KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Cengiz KAYACAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Makine Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalı
Telefon 2462111255
E-Posta cengizkayacan@sdu.edu.tr
ORCID ID 000000030993243X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 06.07.1989
Yüksek Lisans GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 25.09.1991
Doktora GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 13.02.1995
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bilgisayar Destekli Tasarım,Bilgisayar Destekli Üretim,Bilgisayar Destekli İşlem Planlaması,Akıllı Sistemler (Bulanık Mantık, Sinir Ağları, Genetik Algoritma ve Genetik Programlama),TakımTezgahlar,Kesici Takımlar ve Kesme Parametreleri,talaşlı imalat,hızlı prototipleme (eklemeli imalat),CNC programlama,Eklemeli İmalat
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 AutoCAD2010 BİLGİSAYARLI TASARIM
 • 2 AutoCAD 2002 Bilgisayar Destekli Tasarım
 • 3 AutoCAD R12
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Seçmeli Lazer Sinterleme Cihazı İçin İmalat Yazılımı Geliştirilmesi
 • 2 Elmaların Görüntü İşleme Yöntemi ile Sınıflandırılması ve Leke Tespiti
 • 3 Fully Automatic Apple Selection Machine Design and Manufacturing
 • 4 Emre Hamamcı, Benek Hamamcı, M. Cengiz Kayacan,2012,"Zor İşlenen Parçaların Ön Isıtmalı İşlenmesi". Afyon Kocatepe Ünversitesi, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, 9(3),1-15.
 • 5 Salman Ö ve Kayacan M.C., 2006, "Sertleştirilmiş Toz Metal Malzemenin EDM ile İşlenmesiyle Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi", Mühendis ve Makina, Sayı 560, Sayfa16-22, Eylül 2006.
 • 6 Cuhadar M., ve Kayacan M.C., 2005, "Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konaklama işletmelerinde Doluluk Oranı Tahmini: Türkiyedeki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Deneme", Turizm Araştırmaları dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa 24-30,
 • 7 Kayacan M.C.,Çelik A.Ş., ve Salman Özlem, 2003,"Tornalama İşlemlerinde Kesici Takım Aşınmasının Bulanık Mantık ile Modellenmesi",TMMOB Makine Mühendisleri Odası Dergisi,
 • 8 Çelik Ş.A., Kayacan M.C., Aydoğan T., Çakır A., 2002,"Bilgisayar Kontrollü Kumaş Kesme Makinası Tasarımı ve İmalatı", Politeknik Dergisi,Cilt:5,Sayı:2,s.173-177
 • 9 Kayacan, M.C., Filiz, H.,1998, "Bilgisayar Yardımıyla Otomatik Kesici ve Tutucu Seçimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergsi, Cilt. , Sayı.
 • 10 Kayacan, M.C., Çelik, A., 1998, "STEP Standardı Formatı Kullanılarak İşlem Planlaması için Unsur Tanıtma", Mühendis ve Makine dergisi, Cilt 38, Sayı 444, Sf. 28-33
 • 11 Kayacan, M.C., Çelik, Ş.A.,1996, "Bilgisayar Yardımıyla CNC Tornalama İşlemleri İçin Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi", Makine Mühendisliği Dergisi Cild. 1, Sayı 9, Sayfa 112-118, ISPARTA.
 • 12 Kayacan, M.C., Dereli, T. ve Filiz, İ.H., 1996, "CNC Tornalama İşlemleri için Geliştirilen Etkileşimli bir Simülasyon Yazılımı", Makine Mühendisliği dergisi, Cilt 1., No.10, ISPARTA
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.Mahir SOFU, M.Cengiz KAYACAN, U.Bekci, K.Delikanlı "hızlı direkt imalat yöntemleri" yüzey teknolojileri dergisi, bileşim yayıncılık,Temmuz-Ağustos2007/4, sayı 10, s. 58-62
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Fatih Taylan – Oğuz Çolak – Mehmet Cengiz Kayacan, 2011, "Investigation of TiN Coated CBN and CBN Cutting Tool Performance in Hard Milling Application,2011",Journal of Mechanical Engineering 57 (2011) 5,pp 417-424
 • 2 Taylan F, Kayacan MC., 2011, "Genetic Evolutionary Approach for Cutting Forces Prediction in Hard Milling",Zeitschrift Fur Naturforschung Sectıon A-A Journal of Physıcal Sciences, 66a, pp 675-680.
