KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Cevdet YILMAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-Posta cevdetyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/01055/doc-dr-cevdet-yilmaz
ORCID ID 0000-0001-9433-6709
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 19.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.06.1998
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - 31.12.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Risk,Risk Toplumu,Bilgi Teknolojileri,Kent ve Yeni Kentleşme Biçimleri,Göç
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Cevdet Yılmaz, Risk Kapıyı Kırınca, Libra Yayınları
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Risk Kapıyı Kırınca
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Geçmişten Geleceğe Isparta'da Eğitim", Geçmişten Günümüze Isparta
 • 2 Kentsel Yoksulluk; Dayanışma, güven ve risk ilişkisinin dönüşümü, Türk,ye'de Yoksulluk Çalışmaları içerisinde, Yakın Yayınevi, İzmir.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 River Flowing North
 • 2 SOSYAL PROBLEMLER SOSYOLOJİSİ
 • 3 YILMAZ, C. (2011). “Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi: Başka Bir Kentleşme Deneyimi”, Sosyoloji Dergisi, 25: 1-17.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Siyasi Nihilizm Bir Risk midir?
 • 2 Öğretmen Yetiştirme Düzeni ve İşsiz Öğretmenler, Yeniden İmece Bilim Sanat Kültür Dergisi, Sayı 15, İzmir-2007
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ZYGMUNT BAUMAN SOSYOLOJİSİNDE BELİRSİZLİK VE RİSK
 • 2 YÜKSEKÖĞRETİMDE PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ GELENEKTEN GELECEĞE ÜNİVERSİTE
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Geleceğin Kısa Tarihi, Toplum ve Demokrasi Dergisi. 1.Sayı, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Orta Sınıflar ve Risk: Türbülansın tam ortasından konuşmak, 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi. Muğla.
 • 2 BİR KÜLTÜREL HİBRİDİDASYON ARACI OLARAK ALANYA’DA TURİST VE TURİZMCİ EVLİLİKLERİAlanya 12. Tarih ve Kültür Sempozyumu,4-6 Mayıs, Alanya.
 • 3 Türkiye'de Sosyoloji Eğitiminin İçeriğinin Farklılaşma Eğilimlerinin Epistemolojik Analizi, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Ekim, Didim.
 • 4 Teknolojik Gelişme Retoriği, Düşünümsellik Ve Yan Etki Olarak Risk, II. Türk Bilim ve Teknoloji Kongresi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • 5 "Küreselleşme ve 1980 Sonrası Hükümet Programlarında Yoksulluk Söyleminin Gelişimi" Deniz Feneri Derneği Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul-2003
 • 6 "Isparta Küçük Sanayisinin Sosyolojik Özellikleri"; Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, Isparta-1998
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı14-15 Aralık 2006 TODAİE, Ankara
 • 2 Bir İkon Olarak Gül: Kentsel Kimliğin Üretilmesinin Sembolik Anlamları, I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta, 2-3 Haziran 2005.
 • 3 Göçmen Kimliğinin Yoksunluk ve Yalıtım Üzerinden Kurgulanması, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu -Kimlik ve Kültür-, İstanbul, 14-17 Haziran 2005
 • 4 "Bir Ötekileştirme Aracı Olarak Q-Klavye Kullanımı -F ve Q klavye Kullananlar Arasındaki Eşitsizliğin Karşılaştırmalı Sosyolojik Anlamı-" IV.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Türkiye'de Eşitsizlikler, 16-18 Ekim 2003, Sivas
 • 5 "Bir Yaşama Stratejisi Olarak Yurtdışına Göç Amacıyla Yapılan Evlilikler" Sosyal Hizmet Sempozyumu -Yoksulluk ve Sosyal Hizmet-, 9-11 Ekim 2003, Antalya
 • 6 "Küreselleşme Bağlamında İnsan-Doğa Etkileşimine Risk Toplumu Kavramıyla Bir Değerlendirme" III.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Dünyada ve Türkiye'de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, Eskişehir-2000
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 7 Mart 2008 SDÜ KÜltür Merkezi, Dünyü Kadınlar günü etkinliğinde TOplamsal Cinsiyet Kimliği ve Kadın Çalışmalarının Gelişimi Konulu Konuşma.
