KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110594
E-Posta mustafatunca@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2315-905X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 25.06.1993
Yüksek Lisans FAİRLEİGH DİCKİNSON UNİVERSİTY İŞLETME 26.11.2002
Doktora THE ÜNİVERSİTY OF LANCESTER İŞLETME 05.09.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Elektronik Ticaret (E-ticaret),Elektronik İşletmecilik (E-İş),Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistik,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar,Sürdürülebilirlik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Tunca, M.Z., "Dijital Ekonomi ve Sosyal Medya Günlüğü"
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tunca, M.Z. ve Aytemiz, L., “Türkiye ve Dünya’da Mermer Üretimi, Tüketimi, İthalatı ve İhracatı: Mevcut Durum ve Geleceğe İlişkin Projeksiyonlar”, Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler, Editör: Tunca, M.Z., 21-47, Asil Y.D., Ankara, 2008.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tunca, M.Z. ve İpçioğlu, İ. (2008) "Society and World Wide Web in Developing Countries: The Case of Turkey", Information Technology and Economic Development, Editörler: Yutaka Kurihara, Sadayoshi Takaya, Hisashi Harui ve Hiroshi Kamae, 248-259, Information Science Reference (an imprint of ICI Global), Hershey, PA, USA
 • 2 Tunca, M.Z. ve Ozaltin, O. "E-Business Practices of Top 500 Turkish Manufacturing Enterprises: An Analysis of the Web Quality" Current Issues in E-Business Research, eds. Van der Wiele, T., van Iwaarden, J., Williams, R. Ve Dale, B., 101-108, eBRN, Amsterdam, 2005.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tunca, M.Z., Aytemiz, L., Özaltın, O. ve Göçmen, G. ‘Mermer ihracatçısı işletmelerin mevcut durumlarına ilişkin bir araştırma’, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C: 12, S: 3, s: 177-192, 2007.
 • 2 İpcioğlu, İ., Tunca, M.Z., 2002, Entelektüel sermayenin yönetimi, ölçülmesi ve firma değerine etkisi, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi, 2, sayfa: 7-24.
 • 3 Tunca, M.Z., Hasköse, A., 2002, Global Elektronik Ticaret, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18, 145-157.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bayhan, M. ve Tunca, M.Z."Kalite Fonksiyon Göçerimi Yönteminin Tedarikçi Seçiminde Kullanımı"Pamukkale Üniversitesi, SBE Dergisi,11, 53-69
 • 2 Ömürbek, N., Tunca, M.Z., Mercan, Y. ve Yetim, T., "Deri Sektöründe Çevreye Duyarlı Üretim Üzerine bir Araştırma", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1/2, 136-156
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ömürbek, N, Demirgubuz M.Ö., Tunca, M.Z., 2013, “Hastanelerdeki Bilişim Sistemlerinden Klinik Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Denizli ve Isparta Örneği”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, s. 301-328
 • 2 Ömürbek, N. ve Tunca M.Z., 2013, "Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemlerinde Grup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin bir Örnek Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.18, S.3, s.47-70.
 • 3 Ömürbek, N., Demirkubuz, M.Ö., Tunca, M.Z., 2013, “Hizmet Sektöründe Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Havalimanları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, C.4, S.9. ss. 21-43
 • 4 Barutçu S., Tunca, M.Z. "The Impacts Of E-Scm On The E-Tailing Industry: An Analysis From Porter’s Five Force Perspectives", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 58, 1047-1056
 • 5 Keleş, M.K. ve Tunca, M.Z. "Türkiye'deki Teknokentlerin Mevcut Durumun İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 1-22
 • 6 Tunca, M.Z. ve Sutcu, A. (2006), "Use Of Statistical Process Control Charts To Assess Web Quality: An Investigation of Online Furniture Stores", International Journal of Electronic Business, Vol.4, No.1 40-55
 • 7 Tunca, M.Z., İpcioglu, İ. ve Zairi, M., Barriers to Online Retail Activities in Emerging Economies: The case of Turkey, International Journal of Applied Marketing, 1-1, 2004
 • 8 Alomaim, N., Tunca, M.Z. ve Zairi, M., 2003, Customer Satisfaction @ Virtual Organizations, Management Decison, 41-7 sayfa: 666-670.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tunca, M.Z., "Guest editorial Preface of the Special Issue on Sustainable Development in Emerging Economies: Part 1", International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 3/1, i-ii
 • 2 Tunca, M.Z., "Guest editorial Preface of the Special Issue on Sustainable Development in Emerging Economies: Part 2", International Journal of Social Ecology and Sustainable Development 3/3, i-ii
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tunca, M.Z., Ömürbek, N. Ve Bal, V., "Veri Zarflama Analizi ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması", 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC
 • 2 Keleş, M.K., Tunca, M.Z., "Türkiye'deki Teknokentlerin Mevcut Durumunun İncelenmesi", 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 15-17 Ekim 2009, Eskişehir, ÜAS Bildiriler Kitabı, s.517-524.
