğram sunucusu, Isparta
 • 18 Kazan R., Dr. 2011 "Yrd. Dr. Yusuf Açıkel'in Hadisler'e göre Engelliler", SDU İlahiyat Fakültesi TV'ler için paket proğram sunucusu, Isparta
 • 19 Kazan, R. Dr., 2011, Milli ve Manevî Değerlerimiz, söyleşi, 2011 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara.
 • 20 Kazan, R. Dr., 2011, İş ve Çalışma Hayatının Ahlâkî Boyutu, söyleşi, 2011 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara
 • 21 Kazan, R. Dr., 2011, Bağımlılık Yapan Maddelerden gençleri Koruma, söyleşi, 2011 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara
 • 22 Kazan, R. Dr., 2010, el-Emsâl'ul-Arabiyyeti ve't-Turkiyyeti min Vicheti't-Tesiri'l-Mutebâdil" seminer, 27.7.2010, Saat: 12, Arap Dili Bölüm Salonu, Yermuk Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi, İrbit, ÜRDÜN.
 • 23 Kazan, R. Dr., 2010, Güven ve Ahde Vefa ilişkisi, sohbet, 2010 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara.
 • 24 Kazan, R. Dr., 2010, Kusurlarda ısrar etmeme, sohbet, 2010 Ramazan Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara
 • 25 Kazan, R. Dr., 2010, Aşırılıklardan Uzak Durmak, sohbet, 2010 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara.
 • 26 Kazan, R. Dr., 2010, Kusurda ısrar etmemek, sohbet, 2010 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara.
 • 27 Kazan, R. Dr., 2010, Evrendeki Canlılara Saygı ve Canlılığın Korunması, sohbet, 2010 Ramazan Ayı Özel Proğramı, TRT FM Radyosu, Ankara.
 • 28 Kazan, R. Dr., 2008, Millî ve Manevî Değerler, konferans, 18.4.2008, Belediye Düğün Salonu, Gönen, Isparta.
 • 29 Kazan, R. Dr., 2008, Millî ve Manevî Değerler, konferans, 20.4.2008, Saat: 13.30, Belediye Düğün Salonu, Güney, Denizli.
 • 30 Kazan, R. Dr., 2008, Millî ve Manevî Değerler, konferans, 21.4.2008, Belediye Düğün Salonu, Akköy,Denizli.
 • 31 Kazan, R. Dr., 2008, Millî ve Manevî Değerler, konferans, 22.4.2008, Belediye Düğün Salonu, Ağlasun, Burdur.
 • 32 Kazan, R. Dr., 2008, Millî ve Manevî Değerler, konferans, 20.4.2008, Saat: 20.30, Belediye Düğün Salonu, Babadağ, Denizli.
 • 33 Kazan, R. Dr., 2007, İnsan Sevgisi konulu söleşi, Kanal 32 Televizyonu 26.4.2007, Isparta
 • 34 Kazan, R. Dr., 2007, Milli Birlik ve Beraberlik konulu söyleşi, Kanal 32 televizyonu, 25.10.2007, Isparta
 • 35 Kazan, R. Dr., 2007, İnsan Sevgisinin Toplumsal Boyutlar, konferans,17.4.2007, Belediye düğün salonu, Honaz, Denizli.
 • 36 Kazan, R. Dr., 2007, İslam'da İnsan Sevgisi, konferans, Belediye Düğün Salonu, 16.4.2007, Atabey, Isparta.
 • 37 Kazan, R. Dr., 2007, İnsan Sevgisinin Toplumsal Boyutları, konferans, 18.4.2007, Belediye Düğün Salonu, Kale, Denizli.
 • 38 Kazan, R. Dr., 2007, İslam'da İnsan Sevgisi, konferans, 19.4.2007, Belediye Düğün Salonu, Güney, Denizli.
 • 39 Kazan, R. Dr., 2007, İlme Verilen Önem, Isparta Müftülüğü 2007 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat proğramı, Isparta.
