KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı
Telefon 2462114185
E-Posta mevlutalbayrak@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1987
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 31.08.1993
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 12.06.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
SÜREÇ FELSEFESİ, SÜREÇ DİN FELSEFESİ, EKOLOJİ VE DİN, DİNİ ÇOĞULCULUK, ETİK, ÇEVRE ETİĞİ, DİN VE FELSEFE,HALKLA İLİŞKİLER,İLETİŞİM VE SANAT,MİTOLOJİ
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ESTETİK'İN SERÜVENİ, ANKARA: AKÇAĞ YAY., 2012
 • 2 FELSEFE VE DİN Din Felsefesine GirişANKARA: Asil Yayın Dağıtım, 2007
 • 3 Tanrı ve Süreç, Fakülte Kitabevi, Isparta 2001, s. VIII+ 256s.Kitap ISBN: 975-7135-06-2
 • 4 İbn Sina ve Whitehead Açısından Tanrı-Alem İlişkisi ve Kötülük Problemi, Fakülte Kitabevi Yay., Isparta 2001. 265s.Kitap ISBN:795-7135-03-8
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "FELSEFENİN SERÜVENİ / KÖKENİ VE ŞİMDİDE FELSEFE ÖĞREN(D)CİSİ OLMAK,"tabula rasa Felsefe & Teoloji,Dört Aylık Akademik Dergi, Dört Aylık Akademik Dergİ, Sayı25-26 Ocak-Ağustos 2009,(Online/Basım 2012)
 • 2 "DİNİ GELENEĞİN HAKİMİYET ALANI/MÜSLMAN GELENEK İÇİNDE DİN FELSEFESİ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?,"tabula rasa,Felsefe & Teoloji,Dört Aylık Akademik Dergi,Sayı: 23-24 Mayıs-Aralık 2008,(Online/Basım 2012)
 • 3 "GAZALİ VE TAMAMLAYICI AHLAK FELSEFESİ," DİYANET İLMİ DERGİ, CİLT. 47, SAYI:ç 3, TEMMUZ-AĞUSTOS 2011, S. 71-92
 • 4 "Dünyanın Büyüsünü Yeniden Bozmak: Ahlaki Düzen Olgusu", tabula rasa -felsefe&teoloji-, yıl: 6, sayı: 18, eylül-Aralık 2006, 7-30
 • 5 'Tarih Tecrübesi Ötekini "Şeytanlaştırma" ve Müslümanlar', tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl:6, Sayı:15-16, ocak-nisan 2006, s. 9-26.
 • 6 "Tezekkür ve Gelenek-Geçmişin Kozal Etkisi Üzerine Bir Deneme-", tabula rasa -felsefe&teoloji-, sayı: 14, mayıs-ağustos 2005, Dergi ISSN:1302-8898, s. 7-19.
 • 7 İnsanlığın Uzun Soluklu Tecrübesi din-Milliyetçilik İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:2, ağustos-aralık 2005, Isparta ISSN: 1305-7774, , s. 83-113.
 • 8 Dinlerarası Diyalogla İlgili Felsefi Bir Model Önerisi:John B. Cobb'un Süreç İlahiyatı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:1, Ocak-Temmuz 2005, Isparta ISSN: 1305-7774, s. 61-80.
 • 9 "Din Ya da Tanrı'ya Yeniden Yer Açma Çabası Olarak Postmodernizm ve Çoğulculuk", tabular rasa -felsefe&teoloji-, yıl:4, sayı:11, Mayıs-Ağustos 2004, Dergi ISSN:1302-8898, s.5-26.
 • 10 "Etik Üzerine Yeniden Düşünme" tbular rasa -felsefe&teoloji-, yıl:4, sayı:12, Eylül-Aralık 2004, Dergi ISSN:1302-8898, s.5-14.
 • 11 Ben ve "Tezekkür" Süreci, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:3, Sayı: 7, Ocak-Nisan 2003, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 7-16.
 • 12 Dini Çoğulculuk Hipotezi -Kendinde Gerçeklik ve Algılanan Tanrı, tabula rasa-felsefe&teoloji-, yıl: 3, sayı: 7, ocak-nisan 2003, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 77-102.
 • 13 Kimin Tarihi Sorusu Evrensellik İddiası Taşıyan Bir Din İçin Ne Kadar Geçerli Bir Sorudur? , tabula rasa-felsefe&teoloji-, yıl:3, sayı: 8, mayıs-ağustos 2003, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 305- 312.