 • 3 Salman Ö., Kayacan M.C., 2008, "Evolutionary Programming Method For Modelling The EDM Parameters for Roughness"JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY Volume: 200 Issue: 1-3 Pages: 347-355 Published:
 • 4 Oguz ÇOLAK, Cahit KURBANOGLU, M. Cengiz KAYACAN., 2007, "Milling Surface Roughness Prediction Using Evolutionary Programming Methods" ,Material & Design., 28 (2): 657-666.
 • 5 Kayacan, MC (Kayacan, MC); Colak, O (Colak, O), "A fuzzy approach for induction hardening parameters selection",MATERIALS & DESIGN Volume: 25 Issue: 2 Pages: 155-161 Published: APR 2004
 • 6 Kayacan, M.C. ve Arkadaşları, 1996, "OPPP-ROT; An Optimised Process Planing System for Rotational Parts", Computers in Industry, Vol. 32, p. 181-195
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kayacan M.C., Çolak O., 2004, "A Fuzzy Approach For Induction Surface Hardening Parameter Selection", Material&Design, Volume 25, Issue 2. Pages 155-161
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EKLEMELİ İMALATTA KULLANILAN STL DOSYALARININ HATALARI VE ONARIM YÖNTEMLERİ
 • 2 Hamamcı E, Kayacan M.C., Hamamcı , 2011,”Sert Metallerin Ön Isıtmalı İşlenmesinde İndüksiyonla Isıtmada, İşleme ve Isıtma Parametrelerine Göre Isıl Dağılımın Deneysel Belirlenmesi ”, VI. MAKİNA TASARIM ve İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 22-23 Ekim 2011, s.
 • 3 A. SOFU, F.Y. EKİNCİ, M. M. SOFU, M.C. KAYACAN, 2008, "Görüntü İşleme Teknolojisi İle Elmaların Sınıflandırılması" Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS Ekim 2008 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi ESKİŞEHİR
 • 4 Delikanlı k., Kayacan M.C. ve Sofu M.,2007, "Otomotiv Sektöründe Hızlı Direkt İmalat Uygulamaları", TMMOB Makina Mühendisleri Odası X. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Sayfa: 192-197,25-26 Mayıs 2007, Bursa.
 • 5 Mehmet Mahir SOFU, Kamil Delikanlı, M.Cengiz KAYACAN, Ufuk BEKCİ, 2007, " Hızlı Direkt İmalat Teknolojileri" Süleyman Demirel Üniversitesi 15.yıl Mühendislik Sempozyumu 14-16 kasım 2007 Isparta
 • 6 M. Cengiz KAYACAN, Özlem SALMAN ve M. Mahir SOFU, 2005, "Elektro Erezyon İle İşlemede Yüzey Pürüzlülüğünün Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi", BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU (BMYS), 16 - 18 Kasım 2005, Kocaeli.
 • 7 Kayacan M.C., Salman Ö., 2004, "E-üretimde Yapay Sinir Ağı ve Genetik Programming Metodu Kullanılarak Matkapla Delik Delme İşleminde Üretim Maliyeti Optimizasyonu", IV.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim Konya
 • 8 Kayacan M.C. ve Çelik Ş.A., 2002, "Çok Amaçlı CNC Deney Sistemi Tasarımı ve Üretimi", Balıkesir Üniversitesi 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, ss. 195-202, 11-13 Eylül
 • 9 Kayacan M.C., N. Yılmaz, Ş.A. Çelik, 2002, "Tornalama İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün Bulanık Mantıkla Kontrolü", Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa
 • 10 Kayacan, M.C. ve Çelik, Ş.A., 1997, "Prizmatik Parçaların Bilgisayara Tanıtılması", 1. Makine Mühendisliği Kongresi, s.304-310, İ.T.Ü. İstanbul
 • 11 Kayacan, M.C. ve Çelik, Ş.A., 1997, "CNC Tornalama İşlemleri İçin Kesici Takım Seçimi ve Kesme Parametrelerinin Birlikte Belirlenmesi", 1. Makine Mühendisliği Kongresi, s.298-303, İ.T.Ü. İstanbul
 • 12 Kayacan, M.C. ve Çelik, Ş.A., 1997, "Ceviz Kırma Makinesi Tasarımı ve İmalatı", Makine Tasarım Teorisi ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı. S.192-198, Ankara
 • 13 Kayacan, M.C. C. , Kurbanoğlu., Çelik, Ş.A., 1997, "Eğik Prizmatik Parçaların Birim Vektör Metodu ile Bilgisayara Tanıtılması", Makine Tasarım Teorisi ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı. S. 192-198, Ankara
 • 14 Kurbanoğlu, C., Durak, E., Kayacan, M.C., 1996, "Bilgisayar Destekli Asansör Tasarımı", Harran Üniversitesi GAP 1.Mühendislik Kongresi
 • 15 Filiz, H., Kayacan, M.C., Dereli, T., 1993, "Dönel İş Parçalarının Bilgisayar Destekli Tasarımı ve İşlem Sırası Planlaması" 6. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu. TRABZON
 • 16 Filiz, H. ve Kayacan, M.C., 1992 "Endüksiyon ile Yüzey Sertleştirme Düzeneği Tasarımı", 5.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Sayfa 617-626, Ankara
 • 17 Filiz, H. ve Kayacan, M.C., 1990, "V-Kayışlarının Bilgisayar Yardımıyla Tasarımı", 6.Mühendislik Haftası 2 Haziran, ISPARTA
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kıran K., Kayacan M.C., 2011,”Finish Turning Operation of 316LStainless Steel Workpieces Manufactured by Selective Laser Melting”, 2. International Conferance on Sustainable Life in Manufacturing, Fiesa-Slovenia, pp.117-122.