 • 40 Kazan, R. Dr., 2007, İslamın Evrensel Değerleri Bağlamında Ahd ve Vefâ Kavlamları, Isparta Müftülüğü 2007 Yılı Ramazan Ayı Özel İrşat Proğramı, ısparta.
 • 41 Kazan, R. Dr., 2006, İslam'da Çalışma ve İş Ahlakı, Konferans, Isparta İli, Gelendost İlçesi, Belediye Düğün Salonu, 20 Nisan, 2006.
 • 42 Kazan, R., Dr., 2005, "Arapça Öğretimi Teknikleri II" (5-7 Haziran 2005- Osman Gazi Universitesi İlahiyat Fakültesi-Eskişehir)
 • 43 Kazan, R., 2005, Ahde Vefa " Isparta Müftülüğü 2005 Yılı Ramazan Ayı özel İrşad Proğramı, Isparta.
 • 44 Kazan, R., 2005, Uyuşturular ve zararları adlı söyleşi, Isparta Müftülüğü 2005 Yılı Ramazan Ayı özel İrşad Proğramı, Isparta
 • 45 Kazan, R., 2003, Uyuşturucu ve Alkole Karşı İslamın Tavrı, TRT İNT Televizyonu, 27.2.2003 'de Yayınlandı. Ankara
 • 46 Kazan, R., 2003, Kusurdan Dönüş. Kanal 32 Televizyonu, Ramazan Proğramı, 30 Ekim 2003 Isparta
 • 47 Kazan, R., 2003, Görgü Kuralları, TRT I Radyosu , Cuma sabahı İçin, Ankara.
 • 48 Kazan, R., 2003, İslam Denge ve Ölçüye Çağırır. TRT I Radyosu, Cuma Sabahı İçin, Ankara.
 • 49 Kazan, R., 2003, Allah Korkusu, TRT I Radyosu, Cuma Sabahı İçin, Ankara.
 • 50 Kazan, R., 2002, Tevbe ve Kusurdan Dönüş, TRT I Ankara Radyosu, Ramazan ve Cuma Sabahı Proğramı,2002, Ankara.
 • 51 Kazan, R., 2002, Güven Ortamının Oluşturulup Devam ettirilmesi, TRT I Radyosu, Radyo Konuşması, Ankara.
 • 52 Kazan, R., 2000, Çağımız ve Hz. Peygamber, Konferans, 20.4.2000, Belediye Düğün Salonu, Sütçüler, Isparta.
 • 53 Kazan, R., 1999, Çalışma ve İslam, Konferans, 22.4.1999, Belediye Düğün Salonu, Uluborlu, Isparta.
 • 54 Kazan, R., 1998, İslama Göre Uyuşturucu Maddeler ve Sosyal Zararları, adlı panelde konuşmacı, 25.4.1998, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir, Isparta.
 • 55 Kazan, R., 1997, Hz. Peygamberin Davranış Modelleri adlı panelde konuşmacı, 21.4.1997, Belediye Düğün Salonu, Atabey, Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Doç. Dr. Hasan Soyupek, Halife Me mûn Arap Edebiyatındaki Yeri, Araştırma Yayınları, Ankara, 2017.
 • 2 Yağcı Mehmet Emin, Arapça Gramer
 • 3 Kazan, Ramazan, Doç.Dr., 2015, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel'in, Hadisler Uğruna Rihle, Adlı Eserinin Editörlüğü, Manas Yayınları, 2015, Isparta.
 • 4 Kazan, R. Dr., 2011, Yrd. Doç. Dr. Hasan Soyupek'in, Arap Dilinde Ma edatı ve İşlevleri, Adlı Eserinin Editörlüğü, 2011, Ankara
 • 5 Kazan, R. Dr., 2009, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel'in, Kur'an ve Hadisler Işığından Geçmişten Günümüze Ehli Beyt, Adlı Eserinin Editörlüğü, Nobel Yayın Dağıtım, 2009, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sevim Özdemir-Gülşen Yaman "Anadolu İmam- Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Özyeterlilik Algılarına İlişkin Görüşleri
 • 2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Adıyaman Ün. İslami İlimler Fak. İslami İlimler Araştırma Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi, hitabet ve şiir yarışması Isparta İli jüri başkanlığı, tarih: 04.4.2014, Yer:Isparta Halk Eğitim Merkezi Salonu, Isparta-2015.
