Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
ABDURRAHMAN KAVASOĞLU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi ABDURRAHMAN KAVASOĞLU
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 003
E-Posta abdurrahmankavasoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 16.11.1993
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 5.11.1999
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 12.12.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Medeni Usul Hukukunda Davada Temsil
 • 2 İcra ve İflas Kanunu/ Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alman Usul Hukukunda Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışı Çözüm Yolları ve Mediation
 • 2 Medeni Usul Hukukunda Avukatla Dava Temsil Zorunluluğu, Terazi Hukuk dergisi
 • 3 Belediyelerin Davada Temsili, Yerel Siyaset
 • 4 Tebligat Sorunları Nedeniyle Davaların Sürüncemede Kalması ve Mahalle Muhtarlarına Tebligat, Yerel Siyaset
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 VADELİ ÇEK DÜZENLEMEK AMACIYLA ÇEKLERE YAZILAN İLERİ TARİHLERİN HÜKMÜ (POST DATE ÇEK)girişimci Güç Dergisi. Yıl 1 Sayı 2 1997 Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türk hukuku açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Türk Usul Hukukuna Etkisi
 • 2 İktisadi Gücün Yoğunlaşması ve Yoğunlaşmanın Kontrolü. I. Uluslararsı Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009. Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku Günleri, İstinaf, yargılamaya hakim Olan İlkeler, Bilirkişilik. Prof. Dr. Wolfgang LÜKE Dresden Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Alman Medeni Yargılama Kanunu’na Göre İstinaf Sisteminin Yapısı ve Güncel Sorunları” (Die Struktur und aktuelle Probleme des deutschen Berufungsrechts nach der ZPO) SUNUMUM ALMANCADAN TÜRKÇEYE TERCÜMESİ
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Deutsche Akademischer Austausch Dienst Stipendium (DAAD Bursu)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türkiye Barolar Birliği Eğitim Projesi dahilinde Artvin, Rize, Giresun, Ordu Avukatlarına 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun Semineri
 • 2 Türkiye Barolar Birliği Eğitim Projesi dahilinde Isparta ve Burdur Barosu Avukatlarına 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun Semineri
 • 3 Türkiye Barolar Birliği Eğitim Projesi dahilinde Kütahya Barosu Avukatlarına 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun Semineri
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık