KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114308
E-Posta yatayeter@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7570-2993
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. 22.06.1987
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 30.11.1990
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 05.09.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Coğrafya,Jeomorfoloji,Hidrografya,Kartografya,Jeoloji
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 ATAYETER, Y., KANTEN, P., KANTEN , S., 2013, Burdur İli'nin Turizm Potansiyeli, Fakülte Kitabevi Yayınları, (1.BaskI), ISPARTA.
 • 2 ATAYETER, Y., 2011, "Eğirdir Gölü ve Yakın Çevresinin Genel Fiziki Coğrafya Özellikleri.", Fakülte Kitabevi Yayınları, (1.Baskı) , ISPARTA.
 • 3 ATAYETER, Y., 2005, "Aksu Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi", Fakülte Kitabevi Yayınları, No:55, Coğrafya Dizisi :1, ISPARTA.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ATAYETER. Y., YAYLA, O., TOZKOPARAN, U., 2020 "Tekeli Gölü'nün (Kop Dağı/Bayburt) Fiziki Coğrafyası ve Turizm Potansiyeli Açısından Önemi."
 • 2 ATAYETER,Y & YAYLA, O & TOZKOPARAN,U & SAKAR, T , 2018, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mekânsal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi (Burdur İli Örneği)
 • 3 ATAYETER, Y & TOZKOPARAN, U & YAYLA, O & SAKAR, T., 2018., 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri Yönünden Değerlendirilmesi
 • 4 ATAYETER, Y, TOZKOPARAN, U, YAYLA, O, SAKAR, T., 2018., Coğrafi bir mekan olarak Burdur İli'nin Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
 • 5 ATAYETER, Y., ÇELİK, K., Sosyal Bilgiler Dersinde İklim ve İnsan İlişkisi Konularının Materyal Destekli Öğretimi Üzerine Öneriler CURRENT ACADEMIC STUDIESIN EDUCATION SCIENCES-2018
 • 6 ATAYETER, Y., ASLAN, M., Ortaokul Öğrencilerinin Coğrafi Kavram Algıları Hakkında Bir İnceleme CURRENT ACADEMIC STUDIESIN EDUCATION SCIENCES-2018EĞİTİM BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018
 • 7 ATAYETER, Y., ARSLAN, M, SAKAR, T., TOZKOPARAN, U., 2017, "2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri Yönünden Değerlendirilmesi.",Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Gece Kitaplığı, s; 35-73, ANKARA.
 • 8 ATAYETER, Y., URSAVAŞ., M., 2017, "Ortaokul Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Doğal Afetler Konularına Yönelik Öğrencilerin, Farkındalık, Bilinç Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi (Burdur İli Örneği).", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Gece Kitaplığı Yayını, s; 73-97, ANKARA.
 • 9 ATAYETER, Y., 2016, " Burdur Gölü Havzası'nın Genel Fiziki Coğrafyası" Burdur Gölü Monografisi, Burdur Belediyesi yayını, s; 15-34, Pegasus İletişim Hizmetleri ,(1. Basım:) ÇORUM.
 • 10 ATAYETER, Y., ARSLAN, M., BERKÜZ, M., 2016, " Anadolu'dan Avrupanın Kalbine Giden Yol; Tuna." Balkan Tarihi, C:2, s; 213-243, gece Kitaplığı yayını, ANKARA.
 • 11 ATAYETER, Y., SAKAR, T., ARSLAN, M., 2016, "sosyal Bilgile Ders Kitaplarında Seyahatnamelerde Geçen Mekanlar, Sosyal Hayat ve Günümüz.", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler,Gece Kitaplığı yayınları, s:141-170, ANKARA.
 • 12 ATAYETER, Y.,SAKAR, T., ARSLAN, M., 2017, " Başbakanlık Osmanlı arşivindeki Bosna Haritaları Tarih ve Kartografya açısından bir değerlendirme ."S: 1437-1458, Gece Kitaplığı Yayını, ANKARA.
 • 13 ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., 2016"Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem Yöntemini Planlama Uygulama ve Sonuçlandırma Açısından bir Değerlendirme.", sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Gece Kitaplığı Yayınları, s;171-185, ANKARA.
 • 14 ATAYETER, Y., 2015, "Türkiye de Buzullar ve Buzul (Glasiyal) Şekiller.", Pegema Yayın, s; 203-214 , ANKARA.
 • 15 ATAYETER, Y., 2015, "Tarihi Coğrafya Açısından Tarihi Balkan Haritalarının Anlamı Üzerine Bir Not." Balkanlar da Osmanlı Mirası ve Defteri Hakani, libra Kitap, s; 757-770, İSTANBUL.
