KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Telefon 2462110454
E-Posta muharremgurkaynak@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5371-0474
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 04.10.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.06.1997
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 08.03.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uluslararası Güvenlik,Avrupa Güvenliği,Avrupa Birliği Bütünleşmesi,Batı Balkanlar
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2004. Avrupa'da Savunma ve Güvenlik, Asil Yayınları, 266s, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2008. ABD ile NATO Arasındaki Simbiotik İlişki ve Bu İlişkinin Geleceği, Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU'na Armağan, Ersin EMBEL (der.), Türk Tarih Kurumu Yayını, 553-577, Ankara.
 • 2 GÜRKAYNAK, M., 2008. 6. Fransa ile İlişkiler. Türk Dış Politikası 1919-2008. Haydar Çakmak (Der). Platin Yayınları, 178-185, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2005. Ekonomik Hukuk Bağlamında Esnek Hukuk Yönelimi, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 241-257, Kocaeli.
 • 2 GÜRKAYNAK, M., 2005. Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Avrupa Güvenliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 7-27, Isparta.
 • 3 GÜRKAYNAK, M., 2003. Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi ve Yahudi Milleti, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 275-290, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2015. Türk Dış Politikasında Batı Balkanların Yeri ve Önemi. Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, 5(70) (Mart-Haziran 2015), 5939-5943, Ankara.
 • 2 GÜRKAYNAK, M., 2013. Türk Dış Politikasında Batı Balkanlar: Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri Üzerine, Çerçeve Dergisi, 21(62) (Kasım 2013), 124-128, İstanbul.
 • 3 GÜRKAYNAK, M., 2006. Fransa'da Yaşanan Son Olayların Cezayir'deki Kökenleri, SOBE (Sosyal Bilimler Evi) Dergisi, 1(2), 7-14, Isparta.
 • 4 GÜRKAYNAK, M., 2003. 244 Sayılı Yasanın Anayasaya Aykırılığı İddiaları ve Karşı İddialar, Türk Hukuk Dergisi, 7(74), 15-29, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜRKAYNAK, M., YALÇINER, S., 2009. Uluslararası Politikada Karşılıklı Bağımlılık ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 6(23), 73-92, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2003. Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları ve Türkiye. Avrupa Birliği Ortak Politikaları - Avrupa Ortaklıkları Koşullar, Süreçler, Perspektifler, Isparta, 24-25 Nisan 2003.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DEMİRDAŞ, A. ve GÜRKAYNAK, M., 2016. Turkey's Foreign Policy in the Context of the Kurds in the Middle East, The Midwest Political Science Association 74th Annual Conference, Chicago, Illinois - USA, 4-10 April 2016.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 1997. Bosna-Hersek'te İç Savaş, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Barışın Tesisi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 144s, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2004. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa'da Savunma ve Güvenlik, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 271s, Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ŞAHİN, D., 2019. Bölgesel İhtilaflar Bağlamında Güney Çin Denizi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bölge Politikaları, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 125s, Isparta.
 • 2 ARDIÇ, Y., 2019. Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türk Dış Politikasında Batı Balkanlar, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD AB Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, Isparta.
 • 3 ALİYEV, M., 2019. Yumuşak Güç Kavramı ve Rusya'nın Güney Kafkasya'da Yumuşak Gücü, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, Isparta.
 • 4 CAN, C., 2019. Küresel İklim Değişikliği ve Uluslararası Çabalar, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 127s., Isparta.
 • 5 CİHAN, S., 2015. Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerine Fransa'nın Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 138s, Isparta.
 • 6 KAYA, E., 2014. Latin Amerika'da Sol Liderlerin Yükselişi ve Uluslararası Politikaya Etkisi: Venezuela-Bolivya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 179s, Isparta.
 • 7 İREN, A. A., 2013. Uluslararası İlişkilerde Bir Kuvvet Kullanma Aracı Olarak Koruma Sorumluluğu: Darfur ve Libya Örnek Olay İncelemeleri, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 136s, Isparta.
 • 8 YILDIRIM, Y., 2010. Rus Dış Politikasında Ukrayna Faktörü, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 110s, Isparta.
 • 9 YILDIZ, M., 2008. Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Başvurusuna Giden Süreçte Turgut Özal'ın Yaklaşımları, Çalışmaları ve Politikası, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 141s, Isparta.
 • 10 ERZURUMLU, S., 2008. Çokkültürcülük Politikası ve Kanada'da Çokkültürcülük, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 135s, Isparta.
 • 11 YALÇINER, S., 2007. Uluslararası İlişkilerde Tarafsızlık, Daimi Tarafsızlık ve İsviçre Örneği, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 140s, Isparta.
 • 12 YATAR, Y., 2007. Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Bu Politika Bağlamında Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Önemi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 159s, Isparta.
 • 13 BAYER, E., 2007. Terörist Örgütlerde Örgütsel Öğrenme, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 115s, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 TÜRK, F., 2018. Okul Eğitimi Yoluyla Avrupa Birliği Vatandaşlığı, Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 268s, Isparta.
 • 2 İREN, A. A., 2016. Uluslararası İlişkilerde Koruma Sorumluluğu Kavramına Teorik Bir Yaklaşım: İngiliz Okulu Perspektifi, Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 304s, Isparta.
 • 3 CERRAH, U., 2015. Doğu-Batı Tartışmaları Arasında Ortak Avrupa Birliği Kimliğinin İnşası, Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, 316s, Isparta.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 ÇELİK, S., Küreselleşme Senaryosunda Değişen Güvenlik Algısı: Siber Güvenlik Örneği, Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, Isparta.
 • 2 AKAR, E., Eğitim Diplomasisi ve Türk Dış Politikasındaki Yeri, Doktora Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Uluslararası İlişkilerde Koruma Sorumluluğu Kavramına Teorik Bir Yaklaşım: İngiliz Okulu Perspektifi SDÜ BAP Projesi. Proje No: 4283-D1-15
 • 2 Uluslararası İlişkilerde Bir Kuvvet Kullanma Aracı Olarak Koruma Sorumluluğu: Darfur ve Libya ÖrnekleriSDÜ BAP Projesi. Proje No: 4370
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2016. Düzenleme Kurulu Üyesi, 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Bakü-Azerbaycan, 28-30 Eylül 2016.
 • 2 GÜRKAYNAK, M., 2012. Yürütme Kurulu Üyesi, Balkan Savaşlarının 100. yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu "Balkanlar'da Dostluk ve İşbirliği", Isparta, 5-7 Ekim 2012.
 • 3 GÜRKAYNAK, M., 2009. Member of Organisation Committee, 2nd International Conference on European Studies, "Political, Economic and Social Challenges of the Balkan Countries in the Process of European Integration" - (ICES 2009) Tirana-Albania, 6 - 7 November 2009.
 • 4 GÜRKAYNAK, M., 2009. Member of Scientific Committee, 2nd International Conference on European Studies, "Political, Economic and Social Challenges of the Balkan Countries in the Process of European Integration" - (ICES 2009) Tirana-Albania, 6 - 7 November 2009.
 • 5 GÜRKAYNAK, M., 2008. Member of Organisation Committee, First International Conference on Balkans Studies "Integration of the Western Balkans into Euro-Atlantic Structures - Future Challenges" - (ICBS 2008) Tirana-Albania, 7 - 8 November 2008.
 • 6 GÜRKAYNAK, M., 2007. Oturum Başkanı, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara, 12 Eylül 2007.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 GÜRKAYNAK, M., 2016. Bilim Kurulu Üyesi, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, 12-15 Mayıs 2016.
 • 2 GÜRKAYNAK, M., 2016. Oturum Başkanı (2. Oturum: Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Çalışmaları, 13 Mayıs 2016), V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, 12-15 Mayıs 2016.
 • 3 GÜRKAYNAK, M., 2007. Oturum Başkanı, MAEÜ Ağlasun MYO 2. Öğrenci Sempozyumu, Ağlasun, 16 Mayıs 2007.
 • 4 GÜRKAYNAK, M., 2006. Oturum Başkanı, IV. Ulusal Siyasal Bilimler Kongresi, Siyasi İlimler Türk Derneği & SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Isparta, 11 Kasım 2006 .
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 The Nippon Foundation "Sasakawa Young Leaders Fellowship" (2001-2002).
 • 2 The Nippon Foundation "Sasakawa Young Leaders Fellowship" (2000-2001).
