KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşegül ÖKSÜZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114082
E-Posta ayseguluygun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.ayseguluygun.com
ORCID ID 0000-0002-9487-7350
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA 18.06.1993
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA 16.09.1996
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA 04.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Polimer Kimyası; İletken polimerlerin Sentezi ve karakterizasyonu,Kompozitler, Kopolimerler, Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemle polimerlerin modifikasyonu, sıvı kristaller.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Cigdem Dulgerbaki and Aysegul Uygun Oksuz. Recent Advances in Tungsten Oxide/ Conducting Polymer Hybrid Assemblies for Electrochromic Applications. Advanced Electrode Materials, 2016
 • 2 A. G. Uygun, Furan Composites, Wiley Encyclopedia of Composites, September 15, 2011.
 • 3 Melek Kiristi, Aysegul Uygun, Edition of Book on Engineering Polymers- Volume 2,Book on Engineering and Specialty Thermoplastics: Volume 4, Nylons, Chapter 7, Polyanilines,Scrivener Publishing and John Wiley and Sons Ltd.,ISBN-13: 978-0-470-63925-2 - John Wiley & Sons, 2011.
 • 4 Sorin Manolache, Hilal Turkoglu Sasmazel, Aysegul Uygun, Lutfi Oksuz, Plasma Technology – A Way for Nanoengineering Advanced Materials, Review article, Kirk-Othmer Encyclopedia, 2011.
 • 5 Ayse Gul Yavuz, Aysegul Uygun, Conducting polymers/Chitosan Composites - Synthesis, Properties and Applications, Carbohydrate Polymers: Development, Properties and Applications, Chapter 17, 2009, Nova Publisher.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ayşe Selcen Adamhasan, Ayşegül Uygun, P. Monllor, M. Bonet, Acta Iniversitatis Cibiniensis, vol LVIII, page 24.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 A.Uygun, L. Oksuz, E.Aslan, A.G. Yavuz, S.Sen, M. Omastova, Properties and stability of polythiophenes synthesized in the presence of surfactants, 2009. Chem. Listy 103, 131-132.
 • 2 L. Oksuz, A. Gulec, S. Podhradska, A.Uygun and M. Omastova, Microwave plasma and atmospheric pressure microwave plasma treatment of rubber using various plasma gases, Chem. Listy 103, s1−s148 (2009).
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gozde Yurdabak Karaca , Aysegul Uygun Oksuz , Emre Uygun , Lutfi Oksuz,FABRICATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION of MAGNETIC NANO/MICROMOTORS,2nd International Health Sciences and Life Congress 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY.
 • 2 Gamze Celık Cogal , Gozde Yurdabak Karaca , Emre Uygun , Aysegul Uygun Oksuz , Lütfi Oksuz, CHEMICAL-ACOUSTIC HYBRID PROPULSION of PEDOT@W5O14/Pt MICROMOTORS, 2nd International Health Sciences and Life Congress 24-27, page 194, April 2019 Burdur/TURKEY
 • 3 Yavuz, A.G., Uygun A., Bhethanabotla, V., 2009, Conducting polymer- chitosan hybrid materials: Synthesis, characterization and glucose biosensor application, ACS Fall Meeting, Washington DC, USA.
 • 4 Uygun A., Yavuz, A.G.,Kuczyńska, A., 2009, QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE MEASUREMENTS OF POLY(2-ETHYLANILINE) IN THE PRESENCE OF SURFACTANTS: COMPARISON OF SURFACTANT EFFECT ONTO PROPERTIES OF POLYMER, ACS Fall Meeting, Washington DC, USA
 • 5 Uygun, A., Yavuz,A.G., Ruppel, J.V., Zhang, P., Bhethanabotla, V.R., 2009, Synthesis, electrochemical polymerization and investigation of properties of 5-(4'-aminophenylamino)-10,20-diphenylporphyrin, ACS Fall Meeting, Washington DC, USA.
