KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110608
E-Posta ismailbekci@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9862-737X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.10.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 17.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 19.10.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Muhasebe Standartları, İhtisas Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, İleri Maliyet Muhasebesi,
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 İsmail BEKCİ, Muhasebe Verilerinin Hisse Senedi Yatırımlarındaki Rolü,Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • 2 İsmail BEKÇİ, Naci KARADUMAN, Fikret OTLU, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesesi, Tuğra Ofset, Isparta.
 • 3 Recep GÜNEŞ, Durmuş ACAR, İsmail BEKÇİ, Hayrettin USUL, Dönem Sonu İşlemleri / Genel Muhasebe II, Tuğra Ofset, Isparta.
 • 4 İsmail BEKÇİ, Konaklama Muhasebesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 36, Isparta, 2003.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir uygulama
 • 2 İsmail Bekçi, Nurcan Negiz (2011), "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Uygulanması", Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C.30, S.2.
 • 3 İsmail BEKÇİ, Mustafa ÖZBOYACI,Nurcan NEGİZ (2010), "Halka Arzın Şirketlerin Performansı Üzerine Etkisi ve İMKB'de Bir Uygulama",Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Yıl: 2010.
 • 4 İsmail BEKÇİ, Halime ÖZAL(2010), "Stratejik Maliyet Yönetiminin Sağlık sektöründe Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma",Kilis 7 Aralık üniversitesi, İİBF, İktisadi Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Kasım.
 • 5 İsmail BEKÇİ, Şule KUTLU, (2009), "Entellektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı: Katılım Bankalarında Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 29, Eylül 2009.
 • 6 İsmail BEKÇİ, Vesile ÖMÜRBEK, (2007), "Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Uygulamalarına Etkisi ve Konya Gıda Sektörü Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:56, Sayı: 2, 2007.
 • 7 İsmail BEKÇİ, (2007), "İş ve Muhasebe Etiği", Çeviri, Süleyman Demirel Üniversetesi, İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı: 3, 2007.
 • 8 İsmail BEKÇİ, Vesile ÖMÜRBEK, Ömer TEKŞEN, (2007), "Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversetesi, İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1, 2007.
 • 9 İsmail BEKÇİ, (2007), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe standartları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 22, Mayıs, 2007.
 • 10 Vesile ÖMÜRBEK , İsmail BEKÇİ, (2006), "Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Rolü:Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, Nisan, 2006.
 • 11 İsmail BEKÇİ, (2006), "Muhasebe Meslek Mensuplarının Stres Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Haziran, 2006.
 • 12 İsmail BEKÇİ, Ozan ÖZDEMİR, (2006), "Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversetesi, İİBF Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2, 2006.
 • 13 Belma AK, İsmail BEKÇİ, (2005), "Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyon ve Bir Uygulama", Muhasebe ve Bilim Dünyası dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Haziran, 2005.
 • 14 Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, (2002), "AB Ülkeleri ve Türkiyede Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:2, Sayı:7, Ekim, 2002.
 • 15 Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, (2002), "Denetim Raporunun Bireysel Yatırımcı Kararına Etkileri", Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, Aralık, 2002.
 • 16 Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, A.Hüsrev EROĞLU, (2002), "Bireysel Yatırımcıların Hisse senedi Edinimine Etki Eden Sosyo-Ekonomik Etkenler", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002.
 • 17 İsmail BEKÇİ, Hayrettin USUL, (2001), "Göller Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm Yolları", Süleyman Demirel Üniversetesi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı: 1, 2001.
 • 18 Hayrettin USUL, İsmail BEKÇİ, (2001), "Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı:1,Nisan, 2001.
