KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bahattin YAMAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı
Telefon 2462110264
E-Posta bahattinyaman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 26.06.1992
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 07.11.1995
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ 21.10.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ebru ,Tezhip,Osmanlı Saray Sanat Teşkilatı,Osmanlı resim sanatı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Yaman, B., Osmanlı Saray Sanatkarları 18. Yüzyılda Ehl- i Hıref, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yaman, B., 2002, Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep, Türkler Ansiklopedisi, cilt: 12, s. 283-288, Yeni Türkiye Yayınları
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaman, B., "Isparta'da Bir Mezar Taşı ve Hatırlattıkları", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2007, Sayı: 42, Yaz, s. 165-172, 235-239
 • 2 Yaman, B., "Isparta'da Yok Olan Bir Kültür: Tahir Paşa Konağı", Bilge, Mart 2007, Sayı: 50, s. 96-107
 • 3 Yaman, B., "Dini Kültürün Resimle İfadesi: Deccal Örneği", Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 2007, Sayı: 1, s.139-155
 • 4 Yaman, B., 1557 Tarihli Ehl-i Hıref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları, KÖK Araştırmalar, cilt VIII, sayı 2, Güz 2006, s. 5-38
 • 5 Yaman, B. 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Ehl-i Hıref Teşkilatı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Rektör Hasan Gürbüz'e Armağan, Yıl: 1996, Sayı: 3, s. 273-292
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yaman, B.-Akdemir, S., "1796 Tarihli Ehl-i Hıref Defterine Göre Osmanlı Saray Sanatkarları", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, 2004/2, Sayı: 13, s. 85-110.
 • 2 Yaman, B., Türk Minyatün Sanatında Cennet, Belleten, Sayı 263 s. 141-154, 2008
 • 3 "1545 Yılı Osmanlı Saray Sanatkârları" (11 belge ile birlikte), Belleten, Sayı: 264, Ağustos 2008, s. 501-534+11 belge
 • 4 Yaman, B., "Kahire Millî Kütüphanesindeki Minyatürlü Farsça Yazmalar", Erdem, Sayı 51, 2008
 • 5 Yaman, B., "Isparta Gülcü Mezarlığı Mezar Taşları", Erdem, 2007, Sayı: 48, s. 169-201
 • 6 Yaman, B. "Isparta-Karaağaç Mezarlığı'ndaki Osmanlı Dönemi Mezartaşları", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, Sayı: 18, Isparta 2007
 • 7 Yaman, B., "Ahval-ı Kıyamet Yazmaları Resimlerinde Kıyamet Sonrası Hayat", Hacettepe Ünv. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, Ankara
 • 8 YAMAN, B. Yrd. Doç. Dr-DİKMEN, M. Arş. Gör. "Metin Ve Resim Bakımından Mi'racnâme (Paris Bibliotheque Nationale, Turc 190) Ve İlâhî Komedya'daki Benzerlik Üzerine Bir Karşılaştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006/1, Sayı: 16. s. 147-168
 • 9 "Isparta Hisartepe Kalesi" (Arş. Gör. Dr. M. Sadık AKDEMİR İile birlekte) Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004/1, Sayı: 12, s. 67-95
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YAMAN, B. Yrd. Doç. Dr., "557-1558 yılları arasında Osmanlı saray cerrahları" IX. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ Gevher Nesibe Darüşşifası'nın 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 24-27 Mayıs 2006, KAYSERİ
 • 2 Yıldırım, İ., Yaman, B., Isparta ve İlçeleri Dini Yapıları: Camiler-Kiliseler?, Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu 07-08 Eylul 2000 Isparta, Bildiriler Kitabı, Isparta 2001 s. 97-104
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Miracname (Paris BN, Turc 190) Minyatürlerinde ve İlahi Komedya'da Gizemli Yolculuk" (Arş. Gör. Melek DİKMEN ile birlikte), I. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİR METAFOR OLARAK "YOL/YOLCULUK" 9-10 ARALIK 2004,KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKALE
 • 2 Yaman, B., İslam Resim Sanatında Hz. Muhammed V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18-19 Nisan 2002, ISPARTA
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Osmanlı Padişah Kıyafetini Hazırlayan Birimler. Hacettepe Ünv., Edebiyat Fak., Sanat Tarihi Bölümü, Bedrettin Cömert Salonu, 8 Aralık 2011.