 • 14 Çoğulculuğa Yönelik Serüven, tabula rasa-felsefe&teoloji, yıl: 3, sayı: 9, eylül-aralık 2003, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 17-44.
 • 15 Gazali ve Kant Açısından Yalan Söylemek Bir Hak Olabilir Mi?, tabula rasa -felsefe&teoloji-, yıl: 1, sayı: 1, ocak-nisan 2001, Isparta, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 9-18.
 • 16 Miskeveyh ve Ahlak-Akıl İlişkisi, tabula rasa-felsefe&teoloji-, Yıl: 1, Sayı:1, ocak-nisan 2001, Isparta, Dergi ISSN: 1302-8898, s.129-160.
 • 17 "Wittgenstein'da Dünya, Değer ve Tanrı -Hakkında Konuşulan ve Konuşulamayan Şeyler Üzerine-", tabula rasa-felsefe&teoloji-, yıl:1, sayı: 2, mayıs-ağustos 2001, Isparta, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 5-25.
 • 18 Muhammed İkbal'in Din Felsefesinde Alfred North Whitehead'in Etkisi, Dini Araştırmalar-Dört Aylık Bilimsel Dergi, yıl:4, sayı: 11, eylül-aralık 2001 Ankara, Dergi ISSN: 1301-996-X, s. 35-65.
 • 19 Whitehead ve İkbal'in Felsefesinde Bil-Fiil Şey ve Ego Kavramları, tabula rasa-felsefe&teoloji, yıl:1, sayı:3, eylül-aralık 2001, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 15-29.
 • 20 İkbal'de Tanrı'nın Kudreti ve Kötülük Problemi, tasavvuf dergisi, yıl: 3, sayı: 7, eylü-aralık 2001, Dergi ISSN: 1302-3543, s. 185-193.
 • 21 Gazali'nin Ahlak Felsefesi ve Filozofların Etkisi, İslami Araştırmalar -Gazali Özel Sayısı- Cilt:13, Sayı:3-4, 2000 Ankara, Dergi ISSN:1300-0373, s. 354-363.
 • 22 Tanrı Hakkında Konuşmak, Pratik Hayatta Tanrı, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi-, Sayı:1, 1999/1, Isparta, Dergi ISSN:1302-1354, s. 9-25.
 • 23 Skolastik Felsefe'de Tanrı'nın Varlığı İle İlgili Deliller ve Kant'ın Eleştirileri (Proofs of God in the Scholastic Philosophy and Kant's Critiques), Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2, sayı: 2, 1995, s. 277-298.
 • 24 Descartes: Felsefesesi ve Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 1, sayı: 1, 1994, s. 197-212
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "TECRÜBENİN ARINDIRILMASI OLARAK GELENEK VE RECONSTRUCTION" HECE AYLIK EDEBİYAT DERGİSİ, YIL: 17, SAYI. 193, OCAK 2013, S. 117-136
 • 2 Bir Roman ve Kırmızının Dayanılmaz Cazibesi, Ay Işığı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Isparta, 1999, ISSN: 1301-2932
 • 3 Sokrates'in Savunması Ya Da Ölüm Üzerine, Ay Işığı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, sonbahar '98/11, ISSN: 1301-2932, s.44
 • 4 İnsan Üzerine, Ay Işığı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Bahar '98/9, ISSN: 1301-2932, ss.39-40
 • 5 İslam, İdealler ve Gerçekler Üstüne Bir Değerlendirme, Ülkü Ocağı Dergisi, Eylül,1996.
 • 6 İslam Düşüncesi'nde Bilgi Kaynağı Olarak Akıl, Türk Yurdu Dergisi, 7. Devre, 15. cilt 90.sayı (436) Şubat 1995, Ankara, s. 46-49.
 • 7 Tarihe Bakış ve Tefekkür, Ülkü Ocağı Dergisi, Ocak-1995.
 • 8 Türkiye'de Liberal Oluşumlar ve Ortak Paydaları, Ülkü Ocağı Dergisi, Sayı:12, Aralık 1994.
 • 9 Ütopik Nazariyeler ve Günümüzde Demokrasi Ahlak İlişkisi, Ülkü Ocağı Dergisi, Sayı: 9-10, Eylül-Ekim 1994, s.22-27
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Dinin Oluşumu, Alfred North Whitehead, Alfa Yay., İstanbul 2001.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 "Dini Çoğulculuk ve İslam", John HICK, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl: 6, Sayı: 17, Mayıs-Ağustos 2006, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 137-147.
 • 2 " 'Çoğulcu İlahiyat' Dünya Dinlerinin Diyalogu İçin Faydalı mıdır?", Jurgen MOLTMANN, tabula rasa -felsefe&teoloji-, yıl: 5, sayı: 13, ocak-nisan 2005, Dergi ISSN: 1302-8898, s.15-21.
 • 3 "Dini Çoğulculuk Felsefesi", John HICK, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:4, Sayı:10, Ocak-Nisan 2004, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 17-30.
 • 4 Emperyalizm, Nükleerizm ve Postmodern Teizm, David Ray GRIFFIN, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl: 4, Sayı: 11, Mayıs-Ağustos 2004, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 123-142.
 • 5 "Çoğulcu Bir Çağda Küresel İlahiyat", John B. COBB, tabula rasa -felsefe&teoloji-, , Yıl:3, Sayı:9, Eylül-Aralık 2003, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 35-49.
 • 6 "Nazari Felsefe", A. N. WHITEHEAD, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl: 2, Sayı: 4, Ocak-Nisan 2002, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 219-233.
 • 7 "Yaratıcılık ve Postmodern Din", David R. GRIFFIN, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:2, Sayı:6, Eylül-Aralık 2002, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 17-37.
 • 8 "Felsefe ve İnanç: Hegel ve Whitehead'le İlgili Bir Çalışma", Daniel Day WILLIAMS, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl:1, Sayı:2, Mayıs-Ağustos 2001, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 181-194.
 • 9 "Tanrı Hakkında Konuşmak: Süreçci Bakış Açısı", Gene REEVES, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yı:1, Sayı:3, Eylül-Aralık 2001, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 219-225.
 • 10 "Din Felsefecisi Kimdir, Din Felsefesi Nedir?", David A. PAILIN, tabula rasa -felsefe&teoloji-, Yıl: 1, Sayı: 1, Ocak-Nisan 2001, Dergi ISSN: 1302-8898, s. 209-237.
 • 11 "Postmodern Dünyada Tanrı", David R. GRIFFIN, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi-, Sayı:1, 1999/1, Isparta, Dergi ISSN:1302-1354, s. 231-249.
 • 12 "Tanrı ve Güzel", Charles HARTSHORNE, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi-, Sayı:2, 1999/2, Isparta, Dergi ISSN:1302-1354, s. 129-140.
 • 13 "Evvel ve Ahir Olarak Tanrı: Çift Kutuplu Süreç Teizmi (God as Alpha and Omega: 'Dipolar Process Theism')", Gene REEVES, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 3, Sayı 3, 1996.
 • 14 "Felsefi Metod", A. N. WHITEHEAD, İnsan Bilimleri Araştırmaları Yeni Harran Çevresi, Yıl: 3, Sayı: 9-10, Şubat-Mayıs 1995, Şanlıurfa, s. 23-32.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 "Kendini Gerçekleştirme Değil, Kendinde Gerçekleşme", tabula rasa felsefe&teoloji, Yıl: 7, Sayı: 20, mayıs-augustos 2007
 • 2 "Prof. Dr. Hüsameddin Erdem İle Din Felsefesi Üzerine Söyleşi", tabula rasa -felsefe&teoloji-, yıl: 6, sayı: 17, mayıs-agustos 2006, s. 39-50.
 • 3 Editör'den: "İmkânlarımızın Farkında Olmak Geleceğimizin Göstergesidir", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:3, Isparta 2006, ISSN: 1305-7774.
 • 4 Editör'den: "Bilmeyi ve Yapmayı Özdeşleştirmek", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:2, s. 5-6, Ağustos-Aralık 2005, Isparta ISSN: 1305-7774.
 • 5 "Editör'den", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Volume:1, Sayı/Number:1, s. 3, Ocak-Temmuz 2005, Isparta ISSN: 1305-7774
 • 6 "Prof. Dr. Fahreddin Olguner'le Felsefe Geleneğimiz Üzerine Bir Mülakat", tabula rasa -felsefe&teoloji-, yıl:2, sayı:4, ocak-nisan 2002, s. 131-136.
 • 7 "Prof. Dr. Necip Taylan İle Mülakat", tabula rasa -felsefe&teoloji-, yıl:2, sayı:5, mayıs-ağustos 2002, s. 263-277.
