KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet Rifat ÖRMECİ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2119309
E-Posta ahmetormeci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1979
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Pediatrik Enfeksiyon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Çalışma Grubu (Arda M, Aksaray N, Alhan E, Bakır M, Camcıoğlu Y, Hacımustafaoğlu M, Sıdal M, Öneş Ü, Örmeci AR, Yalçın I; soyadı sırasına göre). Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. ISBN 975-92752-0-1. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayınları; Elit Ofset-İSTANBUL, 2002.
 • 2 Örmeci AR. Pediatride İlaç ve Tedavi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No:1, Tıp Fakültesi Yayın No:1. ISBN 975-7929-10-7; Isparta, 1998
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Örmeci AR, Eren E, Kaya S, Kişioğlu AN. İkinci ve Üçüncü Kez Kızamık Aşısı Yapılan Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin Değişimleri. Güncel Pediatri 2009; 7: 18-23
 • 2 Kaya O, Akçam FZ, Alanoğlu G, Avşar K, Eren E, Örmeci AR, Yaylı G. Isparta Yöresinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit E Seroprevelansı. Flora 2007; 12(4):201-204
 • 3 Çetin H, Öktem F, Örmeci AR, Yorgancıgil B, Yaylı G. Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında escherichia coli ve antibiyotik direnci. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13(2):12-16
 • 4 Kişioğlu AN, Öztürk M, Uskun E, Örmeci AR. Socio-demographic properties of consanguineous marriages in Isparta Province-Turkey. Turkish Journal of Public Health 2005; 3: 80-83.
 • 5 Ayata A, Çetin H, Öktem F, Akkaya A, Tunç B, Örmeci AR. Pasif Sigara İçiminin Çocuklarda Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2(2):13-15, 2004
 • 6 Örmeci AR, Hekimoğlu Ü. Kronik Karın Ağrılı Çocuklarda Helicobacter pylori İnfeksiyonu: Prevalans, Tanı, Tedavi ve Risk Faktörleri. Çocuk Dergisi, 3(2):144-150, 2003
 • 7 Örmeci AR, İstanbullu B, Çomak E, Altın H. Primer Enürezis Nokturna Tedavisinde Davranış, Alarm Yatağı ve Desmopressin Tedavilerinin Etkilerinin karşılaştırılması. Çocuk Dergisi, 3(2):119-123, 2003
 • 8 Örmeci AR, İstanbullu B.Enürezis Nokturna: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. Çocuk Dergisi 1(2): 70-75, 2001.
 • 9 Tunç B, Öktem F, Çetin H, Ayata A, Örmeci AR.Talasemi Taramalarında İlk Basamak Testlerinden Tek Tüp Ozmotik Frajilite Testi ve Eritrosit İndekslerinin Güvenirlik Derecelerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 1: 238-242, 2001.
 • 10 Örmeci AR, Özeren G, İstanbullu B. Çocuklarda Hepatit B İnfeksiyonu. Çocuk Dergisi 1: 225-231, 2001
 • 11 Uskun E, Örmeci AR, Öztürk M. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu. Göztepe Tıp Dergisi 16: 228-233, 2001.
 • 12 Örmeci AR, Özeren G, İstanbullu B. Okul Çağı Çocuklarında Hepatit B Seroprevalansı. Çocuk Dergisi 1(1): 35-41, 2001
 • 13 Ayata A, Öktem F, Çetin H, Özeren G, Örmeci AR .Ön Fontanel Boyutları ve Kapanma Zamanı. Türk Pediatri Arşivi 34: 70-73, 1999
 • 14 Örmeci AR . Çocuk Hastalıklarında Enfeksiyon Hastalıklarının Sıklığı. T Klin Pediatri, 8(1): 27-30, 1999
 • 15 Öktem F, Döner F, Ayata A, Yarıktaş M, Çetin H, Örmeci AR. Kabakulak Meningoensefaliti Geçiren Çocuklarda İşitme Kaybı ve Diğer Sekellerin Araştırılması. Yeni Tıp Dergisi 15(1):25-27, 1998.
 • 16 Öktem F, Ayata A, Çetin H, Örmeci AR. Meningokok Hastalığı Olan Çocukların Değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi 8(2): 63-7, 1998
 • 17 Ayata A, Yorgancığil B, Aydemir M, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılığı. İnfeksiyon Dergisi, 12(1): 9 - 11 , 1998.
