KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119196
E-Posta mehmetyildirim@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmetyildirim
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 18.07.1990
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Psoriasis, Vitiligo, Behçet hastalığı, Oksidatif Stres, Akne Vulgaris
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erturan İ, Ceyhan AM, Meriç G, Kazanoğlu OO, Akkaya VB, Başak PY, Yıldırım M. 2013. Kutanöz Küçük Damar Vaskülitli 50 Olgunun Retrospektif Analizi. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2013;23(2):39-45
 • 2 Soyupek F, Ceyhan AM, Yıldız S, Yıldırım M. 2009. Fibromyalji sendromu insidansı Behçet Hastalığı olanlarda yüksek midir ve hastalık aktivitesi ile ilişkili midir? FTR Bil Der 2009;12(3):113-6.
 • 3 Karahan, N., Başpınar, Ş., Yıldırım,M., Barut, İ. 2006. Bazoskuamöz karsinomun skuamöz ve bazal hücreli karsinomdan ayırıcı tanısında Ber-EP4 antijeninin kullanımı.Türk Patoloji Dergisi, 22 (2);87-91.
 • 4 Yıldırım, M., Baysal, V., Ceyhan, A.M., 2004. Generalize vitiligolu hastalarda beta-karoten, alfa-tokoferol ve askorbik asit düzeyleri. T Klin Dermatoloji, Vol. 14,No.1. 6-11.
 • 5 Yıldırım M., Özcanlı C., 2004, Atopik Dermatit. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol 11(2) 21-25.
 • 6 Ceyhan AM., Yıldırım M., 2004. PUVA tedavisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 11(2), 30-33.
 • 7 Yıldırım, M., Akkaya, V.B., Tenekeci, H.Ö. 2004. Yüzeyel mantar hastalıklarında yaşam kalitesi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 11, No.1, 15-17.
 • 8 Yarıktaş, M., Yıldırım, M., Döner, F., Doğru, H., Baysal, V. 2004. Behçet hastalarında işitme kaybı, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 11, No.1, 18-20.
 • 9 Yıldırım, M., Aydın, S. 2003. Aile hekimliğinde oral ülserlere yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi, 2003;7(4):171-176.
 • 10 Baysal, V., Yıldırım, M., Büyükbaş, D., Öztürk, H., 2002. Bazal hücreli karsinomada etyolojik faktörlerin araştırılması. SDÜ tıp fakültesi Dergisi, Vol. 9, No. 3, 10-13
 • 11 Öztürk, H., Yıldırım, M., 2002. Kortikosteroidler de allerji yapabilir. Türkiye Klinikleri Allerji Dergisi. Vol. 4,N0. 3. 143-148
 • 12 Kelekçi, H., Baysal, V., Yıldırım, M., 2001. Psoriasis Vulgariste Demir Metabolizmasının Araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi Vol. 8, No. 1, 18-22
 • 13 Kesici, D., Yıldırım, M., 2000. Fotodinamik tedavi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 7, No. 4, 37-45
 • 14 Baysal, V., Yıldırım, M., Alan, A., 1998. Akne vulgarisli olgularda kullanılan çeşitli tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. T Klin Dermatoloji. Vol.8 No. 1 , 1-6
 • 15 Baysal, V., Yıldırım, M., Alan, H., 1997 Göller Bölgesi'nde en sık görülen deri hastalıkları. T Klin Dermatoloji Vol. 7, No. 1, 19-22
 • 16 Baysal, V., Aydemir, M., Yorgancıgil, B., Yıldırım, M., 1997. Akne vulgaris etyopatogenezinde Demodex'lerin rolünün araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. Vol. 21, No. 3, 265-268
 • 17 Baysal, V., Akkaya, A., Yıldırım, M., 1997 Kronik ürtikerde etyolojik faktörlerin araştırılması ve prick test sonuçları. T Klin Dermatoloji Vol. 7, No. 3, 151-155
 • 18 Baysal, V., Yorgancıgil, B., Yıldırım, M., Demirci, M., 1997. Tedaviye dirençli akneli olgularda stafilokok ve propionibakterilerde tetrasiklin direncinin araştırılması. T Klin Dermatoloji Vol. 7, No. 3, 177-180
 • 19 Baysal, V., Özçelik, N., Yıldırım, M., 1997. Isparta ve çevresindeki dermatofitozların klinik ve mikolojik özellikleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 4, No. 1, 31-35
 • 20 Baysal, V., Aydemir, M., Yıldırım, M., 1997. İntestinal parazit saptanan olgularda deri bulgularının araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. Vol. 21, No. 2, 173-178
 • 21 Baysal, V., Alan, H., Yıldırım, M., 1996. Tiroid hastalarında görülen deri bulguları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol 3, No.2, 71-74.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılınç, Y., Yıldırım, M., Ceyhan, A.M. 2009. Behçet hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009;16(1):6-10.
