KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Meltem ÇETİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı
E-Posta meltemcetin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6414-8309
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01.08.1990
Yüksek Lisans
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ 27.12.1994
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Meme Görüntüleme,Kemik Tümörleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetin M, Kılıç K. "Cerrahi sarılıklı hastada girişimsel radyolojinin rolü." Türkiye Klinikleri Gen Surg-Special Topics 2011,4 (2)37-45
 • 2 Devrim E, Çetin M, Ergüder İB, Kılıçoğlu B, Avcı A, Cetin R, Durak İ. 2005. Metotreksat kullanımının sıçan kemik dokusunda oksidan/antioksidan durum üzerine olan etkileri ve üzümün bu etkilere karşı olası yararları. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi 9(3), 79-81
 • 3 Çetin M, Demirpolat G, Bilgen I, Elmas N. 2001. Gamna-Gandy bodies and MRI. Türkiye Tıp Dergisi. 8(3):122-125
 • 4 Akkaya A, Turgut E, Şahin Ü, Ünlü M, Çetin M. 2001. Taşocağı çalışanlarında solunum sistemi semptomlarının, solunum fonksiyon testlerinin, radyolojik bulguların ve serbest radikallerin araştırılması. Tüberküloz ve Toraks, 49, (1) 64-72
 • 5 Çetin M. Tiroid hastalıklarında ultrasonografik tanı.2000. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 7, 25-29
 • 6 Akkaya A, Turgut E, Şahin Ü, Ünlü M, Çetin M. 2000. Isparta taş ocağı çalışanlarında solunum sistemi semptomlarının, solunum fonksiyon testlerinin ve radyolojik bulguların araştırılması. Akciğer Arşivi, 1, 201-207
 • 7 Savaş S, Başak P, Çetin M. 2000. Psöriazisli hastalarda eklem tutulumunun klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi. Romatizma, 3, 185-189
 • 8 Savaş S, Çetin M, Koyuncuoğlu HR, Tunç ŞE. 2000. Tip 2 diabetli hastalarda ayak ülseri risk faktörleri varlığının araştırılması. Romatizma 3, 32-37
 • 9 Malas M. A, Sulak O, Çetin M, Salbacak A. 2000. Os hyoideumun radyolojik anatomisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20, 149-153
 • 10 Okur K, Çetin R, Çetin M, Bülbül M. 2000. Gastrointestinal sistem malignitelerinde preoperatif radyolojik görüntülemenin rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7, 73-77
 • 11 Malas MA, Çetin M, Oral B. 1999. Fetal dönemde gestasyonel yaş ve fetal büyümenin belirlenmesi. Morfoloji Dergisi. 7(2):46-52
 • 12 Koşar A, Öztürk A, Serel TA, Çetin M, Tahoğlu M, Keçelioğlu M. 1999. Semptomatik basit renal kistlerin klinik ve laboratuar araştırması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 15-18
 • 13 Malas M.A, Çetin M, Salbacak A. 1998. Sulcus arteriae vertebralis variations on atlas. Türkiye Klinikleri Journal Medical Research, 16, 98-102
 • 14 Oral B, Kaya H, Çetin M, Göçen Ç. 1998. Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografinin hassasiyeti. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5(3), 97-100
 • 15 Malas M.A, Çetin M, Salbacak A, Ustaoğlu C, Aler A. 1998. Yenidoğan- erişkin dönemi boyunca angulus mandibulaenin değerlendirilmesi. Morfoloji Dergisi, 6, 16-21
 • 16 Oral B, Çetin M, Göçen Ç, Özbaşar D. 1998. İkinci trimesterde vajinal kanama ile komplike gebeliklerde ultrasonografik bulguların perinatal sonuç ile ilişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5(1), 1-5
 • 17 Çetin M., 1997. Meme hastalıklarında tanısal görüntüleme. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 17, 97-105
 • 18 Kaya H, Çetin M, Acar A, Babar Y, Mandal T, Özkaya MO. 1997. Adneksiyal kitleli olgularda serum Ca 125 düzeyi ve transvajinal ultrasonografinin yeri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 4(2):13-16
 • 19 Kaya H, Acar A, Çetin M, Mandal T, Babar Y, Göçen Ç, Özkaya M.O, Güngör İ. 1996.Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonunda endometrium kalınlığı ve gebelik oranları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 11-15
 • 20 Karaayvaz M, Kocaoğlu H, Çetin M, Çetin R, Döşeyen Z. 1996. Safra kesesi karsinomları: preoperatif tanı ve tedavideki önemi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 16:262-266
 • 21 Çetin R, Karaayvaz M, Tunç G, Çetin M, Kocaoğlu H, Demirci S. 1996. Erken mide kanseri: tanı- tedavi- takip." SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3:53-57
 • 22 Özdemir A, Öznur İ, Çetin M, Özhan S, Işık S. 1995. Preoperative localization of nonpalpable breast lesions by carbon injection-preliminary report. Tr.J. of Medical Sciences, 23, 317-320
 • 23 Gedikli O, Doğru H, Döner F, Çetin M, Tan M, Yarıktaş M. 1995. Kronik sinüzitli hastaların preoperatif değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin tanısal değeri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 75-79
 • 24 Çetin M. 1994. Parotis ve submandibuler bez patolojilerinde radyolojik tanı: Sialografi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin tanı değeri. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi, 4, 101-109
 • 25 Çetin M. 1994. Akciğer tüberkülozunda radyolojik bulgular. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 14, 425-430
 • 26 Çetin M, Çetin R, Kocaoğlu H, Aksaz E, Tunç G. 1994. Mide kanserli hastalarda preoperatif ultrasonografinin yeri. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji, 5, 94-99
 • 27 Özdemir A, Işık I, Ilgıt E, Çetin M, Köse S, Köker E. 1993. Mammographic and ultrasonographic evaluation of breast lesions and stereotactic wire localization. Gazi Medical Journal, 4, 167-171
 • 28 Çetin R, Aydın M, Uzundurukan M, Aran Y. 1990. Safra kesesi ve safra yolları taşlarında kolesistografi ultrasonografi ve intraoperatif kolanjiografi bulgularının karşılaştırılması. Acta Oncologica Turcica, 23, 221-228
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kayan M, Çetin M, Türker Y, Yılmaz Ö, Munduz M, Yaşar S,Duymuş M. Evaluation of atherosclerotic plague, coronary stent and coronary by-pass grafts with 128-slice CT and technical optimization: Our single center experience. Eur J Gen Med 2012; 9(1):14-21
 • 2 Heybeli N, Eroğlu E, Sarı A, Çetin M, Mumcu EF. 2001.Effects of fluoride on growth plate and bone histopathology in young rats. Journal of musculoskelethal research 5(2):123-130
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Köroğlu M, Çallıoğlu M, Eriş HN, Kayan M, Çetin M, Yener M, Gürses C, Erol B, Türkbey B, Parlak AE, Akhan O. Ultrasound guided percutaneous treatment and follow-up of Baker's cyst in knee osteoarthritis.