 • 2 Yaman, B., Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI'nın Hayatı ve Bilimsel Kişiliği, Sanatta Anadolu-Asya İlişkileri Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı'ya Armağan Sempozyumu, Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bölümü, 6-7 Mart 2003, Ankara
 • 3 İslam ve Sanat, 22 Nisan 1996, Senirkent
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Saray Sanat Esnafı: Ehl-i Hıref", I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir, Yayın yılı: 2011
 • 2 16-18. Yüzyıllarda Osmanlı Saray Terzileri Teşkilatı", XIII. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 14-15 Ekim 2009, Denizli, İstanbul 2010 s.63-70
 • 3 Yaman, B. “17. Yüzyılda Osmanlı Sarayı İçin Kıyafet Üreten Birimler”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 206, Ankara 2010
 • 4 Yaman, B., Osmanlı Saray Halılarında Sırma Kullanımı, Uluslararası Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bildiriler 07-15 Nisan 2000, s. 45-50
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yaman, B., “Fit for the Court: Ottoman Royal Costumes and their Tailors, 16th-18th Centuries” Objects, Collections and Cultures, 21-23 Ekim 2010, Washington ABD
 • 2 Yaman, B., "Saray Sanat Esnafı: Ehl-İ Hıref", I. Uluslararası Ahilik Kültürü Ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir
 • 3 Yaman, B., "The Hungarıan Craftsmen In Ottoman Palace Art Organızatıon In The Fırst Half Of The Sıxteen Century", 13TH INTERNATİONAL CONGRESS OF TURKİSH ART, 3-8 Eylül 2007, Budapest-HUNGARY
 • 4 Yaman, B., "Sarayın Sanatkarları: 18. Yüzyıl Osmanlı Ehl-i Hiref Teşkilatı", XV. TÜRK TARİH KONGRESİ 11 - 15 Eylül 2006 - Ankara
 • 5 Yaman, B., "Ani Güvercinlikleri" X. ORTAÇAĞ-TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, PROF. DR. H. ÖRCÜN BARIŞTA'YA ARMAĞAN, ANKARA 2006
 • 6 Bahattin Yaman, 'Interpreting the Qur'an through Miniature Paintings' (Bilal Gokkir ile birlikte) The Qur'an: Text, Interpretation & Translation, 10-12 November 2005, The School Of Oriental and African Studies-SOAS, University of London, London
 • 7 Bahattin YAMAN, "Dini Kültürün Resim Sanatına Yansıması: Deccal Örneği / The Reflection of Religious Culture in Pictorial Art: The Case of Daccal" , Hacettepe Üniversitesi/Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi/Faculty of Letters, Sanat Tarihi Bölümü/Art History Department, GELENEK, KİMLİK, BİREŞİM: KÜLTÜREL KESİŞMELER VE SANAT PR0F. DR. GÜNSEL RENDA ONURUNA ULUSLARARASI SEMPOZYUM /TRADITION, IDENTITY, SYNTHESIS: CULTURAL CROSSINGS AND ART AN INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN HONOR OF PROFESSOR GÜNSEL RENDA , ANKARA , 16-18 KASIM 2005 / NOVEMBER 16-18, 2005
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "16-18. Yüzyıllarda Osmanlı Saray Terzileri Teşkilatı", XIII. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 14-15 Ekim 2009, DENİZLİ
 • 2 Yaman, B., "Osmanlı Resim Sanatında Dabbetü'l-Arz", TOPKAPI SARAYI VE OSMANLI SANATI: DR. FİLİZ ÇAĞMAN'A ARMAĞAN ULUSLARARASI SEMPOZYUM, T. C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 07-11 Şubat 2005, İSTANBUL, Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu
 • 3 Yaman, B., "Ahval-i Kıyamet Minyatürlerinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat" ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM SEMPOZYUMU, 25-26 Kasım 2004, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 4 Yaman, B., Osmanlı Resim Sanatında Cennet-The Paradise in Ottoman Miniature Painting Art, XII International Congress of Turkish Art, University of Jordan, 5-9 October 2003, Amman