 • 2 Yetkin, H., Ceyhan, A.M., Yıldırım, M. 2009. Deri Yaşlanması Ve Tedavisi. S.D.Ü. Tıp. Fak. Derg. 2009; 16(2): 32-38.
 • 3 Yıldırım, M., Kılınç, Y., Ceyhan, A.M. 2009. Behçet hastalığı patogenezindeki yenilikler. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16(3):29-34
 • 4 Erturan, İ., Yıldırım, M. 2007. Dermatolojide ultrasonografi kullanımı. Türkderm. 41(1):3-6.
 • 5 Özcanlı, Ç., Yıldırım, M., Baysal, V., Kaya, S., 2003. Serum Solubl Stem Cell Faktör (sSCF) ve Solubl Tirozinkinaz Transmembran Reseptör (sKIT) Düzeylerinin, Atopik Dermatit Tanı ve Aktivasyonundaki Rolü. Türkderm Vol.37(4), 253-257.
 • 6 Baysal, V., Yıldırım, M., 2002. Botulinum toksini ve dermatolojide kullanımı. Türkderm. Vol. 36(2), 92-96
 • 7 Baysal, V., Yıldırım, M., Alan, H., 1996. Hipertrofik skar ve keloid tedavisinde silikon jel kullanımı; kontrollu klinik çalışma. Türkderm Vol.30, 197-201
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karadag, Ayse S.; Balta, Ilknur; Saricaoglu, Hayriye; et al. 2019. The effect of personal, familial, and environmental characteristics on acne vulgaris: a prospective, multicenter, case controlled study GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA Volume: 154 Issue: 2 Pages: 177-185 Published: APR 2019
 • 2 Erturan İ., Aktepe E., Balcı DD., Yıldırım M., Sönmez Y., Ceyhan AM.2013. Atopik dermatitli ergenlerde benlik saygısı ve dermatolojik yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Türkderm 2013; 47: 39-44.
 • 3 Ceyhan AM, Yıldırım M, Ceyhan BM, Sütçü R. 2012. Psoriasisde serum neopterin ve TNF-alfa düzeyleri ve hastalık şiddeti ile ilişkisi. Turkderm 2012;46(1):7-10.
 • 4 Arıdoğan BC, Çetin ES, Yıldırım M, Kaya S, Ceyhan AM, Demirci M, Savaş S, Ural O, Akkuş S. 2011. Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis, brucellar arthritis and Behcet’s disease. Afr j Microbiol Res 2011;5(19):2975-79.
 • 5 Bozkurt, N.,M., Yıldırım, M., Ceyhan, A.,M., Kara, Y., Vural, H. 2010. Psoriasisli hastalarda serum visfatin düzeylerinin araştırılması. Turkderm 2010; 44: 15-8.
 • 6 Yıldırım, M., Ceyhan, A.M., Arıdoğan, B.C., Koç, İ.G., Kaya S. 2010. Psoriasis ve Parvovirus B19 enfeksiyonu arasındaki ilişkinin araştırılması. Turkderm 2010;44:200-3.
 • 7 Cerci, C., Yildirim, M., Ceyhan, M., Bozkurt, S., Doguc, D., Gokicimen A. 2008. The Effects of Topical and Systemic Beta Glucan Administration on Wound Healing Impaired by Corticosteroids. Wounds, 2008;20:341-346.
 • 8 Kirtak, N., Inaloz, H.S., Akçali, C., Erdal, E., Herken, H., Yildirim, M., Erguven, H.G. 2008. Association of serotonin transporter gene-linked polymorphic region and variable number of tandem repeat polymorphism of the serotonin transporter gene in lichen simplex chronicus patients with psychiatric status. Int J Dermatol 2008,47, 1069-1072
 • 9 Baysal, V., Yildirim, M., Ozcanli, C., Ceyhan, A.M., 2004. Itraconazole in the treatment of seborrhoeic dermatitis: a new treatment modality. Int J Dermatol Vol.43(1), 63-66.
 • 10 Yildirim, M., Aridogan, B.C., Baysal, V., Inaloz, H.S., 2004. The role of Human Herpesvirus 6 & 7 in the pathogenesis of pityriasis rosea. Int J Clin Pract, 58(2):119-121.
 • 11 Yildirim, M., Baysal, V., Inaloz, H.S., Doguc, D. 2004. The Significance of Serum Nitric Oxide Levels in Behçet's Disease and Recurrent Aphthous Stomatitis. J Dermatol, Vol. 31 (12): 983-988.