 • 3 Keleş, M.K., Tunca, M.Z., "Türkiye'de Üniversite - Sanayi İşbirliği Ve Teknokentlerin Rolü Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • 4 Tunca, M.Z:, Sütçü, A. (2005), 'Web kalitesinin ölçülmesinde istatistiksel süreç kontrol şemalarının kullanımı', V. Ulusal üretim araştırmaları sempozyumu : "düşünceden uygulamaya değer yaratma" : bildiriler : 25-27 Kasým 2005, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi-Eminönü Yerleþkesi Editörler: Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Vedat Zeki Yenen, Tuncay Altýnpulluk, sayfa: 561-566.
 • 5 Tunca, M.Z. Ömürbek, N. ve Özaltın, O., Türkiye'de faaliyet gösteren sanal alışveriş mağazalarının hizmet kalitelerinin incelenmesi, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 Konya
 • 6 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Sütçü, A. ve Özdemir, G., Kriz ortamında üretim organizasyonlarının simülasyon destekli araştirilması, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 Konya
 • 7 Koruca, H.İ., Koyuncuoğlu, C. ve Tunca, M.Z., Hazır giyim endüstrisinde yeni teknolojilerin ve organizasyon yapılarının üretim verimliliğine ve çalışanlara etkileri, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 Konya
 • 8 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z. ve Kurbanoğlu, C., 2003, Üretim işletmelerinde simülasyon destekli verimlilik ve kapasite kullanımı öngörüsü, III. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kayalar, M. Tunca, M.Z. ve Özmutah N.M. 2008, "The Impact of Social Responsibility on Business Performance: A Study on Turkish Firm", 5. International Business Semp. 22-23 May,Çanakkale, Turkey, Proceedings Book, s,1.
 • 2 Kayalar, M., Tunca, M.Z., 2006, "The Organizational and Managerial Barriers to Intrapreneurship: A Survey in Top 500 Turkish Businesses", 2.nd Internatıonal Conference On Business, Management And Economics, 15-18 June, Çeşme-İzmir
 • 3 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Kurbanoglu, C., Zülch, G., 2003, The Effects of New Technologies and Organizational Structures on Productivity and Personnel in Textile Industry, IFIP WG 5.7 International Working Conference, Human Aspects in Production Management, Karlsruhe, October 5-9 2003, Almanya.
 • 4 Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., 2003, A Simulation-Aided Productivity and Capacity Planning Study In A Home Appliances Manufacturer, The Sixth SMESME International Conference, Atina, Yunanistan.
 • 5 Alomaim, N., Tunca, M.Z. ve Zairi, M., 2001, Customer Satisfaction @ Virtual Organizations, Proceedings of International Conference on Supply Chain Management & Information Systems in the Internet Age, ISBN: 962-860113-X, Hong Kong, sayfa:149-154.
 • 6 Tunca, M.Z., Maged, M.G.A., 2000, Distribution Systems for Electronic Commerce, The 2000 IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, Singapur, sayfa:645-647.
 • 7 Maged, M.G.A., Tunca, M.Z., 2000, Virtual Organizations: Are They Crisis-Free? , GITM2000 First Annual Global Information Technology Management World Conference, Memphis, A.B.D., sayfa:96-99.
 • 8 Maged, M.G.A., Tunca, M.Z., 1999, Electronic Commerce: Real Crisis in a Virtual Context, Fourth Annual Crisis and Disaster Management Conference, Mısır.
 • 9 Tunca, M.Z., Hasköse, A. ve Yavuz, H., 1999, Cyber-supply Chain Models for the 21st Century, ICIL'99 International Conference on Industrial Logistics, St. Petersburg, Rusya, sayfa:354-360.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tunca, M.Z., Maged, M.G.A., 2000, Distribution Dilemmas in Digital Marketplaces, BAM2000 British Association of Management, Edinburg, İngiltere.
 • 2 Maged, M.G.A., Tunca, M.Z., 2000, Knowledge Management: Across Cultural Boundaries, BAM2000 British Association of Management, Edinburg, İngiltere.