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İstanbul Kütüphaneleri Yazmalarına Göre Türk Kitap Sanatlarında Boya, Mürekkep, Kağıt Aharlama ve Boyama Usülleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
 • Doktora Tezi
 • 1 Osmanlı Resim Sanatında Kıyamet Alametleri, Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anablim Dalı, 2003
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kurul, M., İslam Resim Sanatında Hz. İbrahim ve İsmail, Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2007
 • 2 Demirci, D. Gelendost Ertokuş Kervansarayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006
 • 3 Yunus MURADİ, "Mezar-ı Şerif ve Çevresi Mimari Eserleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2003
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Demirci, D. "Isparta Evleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 16-18. Yüzyıllarda Osmanlı Saray Erkanı Kıyafetlerini Üreten Birimler, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2009 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bahattin YAMAN(2009-2011)
 • 2 "Suriye, Ürdün ve Mısır Müze ve Kütüphanelerindeki Türk İslam Dönemi Resimli Yazmaları [2004-]" Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı Destekli. Proje No: 919-M-09 Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bahattin YAMAN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Eski Ahlat Şehri Arkeolojik. Kazı Başkan V. Doç. Dr. Nakış KARAMAĞARALI, 2006
 • 2 Kale-Demre Aziz Nikolas Kilisesi Arkeolojik Kazısı (Kazı ve Proje başkanı Prof. Dr. Yıldız ÖTÜKEN)-2005
 • 3 Ani Örenyeri Arkeolojik Kazısı, 2004(Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI başkanlığında)
 • 4 Ani Örenyeri Arkeolojik Kazısı, 2003(Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI başkanlığında)
 • 5 Osmanlı Minyatür Sanatında Kıyamet , Süleyman Demirel Ünv. Araştırma Fonu Destekli, Proje No: 400 Bitiş Tarihi: Nisan 2002
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Geleneksel El Sanatlarımızın tartışıldığı Halkbilim-Halk Sanatı konulu tartışma Programı, TRT-1 18 Ocak 1997 saat: 11:00-13:00(canlı yayın), TRT 3 saat: 21:00-23:00 (tekrar yayın)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülü: Sosyal Bilimler Dalı 2008 Yılı Üçüncülük Ödülü
 • 2 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülü: Sosyal Bilimler Dalı 2007 Yılı İkincilik Ödülü
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sedat BAYRAKAL, Sanat Tarihçisinin Çok Yönlülüğü/Versatility of the Art Historian, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ARALIK 2011, Sayı 24, Isparta 2011
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 İlahiyat Fakültesi senatörlüğü
 • 2 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi komisyon üyeliği
 • 3 TÜBİTAK 2011-1-BİDEB 2214/2219 TARİH PANELİ'nde panalistlik
VERDİĞİ DERSLER
Güzel Sanat Dalları (Hat-Tezhib)
Güzel Sanat Dalları (Tezhip-Hat)
İslam Mimarisi-İlk Dönem
İslam Mimarisi-Türk İslam Dönemi
Kitabeler-Osmanlı Dönemi
Kitabeler-Selçuklu Dönemi
Mukayeseli İslam Mimarisi II
Mukayeseli İslam Mimarisi-Dini Mimari
Mukayeseli İslam Mimarisi-Sivil Mimari
Osmanlı Minyatür Sanatı-II
Osmanlı Resim Sanatı- XVII. ve XVIII. Yüzyıllar
Osmanlı Resim Sanatı-XV. ve XVI. Yüzyılar
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk-İslam Sanatlarında Osmanlıca Belgeler II
 
Bu İçeriği Paylaş!