KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114308
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7570-2993
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 181
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 22.06.1987
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 30.11.1990
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 05.09.2000
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PROFESOR 2018 - Devam Ediyor
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOÇENT 2017 - 2018
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DOÇENT 2012 - 2017
Mehmet Akif Ersoy Ün. Yrd.Doç.Dr 2006 - 2012
Süleyman Demirel Ün. Yrd.Doç.Dr 2000 - 2006
Süleyman Demirel Ün. Araş.Gör 1995 - 2000
Millİ Eğitim Bakanlığı Coğrafya Öğretmeni 1987 - 1995
İLGİ ALANLARI
Coğrafya,Jeomorfoloji,Hidrografya,Kartografya,Jeoloji
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KEREM ALPER, ATAYETER YILDIRIM, GÖRGÜLÜ SERTAÇ, SALMAN SERDAR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), , 18-24. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 2 DEMİRKAYA HİLMİ, ATAYETER Yıldırım, A study on the experiences of university lecturers and students in the geography field trip. Procedia-Social and Behavioral Scienses , 453-461. Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.05.154, (2010), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKPINAR Hasan, ATAYETER Yıldırım, AKPINAR, H., ATAYETER, Y., 2021, "Karst ve İnsan Faaliyetleri : Kızılca Polyesi (Tavas/Denizli) Örneği. III: Uluslararası coğrafya Eğitimi Kongresi,14-17 Ekim-2021,( İnternet Ortamında Yapılan Kongre.) . III: Uluslararası coğrafya Eğitimi Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YAYLA ONUR, ATAYETER YILDIRIM, TOZKOPARAN UĞUR, HEYELAN SET GÖLLERİNİN OLUŞUM VE GELİŞİM ŞARTLARININ JEOMORFOLOJİK İNDİSLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: KOP (AKBURAK) GÖLÜ (BAYBURT) ÖRNEĞİ . Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (Online) , 1-18. Doi: 10.46453/jader.820756, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 TOZKOPARAN UĞUR, ATAYETER YILDIRIM, YAYLA Onur, ALTINPINAR (LİMNİ) GÖLÜ (TORUL/GÜMÜŞHANE) VE YAKIN ÇEVRESİNİN REKREASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM UYGULAMASI. Doğu Coğrafya Dergisi , 61-84. Doi: 10.17295/ataunidcd.746754, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 TEMURÇİN KADİR, ATAYETER YILDIRIM, TOZKOPARAN UĞUR, Salda Gölü ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi. Süleyman Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), , 40-63. Doi: 10.35237/sufesosbil.604016, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ATAYETER YILDIRIM, YAYLA ONUR, TOZKOPARAN UĞUR, Şelaleler, Türkiye’nin Şelalelerine Yeni Bir Örnek Tekke (Çorçol) Şelalesi ve Turizm Potansiyeli (Gümüşhane). Doğu Coğrafya Dergisi , 103-122. Doi: 10.17295/ataunidcd.580491, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ATAYETER Yıldırım, UĞUR TOZKOPARAN, Sosyal bilgiler öğretmenleri ve 6 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde gezi gözlem yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1-21. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ATAYETER Yıldırım, MEHMET HAKAN ÇİLOĞLU, HAMDİ BÜYÜKKAL, Uçansu Çağlayanları Gebiz Antalya. Marmara Coğrafya Dergisi , 205-220. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ATAYETER Yıldırım, Batı Toroslar da Aksu Çayı Havzası nın Karst Jeomorfolojisi. Makü Eğitim fakültesi Dergisi , 87-100. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ATAYETER Yıldırım, Burdur Şehrinde Hava Kirliliği Üzerine Bir Değerlendirme. 1. Burdur Sempozyumu (2005). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ATAYETER YILDIRIM, YAYLA ONUR, Tourısm Studies and social scienses(2021). ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ATAYETER Yıldırım, YAYLA ONUR, Her Yönü İle Burdur 2021(2021). UYUM AJANS / ANKARA Necatibey Cad. No: 88/11 Kızılay-ANKARA Tel: 0312 229 39 72 • Faks: 0312 229 31 07 , Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ATAYETER YILDIRIM, YAYLA ONUR, TOZKOPARAN UĞUR, Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar(2020). İvpe Publisher, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ATAYETER YILDIRIM, TOZKOPARAN UĞUR, YAYLA ONUR, SAKAR TUNCAY, CURRENT ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL SCIENCES-2018(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ATAYETER Yıldırım, Burdur Gölü Monografisi Burdur Gölü havzasının Genel Fiziki Özellikleri(2016). DUMAT OFSET ANKARA, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 ATAYETER Yıldırım, KANTEN SELAHATTİN, KANTEN PELİN, Burdur İli Turizm Potansiyelin Değerlendirilmesi ve Rekabet Analizi(2013). Fakülte Kitapevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 7 ATAYETER YILDIRIM, Aksu Çayı Havzası nın Jeomorfolojisi(2005). Fakülte Kitapevi, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Burdur gölü Monografisi, Bilimsel Kitap, Çeviri Editörlüğü, 11.11.2016 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 ATAYETER Yıldırım, GöllerYöresinin Yakarışı(TUBİTAK 4004). 27.08.2022
 • 2 ATAYETER Yıldırım, "Doğal Ortam ve İnsan: Burdur.". 23.12.2021
VERDİĞİ DERSLER
Genel Jeomorfoloji
Hidrografya
Jeoformoloji Uygulamaları
Jeomorfolojiye Giriş
Kartoğrafya Uygulamaları
Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi
Türkiye Jeomorfolojisi
Türkiye Ovaları
Türkiye Ovaları Jeomorfolojisi
Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi
 
Bu İçeriği Paylaş!