 • 2 Köroğlu M, Eriş HN, Aktaş RA, Kayan M, Yeşildağ A, Çetin M, Parlak C, Gürses C, Akhan O. Endovenous laser ablation and foam sclerotherapy for varicose veins: does the presence of perforating vein insufficiency affect the treatment outcome?Acta Radiologica 2011;00:1-7
 • 3 Ergüder Bİ,Çetin M, Namuslu M, Kılıçoğlu S, Devrim E, Çetin R, Durak İ. High osmolar contrast medium causes mild oxidation in liver, bladder and ovary tissues from rats: vitamin C has protective role. Med Chem Res 2010, 19(6):515-523
 • 4 Devrim E, Çetin M, Namuslu M, Ergüder İB, Çetin R; Durak İ.Oxidant stress due to non ionic low osmolar contrast medium in rat kidney. 2009. Indian J Med Res 130;433-436
 • 5 Çetin M, Devrim E, Serin Kılıçoğlu S, Ergüder İB, Namuslu M, Çetin R, Durak İ. 2008.Ionic High-Osmolar Contrast Medium Causes Oxidant Stress in Kidney Tissue: Partial Protective Role of Ascorbic Acid. Renal Failure,30:567-572
 • 6 Özsunar Y, Çetin M, Taşkın F, Yücel A, Can S, Argın M, Arkun R.2006.The level of quality of radiology services in Turkey: a sampling analysis. Diagn Interv Radiol. 12:166-170
 • 7 Aslan S, Çetin B, Akıncı M, Çetin M, Yücekule N, Çetin A. 2006.Computed tomography in detecting bone metastases of breast carcinoma Is it better than plain X-ray?Saudi Med J.27(9):1326-1328
 • 8 Coşar ZS, Çetin M, Kızıltepe T, Çetin R, Ceylan Zaralı A. 2005. Concordance of mammographic classifications of microcalcifications in breast cancer diagnosis Utility of Breast Imaging Reporting and Data System (fourt edition) Journal of Clinical Imaging. 29:389-395
 • 9 Kelekçi S, Kelekçi H, Çetin M, İnan İ, Tokuçoğlu S. 2004.Glucose tolerance in pregnant women with vaginal candidiasis. Ann Saudi Med 24(5):350-353
 • 10 Çetin M, Çetin R, Tamer N, Kelekçi S. 2004.Breast arterial calcifications associated with diabetes and hypertension. Journal of Diabetes and Its Complications.18(6):363-366
 • 11 Çetin M, Çetin R, Tamer N.Prevalence of breast arterial calcification in hypertansive patients. Clinical Radiology 2004; 59:92-95
 • 12 Savaş S, Çetin M, Akdoğan M, Heybeli N. 2001.Endemic flourosis in turkish patients: relationship with knee osteoarthritis. Rheumatol İnt. 2001,21:30-35
 • 13 Serel TA, Çetin M, Delibaş N, Çelik E, Tahoğlu M. .Effects of transrectal ultrasonography of the prostate on serum prostate-specific antigen levels and free/total prostate-specific antigen ratio. Urol. Int. 2000, 64:24-26
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Çetin M. Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme. 2008. MN Medical Nobel ISBN 978-975-567-049-2 221 s, Ankara
 • 2 Çetin M, .Temel Radyoloji Klinik Bulgular-Fizyopatoloji-Görüntüleme 2003.MN Medical Nobel ISBN:975-567-025-4, 555 s, Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kayan M, Sabuncuoğlu MZ, Çetin M, Çetin R, Benzin MF, Benzin Ş, Yaşar S, İbişoğlu S.Omental torsion with left-sided inguinal hernia: a rare preoperative diagnosis. Clinical Imaging 2013; 37:73-175
 • 2 Karahan, N (Karahan, Nermin)[ 1 ] ; Bozkurt, KK (Bozkurt, Kemal Kursat)[ 1 ] ; Ciris, IM (Ciris, Ibrahim Metin)[ 1 ] ; Songur, Y (Songur, Yildiran)[ 2 ] ; Akin, M (Akin, Mete)[ 2 ] ; Cetin, M (Cetin, Meltem)[ 3 ] ; Cetin, R (Cetin, Recep)[ 4 ] ; Kosar, A (Kosar, Alim)[ 5 ]Duodenojejunal invagination caused by small bowel metastasis of renal cell carcinoma TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Volume: 22 Issue: 3 Pages: 355-357 DOI: 10.4318/tjg.2011.0231 Published: JUN 2011
 • 3 Çetin M, Demirpolat G, Elmas N, Yüce G, Çetingül N, Balık E. 2002.Stromal predominant type mesenchymal hamartoma of liver: CT and MR features. Computerized Medical Imaging and Graphics
 • 4 Doğru H, Tüz M, Uygur K, Çetin M. 2001. A new turbinoplasty technique for the management of chonca bullosa: Our short-term outcomes. Laryngoscope. 111:172-174
 • 5 Özdemir A, Ilgıt ET, Konuş ÖL, Çetin M, Özsunar Y. 2000. Breast varices: imaging findings of an unusual presentation of collateral pathways in superior vena caval syndrome. European Journal of Radiology. 36:104-107
 • 6 Doğru H, Döner F, Uygur K, Gedikli O, Çetin M. 1999.Pneumatized inferior turbinate. American Journal of Otolaryngology 20(2):139-141
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çetin M, Kılıç K, Çetin R. 2002.Kopmuş meme işaretleme telinin tel ile işaretlenmesi. Meme Hastalıkları Dergisi, 9, 21-23
 • 2 Çetin M, Demirpolat G, Bozkaya H, Elmas N. 2002. İyatrojenik duodenal perforasyonun BT bulguları." Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 79-81
 • 3 Çetin M, Çetin R, Çandır Ö. 2001. Multisentrik meme kanseri. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 2, 11-12
 • 4 Çetin R, Çetin M , Çerçi C, Bülbül M. 1999 Subcutaneous inguial hydatic cyst simulating incarcerated inguinal hernia: Case report. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 53-54
 • 5 Savaş S, Bardak Y, Tunç Ş.E, Çetin M, Akkuş S. 1999. Flexion contractures in a diabetic young man (Rosenbloom Syndrome). Tr. J. of Medical Sciences, 29, 711-713
 • 6 Çetin M, Turgut T, Çetin R. 1998. Amfizematöz kolesistit: tanısal problemler ve ayırıcı tanı. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5 (4), 183-185
