KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yüksel METİN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110006
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yukselmetin
ORCID ID 0000 0002 2551 8661
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 583
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 2
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 14.09.1993
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) 15.08.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (DR) 18.02.2002
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
PROFESÖR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ - ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI 2014 - Devam Ediyor
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ - KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ - ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI 2009 - 2014
YARDIMCI DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2003 - 2008
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 1994 - 2003
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Üniversite Son Soruşturma Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Dekan SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017 - 2023
Fakülte Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 - Devam Ediyor
MYO/Yüksekokul Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015
MYO/Yüksekokul Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2014
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2010 - 2020
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2009 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2009 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi,Türk Anayasa Hukuku,İnsan Hakları,Siyasi Partiler,Avrupa Birliği Hukuku,Anayasa Yargısı
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ZOR Burç Volkan, METİN YÜKSEL, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 213-231. Doi: 10.21076/vizyoner.1326944, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 METİN YÜKSEL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması İle İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler. Uluslararası İlişkiler, 7(27), , 111-132. (2010), (SSCI)
 • 3 METİN Yüksel, ATAK S., Rechtsform der Europäische Union. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 3(11), , 145-173. (2007), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ESEN EGEMEN, METİN YÜKSEL, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Etkililiğinin Arttırılmasına Dair Öneriler . İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 METİN YÜKSEL, ERDOĞAN DİDEM, YAMAN KAPLAN AYŞE, ERECE BURAK, İstanbul Sözleşmesine Yöneltilen Eleştirilerin Analizi. Uluslararası Aile sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • 3 METİN YÜKSEL, YAMAN KAPLAN AYŞE, ERECE BURAK, ERDOĞAN DİDEM, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Aile Hayatına Saygı Hakkı. Uluslararası Aile sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • 4 METİN YÜKSEL, Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması. Uluslararası Anayasa Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 5 METİN YÜKSEL, Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anayasa Mahkemesi’xxnin 48. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • 6 METİN YÜKSEL, UZ ABDULLAH, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38 (2007). (Tam metin bildiri)
 • 7 METİN YÜKSEL, UZ ABDULLAH, Normatif İçeriği ve Devletlerin Bu Alandaki Yükümlülüğü Bakımından Yeterli Yaşam Standardı Hakkı. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38 (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 METİN Yüksel, Bireysel Başvuruda İhlal Edildiği İleri Sürülen Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), , 3-44. Doi: 10.52273/sduhfd..1298736, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 METİN YÜKSEL, AYKANAT TUBA, İki Meclis Sisteminin Başkanlık Sisteminin İşleyişi Üzerine Etkisi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13(2), , 913-953. Doi: 10.52273/sduhfd..1390350, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 METİN Yüksel, ERECE Burak, Covid-19 Pandemisi ve Bireyin Sağlık Verilerinin Mahremiyeti Hakkı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 26(1), , 61-92. (2022), (Diğer)
 • 4 METİN YÜKSEL, Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir?. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), , 1-74. (2017), (TR DİZİN)
 • 5 METİN YÜKSEL, ERECE BURAK, Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi İspanya ve Federal Almanya Örneği. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 687-720. (2016), (Diğer)
 • 6 METİN Yüksel, Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri. Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), , 41-67. (2014), (Diğer)
 • 7 METİN Yüksel, Yeni Anayasa Vesilesiyle Cumhurbaşkanının Seçim Usulünü ve Yetkilerini Yeniden Düşünmek. Demokrasi Platformu , 139-168. (2013), (Diğer)
 • 8 METİN Yüksel, ALP E., Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Askeri Mahkemeler Sorunlar ve Çözüm Önerileri. SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), , 81-120. (2013), (Diğer)
 • 9 METİN YÜKSEL, ALTAN YAKUP, AKTEL MEHMET, Kerman Uysal, EKE ERDAL, Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), , 9-17. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 10 METİN Yüksel, DİNLER V., Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan , 1-54. (2012), (Diğer)