 • 18 Örmeci AR, Gürbüz H, Ayata A, Çetin H. Adult Head Circumferences and Centiles. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 4(3): 261-264,1997.
 • 19 Örmeci AR.Serum Thyroid Hormone and Thyrotropin levels in Subjects from an Endemic Goiter Region of Turkey. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 4: 261-264, 1997.
 • 20 Çetin H, Ayata A, Öktem F, Tunç B, Örmeci AR, Öztürk J, Özeren G. İlkokul Çağı Çocuklarda BCG ile Aşılanma ve PPD Taraması Sonuçları. Tıp ve Sağlık Derğisi, 1: 59-62, 1997
 • 21 Ayata A, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR, Özeren G. Çocukluk Çağında Hematüri ve Tanısal Yaklaşım. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 3(1): 63-67,1996.
 • 22 Öktem F, Ayata A, Çetin H, Örmeci AR. Bakteriel Menenjitli Çocuklarda Deksametazon Tedavisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 3, 33-36, 1996.
 • 23 Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Altan R, Eren N, Örmeci AR, Çetin H. Isparta İli İlk, Orta ve İlköğretim Çağı Çocuklarında Enürezis Sıklığı. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1):15-16, 1996.
 • 24 Ayata A, Örmeci AR, Öktem F, Çetin H, Yorgancıgil B, Tunç B, Aydemir M. Pnömokoksik menenjit, purpura ve artrit. Yeni Tıp Dergisi, 13(6): 387-388, 1996.
 • 25 Örmeci AR, Tunç B. Isparta Yöresinde Sık Görülen Çocuk Hastalıkları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1):9-13, 1996.
 • 26 Ayata A, Yorgancığil B, Aydemir M, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen E. coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 7-9, 1996.
 • 27 Örmeci AR, Özeren G, Delibaş N, Tunç B, Turan H, Karagüzel N, Aydın A, Örmeci A. İlkokul Çocuklarında Guatr Prevalansı ve Hormon Değerleri. Yeni Tıp Dergisi, 13(4): 232-234,1996.
 • 28 Ayata A, Çetin H, Öktem F, Tunç B, Örmeci AR. Serebral Palsili Çocuklarda Hemoglobin Düzeyleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1):15-16, 1996.
 • 29 Örmeci AR, Tunç B. Cerebral Palsy. Journal of Turgut Özal Medical Center. 2(1): 103-106,1995.
 • 30 Akhan G, Eren N, Örmeci AR, Tunç B, Yorgancığil H. Bir grup Serebral Palsili Çocukta Etioloji. Türk Nörol Derg, 1:145-147,1995.
 • 31 Tunç B, Örmeci AR, Çalışkan S. Comparison of Different Measurements in Evaluation of the Nutritional Status of Children. Turk J Med Sci, 25(4): 275-278,1995.
 • 32 Tunç B, Örmeci AR, Dolgun A ve Karaca H. Isparta Bölgesinde Çocukluk Çağında Zehirlenme Nedenleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derğisi 38:211-218,1995.
 • 33 Tunç B, Delibaş N, Akhan G, Tahan V, Örmeci AR. Thyroid Functions in Children with Cerebral Palsy and Effects of Phenobarbital on Thyroid Hormones. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1): 9-13,1995.
 • 34 Tunç B, Örmeci AR, Yorgancıgil H. Serebral Palsi (İnfantil Serebral Parezi). SDÜ Tıp Fakültesi Derğisi 1(1):37-42, 1994.
 • 35 Tunç B, Dolgun A, Örmeci AR. Neonatal Periumblikal Cilt Uzunluğunun Normal Değerleri. T Klin Pediatri, 3:118-120, 1994.
 • 36 Şener N, Örmeci AR. Epistaksis: Radyolojik Yaklaşım ve Anjiografi. Yeni Tıp Dergisi 8(4): 25-27, 1991.
 • 37 Örmeci AR, Tınaztepe K. Çocukluk Çağında Membranoproliferatif Glomerulonefrit. Katkı 6(7):540-550, 1985.
 • 38 Örmeci AR, Güçer KŞ, Tınaztepe K. Hemolitik Üremik Sendrom. Katkı 5(6): 618-627, 1984.