 • 19 İsmail BEKÇİ, Abdullah EROĞLU, Hayrettin USUL, (2001), "Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık Yaklaşımı", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2001.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Çimento Sanayii İşletmelerinde Maliyet Sisteminin Oluşturulması, Standartların Tespiti ve Örnek Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 1996.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Optimal Portföy Oluşturulmasında Bulanık Doğrusal Programlama Modeli ve İMKB'de Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2001.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Osman BALABAN,(2013), "Analitik Bütçe Sistemi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • 2 Osman Emre ARLI,(2013), "Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletmelerin Finansal Oranlarına Etkisi: İmalat Sektörü İşletmelerinde Bir Uygulama" Süleyman demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • 3 Reyhan ÇİL,(2012), "Faaliyet Bölümleri Standardına Göre hasılat ve Giderlerin Kontrol ve Yönetimi: Bir Uygulama" Süleyman demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
 • 4 Özlem Nilüfer KARATAŞ, (2011), "Bulanık Faliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı ve Bir Uygulama",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Ferhat BİTLİSLİ, (2010), "Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uyumlaştırılmasında Kültürün Etkisi: Bir Araştırma",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 6 Ercüment DOĞRU, (2010), "Değer yaratan Faaliyetler Açısından İşletme Başarısı ve Çimento Sanayii işletmeleri Üzerine Bir Uygulama",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 7 Halime ÖZAL, (2010), "Stratejik Maliyet Yönetimi ve Hastane İşletmelerinde Uygulanabilirliği",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 8 Nuri AVŞARLIGİL, (2010), "Finansal Tablolarında Manipülasyonunda Yaratıcı Muhasebe Uygulama teknikleri ve Beneish Modeli ile Bir Uygulama",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 9 Aynur TORAMAN, (2010), "Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Hesaplaması: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uygulaması",Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 10 Nurcan YAĞMURLU, (2009), "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründa Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 11 Şule KUTLU, (2008), "Entellektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı: Katılım Bankalarında Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 12 Havva HİLAL, (2007), "Hisse Senedi Satın Almada Finansal Bilgi sisteminin Etkisinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 13 Seher ARMAĞAN, (2007), "Kar Dağıtım Politikalarının Bireysel Yatırımcı Kararları Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • 14 Belma AK, (2004), "Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyon ve Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 2004.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "TFRS/TMS’nin Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri Üzerindeki Etkileri:Bir Uygulama." Başlıklı SDÜ BAP Projesi 3143-D-12 nolu Proje Yöneticiliği, 2014
 • 2 "Örgüt Kültürü ve Hileli Finansal Raporlama" Başlıklı SDÜ BAP 3384-D1-12 Nolu Proje Yöneticiliği,2014.
 • 3 "Faaliyet Bölümleri Standardına Göre hasılat ve Giderlerin Kontrol ve Yönetimi: Bir Uygulama." Başlıklı S.D.Ü BAP 2958 – YL- 11 nolu Proje Yöneticiliği, 2012
 • 4 "Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı ve Bir Uygulama." Başlıklı S.D.Ü BAP 2644 – YL- 11 nolu Proje Yöneticiliği, 2011
 • 5 "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama" Başlıklı SDÜ-BAP-1647YL-08 nolu Proje Yöneticiliği, 2009.
 • 6 "Stratejik Maliyet Yönetimi ve Hastane İşletmelerinde Uygulanabilirliği." Başlıklı SDÜ-BAP-2015-YL-09 nolu Proje Yöneticiliği, 2009.
 • 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından desteklenen "Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim, İsdihdamı ve İş kurumlarına Yönelik mesleki eğitim ve Öğretim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu" Başlıklı Proje Yöneticiliği, 2006.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir, Isparta.
 • 2 II. Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 9-12 Kasım 2006, Eğirdir, Isparta.
 • 3 "VI. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu" Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğirdir, 11-14 Aralık, 2002.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri. " Türkiye Muhasebe Standartları", Mustafa Özyürek Toplantı Salonu, Antalya, 16.01.2009.
 • 2 Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri. " Türkiye Muhasebe Standartları", MATSO Toplantı Salonu, Manavgat/Antalya, 17.01.2009.
 • 3 Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri. " Türkiye Muhasebe Standartları", ALTSO Toplantı Salonu, Alanya/Antalya, 17.01.2009.
 • 4 Antalya SMMMO, UFRS Eğitim Semineri. " Türkiye Muhasebe Standartları", Kumluca Belediyesi Toplantı Salonu, Kumluca/Antalya, 07.02.2009.
 • 5 SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Organizatörlüğünde, "Muhasebede Güncel Gelişmeler" Konulu Panel, Yalvaç MYO Konferans Salonu, 04.05.2007, Yalvaç/Isparta.
 • 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Meslek Yüksek Okulu Organizatörlüğünde, "Muhasebecilik Mesleğinin Gelecek Vizyonu" Konulu Panel, Bucak MYO Konferans Salonu, 18.05.2007, Bucak/Burdur.
 • 7 Isparta SMMMO-SDÜ, İİBF-MYO İşbirliği İle Muhasebeciler Günü Etkinliği İçinde Bilgi Çağında Muhasebe Konulu Panel. " Türkiye Muhasebe Standartları", SDÜ Oditoryum, Isparta, 03.03.2006.
 • 8 SDÜ Burdur MYO Organizatörlüğünde, "Muhasebede Yeni Yaklaşımlar" Konulu Panel, Burdur MYO Konferans Salonu, Burdur, 11.05.2006.
 • 9 SDÜ Keçiborlu MYO Organizatörlüğünde, "Muhasebede Güncel Gelişmeler" Konulu Panel, Keçiborlu MYO Konferans Salonu, 26.05.2006, Keçiborlu/Isparta.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 International Journal of Business Economics and Management Perspectives
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ,Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Muhasebe/Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Yemekhane Yürütme Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Genel Muhasebe II
Genel MuhasebeI
İhtisas Muhasebeleri
İşletme Finansmanı
Şirketler Muhasebesi
 
Bu İçeriği Paylaş!