 • 2 ILKAZ Sinan., ÇELIK Abdurrahman, KAYACAN M. Cengiz, ÇOLAK Oğuz, BEKÇİ Ufuk,HAMACI, Emre., 2006, "Fuzzy Based Cutting Parameter Selection For Turning Machining"Prooceding of Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and NeuralNetwork TAINN2006, pp:99-108, Muğla University Printing Office, 2006, ISBN:975-7207-70-5
 • 3 Sofu M.M., Colak O., Kayacan M.C., 2005, "Wire EDM Parameters Prediction With Using Anfis Model (Adaptive Neuro-Fuzzy Interface System)",3RD International Conferance on Reconfigurable Manufacturing (CIRP), Michigan-USA.
 • 4 M. Cengiz Kayacan, Özlem Salman, Oğuz Çolak, 2005, "Surface Roughness Prediction Model of Powder Metal EDM Process With Using Evolution Computing", 35. International Conference on Computers and Industrial Engineering, June 19-22, p.p.: 1115-1121, İstanbul, TURKEY (2005)
 • 5 O Colak., M.C Kayacan., C. Kurbanoglu.,, 2004.,An Evolutionary Programming Application for Prediction Surface Roughness of End Milling With Using Cutting Force Model.,3rd International Conference and Exhibition on Design and Production of Dies and Molds, 7th International Symposium on Advances in Abrasive Technology Bursa., p.p:37-45., TURKEY- June 17-19
 • 6 O Colak., M.C Kayacan., C. Kurbanoglu.,, 2004.,An Evolutionary Programming Application for Prediction Surface Roughness of End Milling With Using Cutting Force Model.,3rd International Conference and Exhibition on Design and Production of Dies and Molds, 7th International Symposium on Advances in Abrasive Technology Bursa., p.p:37-45., TURKEY- June 17-19
 • 7 Kayacan M.C., Çelik Ş.A., Çolak O., 2003, "Tool Life Estimation Using Neural Network and Genetic Expression Programming For Finish Turnig Operations",I nternational Conference on Computers and Industrial Engineering, August 11-13 ., Limerick, Ireland., p.164-170
 • 8 Çelik Ş.A., Kayacan M.C., Küçüksille E.U., 2002, "Servo Motor Control For Mechanic System Using Fuzzy Logic", 2.nd International Conferance on Responsive Manufacturing in Gaziantep, Gaziantep
 • 9 Kayacan M.C., Çelik Ş.A., 2002, "Optimization Operation Sequence Of Multi Set-Up Turning Operations using Genetic Algorithms",2.nd International Conferance on Responsive Manufacturing in Gaziantep, Gaziantep
 • 10 Kayacan, M.C. ve Çelik, Ş.A., 2000, "Tornalama İşlemleri için Birden Fazla Bağlama Gerektiren İş Parçalarının İşlem Planlaması", 9. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 13-15 Eylül, CD, ANKARA. Sayfa 26-33
 • 11 Kayacan, M.C. ve Çelik, Ş.A., 1998, "PP_UBT: Prizmatik parçalar için Unsur Bilgi Tabanı Kullanılarak Bilgisayar Yardımıyla İşlem Tipi ve Sırası Belirleme", 8. Uluslar arsı Makine İmalatı ve Tasarım Kongresi, s.153-161, ANKARA
 • 12 Kayacan, M.C. ve Çelik, Ş.A., 1998, "Feature Recognition System by Artificial Intelligent Approach", 2. Intarnational Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, SAÜ, Department of Industrial Engineering, August 6-7, pp..447-453, SAKARYA
 • 13 Kayacan, M.C. ve Filiz, H., 1996, "Tornalama İşlemleri İçin İşlem Sırası Optimizasyonu", 7. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, Sayfa 475-483, ANKARA.