 • Doktora Tezi
 • 1 Tunca, M.Z., 2002, Logistics Feasibility of Internet Sales from FMCG Manufacturers to Consumers, Department of Management Science, Lancaster University.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Büyükgebiz, E., "Ülke performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemi ile değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 Başdeğirmen, A., "Gri ilişkisel analiz yöntemiyle finansal performans analizi ve bir uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 3 Yıldız, O. "2008 Küresel finans krizinin Batı Akdeniz bölgesindeki işletmeler üzerindeki etkilerinin araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 4 Erol, A., "Dünyada ve Türkiye'de elektronik yayıncılık" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • 5 İn, M. "Enerji iletim hatlarının periyodik kontrol ve periyodik bakım işlerinin hizmet alımı yoluyla karşılanmasının fizibilitesinin analiz edilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 6 Karakoyun, E., "Türkiye'de ve dünyada müzik endüstrisinin mevcut durumu : bir araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 7 Sağlam, V., "İnteraktif zaman planlaması: Dağ komando okulu örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 8 Yüce, G., “Türkiye'de İmalat Yapan KOBİ'lerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri (Samsun İlinde Uygulama), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 9 Keleş, M.K., "Türkiye'de Teknokentler: Bir Ampirik İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 10 İşler, D.B., 2004, Türkiyedeki Krizler ve Çözüm Önerisi Olarak E-ticaret Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bal, V. "Bilgi sistemlerinin sağlık işletmeleri performansına etkilerinin veri zarflama analizi ile ölçümü: Türkiye'deki Devlet Hastanelerinde bir araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • 2 İşler, D.B., "Konaklama işletmelerinde e-iş sürecinin adaptasyonunun teknoloji kabullenme modeli ve planlı davranış teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • 3 Özdamar İ.H., "Bulanık istatistiksel kalite kontrolü ve bir orman endüstrisi işletmesinde uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tunca, M.Z., "Inovatif Işletmelerin Kuruluş Yeri Seçiminde Hiyerarşik Electre Yöntemi Kullanımı: Ankara Bölgesindeki Teknokentler Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi,Proje Yürütücüsü, 2012-
 • 2 Tunca, M.Z. "Ürün Geliştirme Sürecinin İyileştirilmesinde Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD): Bir Üretim İşletmesinde Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi,Proje Yürütücüsü, 2012-
 • 3 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bilim Politikaları Açısından Değerlendirilmesi: TGB Yönetici Şirketleri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Projesi, Proje Yürütücüsü, 2007.
 • 4 Tunca, M.Z., "Online Mermer Borsası", Tübitak Projesi, SBB-104K021, 2005-2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Odun Hammaddesi Tedarik Zincirinde Lojistik Sistemlerin Türkiye Ormancılığındaki Mevcut Yapıya Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Örnek Bir Transport Lojistik Modelinin Geliştirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2005.
 • 2 Özdemir, G., "Müşteriye Özel Ürün Tasarımında Ürün Kalitesinin Taguchi Metodu İle Geliştirilmesi ve Analizi" ", Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi, Proje Araştırıcısı, 2004-2006
 • 3 Koruca, H.İ., "Üretim Organizasyonlarının Kriz Şartlarında Simülasyon Destekli Yeniden Düzenlenmesi ve Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2003-2006.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Tunca, M.Z., 2014, "Sosyal Medya ve Kişisel Verilerin Güvenliği" Konferansı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, CETAM, 28 Mart 2014 İKÇ Konferans Salonu.
 • 2 Tunca, M.Z., "Sektörün İhracat ve Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri", Batı Akdeniz Doğaltaş Çalıştayı, Moderatör, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mayıs 2013.
 • 3 Tunca, M.Z., "Kalite Yönetimi", CE Truck, Antalya
 • 4 Tunca, M.Z., "Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgilerin Güvenliği", Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F.
 • 5 Tunca, M.Z., 2012, "E- İş, E-Ticaret ve E-Dönüşüm", KOSGEB Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Ekim 2012
 • 6 Tunca, M.Z., "Kalite Yönetimi", Meytek Group, Antalya
 • 7 Tunca, M.Z., "Kalite Yönetimi", Antalya Ulaşım, Antalya
 • 8 Tunca, M.Z., 'E-Kalite', S.D.U. I.I.B.F. Isletme B., 16-12-2004
 • 9 Tunca, M.Z., 2004, "Küçük işletmelerin e-ticarette karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları", Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F., İnternet ve Kobilerde Teknoloji Kullanımı konulu İnternet haftası semineri, 13 Nisan 2004
 • 10 Tunca, M.Z., 2004, "Küçük işletmeler ve elektronik ticaret: sorunlar ve öneriler", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2004 Bahar Dönemi Akıllı SInıf Seminerleri, 27 Mayıs 2004
 • 11 Tunca, M.Z., Proje Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), 23 Ekim 2003
 • 12 Tunca, M.Z., Logistics feasibility of Internet sales by FMCG manufacturers to consumers, Lancaster University, Management School, İngiltere, 2001.
 • 13 Tunca, M.Z., Electronic Commerce, Lancaster University, Management School, İngiltere, 1999.
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Karataş, M. ve Tunca, M.Z., "Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation", IGI Global, PA, USA
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Tunca, M.Z., "Türkiye'de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu", Sorunlar ve Öneriler", Asil Yayın
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Tunca, M.Z., "Special Issue on Sustainable Development in Emerging Economies: Part 1", International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 3/1
 • 2 Tunca, M.Z., "Special Issue on Sustainable Development in Emerging Economies: Part 2", International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 3/3
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Services Sciences
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm Başkanlığı
 • 2 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dali Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Lojistik ve Taşımacılık Enstitüsü (Institute of Logistics & Transport) Lancashire Bölgesi Komite Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Socrates Koordinatörlüğü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Youth (Gençlik) Program Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar I
Bilgisayar II
Bilgisayar Uygulamaları
E-Ticaret
İstatistik I
İstatistik II
Mesleki Vizyon
Mesleki Vizyon I
Mesleki Vizyon II
Proje Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi ve E-Ticaret
Teknoloji Yönetimi
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgisayar
Tesis Organizasyonu
Üretim Planlaması
Üretim Yönetimi I
Üretim Yönetimi II
Yeni Ekonomi
Yeni Ekonomi ve E-devlet
Yönetim Bilişim Sistemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!