 • 39 Örmeci AR, Tınaztepe K, Tınaztepe B, Tekinalp G. Hodgkin Lenfomalı Bir Çocukta Dev Hücreli Pnomoni (Hecht Pnomonisi). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derğisi 26(1): 73-78, 1983.
 • 40 Örmeci AR, Tınaztepe K. Hastalıkların Patogenezinde Vücut Isısının Yeri. Katkı 3(1): 38-47, 1982.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Doğan M., Örmeci AR, Öztürk M. Çocuk Polikliniği Hasta Ebeveynlerinin Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Ve Verilen Bilgileri Algılama Düzeyleri İle Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 2004;14(3):36-41.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çomak E, Örmeci AR, Kırbıyık S, Eren E, Çetin H. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda sekonder trombositoz. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2005;14(2):62-65.
 • 2 Çomak E, Örmeci AR, Kırbıyık S., Türedi A. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Olan Çocuklarda Yatış Süresi İle İlişkili Faktörler. Çocuk Dergisi (Logos) 2004;4(4):232-235
 • 3 Örmeci AR and Şener RN. Semilobar Holoprosencephaly Associated with Partial Aplasia of the Cranial Vault, Cleft Maxilla, Hypertelorism and Low-set Ears. Toshiba Medical Review No 33: 13-15, 1990.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Örmeci AR, Eren E, Kaya S, Kişioğlu AN. İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda bağışıklık düzey değişimleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 199-205
 • 2 Akçam M, Örmeci AR. Oral Hypertonic Glucose Spray: A Practical Alternative for Analgesia in the Newborn. Acta Pediatr, 93: 1330-1333, 2004
 • 3 Yaylı G, Kılıc S, Ormeci AR. Hepatitis Agents with Enteric Transmission - An Epidemiological Analysis. Infection 30 (6): 334-337, 2002.
 • 4 Şener RN, Saylı BS, Işıkan UE, Örmeci AR, Ünsal M and Tığdemir M. Tetra- oligodactyly with Bilateral Aplasia and Hypoplasia of Long Bone of Upper and Lower Limbs: A Variable Manifestation of the Syndrome of Ectrodactyly with Tibial Aplasia. Pediatr Radiol 21:57-61, 1990.
 • 5 Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B. Giant Cell Pneumonia Associated with Hodgkin's Disease. Turk J Pediatr 29(1): 61-65, 1987.
 • 6 Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B. Childhood Membranoproliferative Glomerulonephritis: A Histopathological and Immunofluorescent Study of 104 Cases. Turk J Pediatr 28(1): 3-22, 1986.
 • 7 Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B, Göçmen A, Buyan N, Dereli O. Giant Cell Pneumonia in Childhood ( Report of Seven Cases Emphasizing Histopathological Findings and Associated Conditions) . Turk J Pediatr 25(4) :211-226, 1983.
 • 8 Örmeci AR, Tınaztepe B, Tınaztepe K. Associated Conditions in Childhood Membranoproliferative Glomerulonephritis During 15 years of experience at the Hacettepe Childrens Hospital. Turk J Pediatr 24(4):211-225, 1982.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Örmeci AR, Çomak E. Olgu Sunumu: Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu. STED, 12(8):307, 2003
 • 2 Heybeli N, Örmeci AR. İnfantil Malign Osteopetrozis: Gecikmiş Bir Tanı. Çocuk Dergisi 1(1): 52-56, 2001.
 • 3 Örmeci AR, Özen HG. Schmid tip metafizer kondrodisplazi vakası. Yeni Tıp Dergisi, 16(6): 337-338, 1999.
 • 4 Örmeci AR, Arslanoğlu M. A Case of Thanatophoric Dysplasia with Hepatomegaly. Turk J Med Sci, 27: 587-589, 1997.
 • 5 Örmeci AR, Doğru H. A Case of Treacher Collins Syndrome. Turk J Med Sci, 26: 215-216, 1996.
 • 6 Örmeci AR, Şener RN. A Case of Harlequin Fetus with Hypertelerosism and Club-foot. Turk J Med Sci 26: 213-214, 1996.
 • 7 Tunç B, Doğru H, Örmeci AR. Bir vaka nedeniyle Corneli de Lange sendromu (Brachman-de Lange sendromu). Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2(1): 62-64, 1995.