 • 14 Filiz, H., Dereli, T., Kayacan, M.C., 1994, "Automatic Generation of CNC Part Programs for Rotational Parts", 6. Uluslar arası Makine İmalatı ve Tasarım Kongresi, ANKARA
 • 15 Filiz, H., Kayacan, M.C., Dereli, T., 1994, "ROMOD: A Product Modelling System for Rotational Parts", 6. Uluslararası Makine İmalatı ve Tasarım Kongresi, ANKARA.
 • 16 Filiz, H., Kayacan, M.C., Dereli, T., 1993, "CNC Tornalama İşlemleri İçin C++ ile Hazırlanan Bir Simülasyon Yazılımı", Uluslar arası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, KONYA.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Design and Construction of a set-up for Induction Hardening
 • Doktora Tezi
 • 1 Process Planning System for Rotational Parts
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Yip-Hoi D, Dutta D, Huang ZD,2003 "A customizable machining feature extraction methodology for turned components"JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS 22 (2): 82-98
 • 2 Baykasoglu A, Dereli T,2002"Novel algorithmic approach to generate the 'number of passes' and 'depth of cuts' for the optimization routines of multipass machining"INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 40 (7): 1549-1565
 • 3 Lee KS, Low CY, Rahman M, Zhang YF,2001 " A genetic algorithm based process planning system for mould baseINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS IN TECHNOLOGY 14 (4-6): 190-203
 • 4 Gan PY, Lee KS, Zhang YF, 2001"A branch and bound algorithm based process-planning system for plastic injection mould basesINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 18 (9): 624-632
 • 5 Dereli T, Feliz IH, Baykasoglu A,2001 "Optimizing cutting parameters in process planning of prismatic parts by using genetic algorithmsINTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 39 (15): 3303-3328 OCT
 • 6 Dereli T, Filiz IH, 1999"Optimisation of process planning functions by genetic algorithms"COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 36 (2): 281-308
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kadir KIRAN, "Seçici lazer ergitmeyle üretilmiş 316 paslanmaz çelik parçaların ince tornalama işlemleri" S.D.Ü. FBE
 • 2 Gürol DEĞİRMENCİOĞLU,"Ağırlık Duyarlı Elma Sınıflama Otomasyonunun Tasarımı ve Prototip İmalatı"
 • 3 Özlem Salman, "Dalma Erozyon İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülük Parametrelerinin Genetik Proğramlama İle Belirlenmesi "
 • 4 Mustafa BIÇAKLI, "Açık Tarımda Sulama Otomasyonu"
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Seçmeli Lazer Ergitme ile Metal Parça İmalatında Tarama Yolu Belirleme ve Eniyileme, Burhan Duman, SDU fenbilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilimdalı, 2016
 • 2 Fatih TAYLAN, "Sert Metallerin Frezelenmesinde Takım Aşınma Davranışlarının İncelenmesi", 2009
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kişiye Özel-Gözenekli Kafatası İmplant Tasarımı ve Ti6al14v Toz Malzemeden Eklemeli İmalat ile Üretilerek Tavşana UygulanıpKemek Gelişiminin İzlenmesi, TÜBİTAK, 113M169 NOLU PROJE
 • 2 Seçmeli Lazer Ergitme İle Metal Parça İmalatında Takım Yolu Belirleme ve Eniyileme (BAP Proje no:2668-D-11)
 • 3 Ti6AlVa Malzemenin ön ısıtmalı işlenmesi
 • 4 Sert Çeliklerin ön ıstıtmalı işlenmesi
 • 5 Ceviz Sert Kabuğu kırma ve ayıklama makinası tasarımı ve imalatı
 • 6 Seçici Lazer Ergitme ile Üretilmiş 316 L Paslanmaz Çelik Parçaların İnce Tornalama İşlemleri
 • 7 Tam otomatik Meyve seçme sistemi", 00076.STZ.2007-1, proje yürütücüsü
 • 8 Ceviz kırma ve ayıklama sistemi tasarım ve imaltı ,1331-M-06 Nolu S.D.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje yürütücüsü.
 • 9 Sert malzemelerin frezelenmesinde takım aşınmasının belirlenmesi", 1316-D-06 nolu S.D.Ü. Araştırma fonu projeji, Proje Yürütücüsü.
