KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömür ÇİMEN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Geoteknik Anabilim Dalı
Telefon 2462111202
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 14.09.1990
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 09.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 10.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Zemin Mekaniği,Temel İnşaatı,Bulanık Mantık
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİMEN Ömür, Coşan F. Ş. , VOLKANİK TÜF VE AMORF SİLİKANIN KİLİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(3), , 459-466. Doi: 10.21923/jesd.427775, (2019), (Diğer)
 • 2 Dayioglu Asli Yalcin, Aydilek Ahmet H., ÇİMEN Ömür, ÇİMEN Mesut, Trace metal leaching from steel slag used in structural fills. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 144(12), Doi: 10.1061/(ASCE) GT.1943-5606.0001980, (2018), (SCI-Expanded)
 • 3 ÇİMEN Ömür, GUNAYDIN H. I. , KESKİN S. N. , Effect of construction waste to engineering properties of high plasticity clay soil. PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, 23(3), , 250-253. Doi: 10.5505/pajes.2016.81567, (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 ÇİMEN Ömür, SALTAN Mehmet, Keskin S. Nilay, Stabilization of clayey subgrade with waste pumice for road infrastructure. Science and Engineering of Composite Materials, 22(5), , 583-590. Doi: 10.1515/secm-2013-0315, (2015), (SCI-Expanded)
 • 5 Bulut Meliha Oktav, Akbulut Yasemin, ÇİMEN Ömür, Dereli Burak, Akcali Kadri, Application of amorphous silica, colemanite and pumice on cotton fabric by screen printing method. Industria Textila, 66(5), , 289-296. (2015), (SCI)
 • 6 Uzundurukan Soner, Keskin Siddika Nilay, Göksan Turan Selçuk, ÇİMEN Ömür, Yildirim Hüseyin, Suction and Swell Characteristics of Compacted Clayey Soils. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(2), , 747-752. Doi: 10.1007/s13369-013-0852-2, (2014), (SCI)
 • 7 ÇİMEN Ömür, Keskin S. Nilay, Yıldırım Hüseyin, Prediction of Swelling Potential and Pressure in Compacted Clay. Arabian Journal for Science and Engineering, 37(6), , 1535-1546. Doi: 10.1007/s13369-012-0268-4, (2012), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇİMEN Ömür, Dereli Burak, Günaydın Halil İbrahim, Günkırı Tandır Kilinin Kimyasal, Minerolojik ve Geoteknik Özellikleri. 1 st International Rahva Technical and Social Researches Congress (2021). (Özet bildiri)
 • 2 AKAN R., UZUNDURUKAN S., ÇİMEN Ömür, GÖKSAN T. S. , KESKİN S. N. , Effects of Layer Depth on Engineering Properties of Compacted Soil Samples. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineerin (2013). (Özet bildiri)
 • 3 KESKİN SIDDIKA NİLAY, ÇİMEN ÖMÜR, yıldırım hüseyin, A determination to suction capacity of clay with an empirical method. GEOTECHNICAL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING (2000). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİMEN Ömür, Osmanoğlu Uğur, Suya Doygun Killi Zeminde Tasarlanan Kazıklı Radye Temel Sistemlerinin Deformasyona Dayalı Optimizasyonu: Kıbrıs Adası Örneği. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 9(2), , 641-654. Doi: 10.21923/jesd.908419, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ÇİMEN Ömür, Osmanoğlu Uğur, Farklı Zemin Koşullarında Tasarlanan Kazıklı Radye Temel Sistemlerinin Oturma Tabanlı Optimizasyonu. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(4), , 1436-1446. Doi: 10.29130/dubited.884812, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 3 ÇİMEN Ömür, Osmanoğlu Uğur, Kumlu Zeminde Teşkil Edilen Kazıklı Radye Temel Sistemlerinin Dinamik Davranışının İncelenmesi: KKTC-Lefke Örneği. Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(3), , 686-701. Doi: 10.36306/konjes.912417, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ÇİMEN Ömür, Dereli Burak, Günaydın Halil İbrahim, Günkırı Tandır Kilinin Geoteknik Özellikleri ve İnşaat Uygulamalarında Kullanılabilirliliği. Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), , 74-83. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÇİMEN Ömür, Keleş Erhan, Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Mühendislik Özelliklerine Uçucu Kül ve Kireç Katkılarının Etkisi. İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, 1(2), , 80-90. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ÇİMEN Ömür, Dereli Burak, Keleş Erhan, Üç Farklı Bölgeye Ait Pomzanın Yüksek Plastisiteli Kile Etkisinin Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), , 427-433. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ÇİMEN Ömür, Dereli Burak, Coşan Fatih Şerif, İki Farklı Kil Zeminin Stabilizasyonunda Amorf Silika Katkısı Kullanımının Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 102-109. Doi: 10.29130/dubited.586366, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÇİMEN Ömür, Diyafram Duvarlar ve Top-Down Yöntemine Bir Örnek: Atatürk Kültür Merkezi- Kızılay Metro Bağlantı Hattı Projesi. Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 9 ÇİMEN Ömür, Volkanik tüf ve amorf silikanın kilin mühendislik özelliklerine etkisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 10 ÇİMEN Ömür, Az Katlı Bir Yapıdaki Farklı Oturma Problemine Ait Vaka Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 11 ÇİMEN Ömür, DOLGUDA KULLANILABİLECEK BİR ZEMİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE MERMER KIRIĞI ATIKLARININ ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 12 ÇİMEN Ömür, Bentonitin Mühendislik Özelliklerine Mikronize Kolemanitin Etkisi . SDU Teknik Bilimler Dergisi (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 13 ÇİMEN Ömür, UYANIK O., Elmasdere E., Korkmaz K., KESKİN S. N. , Mavikent-Isparta Örneğinde Mikrobölgeleme Çalışmaları için Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 14(1), , 46-54. (2010), (Diğer)
 • 14 ÇİMEN Ömür, Farklı Zeminlerdeki Kazıkların Deprem Davranışının İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 15 ÇİMEN Ömür, Dolgu Duvarlı Betonarme Yapıların Deprem Davranışında Bağ Kirişlerinin Yapı Performansına Etkisinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, (2009), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇİMEN Ömür, Leaching of Aluminum and Chromium from Steel Slag Embankments into Surface Waters.. Transportation Research Board (TRB) 95th Annual Meeting (2016). (Özet bildiri)
 • 2 ÇİMEN Ömür, Manisa Kula Yöresi Volkanik Tüfünün Yüksek Plastisiteli Kilin Mühendislik özelliklerine Etkisi. 5. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana. (2013). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÇİMEN Ömür, Sıkıştırılmış kilin şişme yüzdesi ve şişme basıncına farklı boyutlardaki mermer kırıklarının etkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, 4-5 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta. (2012). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇİMEN Ömür, Sıkıştırılmış Kil Dolguda Örgülü Geotekstilin Etkisi. Beşinci Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul (2012). (Tam metin bildiri)
 • 5 ÇİMEN Ömür, Sıkıştırılmış Kilin Şişme Basıncına Mermer Kırığı Atıklarının Etkisi . 4. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, ADANA. (2011). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÇİMEN Ömür, Yüksek plastisiteli bir kilin mühendislik özelliklerine pomza ve mermer tozunun etkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13.Ulusal Kongresi, Cilt 2, İstanbul Kültür Üniversitesi, 855-863. (2010). (Tam metin bildiri)
 • 7 ÇİMEN Ömür, Sıkıştırılmış pomza ve kumun mühendislik özelliklerine Geotekstillerin etkisi. Dördüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, 53-58. (2010). (Tam metin bildiri)
 • 8 ÇİMEN Ömür, Effect of geotextiles on the compaction properties of soils. 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (2009). (Özet bildiri)
 • 9 ÇİMEN Ömür, Bir kilin serbest basınç mukavemetine ve konsolidasyon oturma miktarına geotekstil takviyesinin etkisi. 3. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 351-357. (2009). (Tam metin bildiri)
 • 10 ÇİMEN Ömür, Farklı Boylardaki Kazıkların Dinamik Yük Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 53-60. (2008). (Özet bildiri)
 • 11 ÇİMEN Ömür, Jet Grout Zemin İyileştirilmesinin Kullanıldığı Bir Vaka Analizi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 679-688. (2008). (Tam metin bildiri)
 • 12 ÇİMEN Ömür, Oturma Problemine Karşı Jetgrout Kolonların kullanılması Üzerine Bir Uygulama. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Cilt III, 24-31. (2007). (Tam metin bildiri)