 • 8 Tınaztepe K, Örmeci AR, İkizler C. Bu Sayının Vakası: Tanınız Nedir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derğisi 25(1): 67-73, 1982.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akhan G, Eren N, Tunç B, Örmeci AR. Bir grup serebral palsili hastanın etyolojik yönden değerlendirilmesi. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, 24-28 Eylül 1995, Kapadokya , Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1(1): 58, 1995
 • 2 Örmeci AR, Tınaztepe K, Tınaztepe B. Çocukluk Çağı Membranoproliferatif Glomerulonefritlerine Eşlik Eden Hastalıklar: Hacettepe Çocuk Hastanesinde 15 Yıllık Deneyim. XXI inci Türk Pediatri Kongresi Pediatrik Nöroloji, Türk Pediatri Kurumu Yayınları Kitap No: 24, 5-9 Temmuz 1982, İstanbul sf.387-401
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Örmeci AR, Akyol P, Taşpınar T. Valproik Asit Kullanımına Bağlı Akut Pankreatit Gelişen Bir Olgu, (Poster, P037) 42. Türk Pediatri Kongresi, Pine Beach Otel, Antalya, 15-20 Mayıs 2006
 • 2 Akçam M, Örmeci AR. Oral Hipertonik Dekstroz Spray: Yenidoğanlarda Analjezi İçin Pratik Bir Yaklaşım (Sözel Sunum). 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya/NEVŞEHİR
 • 3 Çomak E, Örmeci AR, Kırbıyık S, Eren E, Çetin H. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Sekonder Trombositoz. (Poster) 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya/NEVŞEHİR
 • 4 Çomak E, Örmeci AR, Kırbıyık S, Türedi A. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Yatış Süresi ile İlşkil Faktörler. 3. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 7-10 Mayıs 2003, İZMİR
 • 5 Örmeci AR, Hekimoğlu Ü, Genç H. Kronik Karın Ağrılı Çocuklarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonu. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • 6 Çomak E, Altın H, Eren E, Örmeci AR. Yenidoğanda Pnömotoraks: Dört Olgunun Sunumu. 24. Pediatri Günleri, 15-18 Nisan 2002, İstanbul.
 • 7 Örmeci AR, Çomak E, Kurt Ü, Tunç B, Ayata A. Tekrarlayan Pnömonilerde her defasında antibiyotik verilmeli midir? Bir yabancı cisim aspirasyonu olgusu. 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 26 - 29 Ekim 2001, Adana.
 • 8 Örmeci AR, İstanbullu B, Çomak E, Altın H. Primer Enürezis Nokturna Tedavisinde Davranış, Alarm Yatağı ve Desmopressin Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması. 45. Milli Pediatri Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum.
 • 9 Uskun E, Örmeci AR, Öztürk M. SDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran 0-5 Yaş Grubu Çocukların Anne Sütü Alma Özellikleri ve Gelişimleri Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 29-31 Mart, 2001.
 • 10 Çetin H, Tunç B, Teziç HT, Yavrucuoğlu H, İstanbullu B, Örmeci AR. Isparta'da İyot Durumu. 44. Milli Pediatri Kongresi, 04-08 Eylül 2000, Bursa, Özet Kitabı, P191, sf. 102.
 • 11 Çetin H, Özeren G, Özen HG, Yavrucuoğlu H, Tunç B, Örmeci AR. Çocukluk Çağında Hepatit B Seropozitifliği. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, 2-5 Aralık 1999; Bursa, Özet Kitabı, P66, sf. 283.
 • 12 Ayata A, Yorgancıgil B, İstanbullu B, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR. Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri. Özet Kitabı, E15
 • 13 Örmeci AR, Özeren G, Delibaş N, Tunç B. Bir Endemik Guatr Bölgesinde Serum Tiroid Hormon ve Tirotropin Seviyeleri. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri.Özet Kitabı, C27
 • 14 Çetin H, İstanbullu B, Ayata A, Öktem F, Özeren G, Yavrucuoğlu H, Örmeci AR. Yenidoğanın Hemorajik Hastalığı. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri. Özet Kitabı, D27
 • 15 Öktem F, Ayata A, Çetin H, Örmeci AR. Meningokokkal hastalıklı çocukların değerlendirilmesi. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997, Kayseri
 • 16 Ayata A, Öktem F, Özeren G, Çetin H, Örmeci AR. 0-20 aylık sağlıklı çocuklarda ön fontanel boyutları ve kapanma zamanı. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 1997, Kayseri.