 • 7 Kaya H, Aydın G, Çetin M, Mandal T, Babar Y, Tahan V, Sarı A. 1998. Bilateral multikistik renal displazi ve bilateral üreteral obstrüksiyon. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 18, 203-207
 • 8 Çetin M, Turgut T, Ustaoğlu C. 1998 Diafizyal aklazi (Olgu sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5(3), 131-133
 • 9 Çetin M, Turgut T, Çelik E. 1998. Osteopoikilosis" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5(2), 85-87
 • 10 Çetin M, Turgut T. 1998. Korpus kallosum agenezisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5(1), 47-49
 • 11 Akçalı A, Çetin M, Ayata A, Akhan G, Kalkan E. 1997.Dandy- Walker Syndrome: a review of the pathogenetic theories, and differential diagnosis. The New Journal of Medicine, 14, 49-51
 • 12 Serel T.A, Öztürk A, Koşar A, Çetin M. 1997. Total urinary tract obstruction: an unusual complication of parapelvic cyst associated with solitary kidney. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 4, 37-38
 • 13 Çetin M, Çetin R, Tunç G, Kocaoğlu H. 1996. Memede yabancı cisimler (olgu sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 91-93
 • 14 Akhan G, Eren N, Çetin M. 1995. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu oluşan demans (olgu sunumu)." SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 89-92
 • 15 Özdemir A, Çetin M, Akpek S, Araç M, Işık S. 1993. Preoperative CT-guided localization of breast calcifications with a hookwire" Journal of Ankara Medical School, 15, 767-772
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İbişoğlu S, Şenocak E, Benzin Ş, Parpar T, Çetin M. Gastrik volvulus pediatrik yaş grubunda sanılandan daha mı sık? 32.Ulusal Radyoloji Kongresi. 2011 Antalya P-0135
 • 2 Kayan M, Sabuncuoğlu MZ, Çetin M, Çetin R, Benzin MF, Benzin Ş, Yaşar S, İbişoğlu S. Sol inguinal herniye eşlik eden omentum torsiyonu; nadiren preoperatif teşhis edilebilen bir olgu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 2011 P-0077
 • 3 Çetin M, Akdağ C, Ceylan E, Çetin R.2009. Unilateral meme ödeminde akla gelmesi gereken bir klinik antite: Venöz tromboz. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009, İzmirPoster No:076 Sayfa 37
 • 4 Akdağ C, Çetin M, Çetin R.2009 Erkek meme hastalıklarında klinik bulguların radyolojik ve histopatolojik bulgular ile korelasyonu. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 30 Eylül-4Ekim 2009. İzmir Poster No:078 Sayfa:39
 • 5 Akdağ C, Çetin M, Çerçi SS, Yeşildağ A, Köroğlu M, Öztürk M. 2009. ACR BI-RADS 3 lezyonların sintimammografi tetkiki ile korelasyonu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 Antalya Radyoloji Bülteni Eki Sözlü Bildiri No:SB-081 Sayfa 112
 • 6 Löker Altıntaş Ö, Oyar O, Yeşildağ A, Köroğlu M, Çetin M, Öz Oyar E, Korkmaz A.2009. Ratlarda gadobutrolün, farklı kümülatif dozlara ve uygulama şekline bağımlı böbrek yan etkilerinin, kan ve böbrekte oksidan- antioksidan durumlar üzerine etkilerinin araştırılması. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya Radyoloji Bülteni Eki Sözlü Bildiri No:SB-169 Sayfa 154
 • 7 Eriş HN, Çallıoğlu M, Köroğlu M, Yeşildağ A, Çetin M, Öğüt Aydıncı Z. Safra taşı ileusunda preoperatif tanının önemi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No:0046 Sayfa:200
 • 8 Çallıoğlu M, Eriş HN, Akdağ C, Köroğlu M, Çetin M, Yeşildağ A. 2009. Duplike vena kava inferior. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No:0058 Sayfa 206
 • 9 Munduz M, Köroğlu M, Yeşildağ A, Çetin M, 2009. Kist hidatik : Olgu sunumu 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya, Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No:P-0118 Sayfa:233
 • 10 Yaşar S, Eriş HN, Çallıoğlu M, Köroğlu M, Çetin M, Yeşildağ A, 2009. Gardner Sendromu: Olgu sunumu 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım 2009 Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No: P- 0173 Sayfa 258
 • 11 Gündüz M, Köroğlu M, Yeşildağ A, Çetin M, Uysal S, Akdağ C.2009. Sirotik karaciğerde rejeneratif ve displastik nodüllerin hepatosellüler karsinomdan (HCC) ayırıcı tanısında radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yeri.30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No: P-0181 Sayfa 262
 • 12 Akdağ C, Erkmen C, Üstün ED, Yeşildağ A, Çetin M, Köroğlu M, 2009. Arterioportal şantla birliktelik gösteren karaciğer hemanjiomunun BT bulguları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Eki. Bildiri No:P-0206 Sayfa 273
 • 13 Eriş HN, Çallıoğlu M, Yaşar S, Yeşildağ A, Çetin M, Köroğlu M,2009. Nadir bir benign lenfoproliferatif hastalık: Castleman Hastalığı- İzole supraklavikuler tutulum. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No:P-0271 Sayfa 303
 • 14 Aydıncı Z, Löker Altıntaş Ö, Köroğlu M, Yeşildağ A, Çetin M, 2009. Gebelik ve tanısal radyasyon. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No:P-0360 Sayfa 343
 • 15 Munduz M, Köroğlu M, Löker Altıntaş Ö, Yeşildağ A, Çetin M, 2009. Nefrojenik sistemik fibrozis. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Eki Bildiri No: P-0365 Sayfa 346
