KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Raşit ÇALIŞKAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Organik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114165
E-Posta rasitcaliskan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ 11.07.1994
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA 08.10.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA 05.05.2005
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Organik Kimya
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dilek Baskın, Raşit Çalışkan. “İzokinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin Sentezine Doğru” sayfa 143-144. 2012 Fethiye/ Muğla
 • 2 Dilek Baskın, Zeynep katırcı, Raşit Çalışkan. “Meldrum Asiti ve Dimetil Malonatın Norbornen ve Norbornadien ile Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları” 25. Ulusal Kimya Kongresi 2011 Erzurum
 • 3 Neslihan Nohut, Özlem Yılmaz, Rasit Çalışkan ve Metin Balci " meldrum Asiti ve Dimetilmalonatın Benzonorbornadien ile Radikalik Halkalaşma reaksiyonları" 24. Ulusal kimya kongresi 29 Haziran- 2 Temmuz 2010 Zonguldak
 • 4 Raşit Çalışkan, Metin Balcı. “Rijit Yapıya Sahip Gama-Amino Alkollerin Sentezi” XXII. Ulusal Kimya Kongresi 2008 Magusa/ K.K.T.C
 • 5 Raşit Çalışkan , Mohammed Fadelalla Ali, Metin Balcı "Homo benzonorbornadienin ve benzobarelenin radikalik halkalaşma reaksiyonları" 21. Ulusal kimya kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya.
 • 6 Raşit Çalışkan, ve Metin Balci "Asetonilasyon reaksiyonu: Alkenlerde iki kademede aseton ve klor kademelerinin oluşturulması" XX. Ulusal kimya kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 7 Mohamed fadella Ali, Raşit Çalışkan, ve Metin Balci "Geilimli bisiklik alkenlerin radikalik halkalaşma reaksiyonları" XX. Ulusal kimya kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 8 Seda Cantekin, Raşit Çalışkan, ve Metin Balci "Konduritol türevlerinin yeni yöntemlerle sentezi" XX. Ulusal kimya kongresi 4-8 Eylül 2006 Kayseri
 • 9 Rasit Çalışkan, ve Metin Balci " Atom transfer reaksiyonu: Alkenlere 1,3-Dikarbonil bileşiklerinin katılmasında yeni bir strateji" XIX Ulusal kimya kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2005 Kuşadası
 • 10 Raşit Çalışkan, A. Tarık Pekel ve Metin Balci "Bisiklik alkenlerin Mn(III)asetat katalizörlüğünde 1,3-Dikarbonil bileşikleri ile reaksiyonlarının sentetik ve mekanistik araştırılması" XVIII. Ulusal kimya kongresi 5-9 Temmuz 2004 Kars
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çalışkan, R., Alabaş, B., 2015. Mn(III)acetate Mediated Reactions of 1,3- Cyclohexadione with Strained Bicyclic Olefines. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 16-19 March 2015, Antalya/Turkey, 115.
 • 2 Raşit Çalışkan. Investigation of Hydrates and Hemiacetals Forms of Quinolone- and Isoquinolinequinone-6,7-epoxides by NMR Spectroscopy. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII 11-15 November 2015, Antalya, Turkey
 • 3 The sixth Jordnian International Conference of Chemistry. 2011 Irbid/Jordanian. “ Synhesis of Quinolin-Conduritol Hybride Molecules’ sayfa 146
 • 4 Seda Cantekin, Raşit Çalışkan, and Metin Balci "Synthesis of phenyl and bromo conduritols" International Conference on Organic Chemistry 5-9 june 2007 Erzurum/ Turkey
 • 5 Raşit Çalışkan, and Metin Balci "Cerium(IV) ammonium nitrat (CAN) mediated reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with bicyclic olefines" International Conference on Organic Chemistry 5-9 june 2007 Erzurum/ Turkey
 • 6 Alper Mazınlı, Raşit Çalışkan, and Metin Balci "Asetonylization reaction: Formation of acetonyl and chloride functional groups on alkene moiety by two steps" International Conference on Organic Chemistry 5-9 june 2007 Erzurum/ Turkey
 • 7 Raşit Çalışkan and Metin Balci "Unusual oxidative free radical additions of 1,3-dicarbonyl Compounds to benzonorbornadiene derivatives" 10th International Synposium on Natural Product Chemistry. January 6-9, 2006.Karachi/Pakistan
 • 8 R. Çalışkan, F. A. Mohamed and Metin Balci "Unusual oxidative free radical additions of 1,3-dicarbonyl Compounds to norbornadiene and oxanorbornadiene derivatives" 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences. September 9-13, 2006. Antalya/ Turkey
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bahadır Alabaş. MANGAN(III)ASETAT EŞLİĞİNDE ETİL ASETOASETATIN VE 1,3-SİKLOHEKZADİONUN GERİLİMLİ BİSİKLİK ALKENLERE KATILMA REAKSİYONLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü. Haziran 2017
 • 2 Dilek Baskın. İZOKİNOLİN KONDURİTOL ÖNCÜSÜ HİBRİT MOLEKÜLLERİNİN SENTEZİNE DOĞRU. Süleyman Demirel Üniversitesi fen Bilimleri Enstitüsü. 2015
 • 3 Özlem Yılmaz. Mangan (III) asetat eşliğinde 1,3-dikarbonil bileşiklerinin siklik alkenlere katılma reaksiyonları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2012
 • 4 Neslihan Nohut. MANGAN(III)ASETAT EŞLİĞİNDE ß-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİNİN BENZONORBORNADİENE KATILMA REAKSİYONLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Kinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin İlk Kez Sentezi". TÜBİTAK 109T910(Tamamlandı)
 • 2 "Mangan(III)asetat eşliğinde ß-dikarbonil bileşiklerinin oksabenzonorbornadiene katılma reaksiyonları" SDU BAP 2056-YL-10.
 • 3 "Mangan(III)asetat eşliğinde ß-dikarbonil bileşiklerinin benzonorbornadiene katılma reaksiyonları" SDU BAP 2056-YL-09.
 • 4 "Konduritol Türevlerinin Sentezinde Yeni Yöntemler" TÜBİTAK 106T178.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Mangan (III) Asetat ile Hidrokarbonların Oksidasyon Mekanizmasının Araştırılması ve Yeni Doğal Ürün Sentezlerinin Geliştirilmesi." TÜBİTAK 106M335. Metin Balcı, Raşit Çalışkan, Alper Mazınlı, Benan Kılbaş, Ali Ordu Şengül, Yasemin Altun. (Tamamlandı)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Doktora sonrası araştırma bursu (DOSAP)
VERDİĞİ DERSLER
Modern Nükleer Manyetik Rezonans
Organik Kimya I
Organik Kimya II
Organik Kimya Lab. I
Organik Kimya Lab. II
Organik Kimyaya Giriş
Spektral Yapı Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!