 • 17 Örmeci AR, Gür H, İstanbullu B, Ayata A, Öktem F, Çetin H. Akut otitli çocuklarda azitromisinin klinik etkileri. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van.
 • 18 Çetin H, Ayata A, Öktem F, Örmeci AR, Özeren G. Erizipel benzeri lezyonla seyreden ailevi akdeniz ateşi vakası. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van
 • 19 Öktem F, Ayata A, Çetin H, Örmeci AR, Arslanoğlu M. Kabakulak meningoensefalitli 25 hastanın değerlendirilmesi. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, F-2
 • 20 Örmeci AR, Gürbüz H, Ayata A, Çetin H. Erişkin baş çevreleri ve persentilleri. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, A-075
 • 21 Öktem F, Döner F, Ayata A, Yarıktaş M, Örmeci AR, Çetin H. Kabakulak meningoensefaliti geçiren çocuklarda uzun süreli sekellerin araştırılması. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, C-031
 • 22 Çetin H, Ayata A, Öktem F, Tunç B, Örmeci AR, Özeren G. Bebek beslenmesinde yoğurt alımının gastroenterit proflaksisindeki yeri. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, D-11
 • 23 Örmeci AR. Çocuk hastalıklarında enfeksiyonların yeri. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, A-6
 • 24 Ayata A, Öktem F, Çetin H, Özeren G, Örmeci AR. Isparta'da ilkokul çocuklarında allerjik hastalıkların prevalansı. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, B-105
 • 25 Çetin H, Doğru H, Ayata A, Öktem F, Örmeci AR, Özeren G. Otitis medialı hastaların değerlendirilmesinde serum CRP seviyesinin önemi. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, A-2
 • 26 Çetin H, Ayata A, Öktem F, Tunç B, Özeren G, Örmeci AR. Okullarda ve verem savaş dispanserlerinde yapılan PPD sonuçlarının değerlendirilmesi. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, B-105
 • 27 Çetin H, Ayata A, Öktem F, Tunç B, Örmeci AR, Özeren G. İlkokul çağı çocuklarda BCG ile aşılanma ve PPD taraması sonuçları. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, E-1
 • 28 Çetin H, Öktem F, Ayata A, Çetin M, Özeren G, Örmeci AR. X-linked familial hipofosfatamik rickets. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, A-099
 • 29 Öktem F, Ayata A, Demirci M, Çetin H, Vatansev H, Örmeci AR. Maternal kızamık antikorlarının yaşla olan değişimi. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, A-13
 • 30 Ayata A, Akkaya A, Çetin H, Öktem F, Örmeci AR. Pasif sigara içiminin çocuklarda solunum fonksiyonlarına etkisi. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, B-066
 • 31 Çetin H, Akkaya A, Ayata A, Tunç B, Öktem F, Örmeci AR. Pasif sigara içiminin solunum yolu enfeksiyonu sıklığına etkisi. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, B-2
 • 32 Çetin H, Öktem F, Ayata A, Örmeci AR, Özeren G. Psikojenik polidipsi (Kompulsif su içimi). 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, A-108
 • 33 Ayata A, Yorgancığil B, Aydemir M, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR. Pediatrik üriner enfeksiyonlarda in vitro antibiyotik duyarlığı. 32. Türk Pediatri Kongresi, 23-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye, Özet Kitabı, A-15
 • 34 Ayata A, Çetin H, Öktem F, Özeren G, Gür H, Örmeci AR. Bir parahemofili olgusu. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, B-026
 • 35 Tunç B, Örmeci AR, Dolgun A. Neonatal periumblikal cilt uzunluğunun normal değerleri ve neonatal antropometrik ölçümlerle ilişkisi. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara, Türkiye, Bildiri Özetleri, sf.64
 • 36 Örmeci AR, Balcı S, Doğru H. Treacher Collins tanısı konulan 10 günlük erkek bebek ve ayırıcı tanısı. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara, Türkiye, Bildiri Özetleri,sf.267