 • 16 Çallıoğlu M, Eriş HN, Köroğlu M, Çetin M, Yeşildağ A, 2009.Hepatosellüler karsinomda RF ablasyon ve alkol ablasyon uygulamaları. 30. Ulusal radyoloji Kongresi 4-9 Kasım Antalya Radyoloji Bülteni Bildiri No:P-450 Sayfa 387
 • 17 Eriş HN, Köroğlu M, Çallıoğlu M, Yeşildağ A, Çetin M.Yüzeyel venöz yetmezlik tedavisinde endovenöz lazer ablasyon ve eş zamanlı köpük skleroterapisinin etkinliği. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009.Türk Radyoloji Bülteni Poster No:P-453 Sayfa E388
 • 18 Akdağ C, Çetin M, Çetin R, Bircan S, Yeşildağ A, Köroğlu M. Nadir bir aksiller lenfadenopati nedeni: Kikuchi-Fujimato Hastalığı. 30. Radyoloji Kongresi 4-9 Kasım 2009 Antalya. Türk Radyoloji Bülteni Poster No:P-684 Sayfa E495
 • 19 Munduz M, Çetin M, Ceylan E, Yaşar S, Yeşildağ A, Köroğlu M. Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: olgu Sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009. Türk Radyoloji Bülteni Poster No: P-765 Sayfa E532
 • 20 Akdağ C, Çetin M, Erkmen C, Ok Ş, Yeşildağ A, Köroğlu M. Tipik klinik semptom göstermeyen Galen Veni anevrizması.30. Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009. Türk radyoloji Bülteni Poster No: 533 Sayfa E 533
 • 21 Üstün ED, Akdağ C, Çetin M, Yeşildağ A, Köroğlu M, Uysal S. Chiari Tip 2 (Arnold Chiari) Malformasyonu. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009. Türk Radyoloji Bülteni Poster No: 807 Sayfa E551
 • 22 Erkmen C, Akdağ C, Yeşildağ A, Çetin M, Köroğlu M, Gülşen İ. Travmaya bağlı brakiyal pleksus hasarında meningosel gelişiminin radyolojik tanısı ve BT myelografinin değeri. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009. Türk Radyoloji Bülteni Poster No: P-820 Sayfa E557
 • 23 Akdağ C, Çallıoğlu M, Köroğlu M, Çetin M, Yeşildağ A. Situs inversus totalise eşlik eden sol hemitoraksta aksesuar azigos lobu ve azigos fissürü. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009. Türk Radyoloji Bülteni Poster No: P-936 Sayfa E 610
 • 24 Ceylan E, Ok Ş, Yeşildağ A, Köroğlu M, Çetin M, Akdağ C. Nadir bir konjenital vasküler anomali: Persistan vena cava superior. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım 2009. Türk Radyoloji Bülteni Poster No: P-943 Sayfa: E 613
 • 25 Eriş HN, Çallıoğlu M, Çetin M, Köroğlu M, Yeşildağ M. Canlı ektopik gebelik. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 4-9 Kasım. Türk Radyoloji Bülteni Poster No: 989 Sayfa: E634
 • 26 Coşar S, Çetin M, Şahin G, Şimşek Z, Erdil F, Bozkurt A, Kaya G, Kavak Ş, Arıbaş BK, Ünlü D, 2008. Ultrasonografi ve mammografi kılavuzluğunda yapılan meme tel lokalizasyon biyopsilerinin malinite saptama oranlarının karşılaştırılması. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi 1-5 Kasım 2008, Antalya, E95
 • 27 Şahin S, Altıntaş Löker Ö, Ceylan E, Özden A, Çetin M, 2008. Pediatrik hemiagenezik tiroid olgusunda ultrason ve sintigrafi bulguları. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya, E242
 • 28 Demir P, Ünlü Nil D, Coşar S, Çetin M, Arıbaş BK, 2008. Primer tiroid, beyin, meme lenfomalı olguların radyolojik bulguları. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi,1-5 Kasım 2008, Antalya, E250
 • 29 Özden A, Yeşildağ A, Elmas A, Dündar BN, Köroğlu M, Çetin M, Oyar O, 2008. Nadir bir iskelet displazisi Jeune Sendromu: Olgu sunumu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya; E342
 • 30 Çetin M, Kaya G, 2007. Mammografide saptanamayan meme kanserlerinde sonucu etkileyen nedenler. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya, 168
 • 31 Çetin M, Zaralı Ceylan A, Coşar S, Çetin R, 2007. BI-RADS kategori 4 lezyonlarda aile öyküsünün pozitif öngörü değerine etkisi. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya, 168
 • 32 Gümüşdağ P, Uzun H, Kaya G, Çetin M, 2007. Kalvaryal kondrosarkom. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007 Antalya, E157
 • 33 Gümüşdağ P, Çetin M, 2007. Ameloblastomlu olgunun radyolojik bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya, E157
 • 34 Yılmaz K, Çetin M, Torun E, Demir P, Doğan K, 2007. Hastanemizde acil ultrasonografi istem ve sonuçları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2007, Antalya E186
 • 35 Çetin M, Kaya G, Ünlü DN, Pekol Z, 2007. Onkoloji Hastanesinde acil bilgisayarlı tomografi istemleri ve sonuçları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya E187
 • 36 Gümüşdağ P, Coşar S, Kızıltepe T, Çetin M, 2007. Primer bilateral meme lenfoması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya E291
 • 37 Gümüşdağ Demir P, Çetin M, Coşar S, Kızıltepe T,2007. Kütanöz lenfomanın meme metastazı. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2008, Antalya, E291
 • 38 Yakut F, Çetin M, Coşar ZS, Çetin R, 2007. Yeni Türk Ceza Kanunu'nun radyolojik değerlendirmeye etkileri. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya, E291
 • 39 Kaya G, Çetin M, Coşar ZS, Zaralı Ceylan A, 2007. Memenin papiller lezyonlarında radyolojik tanının doğruluğu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007 Antalya, E292
 • 40 Şimşek Pekol Z, Çetin M, Coşar ZS, Yakut F, 2007. Birads 4c ve Birads 5 lezyonlarda yanlış tanı nedenleri. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya, E293