 • 16 ATAYETER, Y., TOKGÖZLÜ, A., 2014, "Burdur Merkez İlçesi'nin Fİziki Coğrafya Özellikleri.", Burdur Belediyesi Kültür Yayınları-15, S; 13-45, Ayrıntı Ofset, KONYA
 • 17 ATAYETER, Y., 2013, "Bitki Coğrafyası.", Pegema Yayın, Genel Fiziki Coğrafya, s; 265-282, ANKARA.
 • 18 ATAYETER, Y., 2011, "Burdur İli'nin Coğrafi Konumunun Önemi Hakkında Bir değerlendirme." Burdur Kitabı -I Sokaklar, Fakülte Kitabevi, s; 31-41, BURDUR.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ATAYETER, Y., YAYLA, O., 2021, "Morphometric Analysis of Dolines on Kestel (Burdur) Mountain ." ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA , BULGARİA
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ATAYETER, Y., 2005, "Isparta'da (bazı yıllarda) görülen hava kirliliği'nin sebebleri ve bu kirlilikte etkili olan coğrafî faktörler" Burdur Eği. Fak Derg.,Haziran-2005, s:114-128, BURDUR.
 • 2 ATAYETER,Y., 2005, "Batı Toroslar da Aksu Çayı Havzası'nın Karst Jeomorfolojisi", Burdur Eğitim. Fak Der., S.10, s: 87-100, BURDUR
 • 3 ATAYETER,Y., 2004., "Gelincik(Isparta)-Askeriye(Burdur) Köyleri Arasındaki Karayolu'nda Kaymalar", Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, S.8, s:17-30, BURDUR
 • 4 ATAYETER, Y., 2000, "Burdur'un İklim Özellikleri.", Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, S:1, BURDUR
 • 5 KAHRAMAN, N., ATAYETER, Y., ARIBAŞ, K., 1999, "Barla ve Karakuş Dağlarının Batı Uzantılarının Jeomorfolojisi.", M.Ü., Coğrafya Dergisi, S:2, s:201-224, İSTANBUL
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YAYLA, O., ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., 2021"Heyelan set göllerinin oluşum ve gelişim şartlarının jeomorfolojik indislerle değerlendirilmesi. : Kop (AKBURAK) Gölü(BAYBURT) Örneği", Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, S:7, s: 1-18, İSTANBUL.
 • 2 TOZKOPARAN, U., ATAYETER, Y., YAYLA O 2020., “Altınpınar (Limni) Gölü (Torul/Gümüşhane) Ve Yakın Çevresinin Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Uygulaması”,Doğu Coğrafya Dergisi, 25,S:44, s: 61-84, ERZURUM.
 • 3 TEMURCİN, K., ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., 2019., "Salda Gölü Ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi.", SDÜ, Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Derg. C:2, S:47, s: 40-63, ISPARTA. ,
 • 4 ATAYETER, Y., YAYLA, O., TOZKOPARAN, U., 2019, "Gümüşhane Tekke(Çorçol) Şelalesi ve Turizm Potansiyeli.", Doğu Coğrafya Dergisi Aralık-2019, Yıl: 24, Sayı: 42, Sayfa: 103-122, ERZURUM.
 • 5 ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., YAYLA, O., 2018., Halgent Şelalesi (Gümüşhane), S.D.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Aralık-2018, S:45, s:260-277, ISPARTA.
 • 6 KEREM, A., ATAYETER, Y., GÖRGÜLÜ, S., SALMAN, S., 2014, " Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması .", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 18-24 .BURDUR.
 • 7 ATAYETER, Y., TOZKOPARAN.U., 2014."Sosyal bilgiler öğretmenleri ve 6 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde gezi gözlem yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi,c:3, S:5, s:1-21, BURDUR.
 • 8 ATAYETER,Y., ÇİLOĞLU,M H., BÜYÜKKAL, A H., 2007 "Uçansu çağlayanları (Gebiz–ANTALYA) Uçansu Waterfalls (Gebiz–Antalya)", MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 16, s: 205-220,TEMMUZ - 2007, İSTANBUL
 • 9 ATAYETER, Y., 2003, "Kaybolan Bir Değer; Burdur Gölü.", SDÜ, Fen-Edebiyat Fak. Dergisi, S:8, s:239-258, ISPARTA
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DEMİRKAYA, H., ATAYETER., Y., 2011, "A study on the experiences of university lecturers and students in the geography field trip", Elseviever, Procedia - Social and Behavioral Sciences, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012699, Volume 19, 2011, Pages 453-461
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ATAYETER, Y., YAYLA, O., TOZKOPARAN, U., 2018," Sosyal Bilgiler Lisans Dersleri Programında Yeralan Coğrafya Derslerinin Dağılımına İlişkin Bir Değerlendirme." 7. Uluslararası Sosyal Bil. Eğit. Semp. 11-13 Ekim NEVŞEHİR.
