KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nevin KARABELA
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon 2462110241
E-Posta nevinkarabela@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6823-5461
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 03.06.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 23.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.03.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Karşılaştırmalı Edebiyat ,Dil Bilimi, Etimoloji ,Sözlükbilim,Edebi Eleştiri,Çocuk Edebiyatı,Arap Dili Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Karabela, Nevin, Halil b. Ahmed'in Arap Dili ve Gramerindeki Yeri, Isparta, 2011.
 • 2 Karabela, Nevin, Arap Dilinde Lâm Edatı ve İşlevleri, Aktif Yayınevi, Ankara, 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karabela, Nevin,"M. Kaya Bilgegil'in Belagat Adlı Eserinin Kaynakları, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, (27-30 Ekim 2008), Sivas, 2009, 161-169.
 • 2 Karabela, Nevin,"Dilencinin Öyküsü Başlıklı Hikaye Bağlamında Dilencilik Problemine Farklı Bir Bakış",I. Ulusal Dilencilik Sempozyumu, Bir Kent Sorun Dilencilik Tebliğler Kitabı, İstanbul, 2008, 479-486.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nevin Karabela, "Kisai ve Nahiv İlmindeki Yeri", Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Küçükkalay, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 1996.
 • Doktora Tezi
 • 1 Nevin Karabela, "Muhibbî ve Ma Yu'avvel 'aleyh fi'l-Muzaf ve'l-Muzaf İleyh Adlı Eseri (Tahkik)", Tez Danışmanı: Prof. Dr. Azmi Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2001.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Omama Hashım Younıs ALALAIBAQI, "Arap Dilinde Ezdad", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2019
 • 2 Suud Yusuf, "Modern Dönemde Arap Dilinde Konuşma ve Yazı Dili Problemi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 3 Asmahan Abdulqudous ABDULRAHMAN , "Yusuf es-Sâiğ’in Şiirlerinde Kaygı Teması", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA, 2018
 • 4 Faisal ALSALEH, "Dil Edinimi ve Nazariyeleri" , SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 5 Altohan, Etap, "Eski Arap Lehçeleri (İbnu'l-Enbari Örneği)", 2017, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 6 Yahşi, "Ahmed, İbn Malik ve Teshilu'l-Fevaid Adlı Eseri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • 7 Çelikkaya, Nida Sultan, "Haber Üslubu ve Haberin Muktezayı Zahire Uygun Gelmemesi Durumu (Kur'an-ı Kerim Örneği)", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
 • 8 Şen, Gül, "İmili Nasrullah ve Kısa Hikayeleri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2013.
 • 9 Zaim, Talha, "el-Arabiyyu’s-Sağîr Dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2012.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Shorbaji, Nidal, "Muhammed Mendûr ve Modern Arap Edebiyatında Eleştirinin Gelişmesindeki Rolü". SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA 2018
 • 2 Ekşi, Feyzettin, "Arap Milliyetçiliği Bağlamında Corci Zeydan'ın Romancılığı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "İmili Nasrullah ve Kısa Hikayeleri", Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 3170-YL1-12, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nevin Karabela.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kafiyeci (879/1474)'nin Kitabu'l-Ferah ve's-Surur ve Neşatu's-Sudur fi Şerhi Kitabil Ferah ve's-Surur Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyın Kritik), Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 1847-M-09, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Talip Türcan.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Karabela, Nevin, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 13-14 Ekim, Konya (Oturum Başkanlığı).
 • 2 Karabela, Nevin, Ortaçağ İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni, 13-15 Ekim 2016, Konya.(Oturum Başkanlığı)
 • 3 Karabela, Nevin, II. Uluslararası Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, (oturum başkanlığı) 14-17 Kasım 2013, Würzburg
 • 4 Karabela, Nevin, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (oturum başkanlığı), 4-7 Aralık 2013, Bursa
 • 5 Karabela, Nevin, Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (oturum başkanlığı), SDÜ İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs 1-2 Haziran 2012, Isparta.
 • 6 Karabela, Nevin, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (oturum başkanlığı), 19-22 Aralık 2012, Denizli.
