KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sanat Tarihi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk Ve İslam Sanatı Anabilim Dalı
Telefon 2462113819/02462113855
E-Posta sevkiduymaz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9029-3614
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 27.07.1992
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 25.06.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 14.11.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tarih ve Arkeoloji,İnternet, Fotoğraf, Gezi,Restorasyon,Sanat,Türk Modernleşmesi,Türk Sanatı,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ,Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saltanat, İmar ve Vakfetmek Üzerine Bir Portre: II. Abdulhamid
 • 2 "Anadolu Selçuklu Devleti Ticaret Hayatının Günümüze Yansımasının Mimari Bir Örneği: "İNCİRHAN"", Burdur Araştırmaları, Haziran 2002, Ankara 2002, yıl:2, sayı:3, s.19-24.
 • 3 "Gıyaseddin Keyhüsrev'in Hayatı ve Siyasi Olaylara Bakışı (Dönemin Toplum Yapısı)", Alsancak Dergisi, Isparta, 1998, Sayı:4, s. 33-37.
 • 4 "Osmanlı Sanat Alanındaki Gelişmelere Bir Örnek: Duvar Resmi Yapım Geleneği", Alsancak Dergisi, Isparta 1998, Sayı: 5, s. 61-63.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Osmanlı Modernleşmesinde Eğitim Alanında Bir Örnek: Çankırı İdadisi”, Milli Mücadele’de İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu, 21–23 Ekim 2010, Çankırı,2012, s.253-271.
 • 2 "Sultan II. Abdülhamid’in 25. Cülus Töreni Kapsamında Yer Alan Saat Kulesi Yapım Etkinlikleri”, Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, 21–22 Mayıs 2010, Safranbolu, 2011, s.71-89.
 • 3 "Osmanlı Modernleşmesinde Sivas'ta Bir Eğitim Kurumu: Sivas İdadisi", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri, 21-25 Mayıs 2007, 3. Cilt, Sivas, 2007, s. 123-129.
 • 4 "Anadolu Selçuklu Dönemi Ekonomik Ortamına, Burdur-Bucak'tan Mimari Bir Örnek: Susuz Han", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, 2007, s.647-650.
 • 5 "XIX. yüzyılda Samsun'un Kentsel Gelişimine Dair Bir Kaç Mimari Örnek", Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-5-6 Mayıs 2006, Samsun,2006, s.449-462.
 • 6 "Eğirdir, II. Gıyas üd-din Keyhüsrev (Pınarpazarı) Han'ının Tarihlendirilme ve Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri ile Eğirdir, 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Eğirdir 2001, s.281-287.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Osmanlı Kent Mimarisi Üzerine Bir İnceleme: Karadağ
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Isparta-Antalya Arasında Yer Alan Anadolu Selçuklu Hanlarından İNCİRHAN" (Danışman: Prof.Dr. Beyhan Karamağaralı), Hacettepe Üniversitesi Sos. Bil. Enst
 • Doktora Tezi
 • 1 "II. Abdülhamid Dönemi İmar Faaliyetleri (Türkiye Örnekleri)" (Danışman: Doç.Dr. Ahmet Halaçoğlu), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet Ali DOĞAN; Mardin'de Kumaş Baskı-Boyama Sanatı: Şımmeshındi Ailesi Örnekleri, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • 2 Yasemin DURAN; POP SANAT BAĞLAMINDA RICHARD HAMILTON, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • 3 ALAV, Aşkın, "Geleneksel Isparta Evlerinde Kapı Tokmakları", S.D.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü,Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı.
 • 4 AKBAŞ, Mine, “Isparta İli ve İlçeleri Türk Dönemi Çeşmeleri” S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
 • 5 SARAL, Ruhan Zühre, “Antalya-Burdur'da Yer Alan Anadolu Selçuklu Dönemi Kervan-Saraylarının Mekan Olgusunun Gelişimi ve Koruma Ölçeğinde Değerlendirilmesi”, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
 • 6 ÖZEN, İnci, “Antalya-Burdur Kervan Yolu Üzerinde Yer Alan Anadolu Selçuklu Kervarsaraylarının Taçkapı Süsleme Programları”, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
 • 7 YURDASEVER,Huriye,"Anadolu Selçuklu Hanlarından Kırkgöz Han'ın Değerlendirilmesi" S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı.