 • 37 Tunç B, Akhan G, Örmeci AR. Bir vaka nedeniyle Cornelia de Lange Sendromu ( Brachman de Lange Serdomu). XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara, Türkiye, Bildiri Özetleri, sf.276
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Olgar Ş, Karademir S, Kuybulu AE, Sipahi T, Örmeci AR. Poliserozit: Vaka Sunumu (Poster, P32) 30. Pediatri Günleri, Wow hotels & Wow Convention Center, İstanbul, 14-17 Nisan 2008
 • 2 Olgar Ş, Kuybulu AE, Karademir S, Sipahi T, Örmeci AR, Köşker M. Çocukluk Çağında Kronik Florozisin Kardiak Etkileri (Sözel Bildiri, SB 9) 30. Pediatri Günleri, Wow hotels & Wow Convention Center, İstanbul, 14-17 Nisan 2008 (Prof. Dr. Cihat Tahsin Gürson En iyi Araştırma Ödülleri 2incisi)
 • 3 Olgar Ş, Karademir S, Boyacı A, Kuybulu AE, Sipahi T, Örmeci AR. Sol Atrial Kitle (Mixoma) (Poster, P33) 30. Pediatri Günleri, Wow hotels & Wow Convention Center, İstanbul, 14-17 Nisan 2008
 • 4 Köşker M, Olgar Ş, Karademir S, Sipahi T, Örmeci AR. Isparta Bölgesinde Çocuklarda Zehirlenme Nedenleri (Poster, P14) 30. Pediatri Günleri, Wow hotels & Wow Convention Center, İstanbul, 14-17 Nisan 2008
 • 5 Uskun E, Nayır T, Uzun E, Örmeci AR. Bir Üniversite Hastanesinin Çocuk Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Çocukların Solunum Yolu Şikayetleri ile Ebeveynlerin Sigara İçme Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Poster, P27) 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Çukurova Üniversitesi tıp Fakültesi, Hilton Oteli, Adana, 16-19 Ekim 2007
 • 6 Akçam FZ, Alanoğlu G, Avşar K, Eren E, Örmeci AR. "Isparta'da HEV Seroprevalansı", (Poster, P41) VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Viral Hepatit Derneği, Pine Beach Otel, Antalya, 2-5 Eylül 2006
 • 7 Çomak E, Örmeci AR, Kırbıyık S, Eren E, Çetin H. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Sekonder Trombositoz. (Poster) 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya/NEVŞEHİR
 • 8 Akçam M, Örmeci AR. Oral Hipertonik Dekstroz Spray: Yenidoğanlarda Analjezi İçin Pratik Bir Yaklaşım (Sözel Sunum). 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya/NEVŞEHİR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yaylı G, Kılıç S, Örmeci AR. Hepatitis Agents with Enteric Transmission; an Epidemiological Analysis. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İstanbul, Turkey, April 1-4th , 2001.
 • 2 Öztürk M, Aslan B, Güleç Y, Örmeci AR. 1999 yılında Isparta Doğum ve Çocuk Hastanesi Yenidoğan Servisine Yatan Bebeklerin Özelliklerinin Tanımlanması. 44. Milli Pediatri Kongresi, 04-08 Eylül 2000, Bursa, Özet Kitabı, H19, sf. 207.
 • 3 Özeren G, Örmeci AR, İstanbullu B, Çetin H, Tunç B. Seroprevalance of Hepatitis B in Isparta, Turkey. Fifth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation, September 25-28, 1999; Bishkek, Kyrgyzistan. Abstract Book, p. 101.
 • 4 Öktem F, Ayata A, Döner F, Çetin H, Örmeci AR. Akut bakteriel menenjit geçiren çocuklarda uzun süreli sekellerin araştırılması. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran 1997, Van.
 • 5 Çetin H, Ayata A, Öktem F, Özeren G, Örmeci AR. Polifaji ile seyreden frontal lob sendromu. 40. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep, Türkiye, Bildiri Özetleri, A-100
 • 6 Tunç B, Örmeci AR, Çalışkan S. 0-5 yaş grubu çocukların beslenme durumlarının değerlendirilmesinde çeşitli antropometrik ölçümlerin karşılaştırılması. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara, Türkiye, Bildiri Özetleri,sf.63
 • 7 Buyan N, Tınaztepe B, Tınaztepe K, Örmeci AR. Experience of the Association of Nephrotic Syndrome and Renal Venous Thrombosis in Five Pediatric Cases. XVII th. International Congress of Pediatrics. November 7-12, 1983, Manila, Phillippines. Abstracts of Free Papers. p. 337.