 • 6 Gokhan Guven BATIR, Ayşegül UYGUN,, Songul SEN Electrochemical synthesis and characterization of poly(3-(2,5-dimethyl-4-bromo)phenyl)thiophene and improvement as glucose biosensor, 2009, ACS Fall Meeting, Washington DC, USA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Miselli Kolesterik Fazlarda Heliks Adım Uzunluğunun Misel Geometrisine Bağımlılığı
 • Doktora Tezi
 • 1 Sübstitüe Polianilin/Polifuran İletken Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fatma Danaş, İletken Polimer İle Modifiye Edilmiş DNA Sensörlerini Kullanarak Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların(GDO) Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2013
 • 2 Gamze Çelik, İlaç Yüklü Nanolif Sistemlerden Kontrollü İlaç Salınımı, Yüksek Lisans Tezi, 2013
 • 3 Erhan Aslan, Yüzeyaktif madde varlığında kitosan/politiyofen kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, yüksek lisans tezi 2011
 • 4 Erkan Ozdan, Seramik Yapıştırma Harcında Kullanılan Kimyasalların Yapışma Mukavemetine ve Kimya Özelliğine Etkisi, Yuksek Lisans Tezi 2011.
 • 5 Melek Kiristi, Plazma Muamele Edilmiş Kitosan/İletken Polimer Kompozit Nanoliflerinin Elektroeğirme Yöntemi ile Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi, 2011.
 • 6 Gökhan Güven Batır, 3-[2,5-Dimetil-4-Brom] Tiyofenin elektrokimyasal polimerizasyonu, karakterizasyonu ve glikoz biyosensörü olarak geliştirilmesi
 • 7 Banu Esencan Türkaslan, İletken Polimer Kil Kompozitlerin Sentezi ve Bu kompozitlerin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi.
 • 8 Şeyda Süzer, Polistiren/Polipirol(PS/PPy) Kompozit Sistemlerinde Partikül Boyutunun Kompozit Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans
 • 9 İsa Oğuz, İletken Polimer/Kırmızı Çamur Nanokompozitlerinin Kimyasal Yöntemle Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Banu Esencan Türkaslan, İletken polimer/ inorganik kompozitlerinin atmosferik plazma yöntemi ile sentezi ve özelliklerinin incelenmesi Haziran-2015
 • 2 Melek KIRISTI,Tungsten Oksit İnce Filmlerinin Elektrokromik Özelliklerine Dopant İyonun Elektrolit ve Karşıt Elektrot Türlerinin Etkisinin İncelenmesi, EKIM 2015
 • 3 Neslihan NOHUT MAŞLAKCI,Modifiye edilmis kitosandan elektrospin yontemiyle liflerin elde edilmesi, karakterizasyonu ve biyofilm olusumuna etkilerinin incelenmesi, Agustos 2015
 • 4 Sadik Cogal,Boya Esaslı Güneş Pillerinde Kullanılabilecek Supramoleküler Yapıların Sentezi ve Foto-Fiziksel Çalışmalar (2014)
 • 5 Ayşe Gül Yavuz, Sübstitüe polianilin/chitosan kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Biyosensör özelliklerinin incelenmesi, 2010.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Selcen Adamhasan,
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Polivinilferrosen-polipirol kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, Songül Şen, Mart 2007.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yeni Nesil Elektrokromikler,Tübitak Uluslararasi Cost Projesi,114M877, 2015-2018.
 • 2 Rotating rf Plazma ile modifiye edilmiş inorganik nanotüplerin güneş pillerinde kullanımı, Slovenya-Turkiye, Uluslararasi Ikili Proje, 213M562, 2014-2017.
 • 3 İyonik Sıvılar Varlığında Hazırlanan Elektrokromik Nanolifler, 114Z321, Tubitak Uluslararasi Cost Projesi,2014-2016.
 • 4 İletken Polimer/İnorganik Nanotüp Kompozitlerinin Kimyasal ve Atmosferik Plazma Yöntemleri ile Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, SDU,BAP, 2778-D-11, 2015.
 • 5 Plazma İle Modifiye Edilmiş Yeni Liflerin Elektrospin Yöntemiyle Elde Edilmesi Ve Bu Liflerin Biyofilm Oluşumlarının İncelenmesi, SDU, BAP, 3654-D2-13, 2015.
 • 6 Tungsten Oksıt Ince Fılmlerının Elektrokromık Özellıklerıne Dopant Iyonun, Elektrolıt ve Karsı Elektrot Türlerının Etkısının Incelenmesı, SDU, BAP, 3599-D2-13,2015.
 • 7 Boya Esaslı Güneş Pillerinde Kullanılabilecek Supramoleküler Yapıların Sentezi ve Foto-Fiziksel Çalışmalar SDU,BAP, 2950-D-11, 2014.