 • 12 Yarıktaş, M,. Yıldırım, M,. Döner, F,. Baysal, V,. Doğru, H,. 2004, Allergic contact dermatitis prevalance in patients with eczematous external otitis. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 22,: 7-10
 • 13 Yildirim M., Baysal V., Inaloz HS., Can M. 2004. The role of oxidants and antioxidants in generalized vitiligo at tissue level. J Eur Acad Dermatol Venereol, Vol.18(6): 683-686.
 • 14 Yildirim, M., Inaloz, H.S., Baysal, V., Delibas, N., 2003. The role of oxidants and antioxidants in psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. Vol.17, No 1, 34-36.
 • 15 Yildirim, M., Baysal, Inaloz, H.S.,Kesici, D.,Delibas, N., 2003 The role of oxidants and antioxidants in generalized vitiligo. J Dermatol. Vol.30, No.2, 104-108.
 • 16 Baysal, V., Yildirim, M., Erel, A., Kesici, D., 2003. Is the combination of calcipotriol and PUVA effective in vitiligo? J Eur Acad Dermatol Venereol. Vol.17, No.3, 299-302.
 • 17 Hu, G., Yildirim, M., Baysal, V., Yerebakan, O., Yilmaz, E., Inaloz, H.S., Martinez-Mir, A., Christiano, A.M., Celebi, J.T., 2003. A recurrent mutation in the ARS (component B) gene encoding SLURP-1 in Turkish families with mal de Meleda: evidence of a founder effect. J Invest Dermatol. Vol.120, No.6, 967-969.
 • 18 Aridogan, B.C., Yildirim, M., Baysal, V., Inaloz, H.S., Baz, K., Kaya, S., 2003. Serum levels of IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 and IFN-gamma in Behcet's disease. J Dermatol. Vol.30, No.8, 602-607.
 • 19 Demirci, M., Yildirim, M., Aridogan, B.C., Baysal, V., Korkmaz, M., 2003. Tissue parasites in patients with chronic urticaria. J Dermatol. Vol 30, No.11, 777-781.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Büyükbaş, D., Yıldırım, M., Baysal, V., Aydın, G., 2002. Neonatal subkutan yağ doku nekrozu. Türkderm. Vol. 36(2): 142-144
 • 2 Baysal, V., Kesici, D., Yıldırım, M., Çandır, Ö. 2002. Familyal Dowling-Degos hastalığı, Turk J Dermatopathol, Vol. 11, No. 1-2, 29-32.
 • 3 Şentürk, M., Baysal, V., Sarı, A., Yıldırım, M., 1998. Pasini ve Pierini'nin idiyopatik atrofoderması. Turk J Dermatopathol. Vol. 7, No. 3-4, 140-143
 • 4 Baysal, V., Yıldırım, M., Anadolu, R.Y., 1996. Akrokeratozis verrusiformis. Türkderm Vol. 30, 209-211
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceyhan, A.M, Mullaaziz, D., Yıldırım, M., Ayata, A. 2011. Megavoltaj radyoterapi sonrasında gelişen lokalize akne olgusu. Turkderm 2011;45(1): 53-55.
 • 2 Ceyhan, A.M., Akkaya, V.B.,Yildirim, M., Karahan, N.2011. A Case of Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophili Aggravated During Pregnancy. Balkan Med J 2011;28(3):319-21.
 • 3 Ceyhan, A. M., Kaya, O., Basoglu, N., Tığlı, A., Yildirim, M. 2010. Pasteurella multocidanın neden olduğu nadir görülen nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu olgusu. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):439-442
 • 4 Ceyhan, A.M., Gurses, I., Yildirim, M., Akkaya, V.B. 2010. A case of erythromelalgia: good response to treatment with gabapentin. J Drugs Dermatol 2010:9(5):565-567.
 • 5 Ceyhan, A.M., Chen, W., Yener, M., Yildirim, M., Yesildag, A., Akkaya V.B. 2010. Bilateral tibialis anterior muscle herniation simulating soft tissue tumor in a young amateur football player. Austral J Dermatol 2010;51(2):142-144.
 • 6 Ceyhan, A.M., Yildirim, M., Bircan, A., Karayigit, D.Z. 2010. Transverse leukonychia (Mees' lines) associated with docetaxel. J Dermatol 2010 ;37(3):188-189.