 • 11 METİN Yüksel, De Minimis Non Curat In The European Court of Human Rights Practice New Admissibility Criterion of Protocol No 14. Human Rıghts Review, 2(2), , 19-34. (2012), (Diğer)
 • 12 METİN Yüksel, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Norm Olma Özelliği ve Yeni Anayasa. Demokrasi Platformu , 179-197. (2012), (Diğer)
 • 13 METİN YÜKSEL, Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesinin Konumu. SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), , 89-130. (2012), (TR DİZİN)
 • 14 METİN YÜKSEL, ALTAN YAKUP, Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi. SDÜ İİBF Dergisi, 16(3), , 131-147. (2011), (Diğer)
 • 15 METİN YÜKSEL, KAYGISIZ UMMUHAN, Avrupa Birliği nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması nın Getirdiği Yenilikler. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), , 125-158. (2011), (TR DİZİN)
 • 16 METİN YÜKSEL, Türkiye’de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anayasa Yargısı , 217-272. (2010), (TR DİZİN)
 • 17 METİN Yüksel, Anayasanın Yorumlanmasında Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunun Yeri ve Önemi. Ergun Özbudun’a Armağan , 429-457. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 18 METİN Yüksel, METİN Yüksel, Çocuk İşçiliğine Yönelik Uluslararası Standartlar. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 11(2), , 86-114. (2008), (Diğer)
 • 19 METİN Yüksel, DİNLER V., İspanya da Batasuna Partisinin Yasaklanması. Terazi , 37-49. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 20 METİN YÜKSEL, ASLAN GAMZE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Dernek Özgürlüğü. SDÜ İİBF Dergisi, 12(3), , 271-298. (2007), (EBSCO)
 • 21 METİN YÜKSEL, AİHS Çerçevesinde ve AİHM Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı. Liberal Düşünce , 109-141. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 22 METİN Yüksel, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Siyasal Muhalefetin Korunması. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(3), , 63-104. (2007), (Diğer)
 • 23 METİN YÜKSEL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı. Terazi, 1(2), , 99-109. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 24 METİN Yüksel, Avrupa Birliği Anayasasının Geleceği. Hukuki Perspektifler Dergisi , 11-20. (2006), (Diğer)
 • 25 METİN YÜKSEL, Terörle Mücadele ve İnsan Hakları. Hukuki Perspektifler Dergisi , 118-132. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 26 METİN Yüksel, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(4), , 35-63. (2002), (Diğer)
 • 27 AYDIN V., METİN Yüksel, Parti İçi Demokrasi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 403-437. (2000), (Diğer)
 • 28 METİN Yüksel, Siyasi Parti Kapatma Davalarında Ortaya Çıkan Ön Sorunlar. SDÜ İİBF Dergisi, 3(3), , 223-235. (1998), (Diğer)
 • 29 METİN Yüksel, Meclis Esas Komisyonlarının Anayasaya Uygunluk Denetimleri. SDÜ İİBF Dergisi, 2(2), , 343-356. (1997), (Diğer)
 • 30 METİN Yüksel, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1(1), , 171-197. (1996), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 METİN YÜKSEL, Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarında Hukuk Devletinin Unsuru Olarak Ölçülülük İlkesi. Anayasa Mahkemesinin 61. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 METİN YÜKSEL, YAMAN KAPLAN AYŞE, 1921 Anayasası Döneminde Yürütme Organının Yasama Organından Ayrışması Sürecinde Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Makalamlarının Oluşumu. 1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Ulusal Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 METİN YÜKSEL, Zorunlu Din Dersi Sorunu ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi. Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı (2009). (Tam metin bildiri)
 • 4 METİN YÜKSEL, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye. II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (2005). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 METİN YÜKSEL, Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri İle Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi(2017). Hukuk Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 METİN YÜKSEL, Anayasal Değişim(2014). Beta Basım Yayım Dağıtım, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 METİN YÜKSEL, Anayasanın Yorumlanması(2008). Asil Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 4 METİN Yüksel, Hukuk Devleti Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal(2008). Adres Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 METİN YÜKSEL, Ölçülülük İlkesi Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi(2002). Seçkin Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 02.01.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2022 - 31.12.2022 (ULUSAL)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitei Hukuk Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2021 - 31.12.2021 (ULUSAL)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 28.10.2020 - 31.12.2020 (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 CEVHER KILIÇ VİCDAN , Türk Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneri ve tartışmalar üzerine bir inceleme, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yapısı ile görev ve yetkilerine ilişkin tartışmalar ve öneriler, 15.10.2005. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukukuna Giriş
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Anayasa Yargısı
Hukuk Devletinin Güncel Sorunları
Hükümet Sistemleri
Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri
Türk Anayasa Düzeni
Türk Anayasa Hukuku
Türk Anayasa Yargısı Sistemi
 
Bu İçeriği Paylaş!