 • 41 Torun E, Çetin M, Demir RP, Kaya G, Yılmaz K, 2007. Mammografi incelemesinin yapıldığı merkez ile mammografi kalitesi arasındaki ilişki. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, E91
 • 42 Kaya G, Çetin M, Coşar ZS, Tünaydın K. "Ülkemizde meme kanserli hastaların tanısında mamografi kullanımı. 2006. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, SB-135, Antalya, 2006
 • 43 Özdemir S, Çetin M, Coşar ZS. 2006. BI-RADS(Breast imaging reporting and data system) kategori 3 lezyonların takip sonuçları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, SB-136, Antalya
 • 44 Üngül Ü, Çetin M, Çetin R. 2006. Geleneksel yöntemlerle tanı konulamayan enterovajinal ve enterovezikal fistül olgusu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-023, Antalya
 • 45 Demir P, Erdil F, Çetin M. 2006. Malign retroperitoneal schwannomlu olgunun radyolojik bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-027, Antalya
 • 46 Doğan K, Demir P, Ünlü Nil D, Çetin M. 2006. Rektus kılıfı hematomunun radyolojik görüntüleme bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-030, Antalya
 • 47 Ünlü Nil D, Çetin M, Yoloğlu Z, Demir Gümüşdağ P. 2006. Sürrenal lezyonların multislice dinamik sürrenal BT ile karakterizasyonu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-034, Antalya
 • 48 Ünlü Nil D, Çetin M, Kılıç K, Gözetlik EÖ, Özdemir S. 2006. Karaciğer lezyonlarının multislice dinamik BT ile karakterizasyonu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-035, Antalya
 • 49 Demir P, Ünlü Nil D, Bozkurt A, Çetin M. 2006. Primer tiroid lenfomalı iki olgunun radyolojik bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-192, Antalya
 • 50 Demir P, Bozkurt A, Çetin M. 2006. İmmünsuprese olmayan iki olguda primer beyin lenfomasının BT bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-214, Antalya,
 • 51 Yoloğlu Z, Arıbaş BK, Demir Gümüşdağ RP, Çetin M, Karaoğlanoğlu M, Karancı P. 2006. Orbita tümörlerinde BT ve MRG bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-215, Antalya
 • 52 Yoloğlu Z, Demir P, Çetin M. 2006. Primitif nöroektodermel tümör tanılı iki olgunun radyolojik görüntüleme bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-475, Antalya
 • 53 Coşar ZS, Çetin M, Kızıltepe FT, Kaya G. 2006. Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde ultrasonografik BI-RADS sözlüğünün kullanımı." 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-523, Antalya
 • 54 Coşar ZS, Çetin M, Kaya G, Zaralı Ceylan A, Çetin R. 2006. BI-RADS Kategori 4 alt gruplarında (4A, 4B, 4C) yer alan lezyonların değerlendirilmesi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-524, Antalya
 • 55 Coşar ZS, Çetin M, Kızıltepe FT. 2006. BI-RADS'a göre mammografik meme dansitelerinin değerlendirilmesinde gözlemciler arası değişkenlik." 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-525, Antalya
 • 56 Coşar ZS, Üngül Ü, Çetin M, Ünlü Nil D, Çetin R. 2006. Bilateral meme kanseri; primer mi, metastaz mı?" 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-528, Antalya
 • 57 Üngül Ü, Coşar ZS, Çetin M, Özdemir S, Çetin R. 2006. Meme kanserini taklit eden kavernöz hemanjiom. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-529, Antalya
 • 58 Üngül Ü, Coşar ZS, Çetin M, Özdemir S, Kızıltepe FT. 2006. Primer meme lenfoması: mamografi ve ultrasonografi bulguları." 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-530, Antalya
 • 59 Ünlü Nil D, Kızıltepe FT, Demir Gümüşdağ RP, Coşar ZS, Çetin M. 2006. Primeri akciğer kanseri olan hastada meme ve testise eş zamanlı metastaz: olgu sunumu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-738, Antalya
 • 60 Demir P, Yoloğlu Z, Çetin M. 2006. Sistemik metastazı olan timik karsinomlu olgunun radyolojik bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-748, Antalya
 • 61 Demir P, Çetin M, Coşar P. 2006. Primer malignitesi olan ve olmayan hastalarda toraks BT'nin yeri." 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Bülteni 2006/6. sayı, PP-750, Antalya, 2006
 • 62 Yoloğlu Z,Ünlü DN, Gözetlik E, Bozkurt A,Çetin M. 2005. Vena kava inferior yokluğu saptanan olguda çok kesitli BT ve BT venografi bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi,Türk Radyoloji Bülteni 2005/3.sayı, E235,Antalya
 • 63 Yoloğlu Z,Ünlü DN, Gözetlik E, Uzun H, Erdem M,Çetin M. 2005. Sekonder aortoenterik fistül: Çok kesitli BT ve BT anjiografi bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi,Türk Radyoloji Bülteni 2005/3.sayı, E235,Antalya
 • 64 Ünlü DN, Yoloğlu Z, İnce B, Arıkan ŞM, Gümüşdağ PD, Çetin M. 2005. Anevrizmal kemik kisti olgularında klinik ve radyolojik bulgular. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi,Türk Radyoloji Bülteni 2005/3.sayı, E255,Antalya
 • 65 Yoloğlu Z, Ünlü DN, İnce B, Arıkan ŞM, Gümüşdağ PD, Çetin M. 2005. Metatarsal soliter hemanjioendotelyoma saptanan olguda klinik ve radyografik bulgular. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi,Türk Radyoloji Bülteni 2005/3.sayı, E256,Antalya
 • 66 Üngül Ü, Coşar S, Çetin M, Kızıltepe FT. 2005. Düzgün konturlu malign kitle lezyonları.", VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Kongre Özet Kitabı, sayfa233, İstanbul