 • 7 Ceyhan AM, Basak PY, Yildirim M, Akkaya VB.2010. A case of cutaneous leishmaniasis presenting as facial cellulitis. J Dermatol 2010;37(7):565-567
 • 8 Ceyhan AM, Yildirim M, Basak PY, Akkaya VB, Ayata A. 2009. Traumatic Lingual Ulcer in A Child: Riga-Fede Disease. Clin Exp Dermatol 2009; 34(2):186-188
 • 9 Ceyhan, A.M., Yildirim, M., Basak, P.Y., Akkaya, V.B. 2009. Unusual multifocal cutaneous leishmaniasis in a diabetic patient. Eur J Dermatol 2009;19(5):514-515
 • 10 Ceyhan AM, Yıldırım M, Akkaya VB, Calapoğlu NŞ. 2009. Asitretin Tedavisine Oldukça İyi Yanıt Veren Vohwinkel's Sendromu Olgusu. Turkderm 2009; 43(4): 180-2
 • 11 Ceyhan, A.M., Yildirim, M., Akkaya, V.B., Yasan, H. 2009. Persistent hoarseness in a patient with pachyonychia congenita: an early sign of laryngeal involvement. Int J Dermatol. 2009;48(12):1346-1348.
 • 12 Ceyhan, A.M., Yildirim, M., Basak, P.Y., Akkaya, V.B., Erturan, I. 2008. A case of erysipeloid cutaneous leishmaniasis: atypical and unusual clinical variant. Am J Trop Med Hyg. 2008 Mar;78(3):406-8
 • 13 Ceyhan, A.M., Basak, P.Y., Akkaya, V.B., Yildirim, M., Kapucuoglu, N. 2007. A case of multiple, eruptive pyogenic granuloma developed on a region of the burned skin: can erythromycin be a treatment option? J Burn Care Res. 2007 Sep-Oct;28(5):754-7.
 • 14 Baysal, V., Yıldırım, M., Türkmen, C., Arıdogan, B., Aydın, G., 2004. Crusted scabies in a healthy infant. J Eur Acad Dermatol Venereol, Vol. 18(2). 188-190.
 • 15 Yildirim, M., Inaloz, H.S., Baysal, V., Kesici, D., Candir, O. 2004. A case of condyloma acuminatum treated successfully with low-dose isotretinoin and interferon. Int J Clin Pract, Vol. 58, No.9, 889-891.
 • 16 Yildirim, M., Baysal, V., Aridogan, B.C., Kesici, D., Erturan, I., 2003. Pansclerotic morphea treated with UVA: a case report. J Dermatol. Vol.30, No.8, 625-627.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceyhan AM., Meriç G., Erturan İ., Yener M., Yıldırım M., Akkaya VB. 2013. Diffüz palmoplantar keratodermanın nadir bir nedeni: Mal de Meleda. Dermatoz dergisi, 2013; 4(3):91-92.
 • 2 Ceyhan, A.M.,Yıldırım, M., Gulecol, S.Ç., Akkaya, V.B. Phytodermatitis presenting as second-degree burn-like injury due to the application of Ranunculus constantinopolitanus as a folk remedy.J Turk Acad Dermatol. 2010;4(3):04301c.
 • 3 Ceyhan, A.M., Mullaaziz, D., Yıldırım, M., Yener, M., Akkaya, V.B. 2010.İnatçı bacak ülseri olan bir hastada gecikmiş tanı: Werner Sendromu. Türk Dermatoloji Dergisi 2010; 4(4): 101-6
 • 4 Ceyhan, A.M., Kılınç, Y., Yıldırım, M., Akkaya, V.B., Kapucuoglu, N. 2009. İhmal edilmiş dev yüzeyel bazal hücreli kanser olgusu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009;19(3):156-9
 • 5 Ceyhan. A.M., Başak, P.Y., Yıldırım, M., Akkaya, V.B., Başak, K. 2007. Darier hastalığı zemininde gelişen Kaposi variselliform erupsiyonu. T Klinikleri J Dermatol. 17(2):124-128.
 • 6 Kesici, D., Erturan, İ., Baysal, V., Yıldırım, M. 2004.Prurigo Pigmentosa: Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Med Sci Vol:24(5): 547-550.
 • 7 Yıldırım, M., Baysal, V., Öztürk, H., Sarı, A., 2002. Telenjiektazia makülaris eruptiva perstans: olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Med Sci. Vol. 22(2): 193-195
 • 8 Özcanlı, Ç., Yildirim, M., Baysal, V., Karahan, N., 2001. A case of multiple necrobiosis lipoidica diabeticorum:a good response to acetyl salicylic acid treatment. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 8, No. 3, 12-15.
 • 9 Yıldırım, M., Kesici, D., Baysal, V., Çandır, Ö., 2001. Ürtikerya pigmentoza : olgu sunumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 8, No. 1, 55-58
 • 10 Yıldırım, M., Baysal, V., Çandır, Ö., 2000. Anhidrotik Ektodermal Displazi: olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Med Sci. Vol. 20(6): 366-368
 • 11 Yıldırım, M.,, Kesici D., Baysal, V., Öztürk, H., 2000. A Psoriasis Case With Different Clinical Forms. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 7, No. 3, 50-52
 • 12 Baysal, V., Erdem, C., Yıldırım, M., 1996. Porokeratosis of Mibelli with knuckle pads. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Vol. 3, No.4, 87-89.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz S, Erturan İ. Yıldırım M. 2018. Pigmente Fungiform Papilla: Olgu sunumu. 7. Dermatoimmünoloji ve allerji Güz Okulu Bildiri Kitabı, s.26-27. 26-29 Eylül 2018, Bodrum.
