KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin YAVUZ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Maden Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı
Telefon 2462111317
E-Posta huseyinyavuz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 18.07.1990
Yüksek Lisans
Doktora THE ÜNİVERSİTY OF LEEDS İNGİLTERE - 23.04.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çalışkan MA., Yavuz H., 2019 Mermer Ocaklarında Kullanılan Zincirli Kesme Makinelerinin Performansının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 108-118.
 • 2 Sakcali A., Yavuz H., 2019 Zayıf Kaya Kütlesinde Açılan Dairesel Kesitli Bir Tünelde Radyal Deformasyonların Sayısal Modelleme ile Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 66-73.
 • 3 Yavuz H., Tüfekçi K., Kayacan R., Cevizci H. 2012 Kaya Numunelerinin Dinamik Yükler Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,16(1), 96-102.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sakcali, A., Yavuz, H., 2019. Estimation of radial deformations around circular tunnels in weak rock masses through numerical modelling, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 123, 104092
 • 2 Sakcali, A., Yavuz, H., Sahin, S., 2016, Quality assessment of natural stone blocks by an ultrasonic method, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 75 (3), s. 959-966.
 • 3 Yavuz H., Tüfekçi K., Kayacan R., Cevizci H. 2013 Predicting the Dynamic Compressive Strength of Carbonate Rocks from Quasi-Static Properties. Experimental Mechanics (DOI 10.1007/s11340-012-9648-7),53(3), 367-376.
 • 4 Yavuz, H., Ozkahraman T., Demirdag, S. 2011. Polishing experiments on surface quality of building stone tiles. Construction and Building Materials, 25(4), 1707-1711.
 • 5 Yavuz, H., 2011. Effect of freeze–thaw and thermal shock weathering on the physical and mechanical properties of an andesite stone. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 70(2):187–192.
 • 6 Yavuz H., Demirdag S., Caran S., 2010. Thermal effect on the physical properties of carbonate rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(1), 94-103.
 • 7 Uğur İ., Demirdağ S., Yavuz H. 2010. Effect of rock properties on the Los Angeles Abrasion and Impact Test characteristics of the aggregates. Materials Characterization, 61(1), 90-96.
 • 8 Demirdağ S., Tüfekçi K., Kayacan R., Yavuz H., Altındağ R. 2010. Dynamic Mechanical Behavior of Some Carbonate Rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47(2), 307-312.
 • 9 Demirdağ S., Yavuz H., Altındağ R., 2009, The effect of sample size on Schmidt Rebound Hardness value of rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46(4), 725-730.
 • 10 Yavuz, H., 2006, Support Pressure Estimation For Circular and Non-circular Openings Based on a Parametric Numerical Modelling Study, The South African Institute of Mining and Metallurgy, 106(2), 129-139.
 • 11 Yavuz, H., Altindag, R., Sarac, S., Ugur, I., Sengun, N., 2006, Estimating the Index Properties of Deteriorated Carbonate Rocks due to Freeze-Thaw and Thermal Shock Weathering. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science. 43(5), 767-775.
 • 12 Yavuz, H., 2004, An estimation method for cover pressure re-estabilishment distance and pressure distribution in the goaf of longwall coal mines. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science. 41(2), 193-205.
 • 13 Yavuz, H. ve Fowell, R. J., 2004, A Physical and Numerical Modelling Investigation of the Roadway Stability in Longwall Mining, with and without Narrow Pillar Protection, Trans. Inst. Min. Metall. Section A : Mining Technology, 113(1), A59-A72.
 • 14 Yavuz, H. & Fowell, R.J., 2003, Factors governing the strength and elastic properties of a physical model material used for strata mechanics investigations, The South African Institute of Mining and Metallurgy, 103(1), 63-73.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şengün N., Altındağ R., Demirdağ S., Yavuz H. (2011) P-wave velocity and Schmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48(4):693-696.
 • 2 Yavuz H., Ugur I., Demirdag S. 2008. Abrasion resistance of carbonate rocks used in dimension stone industry and correlations between abrasion and rock properties. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 45(2), 260-267.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çilsal M., Yavuz H., 2014. TBM ve NATM ile Açılan Tünellerdeki Zamana Bağlı Deformasyonların Analizi, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek'2014, 7-9 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, 237-240.
 • 2 Sakcalı A., Yavuz H., Şahin Ş., 2014. Eğirdir bej doğaltaş bloklarının plaka veriminin ultrasonik ölçümlerle belirlenmesi, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek'2014, 7-9 Mayıs 2014, Afyonkarahisar, 405-411.
 • 3 Cevizci, H., Yavuz, H., Caran Ş., Tosun İ.Y., Sakcalı A., 2014, Rekültivasyon için tesviye aşamasında patlatmanın önemi. Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, Isparta, 255-261.
 • 4 Gül, A., Yavuz, H., Yılmaztürk, A., Tolunay, A., Caran Ş., Cevizci, H., Umucu Y., Dutkuner, İ., Ünal, Y., Eraslan Ş., Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı. Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, Isparta, 83-103.
 • 5 Cevizci H.,Yavuz H., Sakçalı A., 2013, Patlatmalarda Gecikmeli Ateşlemenin İşçi Güvenliği Açısından Önemi ve Doğru Gecikme Zamanı Tasarımı, Maden İşletmelerinde İşci Sağlığı ve İş güvenliği Sempozyumu, s.313-318, Adana.
 • 6 Demirdağ S., Yavuz H., Altındağ R., 2008. Schmidt Sertlik Değerine Numune Boyutunun Etkisi, IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2008, 30-31 Ekim 2008, İzmir.
 • 7 Yavuz, H., 2002, Uzun topukların boyutlandırılması: Bir analitik yaklaşım. KAYAMEK'2002 VI Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Konya, 17-23.
 • 8 Yavuz, H., 2002, Eşdeğer malzeme modellerin boyutlandırılma prensipleri. KAYAMEK'2002 VI Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Konya, 11-16.
 • 9 Cilsal, M., Yavuz, H., Sarı, D., 2002, ANKARAY projesi delme tünellerinde kazı ve tahkimat Uygulamaları. KAYAMEK'2002 VI Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Konya, 333-338.
 • 10 Yavuz, H., 2002, Uzunayak madenciliğinde duraylı topuk tasarımı. Türkiye 13. Kömür Kongresi, 29-31 Mayıs 2002, Zonguldak, 285-295.
 • 11 Yavuz, H., Sarı, D. & Varol, M., 2001, Doğal yapıtaşlarının tek eksenli basınç dayanımının belirlenmesinde boyut ve şekil etkisi, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon, 209-217.
 • 12 Sarı, D. & Yavuz, H., 2001, Mermer parlaklığının nicel tanımı, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon, 265-275.
 • 13 Yavuz H., 2000, Tabakalı formasyonlarda sürülen tabanyollarının fiziksel ve nümerik model yardımıyla stabilitesinin incelenmesi: Durum çalışması. Türkiye 12. Kömür Kongresi, 23-26 Mayıs 2000, Zonguldak-Kdz. Ereğli, 31-41.
 • 14 Yavuz H., 2000, Alçı karışımlı fiziksel model malzemesinin özelliklerinin incelenmesi. III. Ulusal Alçı Kongresi, 1-2 Kasım 2000, Ankara, p. 225-234.
 • 15 Yavuz, H., 1999, Göçük içerisinde derinlik basıncı mesafesinin tayini üzerine yeni bir metod. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta, 242-251.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Berber, E., Sakcalı, A., Cevizci, H., Yavuz, H., 2019, "Doğal taş ocaklarında blok takibinde kullanılmak üzere geliştirilen bir yazılım", Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 16-19 Nisan 2019, s.1354-1362
 • 2 Sakcalı, A., Yavuz, H., 2017, Yerüstü Maden Ocaklarında Uzaktan Kontrol Sisteminin Önemi. Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi (IMCET’2017), 500-505.
 • 3 Sakcalı, A., Yavuz, H., 2017, Uzaktan Kontrol Sisteminin Isçi Saglıgı ve Is Güvenligi Açısından Kullanılabilirligi. Uluslararası Maden Isletmelerinde Isçi Saglıgı ve Is Güvenligi Sempozyumu, 573-582.
 • 4 Sakcalı, A., Yavuz, H., Cevizci, H., 2016, Basamak Patlatmasında Kullanılmak Üzere Geliştirilen Bir Android Uygulaması, 8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13-14.10.2016, s. 171-179, Kütahya.
 • 5 Sakcali, A., Yavuz, H., Cevizci, H., 2016, Developing a Computer Software and an Android Application For Bench Blasting, 6th International Conference on Computer Applications in the Mineals Industries (CAMI 2016), 5-7.10.2016, s. 1-7, İstanbul.
 • 6 Sakcalı, A., Yavuz, H., Cevizci, H., 2015, "Granit Numunelerin Yüksek Sıcaklıklarda Fiziko-Mekanik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17.04.2015, s.750-576.
 • 7 Sakcalı, A., Yavuz, H., Şahin, Ş., 2015, "Mermer, Bej ve Traverten Bloklarında Plaka Veriminin Ultrasonik Ölçümlerle Analizi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17.04.2015, s.790-795.
 • 8 Cevizci, H., Yavuz, H., Caran, Ş., Tosun Y., 2015, "Plaster Stemming Application at a Basalt Quarry: a Case Study", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17.04.2015.
 • 9 Yavuz, H., Demirdag S., Caran S., Altindag R. 2010, Effect of heat on some material properties of rocks. Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010), 10-13 October 2010, Kladovo, Serbia, 194-197.
 • 10 Demirdag S., Yavuz, H., Sengun N., Altindag R. 2010, Variation of P-wave velocity and Schmidt rebound hardness of igneous rocks under uniaxial compressive stress. Proceedings of 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2010), 10-13 October 2010, Kladovo, Serbia, 557-560.
 • 11 Yavuz, H., Özkahraman T., Demirdag S. 2010. Effect of some processing parameters on surface quality of natural stone tiles. Proceedings of the 7th International Marble and Natural Stone Congress of Turkey (MERSEM 2010), 14-15 October 2010, Afyon, Turkey, 419-425 (In Turkish).
 • 12 Uğur İ., Demirdağ S., Yavuz H., 2009. Estimating the Los Angeles abrasion loss of the aggregates from bedrock properties. 3rd Balkan Mining Congress, October 1-3, IZMIR
 • 13 Güney, A., Altındağ, R., Yavuz, H., Saraç, S., 2005, Evaluation of the Relationships between Schmidt hardness rebound number and other (engineering) properties of rocks. Proceedings of the 19th International Mining Congress and Fair of Turkey, 09-12 June 2005, İzmir, Turkey, 83-88.
 • 14 Yavuz, H. & Fowell, R. J., 2001, Softening effect of coal on the design of yield pillars, 2nd FLAC Symposium on Numerical Modelling in Geomechanics, 29-31 October 2001, Ecully-Lyon, France, 313-320.
 • 15 Yavuz, H. & Fowell, R. J., 2001, FDM prediction of a yield pillar performance in conjunction with a field trial, 20th International Conference on Ground Control in Mining, Morgantown, 7-9 August 2001, West Virginia, USA, 78-86.
 • 16 Yavuz, H., 2001, Yield pillar concept and its design. Proceedings of the 17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 19-22 June 2001, Ankara, Turkey, 397-404.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sakcali A., Yavuz H., Sahin S., 2014, Assessment of Density of Structural Defects on Different Travertine Blocks by Ultrasonic Method. V. Global Stone Congress, Antalya.
 • Doktora Tezi
 • 1 Physical and Numerical Modelling of Pillar Protected Mine Roadways, Univ. of Leeds, 1999
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çalışkan, M.A., "Mermer Ocaklarında Kullanılan Zincirli Kesme Makinelerinin Performansının Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.
 • 2 Sakcalı, A., "Zayıf Kayalarda TBM ile Kazılan Tünellerin 3-Boyutlu Sayısal Modellemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.
 • 3 Sakcalı, A., "Mermer Blok Kalitesinin Ultrasonik Yöntemle Belirlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013.
 • 4 Çilsal, M., "Ankara Metrosu 3. Aşama Projesinde TBM ile Açılan Tünellerin Duraylılığının Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003.
 • 5 Varol, M., "Laboratuvarda İmal Edilen Silim Taşlarının Mermer Parlaklığı Üzerine Performansının İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002.
 • 6 Sönmez, V., "Çevresel Atıkların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Modellenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bazı doğal taş plaka yüzeylerinin parlatılmasında silim makinesi parametrelerinin optimizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilmsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 2324-M-10 (15.09.2010-15.09.2011, Tamamlandı)
 • 2 Yeraltı açıklıklarındaki gerilme nedenli duraysızlık problemlerinin nümerik modelleme metoduyla parametrik olarak incelenmesi., TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No:YDABÇAG100Y056 (01/09/2000-01/03/2003, Tamamlandı)
 • 3 Mermer işlemeciliğinde yüzey kalitesinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu (SDÜAF), Proje No: 277 (31.3.2000-30.3.2001, Tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İklim Koşullarının Mermerlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, SDU-BAP-0726-M-03, Proje Araştırmacısı (18.07.2003-18.07.2005 Tamamlandı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 13-15 Aralık 2012, Kongre Bilim Kurulu Üyesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XI Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2014, Afyon, Sempozyum Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi
 • 2 Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014,Isparta, Bilim Kurulu Üyesi
 • 3 Mermer ve Taş Ocaklarının Rehabilatasyonu Çalıştayı, 17-18 Haziran 2013,Isparta, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 4 I. Yerbilimleri Sempozyumu, Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendislikleri, 18-20 Ekim 2012, Isparta, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 5 I. Yerbilimleri Sempozyumu, Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendislikleri, 18-20 Ekim 2012, Isparta, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TÜBİTAK Panelist, Mayıs 2015
 • 2 TÜBİTAK Panelist, Kasım 2014
 • 3 TÜBİTAK Panelist, Mayıs 2013
 • 4 TÜBİTAK, 1001 MAG, Dış Danışman, Haziran 2013
 • 5 TÜBİTAK, 1002 MAG, Dış Danışman, Ekim 2013
 • 6 TÜBİTAK, Hızlı Destek MAG, Dış Danışman, Ekim 2013
 • 7 TÜBİTAK, 2219, Dış Danışman, Aralık 2012
 • 8 TÜBİTAK, 1001 MAG, Dış Danışman, Aralık 2012
 • 9 TÜBİTAK Panelist, Kasım 2011
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2013
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2011
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008
 • 9 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006
 • 10 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2006
 • 11 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004
 • 12 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004
 • 13 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2004
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
 • 2 TMMOB Maden Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (IJOGCT), Inderscience (Jan 09, 2015)
 • 2 Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Springer (Apr 03, 2015)
 • 3 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (June 25, 2015)
 • 4 Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Springer (August 10, 2015)
 • 5 Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Springer (August 19, 2015)
 • 6 International Journal of Coal Geology, Elsevier (July 13, 2014)
 • 7 Arabian Journal of Geosciences, Elsevier (July 16, 2014)
 • 8 Arabian Journal of Geosciences, Elsevier (August 22, 2014)
 • 9 Construction and Building Materials, Elsevier (November 17, 2014)
 • 10 Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS (December 25, 2014)
 • 11 Construction and Building Materials, Elsevier (Feb 5, 2013)
 • 12 International Journal of Coal Geology, Elsevier (March 25, 2013)
 • 13 Engineering Geology, Elsevier (March 28, 2013)
 • 14 Engineering Geology, Elsevier (August 6, 2013)
 • 15 International Journal of Coal Geology, Elsevier (Feb 24, 2012)
 • 16 International Journal of Coal Geology, Elsevier (April 5, 2012)
 • 17 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (July 30, 2012)
 • 18 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Feb 25, 2011)
 • 19 International Journal of Materials Research (April 13, 2011)
 • 20 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (May 12, 2011)
 • 21 Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer (Sep 09, 2011)
 • 22 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Sep 16, 2011)
 • 23 Construction and Building Materials, Elsevier (Sep 29, 2011)
 • 24 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (March 09, 2010)
 • 25 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Aug 06, 2010)
 • 26 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Jan 20, 2009)
 • 27 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (May 28, 2009)
 • 28 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (July 09, 2009)
 • 29 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Dec 27, 2009)
 • 30 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Sep 11, 2008)
 • 31 International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, Elsevier (Nov 05, 2007)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Geotechnical and Geological Engineering, Springer (December 29, 2014)
 • 2 Technology, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Jan-March, 2010)
 • 3 Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi (Aug, 2010)
 • 4 World Applied Science Journal (June 2009)
 • 5 Geosound, Çukurova Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi (no:53-2008)
 • 6 Technology, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (Oct-Dec 2004)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 21. International Mining Congress (May 2009)
 • 2 20. International Mining Congress (1. Bildiri-June 2007)
 • 3 20. International Mining Congress (2. Bildiri-June 2007)
VERDİĞİ DERSLER
Açık İşletme Tekniği
Ampirik Kaya Yenilme Kriterleri
Bitirme Projesi
İstatistik
Kaya Mekaniği - II
Kaya Mekaniği-I
Kaya Mekaniğinde Süreksizlik Analizi
Kaya Saplaması ve Püskürtme Beton
Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İlgili Mevzuat
Madenlerde Tahkimat
Mermer Kalite Analizi
Seminer
statik
Tasman, Oluşumu, Tahmini ve Kontrolü
Taşocakçılığı
Yeraltı Madenciliği İçin Kaya Mekaniği
Yeraltı Üretim Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!