 • 67 Coşar S, Üngül Ü, Çetin M. "Kitle görünümünde granülomatöz mastit: 3 olgu.2005. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Kongre Özet Kitabı, sayfa234, İstanbul
 • 68 Çetin M, Üngül Ü, Coşar S, Kızıltepe FT. 2005. Memenin venöz hastalıkları:2 olgu.", VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Kongre Özet Kitabı, sayfa247, İstanbul
 • 69 Coşar S, Çetin M, Üngül Ü, Kızıltepe FT, Çetin R. 2005. Mastektomize hastalarda kontralateral memenin preoperatif işaretleme sonuçları. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Kongre Özet Kitabı, sayfa 317, İstanbul
 • 70 Coşar S, Çetin M, Üngül Ü, Kızıltepe FT, Çetin R. 2005. BIRADS 5 kategorisindeki hastaların yaş, fizik muayene, radyoloji ve patoloji uyumu. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Kongre Özet Kitabı, sayfa 317, İstanbul
 • 71 Yoloğlu Z,Ünlü DN, Çetin M. 2005. Kontrolsüz çıkarılan santral venöz katetere bağlı gelişen hava embolisinin klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları.", 26. Ulusal Radyoloji Kongresi,Türk Radyoloji Bülteni 2005/3.sayı, E142,Antalya
 • 72 Yoloğlu Z,Ünlü DN, Çetin M. 2005. Pankreasın solid kistik papiller neoplazmı (Gruber- Frantz tümörü) klinik ve radyolojik bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi,Türk Radyoloji Bülteni 2005/3.sayı, E214,Antalya
 • 73 Coşar ZS, Çetin M, Kızıltepe T, Zaralı Ceylan A, 2004. Biyopsi yapılmış meme mikrokalsifikasyonlarında şüphelilik derecelerinin ve BI-RADS kategorilerinin değerlendirilmesi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2004, Antalya, 274
 • 74 Coşar ZS, Çetin M, Kızıltepe T, Zaralı Ceylan A, 2004. Meme kanserlerinde mamografi ve eşlik eden tüm meme ultrasonografisi: meme dansitesinin önemi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2004, Antalya 274
 • 75 Çetin M, Coşar ZS, Kızıltepe T, Zaralı Ceylan A, 2004. Spesmen ultrasonografi ile spesmen mammografinin yararlılığının karşılaştırılması. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2004, Antalya, 274
 • 76 Çetin M, Coşar ZS, Gözetlik EÖ, 2004. Meme kanserinin mide metastazı. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya 2004
 • 77 Zaralı Ceylan A, Coşar ZS, Çetin M, Kızıltepe T, 2004. Hiperekojen granülomatöz mastit: olgu bildirisi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2004, Antalya, 271
 • 78 Ünlü Nil D, Ünlü UL, Çiçek N, Tosun Ö, Taş İ, Çetin M, 2004. Meme hamartomu: olgu bildirisi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya 270
 • 79 Ünlü D, Uzun H, Dingil G, Ünlü U, Üngül Ü, Çetin M, 2004. Malign melanomun meme metastazı. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2004, Antalya, 271
 • 80 Yoloğlu Z, Çetin M, Ata Ö, 2004. Ekstraskeletal Ewing sarkomunun klinik, patolojik ve MRG bulguları. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya, 213
 • 81 Özsunar Y, Can S, Taşkın F, Çetin M, Köseoğlu K, 2004. Bir örnekleme analizi sonuçları: ülkemizde radyoloji hizmeti ne kadar nitelikli? 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2004, Antalya E48
 • 82 Çetin M, Coşar S, Bozkurt A, Özdemir S, Gözetlik EÖ. 2003. Preoperatif işaretleme yapılan meme lezyonlarında BIRADS kategorilerinin değerlendirilmesi: Bir ön çalışma. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Cilt IX, E62
 • 83 Kılıç K, Arıbaş BK, Bozkurt A, Çetin M. 2003. Osteosarkomun kaviter akciğer metastazı (olgu bildirisi). 24. Ulusal Radyoloji Kongresi.Ankara. Cilt IX E123
 • 84 Yoloğlu Z, Çetin M, Kurt N. Kas iskelet siskelet sisteminde gelişen malign kitlelerin Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 2003. 24.Ulusal Radyoloji Kongresi. Ankara. CiltIX E250
 • 85 Gözetlik E, Coşar S, Çetin M.2003. Aynı memede benign ve malign lezyonlar birlikte: İki benzer olgu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. Ankara. Cilt IX E262
 • 86 Ata Ö, Çetin M, Uzun H. 2002. Diaframatik primitif nöroektodermel tümör. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Göynük. Cilt VIII E154
 • 87 Çetin M, Ata Ö, Gözetlik EÖ. 2002. Yumuşak doku sarkomlarında görüntüleme. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Göynük. Cilt VIII E230
 • 88 Çetin M, Gözetlik EÖ, Ata Ö. 2002. Primeri bilinmeyen kemik metastazlarında primer kanserin belirlenmesi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Göynük. Cilt VIII E232
 • 89 Çetin M, Ata Ö, Arıbaş BK. 2002 Mesane adenokarsinoması.23. Ulusal Radyoloji Kongresi. Göynük Cilt VIII E200
 • 90 Çetin M, Kerman M, Yasan H, Doğru H.2001. Ekstrakranial internal karotid arter anevrizması. 22. Türk Radyoloji Kongresi. Antalya. Cilt VII E65
 • 91 Çetin M, Tamer N. 2001. Memenin arteryel Kalsifikasyonu ve diabet. 22. Türk Radyoloji Kongresi. Antalya. Cilt VII E136
 • 92 Arıbaş BK, Çetin M, Çelebioğlu S. 2001. Meme koruyucu tedavide rekürren maligniteyi taklit eden yağ nekrozu. 22. Türk Radyoloji Kongresi. AntalyaCilt VII E127
 • 93 Çetin M, Çetin R, Çandır Ö. 2001. Multisentrik meme kanseri. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul. Cilt VIII 38
