KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Necmettin BARDAKÇI
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110220
E-Posta necmettinbardakci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 09.07.1981
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.10.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, Millî ve Mânevî Değerler Işığında Kendini Keşfet, Fakülte Kitabevi, Isparta.
 • 2 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, Hz. Peygamber'in Hayatından Bir Gün, Fakülte Kitabevi, Isparta.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, "İslâm Düşüncesinde Tasavvuf ve İnsan-ı Kâmil", Süleyman Uludağ Kitabı,Dergah Yayınları İstanbul 2008, ss. 227-238.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bardakçı, M.Necmettin, “Hoca Ahmed Yesevî ve Muhiti”, İstem, Yıl: 9, sayı: 18, 2011, s. 11-29.
 • 2 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, "Ölümsüzlük Düşüncesi ve Ölüm Sezgisi Üzerine", Tasavvuf, Yıl: 11, Sayı: 26, Ankara 2010, s. 71-90.
 • 3 Bardakçı, M.Necmettin, 2009,"İbnü'l-Arabî Öncesi Endülüs'te Tasavvuf" Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü'l-Arabî zel Sayısı 2) Yıl: 10 (2009) sayı: 23, s.325-355, Ankara 2009.
 • 4 Bardakçı, M. Necmettin, 2009, "Abdülhak İbn Seb'in ve Tasavvufî Düşünceleri", İSTEM İslâm Sanat, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi, Yıl: 7, sayı: 14, Konya 2010, s.121-144.
 • 5 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, "Türk Sufiliğinin Batı Dünyasının Sosyo-Kültürel Hayatına Etkileri", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 10, Sayı: 20, Isparta 2008, s. 1-18.
 • 6 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, "Mevlana'ya Göre İnsanın Mahiyeti ve Kâmil İnsan Olma", Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 50, Ankara Nisan 2008, Doğumunun 800. yılında Mevlana Özel Sayısı, ss. 1-14.
 • 7 Bardakci, M.Necmettin, 2007, "Sûfîlerin Zikir Yöntemlerinin Âdâb-Erkân Bağlamında Tasavvuf Kültürüne Katkıları", Arayışlar, Yıl:9, Sayı:17, Isparta, ss. 15-38.
 • 8 Bardakçı, M.Necmettin, 2007, "Mevlâna'nın Evrensel Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı", Marife Bilimsel Birikim, Yıl: 7, Sayı: 3, Kış 2007 Konya, ss. 29-44.
 • 9 Bardakçı, M.Necmettin, 2007, "Mevlâna'nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2007 Ankara, ss. 55-77.
 • 10 Bardakçı, M. Necmettin, 2007, "Cemâl-İ İlâhîye Ayna Bir Yıldız: Mehmed Necmeddin Okyay", Tasavvuf, Yıl: 8, Sayı: 18, Ankara 2007, ss. 103-111.
 • 11 Bardakçı, M. Necmettin, 2005, "Mevlânâ Perspektifinden Gençlik Problemleri ve Çözüm Yolları" Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:6, Sayı:14, Ankara 2005,
 • 12 Bardakçı, M. Necmettin, 2005, "Türk Tasavvuf Geleneğinde Kadın" Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7, Sayı: 13, Isparta 2005, s. 31-44
 • 13 Bardakçı, M.Necmetin, 2004, "Ben ve Öteki Bağlamında Doğu Batı İlişkileri", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 6, Sayı: 11, 2004/11, Isparta 2004, ss.1-18.
 • 14 Bardakçı, M. Necmettin, 2003, "Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesindeki Tasavvufla İlgili Yazma Eserler", Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:4, Sayı:11, Ankara 2003.
 • 15 Bardakçı, M.Necmettin, 2003, "Yusuf Kıssasına Metaforik Bir Yaklaşım", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9-10, Isparta 2003, ss. 71-90.
 • 16 Bardakçı, M. Necmettin, 2001, "İhya'nın Türkçe Çevirisindeki Bir Pasaj Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl:3, Sayı: 5-6, Isparta 2001.
 • 17 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, "Tasavvufî Düşünceye Kaynak Olması Açısından Bazı Hadisler Üzerine Bir İnceleme", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 1, Isparta 1999.
 • 18 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, "Osmanlı Devletinin Kuruluş Sürecinde Tasavvuf ve Tarikatlar", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 2, Isparta 1999.
 • 19 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, "Osmanlı Devleti'nin İmparatorluğa Geçiş Sürecinde Tasavvuf ve Tarikatlar", İslâmiyât, Cilt: 2, Sayı: 4, Ankara 1999.
