KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Halime HACIHİMMETOĞLU
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113696
E-Posta halimehacihimmetoglu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 19.06.1984
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aslankoç R, Öztürk M, Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. "Ebe ve hemşirelerin mesleki sorunları ve anksiyete ile ilişkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001; 8(2):12-20.
 • 2 Öztürk M, Dündar D, Yıldırım NG, Hacıhimmetoğlu H, Yılmaz H. "Cerebral palsy'li çocukların evde beslenmelerinin aile üzerine etkisi ve beslenme ile ilgili yakınmaları" Genel Tıp Dergisi 1999; 9(2):59-62.
 • 3 Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Aslankoç R, Yılmaz H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin AIDS'e ilişkin düşünce ve tavırları ve AIDS bilgi düzeyleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 5(4):157-162.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hacıhimmetoğlu, H., Kavak,G. Çocuklarda Vücut Isısı, Solunum, Nabız Alma ve Kan Basıncı(TA) Ölçümü.İstanbul,2002.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk M, Aslankoç R, Akgün S, Hacıhimmetoğlu H, Çakmak A, Beydilli E, Yılmaz H. "Isparta'da lise öğrencilerinin AIDS'e ilişkin düşünceleri ve bilgi düzeyleri" IV. Türkiye AIDS Kongresi 8-10 Nisan 1999- Kuşadası, s. 188.
 • 2 Aslankoç R, Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Akgün S. "Isparta'da ortaöğrenim öğrencilerinin sigara içmeye ilişkin çeşitli düşünceleri" Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 29-31 Mayıs 1999- İstanbul, s. 21.
 • 3 Aslankoç R, Öztürk M, Yıldırım N, Hacıhimmetoğlu H. "Koruyucu ve tedavi edici sağlık kurumlarında çalışan ebe ve hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin araştırılması" Sağlık Çalışanlarının I. Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999 Ankara, P-501.
 • 4 Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H, Akgün S. "Isparta İli'ndeki hastanelerde görev yapan laboratuvar çalışanlarının AIDS'e ilişkin bilgi tutum ve davranışları" IV. Ulusal AIDS ve III. CİGH Sempozyumu 28-30 Nisan 1998- İzmir, İçinde:AIDS Dergisi 1998; 6(10):1.
 • 5 Öztürk M, Hacıhimmetoğlu H. Yımaz H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin AIDS bilgi düzeyleri" IV. Ulusal AIDS ve III. CİGH Sempozyumu 28-30 Nisan 1998- İzmir, İçinde: AIDS Dergisi 1998; 6(10):3.
 • 6 Öztürk M, Dündar D, Yıldırım NG, Hacıhimmetoğlu H, Yılmaz H. "Cerebral palsy'li çocukların evde beslenmelerinin aile üzerine etkisi ve beslenme ile ilgili yakınmaları" I. Ulusal Evde Bakım Kongresi 24-26 Eylül 1998- İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk M, Malas MA, Akkuş S, Kişioğlu AN, Hacıhimmetoğlu H. "Lineer growth in children with cerebral palsy in Isparta Convince, Turkey" 12. Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, 7-9 October 2000, Tubingen-Germany. In: Developmental Medicine and Child Neurology 2000; 42 (Suppl 83):29-30.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta halk Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu "Yaşlı ve evde hasta bakım "kursunda eğitimci olarak
 • 2 Okul Hastane İşbirliği Workshop Düzenleme Kurulu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta Anneler Derneğinin düzenlemiş olduğu Ailede Sağlık Paneli I. 0-6 yaş çocuklarda gelişim ve bakımı Konusunda Konuşmacı
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk hemşireler dernegi
 • 2 Türk hemşireler dernegi
 • 3 Hemar-GE
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
 • 2 SDÜ Şevket Demirel kalp merkezi-Zehra Ulusoy Onkoloji Merkezi Bölüm Başhemşiresi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 12-18 mayıs hemşirelik haftası kutlaması düzenleme etkinlikleri
 • 2 12 -18 mayıs hemşirelik haftası kutlama etkinliklerinin düzenlenmesi
 • 3 7-8 Ekim 2004 te SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu ile düzenlenen "III. OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ" Workshop'unda düzenleme kurulu üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türk hemşireler dernegi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Hemşirelik-Ebelik Haftaları nedeni ile SDÜ Radyosunda hafta ile ilgili bir Röpörtaj.
VERDİĞİ DERSLER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği
İç Hastalıkları Hemşireliği
İlkyardım ve Acil Bakım
Klinik sahada Entegre Uygulama
 
Bu İçeriği Paylaş!