 • 94 Turgut T, Çetin M, Çelik E, Özerdemoğlu R. 2000. Dev hücreli tümör. 17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul. 208
 • 95 Çetin M, Turgut T, Çetin R, Adanır E, Gürsoy A. 2000. Fibroadenolipom: İki olgu. 17. Türk Radyoloji Kongresi. İstanbul. 58
 • 96 İnce A, Çetin R, Çerçi C, Çetin M, Bülbül M. 1999 primer sistik kanal karsinomu. XVI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya Cilt X 53
 • 97 Çetin M, Çetin R, Turgut T, Çelik E, Sarı A. 1999 Meme kanserli olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya. Cilt V E116
 • 98 Çetin M, Turgut T, Ustaoğlu C, Çetin R, Sarı A. 1999. Mammografi incelemesi yapılan olgularda meme kanseri risk faktörlerinin analizi. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya. Cilt V E115
 • 99 Çetin M, Çetin R, Eroğlu E. 1999 Isparta'da mammografi ile ilgili bilgi düzeyinin araştırılması. V. Meme Hastalıkları Kongresi. İstanbul. Cilt I 38
 • 100 Malas M Ali, Sulak O, Çetin M, Salbacak A. 1999. Os hyoideumun radyolojik anatomisi. V. Ulusal Anatomi Kongresi. Antalya. PA 70
 • 101 Malas M Ali, Çetin M, Salbacak A, Ustaoğlu C, Aler A. 1997. Yenidoğan erişkin dönemi boyunca mandibula açısının değerlendirilmesi. IV. Ulusal Anatomi Kongresi. İstanbul. 123
 • 102 Malas MA, Çetin M, Salbacak A, Kerman M, Aler A. 1997. Atlasta sulkus arteriae vertebralis varyasyonları. IV. Ulusal Anatomi Kongresi. İstanbul. 30
 • 103 Çetin M, Akçalı A, Turgut T, Ustaoğlu C, Doğru H, Işık V. 1996. Posttravmatik gecikmiş pnömosefalus. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi. Nevşehir. 184
 • 104 Demirci S, Kocaoğlu H, Çetin M. 1994. Gastrik maligniteler nedeniyle yapılan ameliyatlarda intraoperatif ultrasonografi ile tümör sınırlarının belirlenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi. İstanbul 18
 • 105 Çetin R, Çetin M, Aksaz E, Çakmaklı S. 1993. Mide kanserli hastalarda preoperatif mide ultrasonografisinin önemi. X. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Bursa 386
 • 106 Özdemir A, Öznur İ, Çetin M, Köse S, Işık S, Uluoğlu Ö. 1993. Nonpalpabl meme lezyonlarının karbon injeksiyonu ile preoperatif lokalizasyonu-ilk sonuçlar. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi.Antalya. 7
 • 107 Özdemir A, Çetin M, Köse S, Öznur İ, Işık S. 1993.Meme kistlerinin aspirasyonunda güvenli ve kolay bir teknik. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya M5
 • 108 Çetin M, Özdemir S, Kuzey K, Önder M. 1993. Mammografik pozisyonlar. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya. 54
 • 109 Özdemir A, Çetin M, Öznur İ, Köse S, Işık S, Köker E. 1993. Stereotaksik tel lokalizasyonu: Teknik kazançlar ve olumsuzluklar. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya. 6
 • 110 Özdemir A, Öznur İ, Çetin M, Köse S, Işık S. 1993. Nonpalpabl meme lezyonlarında preoperatif tel lokalizasyonu. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Antalya. 6
 • 111 Özdemir H, Yücel C, Köse S, Konuş Ö, Çetin M, Işık S, Köker E. 1993. Midenin transabdominal ultrasonografik incelemesi ve çift kontrastlı baryum incelemeleriyle korelasyonu. 4. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. İstanbul. 35
 • 112 Özdemir A, Çetin M, Öznur İ, Özhan S, Işık S, Köker E. 1993. Nonpalpabl meme lezyonlarında cerrahi biyopsi sonrası spesmen radyografi. 1. Meme Hastalıkları Kongresi İzmir 61
 • 113 Özdemir A, Öznur İ, Çetin M, Köse S, Işık S, Köker E. 1993. Nonpalpabl meme lezyonlarında preoperatif tel lokalizasyonu. 1. Meme Hastalıkları Kongresi. İzmir. 63
 • 114 Özdemir A, Öznur İ, Çetin M, Köse S, Işık S, Uluoğlu Ö. 1993. Nonpalpabl meme lezyonlarında preoperatif karbon işaretlemesi. 1. Meme Hastalıkları Kongresi. İzmir. 62
 • 115 Özdemir A, Işık S, Çetin M, Köse S, Köker E. 1992. Meme lezyonlarının mammografik ultrasonografik değerlendirmeleri, mammografi ile stereotaksik tel lokalizasyonu ve ince iğne biyopsisi. 13. Ulusal Radyoloji Kongresi. İzmir
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Aykut Recep Aktaş1, Bumin Değirmenci1, Mert Köroğlu2, Ömer Yılmaz1, Meltem Çetin1, Mustafa Kayan1;Koroner arter görüntülemede yüksek ve standart çözünürlüklü tomografi kullanımıP 412 Türkrad 2012
 • 2 Aykut Recep Aktaş1, Mustafa Kayan1, Ömer Yılmaz1, Meltem Çetin1, Mert Köroğlu1, Birsen Ünal2, Simay Kara2 Abdominal Aort Anevrizması ve Periferik Arter Hastalığı Tanısında Kontrastsız Balans Turbo Field Echo (B-TFE) Sekansının KullanılmasıP 456 Türkrad 2012
 • 3 Ömer Yılmaz, Eda Şenocak, Esma Dilek Üstün, Mustafa Kayan, Aykut Recep Aktaş, Bumin Değirmenci, Meltem Çetin İnsidental olarak tanı konulan intrakranyal yerleşimli yabancı cisim: Olgu sunumu9 578 Türkrad 2012
 • 4 Esma Dilek Üstün, Eda Şenocak, Emel Gözlek, Rümeysa Elmas Aktürk, Meltem Çetin; Temporal kemik fraktürünün eşlik etmediği pnömolabirintP 729 Türkrad 2012
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin M, Bozkurt A, Çetin R, Sarı A. Mammographic findings in fibroadenolipoma. 1st Congress of the World Society for Breast Health, İstanbul, Vol.7, 66, Blackwell Science, 2001.
 • 2 Çetin M, Çetin R, Tarhan ÖR. Ultrasonography of specimen: a case report. 1st Congress of the World Society for Breast Health, İstanbul, Vol.7, 66, Blackwell Science, 2001.