 • 2 Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası 6.Arapça Bilgi, hitabet ve şiir bölge yarışmaları Burdur Bölge jüri başkanlığı, tarih: 25.4.2015, Yer:Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim fakültesi Konferans Salonu-2015.
 • 3 Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi, hitabet ve şiir yarışması Isparta İli jüri başkanlığı, tarih: 05.4.2014, Yer:Isparta Halk Eğitim Merkezi Salonu, Isparta-2014.
 • 4 Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi, hitabet ve şiir bölge yarışmaları Denizli Bölge jüri başkanlığı, tarih: 26.4.2014, Yer:Denizli Abadolu İ.H.L, Denizli-2014.
 • 5 Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi, hitabet ve şiir yarışması Isparta İli jüri başkanlığı, tarih: 06.4.2013, Yer:Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İ.H.L, Isparta-2013
 • 6 SDÜ. İlahiyat Fakültesi Kurul Üyeliği
 • 7 Türkiye İmam Hatip Liseleri Arası Arapça Bilgi, hitabet ve şiir yarışmasının Isparta İli jüri üyeliği, tarih: 8.4.2011, Yer Öğretmen Evi, Isparta-2011
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kazan, R., 2002, Hz.Peygamberimiz İman ve İbadete Çagırmıştır,Demokrat Gazetesi,28 Kasım 2002, sayfa:4 Isparta.
 • 2 Kazan, R., 2002, İslam İnsan Hayatının Önemine ve Cana Kıymamaya Çağırmıştır, Demokrat Gazetesi, 29 Kasım 2002, Sayfa:3, Isparta.
 • 3 Kazan ,R., 2001,İslam Çalışmayı teşvik Etmiştir. TRT I Ankara Radyosu, Ramazan ve Cuma Sabahı İçin 2001, Ankara.
 • 4 Kazan, R., 2001, İslam Ahde Vefaya Çağırır. TRT I Radyosu Ramazan ve Cuma Sabahı İçin Konuşma, 2001, Ankara.
 • 5 Kazan, R., 2001, Hz. Muhammed (sav) Tembellikten Uzak Bir Hayat Sürmeyi Tavsiye Etmiştir.Sandıklı Esnaf Gazetesi Yıl:3, Sayı:31, Sayfa:2, Sandıklı 2001.
 • 6 Kazan, R., 2001, Ahde VefaI, SandıklıEsnaf Gazetesi,Yıl:3,Sayı:25,Sayfa:2,Sandıklı
 • 7 Kazan, R., 2001 Ahde VefaII, Sandıklı Esnaf Gazetesi, Yıl:3, Sayı:26 Sayfa:3 sandıklı
 • 8 Kazan, R., 2001, Ahde Vefa III, Sandıklı Esnaf Gazetesi, Yıl:3, Sayı:27,Sayrfa:3, Sandıklı.
 • 9 Kazan, R., 2000, Çağımız ve Hz. Peygamber, Sandıklı Esnaf Gazetesi,Yıl:2, Sayı:20,Sayfa:2 Sandıklı.
