KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UYSAL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114176
E-Posta mehmetuysal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7345-348X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 01.07.1985
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 21.02.1992
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 23.10.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Seyahatname, Edebiyat Teorisi. Eleştiri, Kurmaca Olmayan Türler, Roman, Türkimajı
YAYINLAR
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ERDMANN, Kurt, (Çev. UYSAL, M., Güçlü, M.), "Alanya Yakınlarındaki Kargı Han", SDÜ Fen-Edebiyat Fkültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008, Sayı 18, Isparta 2008, s. 237-246.
 • 2 MURAD EFENDİ, (Çev. UYSAL, M.), "Osmanlı Şiir Dünyası", SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Isparta 2006, s. 157-175.
 • 3 UYSAL, M., "Hüseyin Avni Paşa. Osmanlı Devlet Adamı ve Generali", SDÜ. Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, Isparta 2005, s. 189-207
 • 4 PRATOR, Sabine (Çev. UYSAL, M.), "Osmanlı Parlamentosuna Giden Yollar. Siyasetçi Biyografilerinin Araştırılması İmkanları". SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, Isparta, 2003, s. 219-228
 • 5 MURAD EFENDİ, (Çev. UYSAL, M.). "Altın Boynuz'da," Arayışlar - İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı 5-6, Isparta 2001, s. 185-188
 • 6 UYSAL, Mehmet, İstanbul’da İnsan Tipleri, İlmi Araştımalar, Sayı 5,, İstanbul 1997, s. 291-297
 • 7 MURAD EFENDİ, (Çev. UYSAL, M.), "İstanbul'da İnsan Tipleri", İlmi Araştırmalar, Nr. 5, İstanbu 1997, s. 291-297
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 UYSAL M. 1997. Renan Demirkan'ın 'Üç Şekerli Demli Çay' Adlı Romanında Anlatım Teknikleri", Ay Işığı, Sayı 3, Isparta, s. 24-27
 • 2 UYSAL, M., (1997). "Romantik ve Realist Yaklaşım Tarzlerı Üzerine Bir Deneme", Ay Işığı, Sayı 5, Isparta, s. 38-39
 • 3 UYSAL, M., 1997. "Emine Işınsudan Mistik Bir Roman: Nisan Yağmuru", Ay Işığı, Sayı 6, Isparta, s. 38-39
 • 4 UYSAL, M.. 1997. "Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi", Ay Işığı, Sayı 7, Isparta, s. 61-62
 • 5 UYSAL, M. 1997. "Çağdaş Edebiyatta Kahraman", Ay Işığı, Sayı 2, Isparta, s. 16
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 UYSAL, Mehmet ve UYAR, Ayşe Yasemin; "Batı Edebiyatı'nda Tepedelenli Ali Paşa Biyografileri", UDEK 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu,"Balkanlarda Türkçe", 14-16 Kasım 2013, Tiran/ ARNAVUTLUK, Bilidiri Kitabı C.II, s. 334
 • 2 "Murad Efendi'nin Bosna-Hersek İzlenimleri", First International Symposium on Sustainable Development ISSD'09, June 9-10 2009, Volume 2 Education, Sarajevo 2009, S. 443
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 UYSAL, M. 1998. Die Berührungspunkte der westlichen und östlichen Kulturen in Murad Efendis 'Türkischen Skizzen', Islamischer Orientalismus als literarischer Zeitstil. Internationales Syposium in Kassel und Bad Arolsen am 15. und 16. Oktober 1998
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇAKMAK, Didem; İngiliz Kadın Seyyahlar Harvey ve Garnett’e Göre Osmanlı’da Gündelik Hayat, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü YL Tezi, Isparta 2015, 124 sayfa
 • 2 KARİP, Gülşen Çiğdem; "19. Yüzyıl İngiliz ve Amerkan Seyahatnamelerinde Kıbrıs", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2014, 196 sayfa
 • 3 YAĞCI, Derya; A Comperative Analysis of Motifs in " White Theeth" by Zadie Smith and "Honour" by Elif Shafak, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013, İX+ 130 sayfa
 • 4 DUYGU, Hasan Hüseyin; Symbolic Elements in "Wild Duck" by Henrik Ibsen, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012
 • 5 BAYAN, Birsen; Bram Stockers "Dracula" as a Cult-Novel, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta 2011, V+66 sayfa
 • 6 DİLAVER, Özlem; Charles Dickens'in "İki Şehrin Hikayesi" ve Reşat Nuri Güntekin'in "Damga" Romanlarında Fedakarlık, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta 2010,Vİİ+84 sayfa
 • 7 KIRCA, Hasan Serkan; İngiliz Seyyah Sir Charles Fellows!un Eserlerinde Türkiye ve Türk İmgesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta 2010, Vİİ+ 64 sayfa
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "The Improvment of Languge Skills for Incoming Tourism through the EU Framework". Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project 2011-1-TR1-LEO05- 27985 nolu proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ 3893-YL1-14 numaralı Didem Çakmak'ın Yüksek Lisans Tezi BAP projesi: İngiliz Kadın Seyyahlar Harvey ve Garnett’e Göre Osmanlı’da Gündelik Hayat
 • 2 TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projesi: Yasemin KOCABAY'ın "Jerome van Crowningshield'in 'Turkey and the Turks' Adlı Seyahatnameseinde Türk İmgesi" SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Bitirme Ödevi, Isparta 2011, künyeli bitirme ödevinin danışmanlığı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birirmi, 0625 nolu proje :"ENGLISH-TURKISH COLLOCATIONS DICTIONARY"
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 UYSAL, M., (Düzenleme Kurulu Başkanı). Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler: Karma Öğrenim Uygulamaları/Neue Methoden beim Fremdsprachenerwerb, dargestellt am Blended Learning/New Methods in Foreign Language Learning through Blended Learning, 18-20 Eylül 2013, Barida Hotels, Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 UYSAL, M., (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi). Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler: Karma Öğrenim Uygulamaları/Neue Methoden beim Fremdsprachenerwerb, dargestellt am Blended Learning/New Methods in Foreign Language Learning through Blended Learning, 18-20 Eylül 2013, Barida Hotels, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Goethe Institut'tan yabancı dil bursu (Oberstufe), Goethe Enstüitüsü, 8 hafta, Temmuz-Ağustos 1991,Göttingen ALMANYA
 • 2 DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst'ten) Ferienkurs Bursu Mittelstufe III, 4 hafta, Ağustos 1985, Karls-Ruprecht- Universität Heidelberg , Heidelberg, ALMANYA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Integraeted Education Methods in Teaching Turkish as Foreign Language", Nigerian Turkish Friendship and Cultural Festival, 20th April 2013, Nigeria
 • 2 Avrupa Birliği ve Yabancı Dil Konusunda Yeni Açılımlar, Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi'nde verilen konferans, 23.02.2005
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 GERDER Germanistler Derneği, Ankara, Türkiye
 • 2 Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği, İstanbul, Türkiye
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 UYSAL, Mehmet ve ÇALIŞKAN, Nurettin (Editörler), Bandırmlızade Mustafa Haşim Efendi nin Divan-ı Manzumesi, Fakülte Kitabevi, Ispara 2015, (Yazarı: Mehmet Ünal)
 • 2 UYSAL, M., (Herausgeber/Editor) 2013. Sammelband des Internationalen Symposiums: Neue Methoden beim Fremdsprachenerwerb, dargestellt am Blended Learning / Proceedings of the International Symposium: New Methods in Foreign Language Learning through Blended Learning, Fakülte Kitabevi, Isparta 2013, 300 sayfa.
 • 3 UYSAL, M., (Yayıma Hazırlayan) 2006, İngilizce-Türkçe Tamlamalar Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2006, XI + 621 sayfa. (Yazarı: Ömer Şekerci)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 AYAN, S. "Einsatz des Märchens im fremdsprachlichen Deutschunterricht", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta Nisan 2015, Sayı: 34, ss. 215-234
 • 2 KALE, Ö. "Gerçek Hayattan Esinlenen Romanın Ruhu ve Hayatın Sümülasyonu Üzerine Bazı Dikkatler", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:32, Isparta Ağustos 2014, ss. 261-266
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edeb. Fak. Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı 2011-2016
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı (2005-2011)
 • 2 Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2007, 06.01.2020)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 The 5th International Conference on Language and Literature and Culture, 121-14 May Burdur , Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ 17. Bahar Şenliği ve SDÜ 3. Bilim Şöleni Sosyal Kültürel Etkinlikler Faaliyetleri "Hikaye Yazma Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği"
 • 3 SDÜ 17. Bahar Şenliği ve SDÜ 3. Bilim Şöleni Sosyal Kültürel Etkinlikler Faaliyetleri "Üst Kurul Üyeliği"
 • 4 SDÜ 16. Bahar Şenliği ve SDÜ 2. Bilim Şöleni Sosyal Kültürel Etkinlikler Faaliyetleri "Yabancılar İçin Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği"
 • 5 SDÜ 16. Bahar Şenliği ve SDÜ 2. Bilim Şöleni Sosyal Kültürel Etkinlikler Faaliyetleri "Üst Kurulu Üyeliği"
 • 6 SDÜ 16. Bahar ve Bilim Şenliği ile II. Uluslararası Davraz Kongresi'nin tüm dokümanlarının Almancaya Çeviri Komisyonu Başkanlığı
 • 7 SDÜ 16. Bahar Şenliği ve SDÜ 2. Bilim Şöleni Sosyal Kültürel Etkinlikler Faaliyetleri "Hikaye Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği"
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliğ 2013 -2016
 • 2 SDÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Haziran 2011- Haziran 2014
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 İş Dünyasının Yabancı Dil Sorunları, Isparta Kanal 32 Televizyonu'nda "Ömer Çatal ile Anahtar" Programının Konuşmacısı, 17 Nisan 2013, saat: 21.00 - 21.45
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
İkinci Yabancı Dil (Almanca) V
İkinci Yabancı Dil (Almanca) VI
İkinci Yabancı Dil (Almanca) VII
İkinci Yabancı Dil (Almanca) VIII
İkinci Yabancı Dil I ( Almanca)
İkinci Yabancı Dil I (Almanca)
İkinci Yabancı Dil II (Almanca)
İkinci Yabancı Dil III (Almanca)
İkinci Yabancı Dil IV (Almanca)
İkinciYabancı Dil II (Almanca)
 
Bu İçeriği Paylaş!