 • 13 ÇİMEN Ömür, Effect of pumice to unconfined compressive strength of a clay with high plasticity. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, Yıldız Technical University (2006). (Özet bildiri)
 • 14 ÇİMEN Ömür, Sıkıştırılmış Killerde Serbest ve Sabit Hacimli Şişme Basıncı İlişkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, KTÜ, Trabzon, 514-524. (2006). (Tam metin bildiri)
 • 15 ÇİMEN Ömür, Antalya Arapsuyu Mevkiindeki Bir Bölgenin Geoteknik Özellikleri. Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Cilt 1, 467-476. (2005). (Tam metin bildiri)
 • 16 ÇİMEN Ömür, Pomzanın Mühendislik Karakteristikleri ve Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Stabilizasyonunda Kullanılması. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, 251-257. (2005). (Tam metin bildiri)
 • 17 ÇİMEN Ömür, Estimation of Swelling Potential With Activity and Clay Percent By Fuzzy Logic Method in Compacted Clayey Soils. 4th International Symposium on Intelligent Manifacturing Systems (2004). (Özet bildiri)
 • 18 ÇİMEN Ömür, Killi zeminlerde şişme yüzdesinin tahmini. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, 16-17 Eylül 2004,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 49-56. (2004). (Tam metin bildiri)
 • 19 ÇİMEN Ömür, Killerde likit limit-plastik limit parametrelerinin ilişkilendirilmesi. XI. Ulusal Kil Sempozyumu, 3-6 Eylül 2003, İzmir, 515-527. (2003). (Özet bildiri)
 • 20 ÇİMEN Ömür, Zemin İyileştirilmesinde Jet-Grout Yöntemi Kullanılması Üzerine Bir Uygulama. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği IX Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 641-648. (2002). (Tam metin bildiri)
 • 21 ÇİMEN Ömür, Emme Kapasitesinin Zamana Bağlı ilerleyişinin Bulanık Mantıkla Belirlenmesi. Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu MMYS2001, 26-28 Eylül, İstanbul, 64-71. (2001). (Tam metin bildiri)
 • 22 ÇİMEN Ömür, Killerin Sıkışma Karakteristiklerinin Belirlenmesinde Konsolidasyon ve Arazi Penetrasyon Deneyleri. 10. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül, Konya, 356-362. (2001). (Tam metin bildiri)
 • 23 ÇİMEN Ömür, Kıvam Limitleri Değerlerinden Yararlanarak Killi Zeminlerde Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncı Tahmini. Advances in Civil Engineering (2000). (Özet bildiri)
 • 24 ÇİMEN Ömür, Emme Kapasitesi ve Şişme Basıncının Belirlenmesinde Yaklaşık Çözüm. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, İTÜ, İstanbul, 95-101. (2000). (Tam metin bildiri)
 • 25 ÇİMEN Ömür, Zeminlerde Emme ve Şişme Özellikleri ile Elektriksel Çift Tabaka ve Mineralojik Yapı Arasındaki İlişki. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği VII Ulusal Kongresi, Yıldız Teknik Üniv., İstanbul, 164-170 (1998). (Tam metin bildiri)
 • 26 ÇİMEN Ömür, Killi Zeminlerde Minerolojik Yapının Şişme Davranışına Etkisi. Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin Mekaniği Problemleri Semineri, Balıkesir, 17-20. (1998). (Tam metin bildiri)
 • 27 ÇİMEN Ömür, Killi Zeminlerin Mühendislik Özelliklerinin İyileştirilmesinde Pomza Kullanımının Araştırılması. I. Isparta Pomza Sempozyumu, Isparta, 97-101. (1997). (Tam metin bildiri)
 • 28 ÇİMEN Ömür, Isparta Çevresindeki Killerin Geoteknik Özellikleri. III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir Üniv., Balıkesir, 92-97. (1995). (Tam metin bildiri)
 • 29 ÇİMEN Ömür, Zeminlerin Başlangıç Birim Hacim Ağırlıklarının Oturma ve Sıkışma Miktarları Üzerindeki Etkisi. I. Ulusal İnşaat & Çevre Sempozyumu, Celal Bayar Üniv., Salihli, 218-222 (1994). (Tam metin bildiri)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Bulanık Mantık İlkeleri ve İnşaat Mühendisliği Problemlerine Uygulamaları
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doygun Olmayan Zeminlerin Hidrolik ve Mekanik Özellikleri
Geoteknik Tasarım B
Geoteknik Tasarım C
Geoteknik Tasarım D
İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji
İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Çözümleme
Kaya Mekaniğine Giriş
Mühendislik Tasarımı
Mühendislikte Sayısal Analiz
Sayısal Çözümleme
Seminer II (Doktora)
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Tünel İnşaatı Uygulamaları
Tünel Mühendisliği
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zemin Mekaniği
Zemin Mekaniği I
 
Bu İçeriği Paylaş!