 • 7 Karabela, Nevin, Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu Bilim kurulu üyeliği, SDÜ İlahiyat Fakültesi, 12-14 Mayıs 2011, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı Ürdün Araştırma Bursu, 1992-1993.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 YÖK Arapça Çalıştayı, 6 Nisan 2017, ANKARA
 • 2 İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Arapça Öğretimi Çalıştayı, 19-20 Eylül 2015, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 • 3 Karabela, Nevin, "İlahiyat Programlarında Kalite ve Zorunlu Hazırlık Programlarında Kalite Çalıştayı" 18-19 Haziran 2014, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
 • 4 Karabela, Nevin, "İmam Hatip Liselerinde Arapça Eğitimi ve Sorunları Çalıştayı" (Değerlendirme Oturumu), 8 Haziran 2013, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
 • 5 Karabela, Nevin, "Arapça Hazırlık Programı Çalıştayı", 20 Mayıs 2011, Atatürk Universitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum.
 • 6 Karabela, Nevin, "Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalları İstişare Toplantısı", 31 Temmuz-1 Ağustos 2010, Rize Üniv. İlahiyat Fakültesi, Rize.
 • 7 Karabela, Nevin, "Arapça Öğretimi Teknikleri II", 5-7 Haziran 2005, Osman Gazi Universitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Divlekçi, Celalettin, "BİR EDİP OLARAK TÂHÂ HUSEYN’İN (İ‘CÂZÜ’L) KUR’AN’A BAKIŞI", SDU Soyal Bilimler Dergisi, sayı: 35, 2019, Sayfa : 184-210,
 • 2 Kaplan, Ahmet, Ammice Fasih’in Bozulmuş Hali Midir?: Fasih-Ammice Diyalektiğinin Tarihsel Serüvenii Bilimname, Sayı 38, 2019, Kayseri, Sayfa 201 - 228
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2018/2 - Sayı 41 - Aralık 2018
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, 2017/1
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 36, 2016/1.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 34, 2015/1.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 35
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 35
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/2, Sayı: 31.
 • 10 Ekev Akademi Dergisi, yıl: 2014, sayı: 59.
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 29, yıl: 2012/2, Isparta
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 28, yıl: 2012/1, Isparta
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Ahmet ŞEN, Erdoğan DEMİR, "Câhiliye Dönemi Şairlerinden El-Efveh El-Evdî'de Fahr Teması", Amasya İlahiyat Dergisi, Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 12, Sayfa 195 - 221
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/1, sayı: 34.
 • 3 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 2010
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dali Başkanlığı (15.11.2014-15.11.2017)
 • 2 Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dali Başkanlığı (11.05.2010-15.11.2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Sosyal ve beşeri Bilimler Etik Kurul Üyeliği (19.09.2014-19.09.2016)
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi Senatörü (31.10.2014-31.10.2017)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Afrika Ülkeleri İşbirliği Koordinatörlüğü, 25/08/2011-24/02/2012
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Ortadoğu Ülkeleri İşbirliği Koordinatörlüğü, (25/08/2011 - 2014)
 • 5 SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (14.10.2010/16.01.2012)
 • 6 SDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Atama ve Yükseltilme Komisyonu Üyeliği, 2010
 • 7 SDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Atama ve Yükseltilme Komisyonu Üyeliği, 2008
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği, 2007
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği, 2006
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İslami Araştırmalar, 2010
VERDİĞİ DERSLER
Arap Dilinin Klasik Kaynakları
Arap Edebiyatına Giriş
Arap Edebiyatına Giriş I
Arap Edebiyatına Giriş II
Arap Edebiyatının Klasik Kaynakları
Arapça Hazırlık
Arapça Hazırlık (Kıraat)
Arapça Hazırlık (Metin)
Arapça Hazırlık (Nahiv)
Arapça Hazırlık (Sarf)
Arapça Hazırlık Kıraat
Arapça Hazırlık metin
Arapça Hazırlık Nahiv
Arapça Hazırlık(Metin Okuma)
Arapça Hazırlık(Metin)
Arapça hazırlık(Nahiv)
Arapça Hazırlık(Sarf)
Arapça I
Arapça II
Arapça III
Arapça IV
Arapça Modern Metinler
Arapça V
Arapça VI
Çeviri teknikleri
Dil Ekolleri II
İslami Dönem Arap Edebiyatı
Kufe ve Basra Dil Ekolleri
Mısır ve Endülüs Dil Ekolleri
Moden Suriye ve Lübnan Edebiyatı
Modern Metinler
Modern Mısır Edebiyatı
Modern Suriye ve Lübnan Edebiyatı
Nahiv
 
Bu İçeriği Paylaş!