KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TOYGANÖZÜ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı İstatistik Anabilim Dalı
Telefon 2462110428
E-Posta cuneyttoyganozu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 25.06.1993
Yüksek Lisans WESTERN MİCHİGAN UNİVERSİTY İSTATİSLİK 28.06.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK (DR) 05.08.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Olasılık ve İstatistik,Zaman Serileri,Uygulamalı Matematik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 C. Toyganözü, Ç. Balcı. 2015. Deprem Verilerinin Ekstrem Değer Teorisi İle İstatistiksel Analizi: Göller Bölgesi Örneği, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, Cilt: 15, Sayı:2-2014, s.105-112.
 • 2 Japoshvili G., Toyganözü C., Use of Encyrtid (Hymenoptera:Chalcidoidea Encyrtidae) Fauna to Estimate Like Number of Scale (Hemiptera:Coccoidea) Fauna in Golcuk Natural Park, Turkey, Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, Vol. 9, No. 1-4, 2011
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Toyganözü, C., Öncü, Z., "Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sanal Kampüs Projesi İçin İstatistiksel Bir Uygulama",KTÜ Akademik Bilişim 2004,Trabzon.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yavuz, E., Toyganözü, C.,"Uzaktan Eğitimde Akıllı Sınıfın Etkin Kullanılmasına Yönelik Anket Çalışması",Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalıştayı,Isparta,2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 C. Toyganözü, A. Akıl, EURO/DOLAR Paritesinin Oynaklığının Modellenmesi, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, 17-20 Ekim 2018 .
 • 2 C.Toyganozu,Estimating the Distribution of Wind Speeds by Extreme Value Theory:A Case Study for Antalya Region, IECMSA-2014, Vienna, Austria,August 25-28, 2014.
 • 3 C.Toyganözü, Ç. Balcı, Ekstrem Değer Teorisi İle Bir Bölgeye Ait Deprem Verilerinin İstatistiksel Analizi,15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta,Türkiye, 22-25 Mayıs 2014.
 • 4 C. Toyganozu, Estimating the Effect of Class Nonattendance on Academic Success by Piecewise Linear Regression, IECMSA-2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,August 26-29,2013.
 • 5 Cüneyt Toyganözü and Ahmet Sezer, Estimating quantile of wind speeds: The case of Isparta region, İGS2012, 8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Turkey, October 11-13, 2012.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uygulamalı İstatistik, M.A.,University of Pittsburgh, USA
 • 2 İstatistik, M.Sc., Western Michigan University, USA
 • Doktora Tezi
 • 1 SINIR KOŞULUNDA SPEKTRAL PARAMETRE BULUNDURAN STURM-LİOUVİLLE PROBLEMLERİ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hatice CANCAN, Tasarruf ve Faiz Oranlarının Yatırım ile İlişkisinin Zaman Serileri Analizi İle İncelenmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • 2 Ahmet AKIL, Euro / Dolar Paritesindeki Değişimin Zaman Serisi Analizi İle İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • 3 Çiğdem BALCI, Deprem Verilerinin Ekstrem Değer Teorisi İle İstatistiksel Analizi: Göller Bölgesi Örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Verilerin Ekstrem Değer Teorisi ile İstatistiksel Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3746-YL1-13, Ekim 2013-Ekim 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Bir Bölgeye Ait Rüzgar Hızı Verilerinin Eğri Uydurma Yöntemi ile Analizi", TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı,2014.
 • 2 "Devamsızlık Süresinin Başarı Notu Üzerine Etkisinin Parçalı Regresyon Modeli ile Araştırılması", TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı,2013.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 C.TOYGANÖZÜ, "İSTATİSTİK", TÜBİTAK Antalya Bölgesinde Bulunan Biyolojive Kimya Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı, 22-29 Ocak 2012, ANTALYA
 • 2 C.TOYGANÖZÜ, "İSTATİSTİK", TÜBİTAK Antalya Bölgesinde Bulunan Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı, 3-10 Temmuz 2011, Adrasan, Antalya
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Fen Dergisi (SDU Journal of Science, e-journal), ISSN:1308-6529. Bölüm Editörü.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Vizyoner Dergisi
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Ayrık Matematik
Coğrafi İstatistik
Computer Applications in Statistics
Genel Matematik I
Genel Matematik II
İstatistiğe Giriş
İstatistik ve Olasılık
İstatistiksel Analiz I
İstatistiksel Analiz II
Matematik I
Matematik II
Numerical Methods in Technology
Olasılık ve İstatistik
Olasılık ve İstatistik I
Olasılık ve İstatistik II
Olasılıksal Metodlar
 
Bu İçeriği Paylaş!