KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet AKTEL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110471
E-Posta mehmetaktel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6417-8498
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL 31.07.1991
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 31.05.1996
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 08.05.2003
İLGİ ALANLARI
Küreselleşme, Yönetim Tarihi, Yerel Yönetimler, E-Devlet
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Saltaş Gürbüz, AKTEL MEHMET, KÜRESELLEŞMENİN TÜRK SINIR YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(28), , 427-449. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 DUMAN EMRAH, AKTEL MEHMET, TÜRK YÖNETSEL REFORMLARININ BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 8(19), , 34-55. (2021), (Diğer)
 • 3 ERTEN ŞERAFETTİN, AKTEL MEHMET, ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK HAKKI: ENGELSİZ KENT YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME. VİZYONER DERGİSİ, 11(28), , 898-912. Doi: 0000-0001-6417-8498, (2020), (Diğer)
 • 4 EŞENLİ GÖZDE, AKTEL MEHMET, YÖNETİMDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE MOBBING İLİŞKİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 24(3), , 525-549. (2019), (Diğer)
 • 5 AKTEL MEHMET, SAYDAM SALİH, TÜRKİYE’xxDE ASKERİ DARBE DÖNEMLERİNDE NÜFUS POLİTİKALARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 11(30), , 764-783. (2019), (Diğer)
 • 6 KANAT SELİM, AKTEL MEHMET, KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK: ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK YAKIN YENİ TEHDİTLER. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(15), , 86-100. (2019), (Diğer)
 • 7 gonca manap davras, AKTEL MEHMET, 2015-2016 KrizininTürkiye Turizmine Yansımaları. Vizyoner dergisi, 9(21), , 27-38. (2018), (Diğer)
 • 8 AKTEL MEHMET, kaygısız ümmühan, tÜRKİYEDE gÖÇ yÖNETİMİ. SDÜ İİBF, 23(2), , 579-604. (2018), (Diğer)
 • 9 AKTEL MEHMET, ÖĞREKÇİ SÜLEYMAN, ÖZMEN BEDRETTİN, E-Devlet ve Yönetim İlişkileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, 19(3), , 765-787. (2017), (EBSCO)
 • 10 BULGAN GÜLAY, AKTEL MEHMET, ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), , 205-232. Doi: 10.24889/ifede.306868, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 11 ERTEN ŞERAFETTİN, AKTEL MEHMET, Ulusal Program ve Düzenli İlerleme Raporları Çerçevesinde Türkiye'nin Engelli Politikaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), , 1275-1297. (2016), (EBSCO)
 • 12 AKTEL MEHMET, KERMAN UYSAL, ALTAN YAKUP, GÜVEN FERİT, KAMERALİZMİ ANLAMA ÇABASI. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 7(12), , 83-98. (2015), (Diğer)
 • 13 LAMBA MUSTAFA, AKTEL MEHMET, ALTAN YAKUP, KERMAN UYSAL, Türkiye’de Bakanlık Tipi Örgütlenme: Tarihsel ve Yasal Süreç. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), , 173-189. (2014), (Diğer)
 • 14 KERMAN UYSAL, AKTEL MEHMET, ALTAN YAKUP, ALTUNOK MUSTAFA, AĞCASULU HÜLYA, DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMININ KAPASİTE GELİŞTİRME YAKLAŞIMI. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(1), , 145-176. (2014), (Diğer)
 • 15 LAMBA MUSTAFA, ALTAN YAKUP, AKTEL MEHMET, KERMAN UYSAL, Sağlık Bakanlığı nda Yeniden Yapılanma Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme. TODAİE, 47(1), , 53-78. (2014), (SSCI)
 • 16 AKTEL MEHMET, KERMAN UYSAL, ALTAN YAKUP, LAMBA MUSTAFA, TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ KAMU DENETÇİLİĞİ OMBUDSMAN. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), , 21-37. (2013), (EBSCO)
 • 17 YAKUP ALTAN, UYSAL KERMAN, AKTEL Mehmet, YÜKSEL METİN, ERDAL EKE, Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(3), , 9-17. (2013), (Diğer)
 • 18 UYSAL KERMAN, AKTEL Mehmet, YAKUP ALTAN, MUSTAFA LAMBA, Türkiye de Mahalli İdare Birlikleri. Journal of Business Economics and Political Science, 1(1), , 65-82. (2012), (Diğer)
 • 19 UYSAL KERMAN, YAKUP ALTAN, AKTEL Mehmet, Dönüşen Devlette Yerelleşme Politikaları Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 41(3), , 125-152. (2008), (SSCI)