 • 10 Pamuklu Dokumada Çözgü Gerilim Değişiminin İncelenmesi", 05YL963 nolu S.D.Ü Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi
 • 11 Bilgisayar Destekli İmalat Sistemi Tasarımı ve İmaltı, DPT 2003K 121020-3,2000, Proje Yürütücüsü
 • 12 Kayacan M.C. ve Salman Ö.,Dalma Erezyon Parametrelerinin Moden yöntemlerle Optimizasyonu, 03YL787 nolu S.D.Ü. Araştırma Fonu, Proje Yöneticisii
 • 13 Kayacan, M.C. ve arkadaşları, "Metal Tozundan Lazer Sinterleme Yöntemiyle Metal imalatı Yapan Makine Tasarımı ve malatı",2003K121020-11 nolu DPTprojesi, Proje yürütücüsü
 • 14 Bilgisayar Destekli İmalat Sistemler için Robot Tasarımı ve İmalatı, Altyapı Projesi, Proje No: 2002/8, Proje Yöneticisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi DPT 2011K120380 No’ lu İleri Araştırma projesi, 2011-2013
 • 2 Baydar, M.L., Kayacan, M.C. ve arkadaşları, "Metal Tozundan Lazer Sinterleme Yöntemiyle Metal imalatı Yapan Makine Tasarımı ve malatı",2003K121020-11 nolu DPTprojesi, Proje Personeli
 • 3 Çelik, A., Kayacan, M.C, Aydoğan, T., Çakır, A., "Kumaş kesme makinesi tasarımı ve imalatı", SDÜ Araştırma fonu destekli 83 nolu proje,Proje Personeli
 • 4 Kurbanoğlu, C., Kayacan, M.C, Çelik, A, "Bilgisayar destekli imalatta (BDİ) kullanılan CNC Freze tezgahında işlem planlaması ve uygulaması" DPT Projesi, 98K123040 , Proje Personeli
 • 5 Tornalama İşlemleri İçin Bilgisayar Yardımıyla Tasarım, İşlem Planlaması ve İmalat (CAD/CAPP/CAM for Turning Operations), DPT, 95K120380-1
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 3 BOYUTLU YAZICILAR EKLEMELİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI ÇALIŞTAYI, TÜBİTAK, 113M169 nolu proje kapsamın, ÇALIŞTAY (WORKSHOP) düzenlemesine başkanlık etmek,
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TEKNELOJİK DEĞİŞİMİN ESNAFA YANSIMASI (BURDUR ESNAF ODALARI BÖLGE BİRLİĞİ TARAFINDAN PANEL OLRAK DÜZENLENDİ,5 KONUŞMACIDAN BİRİ OLARAK [15 DAKİKA KONUŞULDU])
 • 2 teknolojik değişimin esnafa ynsımaları (Eğirdir Esnek Kefalet koperatifi tarafından panel olarak düzenlendi [4 konuşmacı katıldı 15 şer dakika konuşuldur])
 • 3 Kayacan, M.C., 6 Ocak 2002,"Üniversite Sanayi İşbirliğinde Teknolojik Paylaşım" ,Panel: Üniversite Sanayi İşbirliği, Burdur Yüksek Öğrenim Vakfı, Burdur
 • 4 Kayacan, M.C.,1997, "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Üretim", I. Göller Bölgesi Sanayi Fuarı, Burdur.
 • Faydalı model
 • 1 Ceviz Sınıflama ve Kırma Makinesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 AN APPROACH TOWARDS THE INTEGRATION OF CAD/CAM/CAI THROUGH STEP FILE USING FEATURE EXTRACTION FOR CYLINDRICAL PARTS
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 AL5005 in delinmesinde işleme parametrelerinin çapak boyutları üzerine etkilerinin deneysel ve yapay sinir ağı kullanılarak belirlenmesi
 • 2 Delik delmede farklı parametrelerin ilerleme kuvveti ve kesme momentine etkileri
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Fen Bilirimleri Enstitü Müdürlüğü
 • 2 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ
 • 3 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü
 • 4 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü
 • 5 S.D.Ü. Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 2 CAD/CAM Araştırma ve uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • 3 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tekstil Makineleri Anabililimdali Başkanlığı
 • 2 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 BAP komüsyon üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Teknik Resim II
atölye eğitimi
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim
bilgisayar programlama
Bilgisayar Programlama ve Modelleme
CNC programlama
CNC tezgahlar ve talaşlı imalat
Dinamik
imal usulleri
Makine Elemanları
Mukavemet
Mühendislikte Bulanik Mantik Programciligi
Sinir Ağlarının Mekanik Sistemlere Uygulanması
Statik
Teknik Resim I
Tekstilde Süreç Planlama
 
Bu İçeriği Paylaş!