 • 20 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, "Tasavvufi Bir Terim Olarak Tevessül ve Vesile", Tasavvuf, İlmî; ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Ankara 1999.
 • 21 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, "Osmanlı Devleti'nin Fetret Dönemi ve Şeyh Bedreddin Hareketi" SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4, Isparta 1999.
 • 22 “İsmail Hakkı Bursevî’nin Musa Hızır Kıssası Yorumunun İlim - Marifet Uygunluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Isparta 1998, s. 81-103.
 • 23 Bardakçı, M. Necmettin, 1998, "Türklerin Sosyo Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar", Türk Yurdu, Eylül 1998, Cilt:18, Sayı: 133, Ankara 1998.
 • 24 Bardakçı. M. Necmettin, 1998, "İsmail Hakkı Bursevî'nin Musa Hızır Kıssası Yorumunun İlim - Marifet Uygunluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Isparta 1998.
 • 25 Bardakçı, M. Necmettin, 1997, "Akşemseddin'in Tasavvuf ve Devlet Anlayışı", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Isparta 1997.
 • 26 Bardakçı, M. Necmettin, 1996, "Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf ve Tarikatların Rolü", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, Yıl:1996, Isparta 1996.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bardakçı, M. N., 2007, "İslâm Kültür ve Medeniyetinin Batıya Açılan Kapısı: Endülüs", Kültür, Üç Aylık Kültür Sanat Dergisi, Sonbahar 2007, Sayı: 8, İstanbul, ss.44-51.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, Muhammed İbn Meserre. Risâletü'l-İtibâr, çeviren: Mehmet Necmettin BARDAKÇI, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 1, 1999/1, Isparta 1999.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Bardakçı, M. Necmettin, 1994, Abdülhamid Medkûr, "İslâm'da Tasavvuf", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Isparta 1994.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bardakçı, M. Necmettin, “Bir Rifâî fütüvvetnâmesi Üzerine İnceleme”, Tasavvuf, Yıl: 13, Ocak-Haziran 2012, sayı:29, s. 169-183.
 • 2 Bardakçı, M. Necmettin, “İmâdüddin Ahmed b. İbrahim el-Vâıtî ed-Dımaşkî ve Miftâhu Tarîkı’l-Evliyâ Adlı Risâlesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, Isparta 2010, s. 163-169.
 • 3 Ezelî Hikmetin Işığında İnsanın Ruh Âleminde Bir Seyahat, "Toshihiko Izutsu, TAOCULUK'TAKİ ANAHTAR KAVRAMLAR, İbn Arabî ile Lao Tzû ve Çuang Tzû'nun Mukayesesi, çeviren: Ahmed Yüksel Özemre, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001, 304 s.", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 5, Sayı: 9-10, 2003/9-10, Isparta 2003.
 • 4 Türk Milletinin Asırlardır Kanayan Bir Yarasına Parmak Basan Bir Çalışma, "Saim Savaş, XVI. Asırda Anadolu'da Alevîlik, Vadi Yayınları, Ankara 2002, 255 s." Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Isparta 2003/1.
 • 5 Melâmetîlik Hakkındaki Bir Araştırma Üzerine, "Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İnsan yayınları, İstanbul 2003, 448 s." Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 6, Sayı: 11, 2004/11, Isparta 2004.
 • 6 "XVII. Yüzyıl Osmanlı Tasavvuf Kültürüne Açılan Bir Pencere" Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfid ü Muhtasar, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, 262 sayfa. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, Isparta 2004/1
 • 7 Bardakçı, M. Necmettin, 2001, "Alevîlik Tarihiyle İlgili Bir Kitap Üzerine" Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 3, Sayı: 5-6, Isparta 2001.
 • 8 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, "İbn Arabî'ye Farklı Bir Yaklaşım Örneği", Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 1, Sayı: 2, 1999/2, Isparta 1999.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "BİRGİVİ MEHMED EFENDİ İLE IX-X. YÜZYILLARDA YAŞAYAN SÛFÎLERİN TASAVVUF TENKİTLERİNİN MUKAYESESİ", BALIKESİRLİ BİR İSLAM ÂLİMİ İMAM BİRGİVÎ, editör: Mehmet Bayyiğit ve diğerleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Balıkesir 2021. c. I, s. 183-198.
 • 2 "Tasavvufun Teşekkül Devrinde Melametilik" ULUSLARARASI MELAMİLİK VE SEYYİD MUHAMMED NURU'L-ARABİ SEMPOZYUMU,9-10 MAYIS 2015, ANTALYA-TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı,s. 21-42.