 • 2 Erturan İ., Başak PY., Biçici GM., Atay İM., Korkmaz S., Yıldırım M. 2017. Psoriasisli hastalarda klinik parametrelerin (PAŞİ, NAPSI, yaşam kalitesi) hasta yakınlarının yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması: Dermatolojik aile etki ölçeği. 23. Prof. Dr. A lütfü TAT sempozyumu, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 18.
 • 3 Erturan İ., Korkmaz S., Yıldırım M., Ciriş İM. 2017. Geç tanı almış bir diskoid lupus eritematozus varyantı olgusu: melanotik lupus eritematozus. 23. Prof. Dr. A lütfü TAT sempozyumu, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 308.
 • 4 Korkmaz S., Erturan İ., Filiz B., Karahan N., Ciriş İM., Yıldırım M. 2017. Sistemik isotretinoin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen idiopatik palmoplantar filiform hiperkeratozis. 23. Prof. Dr. A lütfü TAT sempozyumu, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 310.
 • 5 Korkmaz S., Erturan i., Temel EN., Filiz B., Karahan N., Yıldırım M. 2017. skuamöz hücreli karsinomu taklit eden lupus vulgaris olgusu. 23. Prof. Dr. A lütfü TAT sempozyumu, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 329.
 • 6 Erturan İ, Erdem GY, Yıldırım M. 2016. Kemoterapi sonrası gelişen fungal follikülit olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS3-033. 19-23 Ekim 2016, Antalya.
 • 7 Erturan İ, Uzun SK, Yıldırım M, Ciriş İM. 2016. Geç tanı almış bir lupus vulgaris olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi. PS3-031. 19-23 Ekim 2016, Antalya.
 • 8 Erturan İ, Yıldırım M, Erdem GY. 2016. Gül dikeni batması sonrasında gelişen bir klinik sporotrikozis olgusu. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, PS3-032. 19-23 Ekim 2016, Antalya.
 • 9 Karadağ AS, Balta İ, Sarıcaoğlu H, Kılıç S, Kelekçi KH, Yıldırım M et al. 2015.Türkiye'de akne vulgaris üzerine etki eden kişisel, ailesel, çevresel ve coğrafik faktörlerin değerlendirilmesi:prospektif, multimerkez, vaka kontrollü bir çalışma. XXII. Prof. Dr. A. lütfü TAT sempozyumu bildiri özet kitabı sayfa 15. 18-22 Kasım 2015 ANKARA
 • 10 Altuntaş A., Yıldırım M., Erturan İ., Yılmaz HR. 2013 Ratlarda metotreksatla indüklenen kütanöz oksidatif stres üzerine kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkisinin araştırılması. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu özet kitapçığı, s.247-8. Kasım 2013 Ankara
 • 11 Erturan İ., Ceyhan AM., Mullaaziz D., Öztaş S., Cura C., Akkaya VB., Yıldırım M., Pirgon Ö. 2013. Rothmund-Thomson sendromlu iki kardeş olgu. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu özet kitapçığı. s.252-3. Kasım 2013, Ankara
 • 12 Biçici GM., Yıldırım M.2013.Rozaseli hastalarda kontakt duyarlılığın standart ve güneşten koruyucu deri yama testleri ile araştırılması. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu özet kitapçığı, s.136. Kasım, 2013 Ankara
 • 13 Erturan İ, Ceyhan AM, Meriç G, Argun OO, Akkaya VB, Başak PY, Yıldırım M. 2012. Lökositoklastik vaskülitli 50 olgunun retrospektif analizi. 7. Ege Dermatoloji Günleri, İzmir, 2012: 240.
 • 14 Ceyhan AM., Meriç G., Erturan İ., Yener M., Yıldırım M., Akkaya VB. 2012. Diffüz palmoplantar keratodermanın nadir bir nedeni: Mal de Meleda. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı s.118. Gaziantep, 2012.
 • 15 Erturan İ, Aktepe E, Balcı DD, Yıldırım M, Sönmez Y.2011. Atopik dermatitli ergenlerde yaşam kalitesi ve benlik saygısı. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 16-20 Kasım 2011, Poster no:0008. Ankara
 • 16 Erturan İ, Başpınar Ş, Yıldırım M, Başak PY, Ceyhan AM, Akkaya VB. Yüz bölgesinde onbeş yıldır devam eden diskoid lupus eritematozus benzeri kronik kutanöz layşmanyazis olgusu. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Belek-Antalya 2010: 164. Poster no:228.