VERDİĞİ DERSLER
Arap Dili ve Belagati II (Arapça)
Arap Edebiyatı Biilgi ve Teorileri: Beyan
Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri: Beyan
Arap Edebiyatı Teorilerinden : Bedi
Arap Edebiyatı Teorilerinden: el-Bedi
Arapça (Kıraart) II. Öğretim D
Arapça (KIRAAT) Haz. I. Öğretim F
Arapça (NAHİV) Haz. I. Öğrtim. B
Arapça (NAHİV) II. Öğretim F
Arapça (sarf) Haz. F
Arapça (sarf) Haz. H
Arapça (sarf) II. Öğretim. Haz. B
Arapça Belagat- 2-C
Arapça Belagat 2-E
Arapça Belağat 2-D
Arapça Haz. A II. Öğretim
Arapça Haz. A I. Öğretim
Arapça Haz. A I. Öğretim (Yazılı Anlatım)
Arapça Haz. B I. Öğretim
Arapça Haz. B I. Öğrt ( Kavaid)
Arapça Haz. B II. Öğrt. (Pratik)
Arapça Haz. C II. Öğrt (Kıraat)
Arapça Haz. D I. Öğrt . (Kıraat)
Arapça Haz. E II. Öğretim
Arapça Haz. E I. Öğrt. (Kıraat)
Arapça Haz. F I. Öğretim
Arapça Haz. G II. Öğrt. (sarf)
Arapça Haz. II. Öğretm B (Kıraat 4 saat)
Arapça Haz. II. öğrt. A
Arapça Haz. II. öğrt. D
Arapça Haz.A II. Öğrt./Kırat
Arapça Haz.E
Arapça Haz.E I. Öğretim
Arapça Hazırlık B I. Öğrt. (Sarf)
ARAPÇA I
Arapça I. Öğretim HAz. A (kıraat 8 saat)
Arapça I. Öğrt 1-A (Kıraat)
Arapça I. Öğrt. Haz. C (6 saat) Kavaid
Arapça I. öğrt. Haz. F(4 saat) Kıraat
Arapça II
Arapça II - 1-C II. Öğrt
Arapça II (Arapça)
Arapça II. Öğrt. Haz A (4 Saat) Kıraat
Arapça II. Öğrt. Haz. F (6 saat) Sarf
Arapça II-1-A I. Öğrt
Arapça III
Arapça III 2-B I. Öğretim
Arapça III, 2-C II. Öğr.
Arapça III, C, II. öğretim
Arapça IV
Arapça IV- 2-B II.Öğrt
Arapça IV-2-B I.Öğrt.
Arapça Kavaid II. Öğrt. HAz. C
Arapça V
Arapça Yazılı Anlatım
Arapça, I. Öğrt .Haz. A(8 saat) Kıraat.
Arapça, I. Öğrt .Haz. B (4 saat) sarf
Arapça, I. Öğrt .Haz. C (6 saat) Kavaid
Arapça, I. Öğrt .Haz. G (8 saat) Kıraat
Arapça, II. Öğrt .Haz. A(4 saat) Kıraat
Arapça, II. Öğrt .Haz. B (4 saat) Kıraat
Arapça, II. Öğrt .Haz. D (4 saat) Kıraat
Arapça, II. Öğrt .Haz. F (2 saat) Kıraat
Arapça, II. Öğrt .Haz. G (6 saat) sarf
Ararça VI
Arpaça IV-2-A I. Öğrt
Arpça Haz. F
Arpça Haz. II. Öğretim D (Kıraat 4 saat)
Arüapça II
Basın Organları Arapçası
Belagat 2-A
Belagat 2-C
Belagat 2-D
Belâgat I. Öğretim 2-A
Belagat I. Öğretim 2-B
Belagat I. Öğretim 2-C
Belagat I. Öğretim 2-D
Belagat I. Öğrt 2-A
Belagat II. öğret -B
Belagat II. Öğretim 2-A
Belagat II. Öğretim 2-B
Belagat II. Öğretim 2-C
Belagat II. Öğretm 2-B
Belağat 2-B I.Öğr
Belağat I. Öğret 2-C
Belegat 2-B
Edebi Açıdan Hadisler
Edebî Açıdan Hadisler
eL-MEANİ
Sarf I. Öğrt. Haz. F.
Sarf II. Öğrt. Haz. B
Uzmanlık Alan
 
Bu İçeriği Paylaş!