 • 8 İletken Polimer İle Modifiye Edilmiş DNA Sensörlerini Kullanarak Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların(GDO) Belirlenmesi, SDU, BAP, 2856-YL-11, Tamamlandı
 • 9 Elektrokimyasal Olarak Sentezlenen İletken Polimer Türevlerinin E-Quartz Mikrobalans (EQCM) Çalışmaları: Polimer/Yüzey aktif Madde Mekanizmasının ve Kinetiğinin Aydınlatılması, SDÜ, Münferit Proje, 2587-M-10, Ocak 2013, tamamlandı
 • 10 İlaç Yüklü Nanolif Sistemlerden Kontrollü İlaç Salınımı, SDU, BAP, 3298–YL2–12
 • 11 Plazma Muamele Edilmiş Kitosan/İletken Polimer Kompozit Nanoliflerinin Elektroeğirme Yöntemi ile Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi, BAP-SDU
 • 12 Yüzey Aktif Madde Varlığında Polipropilen/Silika/Polipirol (PP/SiO2/PPy) İletken Kompozitlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi” SDU-BAP
 • 13 ''Seramik Yapıştırma Harcında Kullanılan Kimyasalların Yapışma Mukavemetine ve Kimya Özelliğine Etkisi.''2034-YL-09, tamamlandi.
 • 14 Yüzey Aktif Madde Varlığında Politiyofen/ Kitosan Kompozitlerinin Kimyasal Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesi.1923-YL-09 tamamlandı.
 • 15 3-((2,5-dimetil-4-brom) fenil) Tiyofenin Elektrokimyasal Polimerizasyonu, Karakterizasyonu ve Glikoz Biyosensörü Olarak Geliştirilmesi, SDU, BAP, 1729-YL-08, 2009.
 • 16 Synthesis and characterization of conducting polymers in the presence of surfactants, Slovakia/Tubitak biletaral project 2008.107T880
 • 17 Heteroatom İçeren Bazı Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi, Termal-İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının Geliştirilmesi, TBAG, Aralık 2005, Proje Yürütücüsü, tamamlandi.
 • 18 Polistiren/Polipirol(PS/PPy) Kompozit Sistemlerinde Partikül Boyutunun Kompozit Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, SDUBAP, 1163-yl-05, 2006 Ağustos, tamamlandı.
 • 19 Politiyofen Nanokompozitlerinin Yüzey Aktif Maddeler Varlığında Sentezi, Tübitak Araştırma Projesi, Proje no, 106T134. 2006-2008 tamamlandi,Proje yürütücüsü
 • 20 "Polivinilferrosen-polipirol kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu", Tübitak Hızlı destek, 105T055, 2005, Proje Yöneticisi, Temmuz 2006, tamamlandı.
 • 21 Kimyasal ve Elektrokimyasal Metodlarla Hazırlanan Polimerlerin Plasma Modifikasyonu, TBGAY/ 325-103T102, Tubitak Altyapı Destekleme, Ocak 18, Proje Yöneticisi, Ocak 18-2005.
 • 22 Substitute polianiline/kırmızı çamur nanokompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu, 03-M-736, Süleyman Demirel Üniversitesi, Proje Yöneticisi, Mayıs-2005.
 • 23 İletken Polimer/Kırmızı Çamur Nanokompozitlerinin Kimyasal Yöntemle Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi, Proje no: 04-YL-847, SDU, Proje Yöneticisi, Haziran-2005.
 • 24 İletken Polimer Kil Kompozitlerin Sentezi ve Bu kompozitlerin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, 0983-YL-05, SDU, Proje Yöneticisi, Ocak 2006.
 • 25 Polivinilferrosen-polipirol kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu", 1003-d-05 ,SDU, Proje Yöneticisi, tamamlandi.
 • 26 "Polipirol/Substitue Pirol Kompozitlerinin Hazirlanmasi, Karakterizasyonuve İletkenliklerinin Termal Kararlılıklarının İncelenmesi, SDU, SDUBAP, Proje No: 1210-m-05, Proje Yürütücüsü,tamamlandi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DPT
 • 2 FBT-06-51 İletken polimer /n-Si Schottky Engel Diyotlarının Üretimi ve Elektriksel Özellikleri, Erciyes Universitesi
 • 3 FBA-06-23 Polianilin ve nanokompozitlerine dayalı <schottky kontakların karakteristik parametrelerinin belirlenmesi, Erciyes Univ.
 • 4 "The synthesis and Characterization of Substituted Polyaniline/Polyfuran conducting Composites" , Project Numbers : FBE.18/99-1, Gazi University Research Fund; Haziran-2001.