 • 17 Ceyhan, A.M., Kaya, O., Başoğlu, N., Tığlı, A., Yıldırım, M. 2009. Pasteurella multocidaya bağlı nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu. XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Antalya
 • 18 Ceyhan, A.M., Chen, W., Yener, M., Yildirim, M., Yesildag, A., Akkaya V.B. 2009. Yumuşak Doku Tümörünü Taklit Eden Bilateral Tibialis Anterior Kas Herniasyonu. XIX. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 2009, Ankara. Poster no: EP-5
 • 19 Ceyhan, A.M., Yildirim, M., Bircan, A., Karayigit, D.Z. 2009. Docetaxel tedavisine bağlı olarak gelişen transvers lökonişi (Mee çizgileri): olgu sunumu. XIX. Lütfü Tat simpozyumu, 2009, Ankara, ,Poster no: Ep-48
 • 20 Ceyhan AM, Basak PY, Yıldırım M, Akkaya VB. 2009. Fasyal selüliti taklit eden kutanöz layşmanyazis olgusu. XIX. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 2009, Ankara. Poster no: EP-165
 • 21 Ceyhan, A.M., M., Akkaya V.B., Yıldırım, M., Karahan N. 2009. Gebeliğin tetiklediği eozinofilili anjiyolenfoid hiperplazi olgusuXIX. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 2009, Ankara. Poster no: EP-201
 • 22 Ceyhan, A.,M., Yıldırım, M., Güleçol, Ş.,Ç., Akkaya, V.,B. 2009. Ranunculus constantinopolitanus'a bağlı olarak gelişen ciddi yanık olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumu Kongre Kitabı, Poster no:EP229 11-15 Kasım 2009, Ankara.
 • 23 Ceyhan AM, Yıldız S, Soyupek F, Yıldırım M, Kılınç Y, Akkaya VB. 2008. Behçet hastalığında anksiyete ve depresyonun hastalık aktivitesi ile ilişkisi. TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya.
 • 24 Soyupek F, Ceyhan AM, Yıldız S, Yıldırım M. 2008. Behçet hastalığında fibromiyalji sıklığı. TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya
 • 25 Çerçi, C., Yıldırım, M., Ceyhan, A.M., Bozkurt, S., Doğuç, D., Gökçimen, A. 2008. Topikal ve Sistemik Beta Glukan Uygulamasının Kortikosteroid ile Baskılanmış Yara İyileşmesinde Etkileri Ulusal Cerrahi Kongresi Kongre Özet Kitabı, Antalya, 285-286, 2008.
 • 26 Alanoglu, G., Timurağaoğlu, A., Karahan, N., Yıldırım, M. 2007. İmatinib mesilat tedavisi sırasında gelişen pityriasis rosea benzeri döküntü:olgu sunumu. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi. Ankara, 2007. 148-149.
 • 27 Ceyhan A.M., Gürses İ., Yıldırım M., Akkaya V.B. 2006. Gabapentine dramatik yanıt veren primer eritromelalji: olgu sunumu. II. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye, 2006
 • 28 Ceyhan A.M., Kılınç Y., Yıldırım M., Akkaya V.B., Kapucuoğlu N. 2006. Dev yüzeyel bazal hücreli karsinoma: olgu sunumu. II. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye, 2006
 • 29 Yetkin H., Ceyhan A.M., Yıldırım M., Akkaya V.B. 2006. Keratosis pilaris atrofikans fasiei: olgu sunumu. II. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye, 2006
 • 30 Ceyhan A.M., Yıldırım M., Başak P.Y., Akkaya V.B., Erturan İ. 2006. Erizipeloid tip kutanöz layşmanyazis olgusu: atipik ve nadir görülen klinik varyant. 6. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana.
 • 31 Ceyhan A.M., Yıldırım M., Akkaya V.B., Calapoğlu N.Ş. 2006. Asitretin tedavisine yanıt veren VohWinkel's sendromu: olgu sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2006 Antalya
 • 32 Ceyhan A.M., Akkaya V.B., Ayata A., Yıldırım M. 2006. Riga Fede hastalığı: olgu sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2006 Antalya
 • 33 Tenekeci H.Ö., Ceyhan A.M., Yıldırım M., Akkaya V.B., Yönden Z. 2006. Psoriasiste serum neopterin düzeyleri ile hastalık aktivasyonu arasındaki ilişkinin araştırılması. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2006 Antalya
 • 34 Gündoğar, D., Yıldırım, M., Akkaya, V., Atay, M. 2005. Dermatolojik hastalıklarda psikiyatrik bozukluklar. 14. Anadolu Psikiyatri Günleri ,16-19 Haziran, Kapadokya. Program ve Bildiri Özet Kitabı s.73.