 • 8 "Prof. Dr. David Ray Griffin İle Whitehead, Dini Pluralizm ve Geleceğin Dünyası Üzerine Söyleşi", tabul rasa -felsefe&teoloj-, Yıl:1, Sayı: 3, Eylül-Aralık 2001, s. 83-96.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çoğulcu Bir Çağda Muhammedi İtikat, SDÜ İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi ABD, VI. Kutlu Doğum Sempozyumu 19-20 Nisan 2003, Isparta.
 • 2 "Aklilik Kavramı ve Peygamberlik", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı V. Kutlu Doğum Sempozyumu 19-20 Nisan 2002, Isparta.
 • 3 "İbn Sina Açısından Dünyaya Müdahale Vasıtası Olarak Nübüvvet", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı IV. Kutlu Doğum Sempozyumu 19-20 Nisan 2001, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Isparta'da Turizm", Panel, Yer: Yalvaç MYO Tarih: 16.04.2008, Saat: 14.00
 • 2 "İnsanın Gelecek Tasavvuru", Konferans, Yer: SDÜ Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Saat: 14.00, Tarih: 16 Mart 2007.
 • 3 "125. Doğum Yılında Atatürk'ü Anlamak", Konferans, Yer: SDÜ Gelendost MYO, Tarih: 05.12.2006, Saat: 14:00.
 • 4 "Cumhuriyetin Getirdikleri", Kanal 32, 29 Ekim 2006, ISPARTA.
 • 5 "Cumhuriyet Ve Demokrasi", Kanal 32, 10 Kasım 2006, ISPARTA.
 • 6 "İnsan Hakları ve Demokrasi", Konferans, Yer: SDÜ Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O, Tarih: 10.12.2004
 • 7 "Cumhuriyetin Kazandırdıkları ve Atatürk", Kanal 32/Isparta, 10 Kasım 2004.
 • 8 ALBAYRAK, Mevlüt, Doç. Dr., ; BAYDAR, Metin Lütfi, Prof. Dr.,; GÜL, Songül Sallan, Doç. Dr.; AYDIN, Vahdettin,Yrd.Doç.Dr, "81.Yılında Cumhuriyetimiz ve Türk Hukuk İnkılabı", Kanal 32 Televizyonu Açık Görüş Programı, 29 Ekim 2004, ISPARTA.
 • 9 "İslam ve İnsan Haklarına Evrensel Bakış Açısı", Yer: S.D.Ü. Kültür Merkezi/Isparta, Tarih: 21.10.1998.
 • 10 "Küreselleşen Dünyada Milliyetçilik ve Din", Yer: S.D.Ü. Kültür Merkezi/Isparta, Tarih: 26.11.1998
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa İLBOĞA, "Platon'un İdeaları İle Whitehead'in Ezeli Objelerinin Ontolojik Bağlamda Karşılaştırılması", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2007.
 • 2 Kevser ÇELİK, "Süreç Din Felsefesinde Din-Bilim İlişkisi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006
 • 3 Talha KAYA, "Platon ve İbni Sina'da Tanrı-Evren İlişkisi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006
 • 4 Şerife Hanım ALTUNER, "Plotinus'ta Bazı Din Felsefesi Problemleri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006
 • 5 İlknur BENLİ, "Gazali'de Akıl-Zevk İlişkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "İslam Düşüncesinde Dini Çoğulculuk," Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi/ISPARTA, (2004-2007)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Din Felsefesi Bilim Dalı III. Koordinasyon Toplantısı", Yer: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ISPARTA, Tarih: 02-03 Mayıs 2008
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 tabula rasa -felsefe&teoloji-, dört aylık hakemli dergi, (2001-)
 • 2 Sdü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2005-)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 sdü sosyal bilimler enstitüsü dergisi (2005-)
 • 2 tabula rasa -felsefe&teoloji-, dört aylık bilimsel dergi, (2001-)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ (2004-)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 DİN FELSEFESİ ABD BAŞKANI (1997-)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ (2004-)
 • 2 SDÜ MESLEK YÜKSEK OKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (2004)
VERDİĞİ DERSLER
(İslam) sanat felsefesi
20. YÜZYILDA FELSEFE I
ÇEVRE VE DİN
DİN FELSEFE İLİŞKİLERİ
DİN FELSEFESİ I
DİN FELSEFESİ II
din felsefesi metinleri
din felsefesinin problemleri I
DİN FELSEFESİNİN PROPLEMLERİ
din felsfesinin problemleri II
DİNİ ÇOĞULCULUK HİPOTEZİ
dini çoğulculuk hipotezi I
dini çoğulculuk hipotezleri II
İSLAM SANAT FELSEFESİ
 
Bu İçeriği Paylaş!