KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yüksel METİN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110006
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yukselmetin
ORCID ID 0000 0002 2551 8661
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 363
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 14.09.1993
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 28.08.1997
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 05.03.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi,Türk Anayasa Hukuku,İnsan Hakları,Siyasi Partiler,Avrupa Birliği Hukuku,Anayasa Yargısı
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 METİN YÜKSEL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması İle İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler. Uluslararası İlişkiler, 7(27), , 111-132. (2010), (SSCI)
 • 2 METİN Yüksel, ATAK S., Rechtsform der Europäische Union. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 3(11), , 145-173. (2007), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 METİN YÜKSEL, ERDOĞAN DİDEM, YAMAN KAPLAN AYŞE, ERECE BURAK, İstanbul Sözleşmesine Yöneltilen Eleştirilerin Analizi. Uluslararası Aile sempozyumu (2020). (Tam metin bildiri)
 • 2 METİN YÜKSEL, YAMAN KAPLAN AYŞE, ERECE BURAK, ERDOĞAN DİDEM, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Aile Hayatına Saygı Hakkı. Uluslararası Aile sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 3 METİN YÜKSEL, Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması. Uluslararası Anayasa Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • 4 METİN YÜKSEL, Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anayasa Mahkemesi’xxnin 48. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • 5 METİN YÜKSEL, UZ ABDULLAH, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38 (2007). (Tam metin bildiri)
 • 6 METİN YÜKSEL, UZ ABDULLAH, Normatif İçeriği ve Devletlerin Bu Alandaki Yükümlülüğü Bakımından Yeterli Yaşam Standardı Hakkı. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS-38 (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 METİN YÜKSEL, Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir?. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), , 1-74. (2017), (TR DİZİN)
 • 2 METİN YÜKSEL, ERECE BURAK, Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi İspanya ve Federal Almanya Örneği. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , 687-720. (2016), (Diğer)
 • 3 METİN Yüksel, Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri. Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), , 41-67. (2014), (Diğer)
 • 4 METİN Yüksel, Yeni Anayasa Vesilesiyle Cumhurbaşkanının Seçim Usulünü ve Yetkilerini Yeniden Düşünmek. Demokrasi Platformu , 139-168. (2013), (Diğer)
 • 5 METİN Yüksel, ALP E., Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Askeri Mahkemeler Sorunlar ve Çözüm Önerileri. SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), , 81-120. (2013), (Diğer)
 • 6 METİN YÜKSEL, ALTAN YAKUP, AKTEL MEHMET, Kerman Uysal, EKE ERDAL, Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), , 9-17. (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 7 METİN Yüksel, DİNLER V., Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan , 1-54. (2012), (Diğer)
 • 8 METİN Yüksel, De Minimis Non Curat In The European Court of Human Rights Practice New Admissibility Criterion of Protocol No 14. Human Rıghts Review, 2(2), , 19-34. (2012), (Diğer)
 • 9 METİN Yüksel, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Norm Olma Özelliği ve Yeni Anayasa. Demokrasi Platformu , 179-197. (2012), (Diğer)
 • 10 METİN YÜKSEL, Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesinin Konumu. SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), , 89-130. (2012), (TR DİZİN)
 • 11 METİN YÜKSEL, ALTAN YAKUP, Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi. SDÜ İİBF Dergisi, 16(3), , 131-147. (2011), (Diğer)
 • 12 METİN YÜKSEL, KAYGISIZ UMMUHAN, Avrupa Birliği nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması nın Getirdiği Yenilikler. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), , 125-158. (2011), (TR DİZİN)
 • 13 METİN YÜKSEL, Türkiye’de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Anayasa Yargısı , 217-272. (2010), (TR DİZİN)
 • 14 METİN Yüksel, Anayasanın Yorumlanmasında Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunun Yeri ve Önemi. Ergun Özbudun’a Armağan , 429-457. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 15 METİN Yüksel, METİN Yüksel, Çocuk İşçiliğine Yönelik Uluslararası Standartlar. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 11(2), , 86-114. (2008), (Diğer)
 • 16 METİN Yüksel, DİNLER V., İspanya da Batasuna Partisinin Yasaklanması. Terazi , 37-49. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 17 METİN YÜKSEL, ASLAN GAMZE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde Dernek Özgürlüğü. SDÜ İİBF Dergisi, 12(3), , 271-298. (2007), (EBSCO)
 • 18 METİN YÜKSEL, AİHS Çerçevesinde ve AİHM Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı. Liberal Düşünce , 109-141. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 19 METİN Yüksel, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Siyasal Muhalefetin Korunması. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(3), , 63-104. (2007), (Diğer)
 • 20 METİN YÜKSEL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı. Terazi, 1(2), , 99-109. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 21 METİN Yüksel, Avrupa Birliği Anayasasının Geleceği. Hukuki Perspektifler Dergisi , 11-20. (2006), (Diğer)
 • 22 METİN YÜKSEL, Terörle Mücadele ve İnsan Hakları. Hukuki Perspektifler Dergisi , 118-132. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 23 METİN Yüksel, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(4), , 35-63. (2002), (Diğer)
 • 24 AYDIN V., METİN Yüksel, Parti İçi Demokrasi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 403-437. (2000), (Diğer)
 • 25 METİN Yüksel, Siyasi Parti Kapatma Davalarında Ortaya Çıkan Ön Sorunlar. SDÜ İİBF Dergisi, 3(3), , 223-235. (1998), (Diğer)
 • 26 METİN Yüksel, Meclis Esas Komisyonlarının Anayasaya Uygunluk Denetimleri. SDÜ İİBF Dergisi, 2(2), , 343-356. (1997), (Diğer)
 • 27 METİN Yüksel, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1(1), , 171-197. (1996), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 METİN YÜKSEL, Zorunlu Din Dersi Sorunu ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi. Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı (2009). (Tam metin bildiri)
 • 2 METİN YÜKSEL, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye. II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (2005). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 METİN YÜKSEL, Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri İle Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi(2017). Hukuk Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 METİN YÜKSEL, Anayasal Değişim(2014). Beta Basım Yayım Dağıtım, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 METİN YÜKSEL, Anayasanın Yorumlanması(2008). Asil Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 4 METİN YÜKSEL, Ölçülülük İlkesi Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi(2002). Seçkin Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitei Hukuk Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2021 - 31.12.2021 (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, 28.10.2020 - 31.12.2020 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!