 • 35 Ceyhan, A.M., Yıldırım, M., İçke, İ., Baysal, V. 2003. Mal de Meleda: olgu sunumu. Dermatoloji 2003 Bahar Simpozyumu, 2003, İstanbul.
 • 36 Yıldırım, M., Ceyhan, A.M., Baysal, V., Kapucuoğlu, N., Alanoğlu, G., 2003. Kutanoz plazmositozis: olgu sunumu. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, 2003.
 • 37 Yıldırım, M., Kesici, D., Baysal, V., Candir, O., 2002. Giant condyloma acuminatum that was treated with isotretinoin and interferon : a case report. 4. Çukurova Dermatoloji Günleri. Adana, 2002.
 • 38 Özcanlı, Ç., Yıldırım, M., Baysal, V., 2002. Salisilik Asit Tedavisine İyi Yanıt Veren Multipl Nekrobiyozis Lipoidika Diabetikorum Olgusu. 4. Çukurova Dermatoloji Günleri. Adana, 2002.
 • 39 Kesici, D., Erturan, İ., Yıldırım, M., Baysal, V., 2002. Darier hastalığı:4 olgu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Nevşehir, 2002.
 • 40 Kesici, D., Erturan, İ., Baysal, V., Yıldırım, M., 2002. Prurigo pigmentosa:olgu sunumu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Nevşehir, 2002.
 • 41 Baysal, V., Yıldırım, M., İçke, İ., Özsoy, E., Önder, M., 2002 Psoriasisin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Nevşehir, 2002.
 • 42 Yıldırım, M., Demirci, M., Arıdoğan, B.C., Baysal, V., Korkmaz, M., 2002 Kronik ürtikerli hastalarda toxocariasis. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Nevşehir, 2002.
 • 43 Demirci, M., Yıldırım, M., Cicioğlu-Arıdoğan, B., Baysal, V., Kaya, S. ve Korkmaz, M., 2002."Ürtikerli Hastalarda Fasciolosis; ELISA Testinin Tanıdaki Önemi", XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül- 5 Ekim, Kemer-Antalya, 2002
 • 44 Baysal, V., Yıldırım, M., Kesici, D., Öztürk, H., 2001. Bazal hücreli karsinomda etyolojik faktörlerin araştırılması. XV. Prof Dr. A: Lütfü TAT Simpozyumu. Ankara, 2001.
 • 45 Baysal, V., Yıldırım, M., Erel, A., Büyükbaş, D., 2000. Vitiligo tedavisinde PUVA ile PUVA+calcipotriol tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması:sağ-sol karşılaştırmalı çalışma. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2000, Antalya.
 • 46 Büyükbaş, D., Yıldırım, M., Baysal, V., Aydın, G., 2000. Subkutan yağ nekrozu; olgu sunumu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya 2000.
 • 47 Yıldırım, M., Baysal, V., Öztürk, H., Sarı, A., 2000. Telanjiektazia makülaris eruptiva perstans: olgu sunumu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 2000.
 • 48 Yıldırım, M., Büyükbaş, D., Baysal, V., Çandır, Ö., 2000. Ürtikerya pigmentoza: olgu sunumu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 2000.
 • 49 Şentürk, M., Baysal, V., Sarı, A., Yıldırım.M. 1997. Pasini ve Pierini'nin idiyopatik atrofoderması. XIII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Simpozyumu. 6-9 Ekim 1997 Ankara.
 • 50 Baysal, V., Yıldırım, M., Alan, A., 1996. Akne vulgarisli olgularda kullanılan çeşitli tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı. 1-5 Ekim 1996, Antalya, 126.
 • 51 Baysal, V., Alan, A., Yıldırım, M., 1996. Tiroid hastalarında görülen deri bulguları. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı, 1-5 Ekim 1996, Antalya, 139.
 • 52 Baysal, V., Yıldırım, M., Alan, A., 1996. Göller bölgesinde en sık görülen deri hastalıkları. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı, 1-5 Ekim 1996, Antalya, 140.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım, M., Baysal, V., Kesici, D., Can, M., Delibaş, N., 2001 Oxidant-antioxidant system in the blood of patients with generalized vitiligo. 3rd Congress of the Mediterranean Association of Dermatology, Antalya, 2001.