 • 2 ATAYETER, Y., TOZKOPARAN, U., YAYLA, O., 2018 "Sosyal Bilgiler Lisans Programında Yer alan Coğrafya Derslerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Burdur Örneği) ", 7. Uluslararası Sos. Bil. Eğt Semp 11-13 Ekim 2018, NEVŞEHİR.
 • 3 ATAYETER, Y., 2005, "Burdur Şehrinde Hava Kirliliği Üzerine Bir Değerlendirme.", 1. Burdur Sempozyumu,16-19 Kasım, BURDUR.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yıldırım, M.Z., Kebapçı, Ü., Atayeter, Y., Gümüş,B.A. 2004., " Afyon ve Civarında Yayılış Gösteren Karasal Gastropoda (Moluusca) Türleri ". XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 4. Seksiyon, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA
 • 2 YILDIRIM,M.Z., Koca, S.B., Genç,H., Atayeter, Y., Taştan, S.,2004," Afyonkarahisar ve Civarı Tatlısularında Yayılış Gösteren Gastropoda (Mollusca) Türleri", I. Ulusal Malakoloji Kongresi. 1-3 Eylül, İzmir,
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ATAYETER,Y., YAYLA, O., TOZKOPARAN, U., 2019," Sosyal Bılgıler Derslerınde Gezı Gözlem Yöntemının Öğrencı Günlüklerı Açısından Değerlendırılmesı" VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye.
 • 2 ATAYETER, Y., ARSLAN, M., SAKAR, T., 2019, "Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ders Kitaplarında Geçen Tarihi Coğrafya Unsurları Üzerine Bir Araştırma." VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye
 • 3 ATAYETER, Y., YELSİZ, M. S., 2019," Kasnak Meşesi'nin (Quercus Vulcanica) Göler Yöresi ve Yakın Çevresindeki Dağılışı Üzerine Değerlendirmeler", 6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep.
 • 4 ATAYETER, Y., CAN, S., "2019" Ispartada karst, 6 TH.International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences June 13-15, 2019, Ankara, Turkey
 • 5 ATAYETER, Y., BİLGİN, T., 2019, "Paleokarst (Kavram, içerik ve kısa literatür.).", 6 th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences June 13-15, 2019, Ankara, Turkey
 • 6 ATAYETER,Y., - ARSLAN, M, 2019, "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFİ MEKÂN ALGILARI " ERASMUS International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences (April 5-6, 2019 Izmir, Turkey), İZMİR.
 • 7 ATAYETER, Y., 2004,"Batı Toroslar da Sarp Dağı Üzerinde Karstik Şekillere Bir Örnek Beydilli (Çimenova) Polyesi", The Thırd Turkey-Romania Geographical Academic Seminar, September 15-24, 2004 Zeytinli-Edremit-BALIKESİR
 • 8 YILDIRIM, M.Z., ATAYETER, Y., 2003," Göller Bölgesi Göllerinin Coğrafik ve Malokolojik Özellikleri." Uluslararası Balıkçılık ve Zooloji Sempozyumu, istanbul Üniversitesi, 23-26-Ekim- İSTANBUL
 • 9 ATAYETER, Y., 2001, "Burdur ve Isparta İl Merkezlerindeki Coğrafya Öğretmenlerinin, Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretimi hakkındaki Düşünceleri."I. Uluslararası Eğitim teknolojileri Sempozyum ve Fuarı, Sakarya Üniversitesi, Ekim-Kasım-2001, SAKARYA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ATAYETER,Y., TOKGÖZLÜ, A., GÜRELİ, N., 2019, "Salda Gölü Havzası’nın Genel Jeomorfolojisi" VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Senirkent ovasının Jeomorfolojisi (SÜ- Sosy. Bil.Enst.-KONYA-Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi)
 • Doktora Tezi
 • 1 Aksu Çayı Havzası'nın Jeomorfolojisi (MÜ. Sosyal Bilimler Enst.-İstanbul- Kitap Olarak Düzenlenerek Yayınlanmış Doktora Tezi)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 YILMAZ, O., "Eğirdir Gölü Güneyinde Fonksiyon Değiştiren Yerleşmelere Bir Örnek: Kelifler", Burdur Eğitim Fakültesi Derg., S:4, s:106-119, BURDUR-2003
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Prof.Dr. İ. ATALAY- Prof.Dr. Kenan MORTAN)iNKILAP YAYINEVİ-İSTANBUL
 • 2 Coğrafya'ya Giriş (Prof.Dr. Hayati DOĞANAY- Çizgi Kitapevi-KONYA)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YELSİZ , M.ŞİRİN, 2019, "Kasnak Meşesi’nin (Quercus vulcanica) Göller Yöresi ve Yakın Çevresindeki Dağılışı Üzerinde Etkili Olan Fiziki Coğrafya Faktörleri." SDÜ, Sosyal Bil. Enst tamamlanan Y.Lisans Tezi ISPARTA.