 • 2 Üniversiteler ve Mesleki Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Şubenin Düzenlediği Türkiye'de Üniversite Sistemi ve Dönüşümü Kongresi, 4-6 Mayıs 2007 Ankara.
 • 3 Toplumsalın Sınavla İmtihanı: Üniversite Eğitim Sisteminin Dönüşümü ve Öğretmen Yetiştirme düzenine etkileri" Eğtim Sen Ankara 5 Nolu Şubenin Düzenlediği Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Ankara.
 • 4 İnsanın Doğası ve Davranışın Kökenleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Klubü Tarafından Düzenlenen Konferansta Konuşmacı, 17 Mart 2007, Isparta.
 • 5 Bir Risk Gurubu Olarak İşsiz Öğretmenler Ve Sosyal Dışlanma Süreçleri (Poster Bildiri), XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla
 • 6 Kentsel Kimlik Ve Kentsel Kimliğin Üretilmesinde Mekanın Kullanımı (Isparta Örneği), V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2006 Malatya
 • 7 "Yoksulluk Araştırmalarında Nitel Tekniklerin Kullanımı", Muğla Üniversitesi Sosyoloji Günleri, Muğla-2005.
 • 8 "Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Sendikacılığın Geleceği", İnsan Kaynakları Yönetiminde Toplam Kalite ve Esnek İstihdam Konulu Eğitim Sunumu, Birleşik Sağlık- İş İzmir Şubesi, İzmir-2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Teknolojinini Cinsiyeti Nedir? FL2008 Uluslararası konferans İstanbul, 27-29 Mart 2008.
 • 2 Küreselleşme Tartışmalarında Vatandaşlık ve Cumhuriyet İlişkisi, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, Isparta
 • 3 Kentleşme Sorunları Bağlamında Kentlerde Risk Algısı ve Farklı Kentleşme Biçimleri, ICANAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Ankara, Türkiye.
 • 4 Yoksulluk Söylemi yada Yoksullar Nasıl Konuşur?, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006 Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Student Satisfaction At The Campus An Investigation FromA Turkish University
 • Doktora Tezi
 • 1 Risk Kavramının Farklı Sosyolojik Yapılarda Araştırılması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Danışman: Prof.Dr. H. Neşe Özgen
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Vesile Yılmaz Anatca, Paralimpik Alanın Üretimi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yoksulluk yardımları ve İstihdam İlişkisi, Proje Yöneticisi Doç. Dr. Songül Sallan Gül, UNDP Raporu Proje Asistanı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Türkiye'de Kadın Sığınma Evleri: Destek, Güvenlik ve Yaşama Stratejilerinin Araştırılması" TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu, SDÜ Gönen MYo ve Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planlama Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Günümüz Koşullarında Köy Enstitüleri, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneğinin Düzenlediği Panelde Oturum Başkanlığı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sözelden Sibere insan ve kültür, SDÜ felsefe klübü, 13 Mart 2015.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği
 • 2 Sosyoloji Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 5 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve UygulamaMerkezi Müdürlüğü (SEM)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Sosyoloji Bölüm Başk. Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Blogna Eşgüdüm Komisyonu-BEK
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Program Geliştirme Birim Kurulu Sosyal Bilimler Temsilcisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, "disiplin Olarak Turizmin Bilimsel Konumu"21-24 Nisan 2011, Dalaman-Muğla
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Toplumsal Duyarlık ve Dayanışma Klubü (TODDAYK) Akademik Danışmanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilgi Sosyolojisi
Çevre Sosyolojisi
Ekoloji ve Toplumsal Sorunlar
Saha Araştırma Teknikleri
Sanat Sosyolojisi
Siber Kültür ve Toplum
Sosyolojide Yöntem Tartışmaları
Spor Sosyolojisi
Toplumsal Eşitsizlik
Turizm Sosyolojisi
Uluslararası Göç İşgücü ve Nüfus Hareketleri
 
Bu İçeriği Paylaş!