 • 8 Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B. Membranoproliferative Glomerulonephritis in Turkish Children: Emphasizing Clinicopathologic Correlation and Associated Conditions. XVII. th International Congress of Pediatrics. November 7-12, 1983, Manila, Phillippines, Abstracts of Free Papers, p. 138.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Özdamar SO, Güçer Ş, Tınaztepe K: Hepatitis-B virus associated nephropathies: a clinicopathological study in 14 children. PEDIATR NEPHROL 18 (1): 23 - 28, JAN 2003. (Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B. Chilhood membranoproliferative glomerulonefritis: a histopathological and immunofluorescent study of 104 cases. Turk J Pediatr 28: 3-22, 1986)
 • 2 Özdamar SO, Güçer Ş, Tınaztepe K: Hepatitis-B virus associated nephropathies: a clinicopathological study in 14 children. PEDIATR NEPHROL 18 (1): 23 - 28, JAN 2003. (Associated Conditions in Childhood Membranoproliferative Glomerulonephritis During 15 years of experience at the Hacettepe Childrens Hospital. Turk J Pediatr 24(4):211-225, 1982.)
 • 3 Öner A, Tınaztepe K, Demircin G. Hepatitis B associated glomerulonephritis in children. TURKISH JOURNAL OF PEDİATRICS, 1997, Vol 39 (2): pp 239 - 246. (Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B. Chilhood membranoproliferative glomerulonefritis: a histopathological and immunofluorescent study of 104 cases. Turk J Pediatr 28: 3-22, 1986)
 • 4 Majewski F, Gouecke T, Meinecke P. Ectrodactyly and absence (hypoplasia) of the tibia - are there dominant and recessive types? AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, 1996, Vol 63, Iss 1, pp 185-189.(Şener RN, Saylı BS, Isikan UE, Örmeci AR, Ünsal M, Tığdemir M. Tetraoligodactyly with bilateral aplasia and hypoplasia of long bones of upper and lower limbs: a variable manifestation of the syndrome of ectrodactyly with tibial aplasia. Pediatr Radiol 21:57, 1990)
 • 5 Şener RN. A patient with facial abnormality, imperforate anus, tetrapolyhypodactyly and meningocele: a variable manifestation of the poligodactyly/ imperforate anus/ vertebral anomalies syndrome. PEDİATRIC RADİOLOGY, 1994, Vol 24, Iss 8, pp 598-599. (reference no:12; Şener RN, Saylı BS, Isikan UE, Örmeci AR, Ünsal M, Tığdemir M. Tetraoligodactyly with bilateral aplasia and hypoplasia of long bones of upper and lower limbs: a variable manifestation of the syndrome of ectrodactyly with tibial aplasia. Pediatr Radiol 21:57, 1990)
 • 6 Söylemezoğlu O, Tınaztepe K, Bakkaloğlu A, Saatçi Ü. Membranoproliferative glomerulonefritis in sibs. TURKISH JOURNAL OF PEDİATRICS, 1992, Vol 43, pp 211-218.( reference no: 10, Tınaztepe K, Örmeci AR, Tınaztepe B. Chilhood membranoproliferative glomerulonefritis: a histopathological and immunofluorescent study of 104 cases. Turk J Pediatr 28: 3-22, 1986)
 • 7 Söylemezoğlu O, Tınaztepe K, Bakkaloğlu A, Saatçi Ü. Membranoproliferative glomerulonefritis in sibs. TURKISH JOURNAL OF PEDİATRICS, 1992, Vol 43, pp 211-218.( reference no: 11, Örmeci AR, Tınaztepe B, Tınaztepe K. Associated Conditions in Childhood Membranoproliferative Glomerulonephritis During 15 years of experience at the Hacettepe Childrens Hospital. Turk J Pediatr 24(4):211-225, 1982.)