 • 2 ASLAN,M., 2018, "Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yeryüzünde Yaşam Ünitesi coğrafi Kavram ve Mekanlar Konularına Yönelik Öğrencilerin Akademik Başarılarının İncelenmesi." MAKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi, Burdur.
 • 3 Çelik, K., 2018, "Sosyal Bilgiler Dersi Yeryüzünde Yaşam Ünitesi İklim ve İnsan İlişkisi Konularının Materyal Destekli Öğretiminin Bazı Değişkenler Açısından Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi.", MAKÜ; Eğitim Bilimleri Ensitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Burdur.
 • 4 ALKAR, E., 2017, " İlköğretim 6. Sınıf sosyal Bilgiler Programında Yer alan Jeopolitik Konularının Bilgisayar Destekli Materyallerle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi." MAKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi, Burdur.
 • 5 URSAVAŞ, M., 2016, "Ortaokul Sosyal Bilgiler Programında yer alan Doğal Afetler Konularına Yönelik Öğrencilerin, Farkındalık, Bilinç düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi.(Burdur İli Örneği)." MAKÜ. İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalı, Eğitim Bilimleri Enst.BURDUR. (2016)
 • 6 TOZKOPARAN, U., 2013., "Burdur İlindeki Öğrencilerin Gezi ve Seyahat Kültürüne Yönelik Düşünceleri ", MAKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi, Burdur.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Burdur Merkez İlçe'nin Coğrafi Etüdü ( MAEÜ- 0109-NAP-10) (2013)
 • 2 "Burdur İlindeki Öğrencilerin Gezi ve Seyahat Kültürüne Yönelik Düşünceleri ", M.A.E.Ü. İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enst./Yüksek Lisans Tez Projesi, BURDUR.(2013) (2013)
 • 3 Eğirdir Gölü Kıyısında Jeomorfolojik Araştırmalar ve Lagünler (SDÜ-874-M-04)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinin Rüzgar Enerjisi potansiyelinin Belirlenmesi. BAP- 0212-GÜDÜMLÜ-13 (2014)
 • 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması."(Bilim Üyesi.) (2013)
 • 3 "Burdur Gölü'nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli" B.A.K.A Projesi, TR61-11-DFD-46 HAZİRAN-2012, BURDUR (2012)
 • 4 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının CBS Teknolojisi konusunda Eğitimi ( MAKU-BAP-0029-NAP-08'nolu Proje) (2010)
 • 5 "Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, (MAKU-BAP: 0036-NAP-08.)(2008)
 • 6 "Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Koleksiyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,( SDU-BAP 1354-M-08.) (2008)
 • 7 Burdur İl Merkezinde Yer Alan İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Derslerine Yönelik Öğrenme Stillerinin (Kolb Öğrenme Stili Envanterine Göre) Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Projesi. (SDUBAB-01034-m-05) (2007)
 • 8 "Denizli Civarı Tatlı sularda Yayılış Gösteren Gastropoda Türleri." (SDU-BAP-2004-060 No'lu Proje) (2006)
 • 9 Karakuyu Gölü(Afyonkarahisar) Kuşlarının Biyoekolojisi- (SDUBAP-1080-M-05)
 • 10 Afyon ve Civarında Yayılış Gösteren Bazı Mollusca Türleri (SDÜ- Af-499)
 • 11 Eğirdir Gölü Çevresinin Coğrafi Etüdü (SDÜ-Af-84)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye. Düzenleme Kurulu Başkanlığı
 • 2 VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu 15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye. Oturum Başkanlığı. (15 KASIM / NOVEMBER 2019 (5. OTURUM / 6TH SESSION)
 • 3 "İnternational Syposium On New Trends İN Social And Liberal Scienses April 28- May-1, 2016, MİLAN/ ITALY, oturum başkanlığı (2016)
 • 4 Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2015 Burdur. (Oturum Başkanlığı) (2015)
 • 5 II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu. Oturum Başkanlığı, (30 Nisan-4 Mayıs) MONTENEGRO/KARADAĞ (2014)
 • 6 I. Uluslararası Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi'nde Oturum Başkanlığı (09.05.2013), BURDUR. (2013)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Mehmet Akif Ersoy ve Şark Meselesi", 3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur- Türkiye, 16-18 Ekim 2014 (2014)
 • 2 I. Uluslararası Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Öğrenci Kongresi'nde düzenleme kurulu Üyeliği (09.05.2013), BURDUR.(2013). (2013)
