KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Galip TÜRCAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
E-Posta galipturcan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 30.07.1993
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 11.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 28.02.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TÜRCAN, G., 2007, "Ebû Hanife ve Ehl-i Sünnet Kelamının Oluşumuna Katkısı", Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta, s. 491-502.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 TÜRCAN, G., 2006, "İslam'da Peygamber İnancı" Sempozyumu, 15-17 Eylül 2006, Diyarbakır, s. 163-174.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇAM, Elmas Gülhan, "Bâkıllânî’de Dil ve Dilin Kelamî İstidlaldeki Kullanımı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013.
 • 2 EKER, Nazlı, "Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet Kelamında Ma'dum Problemi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Bâkıllânî'ye Göre Dil ve Dilin Kelamî İstidlaldeki Yeri” S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (SDÜ BAP).
 • 2 “Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet Kelamında Ma'dum Problemi” S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (SDÜ BAP).
 • 3 “Baberti’nin Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber ve Şerhu’l-Maksad Adlı Eserlerinin Tahkiki ve Osmanlı Kelâm Düşüncesinin Oluşumuna Katkısı” S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (SDÜ BAP).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Bâbertî'nin Keşşâf Hâşiyesinin Edisyon Kritiği ve Türk Tefsîr Geleneğine Katkısı", S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (SDÜ BAP).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TÜRCAN, G., Panel (Konuşmacı): "İslam’da Çalışma Hayatı, Üretim-Tüketim, Sorumluluk ve Verimlilik", Atatürk İlköğretim Okulu Konferans Salonu, 16.04.2004, Şarkıkaraağaç/ Isparta.
 • 2 TÜRCAN, G., Panel (Konuşmacı): "Hz. Peygamberimizin Ahlakı ve Günümüz Müslümanları", Halk Eğitim Merkezi Salonu, 24.04.1998, Şarkikaraağaç/Isparta.
 • 3 TÜRCAN, G., Panel (Konuşmacı): Hz. Peygamber’in Hayatında Davranış Modelleri, Endüstri Meslek Lisesi Salonu, 03.05.1997, Burdur.
 • 4 TÜRCAN, G., Panel (Konuşmacı): "İslam, İnsan, Değişim", Belediye Düğün Salonu, 24.04.1996, Keçiborlu/Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 TÜRCAN, G., SDU İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007/1 Sayı: 18
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Ankara 2013.
 • 2 SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, Isparta 2012.
 • 3 Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ankara 2012.
 • 4 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Cilt: XIII, Sayı: 24, Sakarya 2011.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Etkinlik ve Ön İnceleme Komisyonu
VERDİĞİ DERSLER
Din-Kelam İlişkisi
Mu'tezile Kelamının Kaynakları I
Mu'tezile Kelamının Kaynakları -Kültürel Temelleri-
Yunan Düşüncesi ve Kelam
Dil Felsefesi ve Mantık
Ebu Hanife ve Ehl-i Sünnet Kelamı
Erken Dönem Kelam Metinleri
Erken Dönem Kelam Tartışmaları
Erken Dönem Kelam Tartışmaları I
Gazzali Sonrası Ehl-i Sünnet Kelamı
Günümüz Kelam Problemleri IV
Kelam Tarihi
Kelam Tarihi -Kelamcılar-
Kelam Tarihi -Problemler-
Kelam’ın Metodolojik Gelişimi
Kelam-Siyaset İlişkisi
Modern Kelam Metinleri -Abduh-Şibli-
Sistematik Kelam I
Sistematik Kelam II
 
Bu İçeriği Paylaş!