 • 5 " The synthesis of polyalkylanilines by chemical method and the preparation and investigation of properties of some conducting polymers", Project Number:05/2001-09, Gazi University Research Fund.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 COST ACTION MP0701 WORKSHOP, Electrospun Nanofibers Composites Materials, February 2012 Antalya
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The 42nd IEEE International Conference on Plasma Science, ICOPS, Antalya-Turkey, 2015
 • 2 Chemical Physics VII, 19-20 May, 2006, Eğirdir
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 YÖK Bursu, 10 haziran- 15 ağustos 2013, University of Wisconsin Madison, USA
 • 2 Fulbright Visiting Professor, UCSD, Nanoengineering, San Diego/California, 6 months 2011
 • 3 COST STSM short term mission grant, 3 weeks, Ghent University, Department of Textile
 • 4 Tubitak 2219 yurtdisi arastirma bursu
 • 5 Tubitak DFG bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Aysegul Uygun, Chitosan/Conducting Polymer Systems,invited talk, Warsaw University, Poland 2011
 • 2 18 July 2007- Synthesis and Characterization of Polythiophenes and Polythiophenes/SiO2 Composites in the presence of surfactants, Florida 2007, University of South of Florida, Tampa, US.
 • 3 21 November 2007-Conducting polymers : Synthesis and characterization of conducting polymers in the presence of surfactants, Olomuc, Palacky University, CZ.
 • 4 16 January 2006- Synthesis and Characterization of Polyaniline/pumice composite: Chromium(VI) Ion Removal from Solution by Polyaniline/Pumice Composite, Warsawa University, Warsaw/POLAND.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2007 SDU Bilim Odulu
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.ayseguluygun.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Chemical Society
 • 2 Türkiye Polimer Bilim ve teknolojisi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 AUPO Chemica, Advisory editorial board
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Nanoparticle research
 • 2 Journal of Alloys and Compounds
 • 3 Materials Science and Engineering B
 • 4 Journal of Polymer Science, Part B
 • 5 Synthetic Metals
 • 6 Central European Journal of Chemistry
 • 7 Journal of Alloys and Compounds
 • 8 Materials Chemistry and Physics
 • 9 Chemical Engineering Journal
 • 10 Textile research journal
 • 11 Polymer Engineering and Science
 • 12 Current nanoscience
 • 13 Electroanalysis
 • 14 Powder Technology
 • 15 Carbonhydrate Polymers
 • 16 Textile Research Journal
 • 17 Biosensors and Bioelectronics
 • 18 Polymer Bulletin
 • 19 Polymer International
 • 20 Synthetic Metals
 • 21 e-polymer letters
 • 22 Polymer
 • 23 Journal of Polymer Polymer Science Part B
 • 24 Polymer Composites
 • 25 Journal of Applied Polymer Science
 • 26 International Journal of Polymer Analysis and Characterization
 • 27 Journal of Environmental Management
 • 28 Polymer Bulletin
 • 29 Polymer Engineering and Science
 • 30 Materilas Letters
 • 31 European Polymer Journal
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 journal of petreloum and gas engineering
 • 2 International journal of spectroscopy
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Guzel Sanatlar Fakultesi Dekanligi, Suleyman Demirel Universitesi, Subat 2012-Agustos 2012
 • 2 Fizikokimya Anabilim Dali Baskanligi 2012-
 • 3 Eczacılık Dekanlığı, SDÜ, Haziran 2012-Aralık 2012
 • 4 Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı, 2009-2011
 • 5 Fizikokimya anabilim dalı başkanlığı 2007-2008
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Fulbright Visiting scholar, USCD, Nanoengineering Department, San Diego/California,6 months, August 2011-January 2012, US.
 • 2 University of South Florida, 2008 Haziran-2008 Ekim
 • 3 Albert Ludwigs University, Macromolecular Chemistry Institute, Freiburg/Germany, 20 June-20 September, 2004. "Synthesis and Characterization of Liquid Crystal Elastomers".
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Fizikokimya I
Fizikokimya II
Fizikolab. I
Fizikolab.II
İleri Polimer Kimyası
İletken Polimerler
Kimyada Ayırma Yöntemleri
Kimyasal Termodinamik
Mesleki Visyon
Polimer Karakterizasyonu
Polimer Kimyası
Polimer Teknolojisi
Tekstil Kimyası
Yüzey Aktif Maddeler
 
Bu İçeriği Paylaş!