 • 3 The Nippon Foundation "Sasakawa Young Leaders Fellowship" (1999-2000).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 GÜRKAYNAK, M., Uluslararası İlişkiler Seminerleri-II: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Gülbu Derneği Ölçü Gençlik Merkezi, Isparta, 09 Mayıs 2015.
 • 2 GÜRKAYNAK, M., Türkiye Seminerleri-II: Türk Dış Politikasına Giriş, Gülbu Derneği Ölçü Gençlik Merkezi, Isparta, 23 Mayıs 2015.
 • 3 GÜRKAYNAK, M., Küresel Siyaset Teorileri, Gülbu Derneği Ölçü Gençlik Merkezi, Isparta, 24 Ekim 2015.
 • 4 GÜRKAYNAK, M., Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma ve Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi, MAEÜ Ağlasun MYO, Ağlasun, 07 Kasım 2007.
 • 5 GÜRKAYNAK, M., Uluslararası Terörizm ve Medya, Isparta Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 12 Haziran 2006.
 • 6 GÜRKAYNAK, M., "Metal Fırtına" ve Türk-Amerikan İlişkileri, SDÜ-İİBF Kamu Yönetimi Konferansları, Isparta, 24 Mart 2005.
 • 7 GÜRKAYNAK, M., Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Avrupa Güvenliği, SDÜ-İİBF Kamu Yönetimi Konferansları, Isparta, 06 Mayıs 2004.
 • 8 GÜRKAYNAK, M., NATO'nun Geleceği, AB ve AGSP NATO'ya Alternatif Olabilir Mi?, Dağ ve Komando Okulu, Eğirdir, 24 Mart 2003.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020 (3 Sayı) E-ISSN 1304-6373
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (3 Sayı) E-ISSN 1304-6373
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (3 sayı), ISSN 1305-7774.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (4 sayı), ISSN 1305-7774.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (4 sayı), ISSN 1305-7774.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (2 sayı), ISSN 1305-7774.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010 (2 sayı), ISSN 1305-7774.
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ISSN: 2587-2621)
 • 2 PERCEPTIONS: Journal of International Affairs (ISSN 1300-8641).
 • 3 PERCEPTIONS: Journal of International Affairs (ISSN 1300-8641).
 • 4 Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 5 Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 7 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN 1302-1265/ e-ISSN 2149-4894)
 • 8 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN 1309-6672 / e-ISSN 2618-6322)
 • 9 Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 10 SDÜ İİBF Dergisi
 • 11 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 12 SDÜ İİBF Dergisi
 • 13 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 14 SDÜ İİBF Dergisi
 • 15 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • 16 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 17 SDÜ İİBF Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Vizyoner Dergisi
 • 2 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3 Perceptions: Journal of International Affairs.
 • 4 SDÜ. İİBF. Dergisi
 • 5 Perceptions: Journal of International Affairs
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (11 Mart 2019 - )
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (11 Mart 2016 - 11 Mart 2019)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (01 Haziran 2015-11 Mart 2016)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (24.08.2020- )
 • 2 Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (11 Mart 2011 - 15 Mayıs 2011)
 • 3 Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (09 Mayıs 2007- 15 Ağustos 2008)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcılığı (2011-28.11.2013).
 • 2 Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2010- 2014)
 • 3 Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcılığı (2005-08 Mayıs 2007)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Komisyonu Üyeliği (30.01.2017 -25.01.2021)
 • 2 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonunu üyeliği
 • 3 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Komisyonu Üyeliği (16.12.2016 - )
 • 4 Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyeliği (11.03.2016 - )
 • 5 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Komisyonu Üyeliği (11.03.2016 - 30.01.2017)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2016 - )
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2014)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türkiye Boks Federasyonu Isparta İl Temsilciliği (2010-2012)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Avrupa Birliği Özel Yayını. Kanal32 TV. 14 Mayıs 2011.
VERDİĞİ DERSLER
AB Güvenliği ve Dış Politikası
Avrupalılık ve Avrupa Kimliği
Balkan Gelişmeleri ve Türkiye
Medeniyet Tarihi
Soğuk Savaş ve Sonrasında Avrupa'da Güvenlik
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk I
Uluslararası Hukuk II
Uluslararası Hukuk III
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş I
Uluslararası İlişkilere Giriş II
Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği
Uluslararası Politika
Uluslararası Terörizm ve Siyasal Şiddet
Vatandaşlık Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!