 • 8 Chesney RW and Novello AC. Forms of Nephrotic Syndrome More Likely to Progress to Renal Impairement. PEDİATRIC CLİNICS OF NORTH AMERICA, 1987, Vol 34, Iss 3, pp 609-627. (reference no: 67; Örmeci AR, Tınaztepe B, Tınaztepe K. Associated Conditions in Childhood Membranoproliferative Glomerulonephritis During 15 years of experience at the Hacettepe Childrens Hospital. Turk J Pediatr 24(4):211-225, 1982.)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Akbay-Öntürk Y, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGISI, 46 (2): 103 - 113, 2003.(Referans No: 16; Tunç B, Örmeci AR, Dolgun A, Karaca H: Isparta bölgesinde çocukluk çağında zehirlenme nedenleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 38: 211, 1995 )
 • 2 Sarper N, Babaoğlu K, Aydoğan M, Türker G, Akaç H, Gökalp AS. Infantile Malignant Osteopetrosis:Delay in Diagnosis Eliminates. TURKİSH JOURNAL OF HAEMATOLOGY, 2002, VOLUME 19, NUMBER 3, PAGE(S) 411-415.(reference no: 21; Heybeli N, Örmeci AR. İnfantil malign osteopetrozis: Gecikmiş bir tanı. Çocuk Dergisi 2001;1:52-6)
 • 3 Koşan C, Özkan B, Caner İ. Laringeal ödemle seyreden bir deli bat bat zehirlenme vakası. YENI TIP DERGISI, 17 (3): 158 - 159, 2000.(Referans No: 7; Tunç B, Örmeci AR, Dolgun A, Karaca H: Isparta bölgesinde çocukluk çağında zehirlenme nedenleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 38: 211, 1995 )
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 GSM 900 ve 1800 MHz Telefonların Oluşturduğu Manyetik Alanın Hematolojik Parametreler ve Kemik İliği Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Arş. Gör. Dr. Tanfer TAŞPINAR
 • 2 İkinci ve Üçüncü Kez Kızamık Aşısı Yapılan Çocuklarda Bağışıklık Düzey Değişimleri, Arş. Gör. Dr. Erdal Eren
 • 3 Kronik Karın Ağrılı Çocuklarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonu. Arş. Gör. Dr. Ümran KURT HEKİMOĞLU
 • 4 Primer Enürezis Noktürna Tedavisinde Davranış, Alarm Yatağı Ve Desmopressin Tedavilerinin Etkilerinin Karşılaştırılması Arş. Gör. Dr. Beysun İSTANBULLU
 • 5 Okul Çağı Çocuklarda Hepatit B Seroprevelansı; Arş. Gör. Dr. Gülderen ÖZEREN
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü04/09/2000 - 04/09/2003, 04/09/2003-23/03/2005
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı 01/04/1997-01/04/2000, 01/04/2000-01/04/2003, 18/09/2008-halen
 • 2 SDU Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı01/04/1997-01/10/1999
 • 3 SDU Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği19/07/1996-26/11/1997
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı19/12/1994-10/04/2000, 10/04/2000-15/04/2003, 15/04/2003 - 15/04/2006, 15/04/2006-halen
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Kurulu Üyeliği 01/04/1997-01/04/2000, 01/04/2000-01/04/2003, 18/09/2008-halen
 • 2 Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğü 06/07/2004-06/07/2007
 • 3 Dönem 6 Koordinatörlüğü 06/07/2004-06/07/2007
 • 4 Etik Kurul Üyeliği 28/06/2000-halen
 • 5 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 12/05/1994-03/04/1997, 03/03/1999-03/03/2002
 • 6 Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği 04/09/1996-04/09/1999, 04/09/1999-01/04/2003
 • 7 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu Üyeliği 22/04/1998-28/06/2000
 • 8 Senato Üyeliği 19/12/1994-23/03/2005
VERDİĞİ DERSLER
Akut Bakteriyel Menenjit
Akut eklem romatizması
Anaflaksi
Anamnez alma
Astma Bronşiale
Aşılar
Besin ve ilaç alerjileri
Çocuklarda antibiyotik kullanımı
Difteri, Boğmaca, Tetanoz
Ensefalitler
İnfektif endokardit
Kas iskelet sistemi muayenesi
KIBAS
Konjenital kalp hastalıkları
Kromozomal hastalıklar
Meningokoksemi ve meningokoksemik menenjit
Mental motor gelişim
Mental retardasyon
Metabolik hastalıklar
Myokarditler
Nörolojik muayene
Perikarditler
Tıbbi etik
Zehirlenmeler
 
Bu İçeriği Paylaş!