 • 3 Çetin M, Demirpolat G, Elmas N, Yüce G, Çetingül N, Balık E. 2000 CT and MR features of the stromal predominant type mesenchymal hamartoma. European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology 11th Annual Meeting and Postgraduate Course, La Grande Motte Paris, D31
 • 4 Çetin M, Demirpolat G, Bilgen I, Elmas N. 2000.MRI findings of Gamna-Gandy bodies. European Congress of Radiology, Vienna, Vol. 10, 308, Springer
 • 5 Özdemir A., Ilgıt E.T., Konuş Ö.L., Çetin M., Özsunar Y. 1999. Extensive breast varices: an unusual presentation of collateral pathways in superior vena caval syndrome-case report. European Congress of Radiology, Vienna, Vol. 9, 414 , Springer.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ö. Yılmaz1, Y. Ugan1, M. Yener1, M. Kayan1, A. Aktaş1, B. Kısacık2, B. Değirmenci1, M. Çetin1; C-0579 Anti TNF-? therapy might be responsible for an increase incidence of varicocele in patients with ankylosing spondylitis 1Isparta/TR, 2Gaziantep/TR
 • 2 A. Aktaş, Ö. Yılmaz, M. Kayan, B. Değirmenci, M. Koroglu, M. Çetin;C-0564 High or Standard Definition Computed Tomography for Coronary Artery Imaging: an in-vivo study Isparta/TR
 • 3 Akdağ C, Çetin M, Yeşildağ A, Köroğlu M, 2009. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda (a case report). 7. Balkan Congress of Radiology, 18-22 November 2009 İstanbul Sayfa 18 P-018
 • 4 Gündüz M, Köroğlu M, Yesildağ A, Çetin M, Üstün ED, 2009. Is it possible to distinguish cirrhotic nodules from hepatocellular carcinoma (HCC) with radiological imaging methods? 7.Balkan Congress of Radiology 18-22 November 2009, İstanbul, Sayfa 26 P-183
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Dr. Candan Erkmen. "Sulkus arteria vertebralis varyasyonları ve klinik bulgular ile korelasyonu." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011
 • 2 Dr. Zeynep Aydıncı. "Erkek meme hastalıklarının değerlendirilmesinde ultrasonografinin rolü." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011
 • 3 Dr. Mehmet Çallıoğlu. "Baker kisti tedavisi yapılan olguların ultrasonografik takibi." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011
 • 4 Dr. Senem Uysal. "Larinks patolojili hastalarda sanal lringoskopi ve video laringoskopi bulgularının karşılaştırılması." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010
 • 5 Dr. Cevriye Akdağ, " Tarama ve tanısal amaçlı mammografi tetkiklerinde saptanan izole mikrokalsifikasyonların sintimammografi tetkiki ile korelasyonu." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
 • 6 Ünlü DN. BIRADS 4c ve 5 olarak sınıflandırılıp preoperatif tel lokalizasyonu yapılan nonpalpabl lezyonların değerlendirilmesi, yanlış pozitif olguların gözden geçirilmesi. SB AY Ankara Onkoloji Eğit. Ve Araş. Hast. Radyoloji Kliniği 2008
 • 7 Zaralı Ceylan A., "BIRADS Kategori 4 lezyonlarda alt gruplara göre malignite oranlarının belirlenmesi", Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007
 • 8 Özdemir S., "BIRADS Kategori 3 lezyonlarda takip sonuçları", Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2006
 • 9 Gözetlik E.Ö., "Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde çok dedektörlü bilgisayarlı tomografinin yeri", Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005.
 • 10 Ata Ö., "Meme kitlelerinin menapoz öncesi ve sonrası malignite yönünden renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi", Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004.
 • 11 Ustaoğlu C. Meme Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri ve Isparta Yöresi Meme Kanseri Tarama Sonuçlarımız", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2000.
 • 12 Turgut T. "Adrenal Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında Kimyasal-şift MR Görüntüleme" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1998.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tarama ve tanısal amaçlı mamografi tetkiklerinde tanımlanan izole mikrokalsifikasyonların sintimammografi tetkiki ile korelasyonu. Proje No: 1892-TU-09
 • 2 "Meme tarama programının meme kanseri erken tanı ve tedavisindeki rolü", DPT tarafından desteklenen araştırma Projesi, SDÜAF Proje No:97 K 122340, Proje Yöneticisi, 1997-2001.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Meme Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar 25 Haziran 1999, Isparta
 • 2 Kemik Tümörleri Tanı ve Tedavide Yeni Gelişmeler 8 Mayıs 1998, Isparta
 • 3 Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Tedavi 21 Haziran 1997, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Vasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu. 2. Ekim. 2009 Isparta
 • 2 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çetin M. Risk ve Sağlık. Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı. 31 Mayıs- 2 Haziran 2013 Isparta
 • 2 Korelatif Görüntüleme ve Raporlama Kursu 25 Şubat 2011, Isparta MRG: Temel bilgiler ve terminoloji
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Kulübü tarafından düzenlenen Radyasyon ve İnsan konulu konferansta konuşmacı
 • 4 Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meme kanseri" toplantısında panelist 17 Kasım 2009 Isparta
 • 5 Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2007-2008 Eğitim ToplantılarıMeme hastalıklarında görüntüleme kursu
 • 6 SB Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Aksiller lenf nodlarının incelenmesi, Meme lezyonlarında perkütan biyopsi ve işaretleme, Olgularla BI-RADS uygulaması" konulu konferans
 • 7 " Meme radyolojisi " Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Eğitim Toplantıları" 19 Mart 2003, Ankara. Konuşmacı :Uzm. Dr.Meltem Çetin.
 • 8 Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Tedavi, 21 Haziran 1997, Isparta Tiroid Ultrasonografisi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • 2 Türk Radyoloji Derneği
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Uluslar arası dergilerde basılan ilginç radyolojik görüntüler. Çetin M. " Coronal computed tomographic image of the ethmoid sinuses" Radiology 222(2) 528 (2002)
 • 2 Uluslar arası dergide basılan ilginç radyolojik görüntü. Çetin M. " Transvers computed tomographic image of the chest" Radiology 222(2) 404 (2002)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Ulusal dergide basılan ilginç radyolojik görüntü. Çetin M. " Mammografide kalp şeklinde dansite" Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji 8(4) 518 (2002)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Could maxillary sinusitis have a correlation with the size of ethmoidal infundibulum? Diagnostic and Interventional Radiology
 • 2 "Histogram modified local contrast enhancement for mammogram images" IJC-10-2955 22.Dec.2010
 • 3 Does breast arterial calcification on screening mammography predict metabolic syndrome? (JWH-2009-1774) Journal of Women's Health 30.09.2009
 • 4 Incidence of breast cancer among postmenopausal, hypertensive woman (IJC-06-2654), International Journal of Cancer, 7 Dec 2006
 • 5 Breast arterial calcifications: an unrecognized cardiovascular risk marker in women?(104-0378) , Canadian Medical Association Journal, 8 April 2004.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 2 Acta Oncologica Turcica
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SB AY Ankara Onkoloji Eğit. ve Araş. Hast Radyoloji Klinik Şefi
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TC. Sağlık Bakanlığı Radyoloji Müfredat Belirleme Komisyonu üyeliği
 • 2 TC Sağlık Bakanlığı Radyoloji Yan Dal Değerlendirme Komisyon Üyeliği
 • 3 TC. Sağlık Bakanlığı Radyoloji Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavı Değerlendirme üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Başboyun radyolojisi
Baş-boyun Radyolojisi
Gastrointestinal sistem radyolojisi
Kas-iskelet radyolojisi
Kas-iskelet sistemi radyolojisi
Meme Radyolojisi
Meme ve endokrin sistem radyolojisi
Radyoloji fiziği
Solunum sistemi radyolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!