 • 3 2. Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslararası Kültür Sanat Etkinliklerinde Bilim Kurulu Üyeliği. (14 – 17 Kasım) ANTALYA.(2013) (2013)
 • 4 Geomed-2007, İnternational Syposium on Geography: Environment and Culture in The Mediterranean Region. 5-8,June,2007, Kemer, ANTALYA, TURKEY (2007). (2007)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "1. Burdur Sempozyumu" (16-19 Kasım.2005), 17. Kasım BMYO salonunda Sabah Oturumu Başkanlığı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Burdur Gölü Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği (2011)
 • 2 I.Burdur Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği (2006)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Küresel ısınma ve etkileri", Burdur Eğitim Fakültesinde Yapılan Panelde sunulan konuşma, (04.04.2007) BURDUR
 • 2 "Sevdamız Türkiye", Atatürk'ün 125. Doğum Yıldönümü Anısına SDÜ Sağlık yüksekokulunda Sunulan Dia Gösterisi. 05.05.2006,BURDUR.
 • 3 "Fotoğraflarla Türkiye" Burdur Eğitim Fakültesi Konferans salonunda Verilen Seminer 15.04.2005 BURDUR
 • 4 "Devletin Vatandaşa, Vatandaşların Devlete Karşı Görevleri, Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Haklar." Jandarma Genel Komutanlığı Isparta İl Jandarma Komutanlığında Verilen Konferans
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 GÜLLE, İ., ATAYETER, Y., 2016, "Burdur Gölü Monografisi.", Burdur Belediyesi Yayını, Pegasus Görsel İletişim Hizmetleri, (1. Baskı),ÇORUM.
 • 2 TEMURÇİN, K., ATAYETER, Y., 2014, "Burdur Merkez İlçesi'nin Coğrafi Etüdü." Burdur Belediyesi Kültür Yayınları-15, Ayrıntı Ofset, KONYA.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ (26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye)Asos Yayınevi 1st Edition / 1.baskı: Haziran 2019 Address / MERKEZ/ELAZIĞ
 • 2 ATAYETER, Y., AVCI, İ, 2017, "Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gece Kitaplığı Yayını, ANKARA.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 M.A.E.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi Haziran-2007 sayısı
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Anadolu platosunun kuzey kenarındaki büyük anakaya heyelanlarının dağılım karakteristikleri ve jeomorfolojik gelişim üzerindeki etkileri . T.c. İstanbul üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi Normal Araştırma Projesi Sonuç raporu HAKEMLİK.
 • 2 Karadağ'ın (Batı Toroslar) Glacio-Karstik Evrimine Morfometrik Yaklaşım . T.c. İstanbul üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi Normal Araştırma Projesi Sonuç raporu HAKEMLİK.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Afyonkarahisar Üniv. Sosyal Bil. Enst Derg.
 • 2 JOURNAL OF ORAL HISTORY (JOH) SÖZLÜ TARİH DERGİSİ ,Volume 1, Issue 1, March 2018 / Cilt 1, Sayı 1, March 2018
 • 3 SDÜ Fen Edeb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 Makü Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S:3, (2013 Yıl)
 • 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S:1 (2012 Yıl)
 • 7 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi C:1 S:2 (2011 Yıl)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 MAKÜ Turizm İşlet. ve Otelcilik Yüksek Okul Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 MAKÜ EĞİT. FAK. TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞT. BÖLÜM. BAŞKANLIĞI
 • 2 MAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 3 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • 2 Makü Eğit. Fak Türkçe ve Sosyal Bilg. Eğt. Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Burdur Eğitim Fakültesiİlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı
VERDİĞİ DERSLER
GENEL KARTOGRAFYA
HİDROGRAFYA
JEOMORFOLOJİ-I
JEOMORFOLOJİK HARİTALAMA
KARTOGRAFYA
KURAK VE YARI KURAK BÖL. JEOMORFOLOJİSİ
TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ COĞRAFYASI
TÜRKİYE HİDROGRAFYASI
TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ
TÜRKİYE OVALARI
TÜRKİYE'NİN KOMŞULARI VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ
 
Bu İçeriği Paylaş!