KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2462110503
E-Posta musaturkoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musaturkoglu
ORCID ID 0000-0001-7662-9647
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 01.10.1993
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - 16.07.1996
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 22.08.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
PARA KURULU,ENFLASYON HEDEFLEMESİ,ÖZELLEŞTİRME,BÖLGESEL KALKINMA
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 TÜRKOĞLU M., "Fiyat İstikrarından Ekonomik Büyümeye -Beklentiler ve Gerçekleşenler- Nobel Bilimsel Eserler, 2017.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Genel Ekonomi, Lisans yayıncılık-İstanbul, 2009.
 • 2 Müfettişlik-Uzmanlık-Denetmenlik-Kaymakamlık-Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Klavuzu, Asil Yayın dağıtım, Ankara,2004.
 • 3 Adli-İdari Yargı, Hakimlik Sınavlarına Hazırlık, Asil yayın dağıtım, 2. baskı, Ankara,2004.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TÜRKOĞLU, Musa, 1996, Özelleştirmede Karabük Demir - Çelik Fabrikaları Örneği ve Özelleştirme Sonrasındaki Gelişmeler, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Doktora Tezi
 • 1 TÜRKOĞLU,Musa, 2002, Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ'lerin)Rolü ve Göller Bölgesi Örneği, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ŞENCAN, Mustafa Mert, 2019, Ücret Teorileri ve Türkiye'de Ücretlerin Gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 AYDOĞAN, Serdar, 2019, Kafe Müşterilerinin Hedonik Tüketim Tutumunun Analizi: Isparta İli Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı , Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 3 KONAÇ, İlayda, 2018, Dış Ticaret ve Cari İşlemler Dengesinin Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisinin Regresyon Analizi İle İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta
 • 4 YETİŞEN, Serdar, 2015, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Karşılaştırılması: Panel Veri Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 5 ÇELİKKAYA, Süha, 2011, KOBİ'lerde Ar-Ge ve İhracat Desteği Gebze Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 KASALAK,Murad Alpaslan, 2007, Avrupa Birliği'ndeki İstihdam Stratejileri İle Türkiye'deki İstihdam Stratejilerinin Ekonomik Anlamda Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 7 TÜZEMEN,Vedat, 2007, Dünyada Enflasyon Hedeflemesi Politikasının Uygulanışı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 8 KÖROĞLU, Emrah, 2004, Merkez Bankası'na Alternatif Bir Kurum Olarak Para Kurulu Sistemi, Dünyadaki Uygulamaları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Karşılaştırılması: Panel Veri Analizi, BAP-4094-YL1-14, 2016.
 • 2 KOBİ'lerde Ar-Ge ve İhracat Desteği Gebze Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, BAP-2137-YL-10, 2011.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 İktisada Giriş, Lisans Yayınları, Ağustos-2007, İstanbul.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 2007-2008 Yalvaç MYO Müdürlüğü
 • 2 Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2004-2007)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcılığı (2003-2004)
VERDİĞİ DERSLER
Büyüme ve Konjonktür teorisi
Genel İktisat
GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLAR
İktisada Giriş II
İktisada Giriş-I
İktisada Giriş-II
İktisadi Analiz
Makro İktisat
mikro iktisat 1
öZELLEŞTİRME TEORİ VE UYGULAMALARI
Türkiye''nin Güncel İktisadi Sorunları
 
Bu İçeriği Paylaş!