 • 3 “Tasavvufun Teşekkül Devrinde İlahi Aşk ve Yunus Emre’ye Etkileri”, I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 16-17 Ekim 2015, Manisa-Türkiye, Bildiriler, s.
 • 4 "715/1315'te Yazılan Tuffâhu'l-Ervâh'a Göre Sarı Saltuk", Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 6-10 Kasım 2013, Köstence ROMANYA-Bildiriler Edirne 2014, s. 293-311.
 • 5 BARDAKÇI, Mehmet Necmettin, 2010, ABDULLAH İBN MÜBÂREK’TEN AHMED YESEVÎ’YE HORASAN MELÂMETÎLİĞİNİN TÜRK DİN ANLAYIŞINDAKİ YERİ, Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Süleymen Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4-6 Kasım 2010 Isparta Türkiye.
 • 6 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, 1. "Felsefe Din İlişkisi Bağlamında İbn Rüşd'ün Müjdecisi İbn Meserre", Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, Uluslar arası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008 Sivas.
 • 7 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, "Ahilik Yaren İlişkisi ve Simav'da Yâren Geleneği", I. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir.
 • 8 Bardakçı, M.Necmettin, 2008, "Cumhuriyet Döneminde Devletin Tasavvuf Zümreleriyle İlişkisi", Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 20-22 Ekim 2008 Isparta.
 • 9 Bardakçı, M. Necmettin, "Aziz Mahmud Hüdâyi'nin Tasavvufî Düşüncesinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat" Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005 Üsküdar, İstanbul.
 • 10 Bardakçı, M. Necmettin, "Bir Tasavvuf Mektebi Olarak Bektaşilik", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, 28-30 Eylül 2005 Isparta.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Bardakçı, M. Necmettin, 2004, Nurettin Turgay, "İslâm'da haset Kavramı", Tasavvuf, sayı 12, Ocak-Haziran 2004, Ankara 2004, s. 74.
 • 2 Bardakçı, M. Necmettin, 2004, İsa Çelik, "Tasavvuf Tarihinde Ârif Kavramı", Tasavvuf, sayı 12, Ocak-Haziran 2004, Ankara 2004, 26.
 • 3 Bardakçı, M. Necmettin, 2004, İsa Çelik, "Tasavvuf Tarihinde Ârif Kavramı", Tasavvuf, sayı 12, Ocak-Haziran 2004, Ankara 2004, s.31.
 • 4 Bardakçı, M. Necmettin, 2001, Dilaver Gürer, "Sûfî" İbn Sina ve "Makâmâtü'l-Arifin"i, Tasavvuf, Yıl:2, Sayı:6, Ankara 2001, s.121
 • 5 Bardakçı, M. Necmettin, 2000, Mehmet Özdemir, "Academic Researhes İn Türkey On Al-Andalus (ıslamic Spain), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt, XLI, 2000, s. 97-98.
 • 6 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, A. Yılmaz Soyyer, "XVIII-XIX. Yüzyıllarda Bektaşilik- Devlet İlişkileri", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Isparta 1999/1, s. 76.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İSLAM TASAVVUF DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜLÜ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bardakçı, M. Necmettin, İbnü’s-Serrâc’ın Eserleri Çerçevesinde XIII. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu’da Dini ve Tasavvufi Hayat
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bardakçı, Mehmet Necmettin, 2010, Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010 Isparta Türkiye.
 • 2 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, 28-30 Eylül 2005 Isparta.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Bardakçı, M.Necmettin, 2007, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 9, Sayı: 17, Isparta 2007.
 • 2 Bardakçı, M.Necmettin, 2007, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 9, Sayı: 18, Isparta 2007.
 • 3 Bardakçı, M. Necmettin, 2005, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7, Sayı: 14, Isparta 2005.
 • 4 Bardakçı, M. Necmettin, 2005, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 7, Sayı: 13, Isparta 2005.
 • 5 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1999/1.
 • 6 Bardakçı, M. Necmettin, 1999, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1999/2
 • 7 Bardakçı, M. Necmettin, 2000, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 200/3-4.
 • 8 Bardakçı, M. Necmettin, 2001, ARAYIŞLAR İnsan Bilimleri Araştırmaları, 2001/5-6.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 "âşık Sümmânî'de Aşkın Metafiziği", Tasavvuf , Sayı: 18, Ankara Ocak-Haziran 2007, ss.113-154.
 • 2 "İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri", Tasavvuf, Sayı: 19, Temmuz-Aralık Ankara 2007.
VERDİĞİ DERSLER
TASAVVUF DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMU
TASAVVUF TARİHİ
TASAVVUFUN TEMEL KAYNAKLARI
 
Bu İçeriği Paylaş!