 • 20 AKTEL MEHMET, TANZİMAT FERMANININ TOPLUMSAL YANSIMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF DERGİSİ , 177-184. (1998), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKTEL MEHMET, Burhan Orhan, Selçuklular Döneminde Devlet Başkanlığı Kurumu. ​ TÜRK İDARE DERGİSİ , 41-70. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 DUMAN EMRAH, AKTEL MEHMET, TÜRKİYE’NİN E-DEVLET KAPISI (DİJİTAL TÜRKİYE PORTALI). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(2), , 613-641. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 AKTEL MEHMET, ERTEN ŞERAFETTİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN ENGELLİLİK ALANINA YAKLAŞIMI: HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), , 165-177. (2017), (EBSCO)
 • 4 ERTİLAV MURAT, AKTEL MEHMET, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)Özelleştirmesi. uluslararası Alanya İşletme fakültesi dergisi, 7(2), , 95-108. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 5 AKTEL Mehmet, UYSAL KERMAN, YAKUP ALTAN, ERDAL EKE, Türkiye de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), , 1-25. Doi: 10.5578/jss.6834, (2013), (Diğer)
 • 6 YAKUP ALTAN, UYSAL KERMAN, AKTEL Mehmet, SEZAİ ÖZTOP, Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Büyükşehir Belediyesi Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 18(3), , 111-130. (2013), (Diğer)
 • 7 UYSAL KERMAN, YAKUP ALTAN, AKTEL Mehmet, OĞUZHAN ÖZALTIN, Türkiye de e Devlet İl Düzeyinde Bir Analiz. Sosyoekonomi Dergisi, 1(2), , 45-80. (2012), (Diğer)
 • 8 UYSAL KERMAN, YAKUP ALTAN, AKTEL Mehmet, ERDAL EKE, Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması. SDÜ İİBF Dergisi, 17(3), , 1-23. (2012), (Diğer)
 • 9 UYSAL KERMAN, YAKUP ALTAN, AKTEL Mehmet, SEZAİ ÖZTOP, Belediyelerde Stratejik Planlama Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 17(2), , 1-15. (2012), (Diğer)
 • 10 AKTEL Mehmet, 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(27), , 169-180. (2010), (Diğer)
 • 11 ALTAN YAKUP, KERMAN UYSAL, AKTEL MEHMET, Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(20), , 227-252. (2009), (Diğer)
 • 12 AKTEL Mehmet, İl Belediye Web Sitelerinin İşlevselliği Üzerine Bir Araştırma. SDÜ İİBF Dergisi, 14(2), , 223-240. (2009), (Diğer)
 • 13 AKTEL Mehmet, YAKUP ALTAN, UYSAL KERMAN, Türkiye de Valilik Web Sitelerinin İşlevselliği. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), , 51-65. (2009), (Diğer)
 • 14 AKTEL Mehmet, 5747 Sayılı Yasa ile Köye Dönüştürülen Küçük Belediyeler Isparta Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 18(1), , 45-70. (2009), (Diğer)
 • 15 AKTEL Mehmet, NEDRET ÇAĞLAR, Isparta İli Afet Kriz Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma. SDÜ İİBF DERGİSİ, 12(3), , 147-162. (2007), (Diğer)
 • 16 UYSAL KERMAN, MURAT OKÇU, AKTEL Mehmet, Atatürk ve Devletçilik. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(14), , 41-54. (2006), (Diğer)
 • 17 YAKUP ALTAN, AKTEL Mehmet, UYSAL KERMAN, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Örgütlenmesi ve Yeni Bürokrasi Anlayışı. SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0(13), , 173-188. (2005), (Diğer)
 • 18 MURAT OKÇU, AKTEL Mehmet, İrade Savaşı Altıncı Cumhurbaşkanlığı Seçimi. SDÜ İİBF Dergisi, 6(2), , 233-251. (2001), (Diğer)
 • 19 AKTEL Mehmet, Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları. SDÜ İİBF Dergisi, 6(2), , 193-202. (2001), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 AKTEL MEHMET, Sessiz Gemi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz’a Armağan(2021). Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ERTEN ŞERAFETTİN, AKTEL MEHMET, Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları(2017). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ERTEN ŞERAFETTİN, AKTEL MEHMET, Kriz Disiplinlerarası Bir İnceleme(2016). EKİN YAYINLARI, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 4 AKTEL MEHMET, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar - II(2007). Nobel Yayın, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 AKTEL Mehmet, memişoğlu dilek, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I(2005). Nobel, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 AKTEL Mehmet, Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi(2003). Asil, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!