 • 8 ÇOK,Beste, "Isparta İli ve İlçeleri Camii Süslemeleri", S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı.2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2017 Yılı Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Arkeolojik Kazı Üyesi
 • 2 2017 Yılı Isparta Karasal Neojen'inin İnsan ve Memeli Hayvan Paleontolojisi Amaçlı Yüzey Araştırması Ekip Üyesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 10-11 Kasım 2017, Ankara Türkiye
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 III. ULUSLARARASI SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU, 06-07/Temmuz/2018, Tallin-ESTONYA (Bilim ve Hakem Kurulu)
 • 2 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) ( 09 – 13 Mayıs 2018 / Mardin) (DÜZENLEME KURULU ÜYESİ)
 • 3 IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 27-28 Nisan 2018, Paris, Fransa (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • 4 II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı/17-20 Mayıs 2018/Berlin-ALMANYA (Akademik Kurul)
 • 5 II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) 18 - 21May 2017, Rome/Italy, Bilim Kurulu Üyesi
 • 6 V. UBTAS, Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (27-30 Eylül 2017, Bled/SLOVENYA), Bilim Kurulu Üyesi
 • 7 II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES April 27 - 30, 2017, Barcelona, SPAIN; Bilim ve Hakem Kurulu Üyesi
 • 8 I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı 18-21 Mayıs 2017 ALMANYA (Akademik Kurul Üyesi)
 • 9 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKANS FROM PAST TO PRESENT: Balkans, Balkans Immigration and Turkey (21-22 April 2016 Küçükköy, Balıkesir/Turkey)
 • 10 International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) 20 - 23 October 2016, Belgrade/Serbia, Bilim Üyesi
 • 11 IV. UBTAS, Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (1-5 Haziran 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek), Bilim Kurulu Üyesi
 • 12 International Symposium on New Trends i n Soc ial and Liberal Sci ences ( April 28 - May 1, 2016, Milan , Italy), Bilim Kurulu Üyesi
 • 13 III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-26 Nisan 2015, Bükreş-Romanya/III. International Symposıum on Balkan History Studies, Bucharest-Romania, Sempozyum Hakem Kurulu Üyesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşı Sempozyumu, 19-20 Haziran 2014, Isparta, Bilim Kurulu Üyesi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Anadolu'da Türk Kültür Mirası", S.D.Ü. Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulunca Düzenlenen Alaadin Keykubat İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda Verilen Konferansta Konuşmacı, 07.04.2009.
 • 2 "Kent Hafızasını Korumak: Isparta Merkezde Yer Alan Anıtsal Mimari Örnekleri Üzerine Bir İnceleme", (Konuşmacı) KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA POLİTİKALARI: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAY, 13 Mayıs 2008, Isparta
 • 3 "Cumhuriyeti Anlamak ve Bilmek", Cumhuriyetin 85. Yılı Kutlamaları dolayısıyla TED Isparta Kolej'inde 27.10.2008 tarihinde verilen konferansta konuşmacı
 • 4 "Anadolu'da Türk Kültür İzleri", Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerine Verilen Konferansta Konuşmacı, 17.12.2008, G.M.Y. Konferans Salonu
 • 5 "Asılsız Ermeni Soykırımı", Gelendost Kaymakamlığı, Konferans, Gelendost E.M.L. Konferans Salonu, Gelendost/ISPARTA, 03.11.2006 (Konuşmacı)
 • 6 Sokrates Education and Culture, Turkish National Agency Erasmus Contact Seminar, 12-17 March 2005, Ankara Bilkent Otel (Katılımcı)
 • 7 01.08-20.08.2000: Indiana Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi İşbirliğiyle, Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Başgöz, Prof. Dr. Halil İnalcık, İndiana Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Emeritus ve Henry Glassie tarafından Balıkesir-Edremit-Güre'de "Türk Kültürü, Folklorü, Tarihi İle İlgili Son Gelişmeler ve Çalışmalar" adlı bilgilendirme çalışması (Katılımcı)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ANADOLU SANAT TARİHÇİLER DERNEĞİ
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Sanat Tarihi Araştırmaları
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies Cilt 4, Sayı 10, Kasım 2017 / Volume 4, Issue 10, November 2017
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of History Studies Volume 9/2 June 2017
 • 2 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies Cilt 4, Sayı 9, Temmuz 2017 / Volume 4, Issue 9, July 2017
 • 3 Vakıflar Dergisi, Ankara 2017, Sayı:48
 • 4 Cihannüma TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, CİLT / VOLUME III SAYI / ISSUE 2 Aralık / December 2017
 • 5 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic and Social Researches Yıl 1, Sayı 2, Kasım 2017 / Vol 1, Issue 2, November 2017
 • 6 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2014, Cilt:38, Sayı:2 Aralık/December 2014 ISSN 1305-5143
 • 7 Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 7, Sayı 14, Yaz 2014/Journal of Gazi Academic View Volume 7, Issue 14, Summer 2014 ISSN: 1307-9778/E-ISSN: 1309-5137
 • 8 S.D.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2013/2 Sayı:31
 • 9 History Studies International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) Samsun, Mayıs/May 2013 Volume 5/3
 • 10 History Studies International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print)Volume 5 Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK, March, 2013
 • 11 History Studies International Journal of History Volum 2 Issue 2 - ISSN:1309 - 4688 (Print) 1309 - 4173 (Online)Ankara Temmuz 2010
 • 12 History Studies International Journal of History Volum 2 Issue 1 - March 2010 ISSN: 1309-4173
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Bilimler Akademisi- Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA-KED)
 • 2 TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Turkish Journal of Social Research YIL/YEAR:18 SAYI/ISSUE (1) NİSAN/APRİL 2014 ISSN 1301-370X
 • 3 Vakıflar Dergisi, Sayı 39, Ankara, 2013, ISSN: 1011-7474
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD 2017 10/2
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1300-9435, Sayı:28 Nisan-2013.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1300-9435, Sayı:25 Mayıs-2012.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:1300-9435, Sayı:27 Aralık-2012.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Sayı:24 ISSN:1300-9435
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2010, Sayı:22 ISSN:1300-9435
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, Sayı:20, ISSN:1300-9435
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, Sayı:17 ISSN:1300-9435
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2007, Sayı:15 ISSN:1300-9435
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, Sayı:14 ISSN:1300-9435
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türk Kültürü ve HACI BEKTAŞ VELÎ Araştırma Dergisi, