KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110594
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-2315-905X
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 25.06.1993
Yüksek Lisans FAİRLEİGH DİCKİNSON UNİVERSİTY İŞLETME 26.11.2002
Doktora THE ÜNİVERSİTY OF LANCESTER İŞLETME 05.09.2002
İLGİ ALANLARI
Elektronik Ticaret (E-ticaret),Elektronik İşletmecilik (E-İş),Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistik,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar,Sürdürülebilirlik
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrencilerin Performanslarına Etkileri Üzerine Bir Yazın Taraması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), , 33-53. (2019), (Diğer)
 • 2 ACAR ÖMER FARUK, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), , 549-565. Doi: 10.20875/makusobed.451736, (2018), (Diğer)
 • 3 IŞILDAK BARIŞ, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, Havalimanı Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 241-255. (2018), (Diğer)
 • 4 BAŞDEĞİRMEN AGAH, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, MAĞAZA ATMOSFERİ VE MÜZİĞİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNE YÖNELİK BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), , 1305-1326. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 5 SARITAŞ AHMET, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, PORTER MODELİNDEN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR MODEL IŞIĞINDA SEKTÖREL KÜMELENME ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), , 82-97. Doi: 10.20875/makusobed.288360, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 6 BAŞDEĞİRMEN Agah, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİNFİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 22(2), , 327-340. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, ÖMÜRBEK NURİ, CÖMERT HAFİZE GONCA, AKSOY ESRA, OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), , 1-12. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 8 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, ÖMÜRBEK NURİ, BÜLBÜL HASAN, AKSOY ESRA, AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe PaketProgramı Seçimi. Niğde Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 53-71. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 9 KELEŞ MURAT KEMAL, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, HİYERARŞİK ELECTRE YÖNTEMİNİN TEKNOKENT SEÇİMİNDEKULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 20(1), , 199-223. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 10 TUNCA Mustafa Zihni, Sütçü A, Use Of Statistical Process Control Charts To Assess Web Quality An Investıgatıon Of Onlıne Furnıture Stores. International Journal of Electronic Business, 4(1), , 40-55. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 11 Alomaim N, TUNCA Mustafa Zihni, Zairi M, Customer Satisfaction Virtual Organizations. Management Decison, 41(7), , 666-670. (2003), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, 4(1), , 77-103. Doi: 10.29023/alanyaakademik.597820, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, G20 Ülkelerinin Ekonomik Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), , 348-357. Doi: 10.20875/makusobed.541005, (2019), (Diğer)
 • 3 MEYDAN BÜŞRA, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 832-854. Doi: 10.20875/makusobed.466233, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÖMÜRBEK NURİ, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemlerinde Grup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin bir Örnek Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 18(3), , 47-70. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÖMÜRBEK NURİ, ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ MÜKRİME, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, Hastanelerdeki Bilişim Sistemlerinden Klinik Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Denizli ve Isparta Örneği. Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 301-328. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÖMÜRBEK Nuri, Öksüz DEMİRGUBUZ Mükrime, TUNCA Mustafa Zihni, Hizmet Sektöründe Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı Havalimanları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, 4(9), , 21-43. (1965), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, DISIPLINLER ARASI KADIN(2021). NOBEL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, YÖNETİM (DİJİTAL ÇAĞIN YENİ NORMAL PRATİKLERİ)(2021). NOBEL, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
E-Ticaret
İşletmelerde Bilimsel Araştırma Teknikleri
Operations Management I
Yönetim Bilgi Sistemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!