KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şemsettin CARAN
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111328
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 15.03.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 05.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 13.05.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Metamorfizma, volkanizma. kromit ve ilişkili ultramafik kayaçlar, jeotermal enerji
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 CARAN ŞEMSETTİN, POLAT SÜLEYMAN, Petrology of Mt. Kıra continental alkali lavas with arc-like signature, Batman, SE Anatolia, Turkey: Evidence for mafic juvenile lower crust assimilated intraplate basalts in the collision- and mantle flow-driven geodynamic setting of Arabian Foreland. Lithos , 0-0. Doi: 10.1016/j.lithos.2022.106645, (2022), (SCI-Expanded)
 • 2 Karsli Orhan, CARAN Şemsettin, Tekkanat Osman, Çoban Hakan, Şengün Fırat, Şengün Fırat, Andersen Tom, Melting of the juvenile lower crust in a far-field response to roll-back of the southern Neotethyan oceanic lithosphere: the Oligocene adakitic dacites, NE Turkey. Lithos , 0-0. Doi: 10.1016/j.lithos.2020.105614, (2020), (SCI)
 • 3 Coban Hakan, Karsli Orhan, CARAN Şemsettin, Yilmaz Kamil, Sediment-derived melt-related metasomatized mantle wedge as a source of post-subduction Quaternary adakitic porphyries associated with absarokite-shoshonite from the Karadağ stratovolcano (Karaman, Central Anatolia, Turkey). Journal of Asian Earth Sciences , 0-0. Doi: 10.1016/j.jseaes.2020.104380, (2020), (SCI)
 • 4 Çoban Hakan, Karsli Orhan, CARAN Şemsettin, Yilmaz Kamil, What processes control the genesis of absarokite to shoshonite-banakite series in an intracontinental setting, as revealed by geochemical and Sr-Nd-Pb isotope data of Karadağ Stratovolcano in Central Anatolia, Turkey. Lithos , 609-625. Doi: 10.1016/j.lithos.2018.11.034, (2019), (SCI)
 • 5 CARAN ŞEMSETTİN, Mineralogy and petrology of leucite ankaratrites with affinities to kamafugites and carbonatites from the Kayıköy area Isparta SW Anatolia Turkey Implications for the influences of carbonatite metasomatism into the parental mantle sources of silica undersaturated potassic magmas. Lithos, 256(257), , 13-25. Doi: 10.1016/j.lithos.2016.03.024, (2016), (SCI-Expanded)
 • 6 Rajabzadeh Mohammad Ali, Nazari Dehkordi Teimoor, CARAN Şemsettin, Mineralogy geochemistry and geotectonic significance of mantle peridotites with high Cr chromitites in the Neyriz ophiolite from the outer Zagros ophiolite belts Iran. Journal of African Earth Sciences , 1-15. Doi: 10.1016/j.jafrearsci.2012.09.013, (2012), (SCI-Expanded)
 • 7 Karsli Orhan, Dokuz Abdurrahman, Kandemir Raif, CARAN Şemsettin, Çoban Hakan, Chen Bin, A-type granitoids from the Eastern Pontides, NE Turkey: Records for generation of hybrid A-type rocks in a subduction-related environment. Tectonophysics , 208-224. Doi: 10.1016/j.tecto.2011.12.030, (2012), (SCI-Expanded)
 • 8 CARAN Şemsettin, Çoban Hakan, Yilmaz Kamil, Flower Martin F.J., Ottley Chris J., Podiform chromitites and mantle peridotites of the Antalya ophiolite, Isparta Angle (SW Turkey): Implications for partial melting and melt–rock interaction in oceanic and subduction-related settings. Lithos , 307-326. Doi: 10.1016/j.lithos.2009.09.006, (2010), (SCI-Expanded)
 • 9 YAVUZ Hüseyin, Demirdag S., CARAN Şemsettin, Thermal effect on the physical properties of carbonate rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(1), , 94-103. Doi: 10.1016/j.ijrmms.2009.09.014, (2010), (SCI)
 • 10 KUMRAL MUSTAFA, ÇOBAN HAKAN, CARAN ŞEMSETTİN, Th-, U- AND LREE-BEARING GROSSULAR, CHROMIAN FERRIALLANITE-(Ce) AND CHROMIAN CERITE-(Ce) IN SKARN XENOLITHS EJECTED FROM THE GOLCUK MAAR CRATER, ISPARTA, ANATOLIA, TURKEY. The Canadian Mineralogist, 45(5), , 1115-1129. Doi: 10.2113/gscanmin.45.5.1115, (2007), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Görmüş M., CARAN Şemsettin, BAŞAYİĞİT L., Çoban H., Hilal H. A. , UYSAL K., ŞENOL H., Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat-7 ETM+ görüntülerinde yorumu. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 57-73. (2003), (Diğer)
 • 2 ÇOBAN H., CARAN Şemsettin, Olucak Gümüşhane yöresi Üst Kretase yaşlı volkanik ve subvolkanik kayaçların petrografisi petrokimyası ve Torul granitoyidi ile olan kökensel ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Geosound , 103-127. (1998), (Diğer)
 
Bu İçeriği Paylaş!