KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat OKCU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta muratokcu@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 06.07.1993
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 30.01.1997
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 14.10.2002
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi Kuramı,Postmodernizm ve Kamu Yönetimi,"Yeni Bilimler" ve Kamu Yönetimi,Kamu Yönetimi ve Etik,Örgüt Kuramları,Avrupalılaşma ve Ulusal Kamu Yönetimlerinin Avrupalılaşması,Avrupa Yönetsel Alanı ve AB'de Yönetsel Yakınlaşma,'Çok Düzlemli Yönetişim'
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OKCU MURAT, USTA SEFA, CEYHAN HASİBE, Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bürokrasi Kültürü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(39), , 291-311. (2020), (Diğer)
 • 2 TÜTÜNSATAR ALPER, OKCU MURAT, SOSYAL MEDYA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİ: UYGULAMALAR VE OLAYLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 66-93. (2020), (Diğer)
 • 3 OKCU MURAT, ACAR OSMAN KÜRŞAT, gov tr den com tr ye Bir Kamu Politikası Analiz Örneği 2000 Yılı Sonrası Değişen Posta Hizmet Politikaları ve PTT AŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), , 25-41. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 4 AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, TURHAN GÖKHAN, OKCU MURAT, City Information Systems as E-Manucipality Application in Local Administrations; An Evaluation Over Konya and Kayseri Big Cities Examples. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(11), Doi: 10.5901/mjss.2013.v4n11p758, (2013), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OKCU Murat, Kamu Yönetimi ve Ahlak Yönetsel Ahlak Üzerine Düşünmek mi Yoksa Modern Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek mi. Amme Idaresi Dergisi, 41(2), , 21-42. (2008), (SSCI)
 • 2 OKCU Murat, Yönetişim Tartışmalarına Katkı Avrupa Birliği İçin Yönetişim Ne Anlama Geliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, 12(3), , 299-312. (2007), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 OKCU MURAT, 21. YÜZYILDA TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİ(2021). DETAY YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 OKCU MURAT, Farklı Boyutlarıyla CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ(2021). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 OKCU MURAT, AKMAN ELVETTİN, TEKNOLOJİ VE KAMU POLİTİKALARI(2020). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 OKCU MURAT, AKMAN ÇİĞDEM, AKMAN ELVETTİN, OMBUDSMANLIK: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TURHAN DURMUŞ GÖKHAN, OKCU MURAT, Siyasette Dijital Yerliler ve Göçmenler(2018). Gece Kitaplığı, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 6 AKMAN ELVETTİN, OKCU MURAT, KOCAOĞLU MUSTAFA, Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler(2015). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 OKCU Murat, Dünyada Yerel Yönetimler(2013). Seçkin Yayıncılık, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 8 OKCU MURAT, Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi(2012). Ekin Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 9 OKCU Murat, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetimi nin Yeniden Yapılandırılması I(2005). Beta Yayınevi, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!