 • 2 Yıldırım, M., Kesici, D., Baysal, V., Sarı, A., 2001. Pansclerotic morphea: a case report. 3rd Congress of the Mediterranean Association of Dermatology, Antalya, 2001
 • 3 Baysal, V., Yıldırım, M., Türkmen, Ç., Arıdoğan, B., Aydın, G., 2001. Crusted scabies. Dermatology and Dermatopathology in Anatolia. 4th Regional Clinicopathological Colloquium, Antalya, 2001
 • 4 Arıdoğan, B., Baysal, V., Yıldırım, M., Kaya, S., 2001. Investigation of intestinal parasitosis, total IgE and cytokine levels in children with atpic dermatitis. 3rd Congress of the Mediterranean Association of Dermatology, Antalya, 2001
 • 5 Baysal, V., Erdem, C., Yıldırım, M., 1995. Porokeratosis of Mibelli with knuckle pads. First Regional Clinicopathological Colloquium, Ankara
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Rozaseli hastalarda kontakt duyarlılığın standart ve güneş koruyucu deri yama testleri ile araştırılması
 • 2 Ratlarda Metotreksatla İndüklenen Kütanöz Oksidatif Stres Üzerine Kafeik Asit Fenil Esterin Koruyucu Etkisinin Araştırılması
 • 3 Psoriasisli Hastalarda Serum Visfatin Düzeylerinin Araştırılması
 • 4 Behçet hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon
 • 5 Psoriasiste serum neopterin düzeylerinin araştırılması
 • 6 Serum Solubl Stem Cell Faktör (sSCF) ve Solubl Tirozinkinaz Transmembran Reseptör (sKIT) Düzeylerinin, Atopik Dermatit Tanı ve Aktivasyonundaki Rolü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Rozaseli hastalarda kontakt duyarlılığın standart ve güneş koruyucu deri yama testleri ile araştırılması
 • 2 Ratlarda Metotreksatla İndüklenen Kütanöz Oksidatif Stres Üzerine Kafeik Asit Fenil Esterin Koruyucu Etkisinin Araştırılması
 • 3 Psoriasisli Hastalarda Serum Visfatin Düzeylerinin Araştırılması
 • 4 Psoriaste Serum Neopterin Düzeylerinin Araştırılması (The Investigation of Serum Neopterin Levels in Psoriasis)
 • 5 Atopik dermatitte soluble stem cell faktör SCF, tirozinkinaz transmebran protein kit IL-3, IL-4, IL-7, IL-9 ve IL-11 düzeylerinin hastalık şiddeti ile ilişkisinin araştırılması
 • 6 Bazal Hücreli Karsinomlu Olgularda Apoptozis ve Poliferasyon Markerları ile Yerleşim Yeri ve Histopatolojik Subgruplar Arasındaki İlişkinin Araştırılması.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yıldırım M. Lenfogranuloma venereum. II. Ege Dermatoloji Günleri, Fethiye, 2006
 • 2 Yıldırım M. Pemfigoid gestasyones. Otoimmün büllü hastalıklar paneli. Konya, 2006
 • 3 Yıldırım M. İlaçların güncel kullanımı: Beksaroten. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, 2006.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/mehmetyildirim
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Dermatoloji Derneği
 • 2 Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • 3 Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Yıldırım M. 2018. Özel sayı editörü. Alopesi Areata Özel Sayı. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology-Special Issue. Cilt:11, Sayı:1, 2018.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Attwa E, Swelam E. Relationship between smoking-induced oxidative stress and the clinical severity of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Oct 6. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03860.x.
 • 2 Yıldız H,Utaş S. Amputasyon Geçiren Hastalarda Görülen Deri Belirtileri.Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009;19(3):142-8
 • 3 Dammak I, Boudaya S, Ben Abdallah F, Turki H, Attia H, Hentati B. Antioxidant enzymes and lipid peroxidation at the tissue level in patients with stable and active vitiligo. Int J Dermatol. 2009 May;48(5):476-80.
 • 4 Ines D, Sonia B, Riadh BM, Amel el G, Slaheddine M, Hamida T, Hamadi A, Basma H. A comparative study of oxidant-antioxidant status in stable and active vitiligo patients.Arch Dermatol Res. 2006 Sep;298(4):147-52.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Başhekimlik (SDÜ Hastanesi Merkez Müdürlüğü)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anabilim Dalı Başkanlığı 2012-
 • 2 Başhekim Yardımcılığı- Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Kasım 2009-Mayıs 2011
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Danışma kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyeliği
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatörlüğü
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Komitesi Üyeliği
 • 5 Akdeniz Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Derinin Yüzeyel Mantar Hastalıkları Kanal 32 Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Atopik dermatit
Bakteriyel deri hastalıkları (streptokokkal, stafilokokkal ve diğer)
Dermatolojide tanı ve tedavi yöntemleri
Papuloskuamoz hastalıklar (Psoriasis, liken planus, pityriasis rosea, eritrodermi)
Ultraviyole ve deri
 
Bu İçeriği Paylaş!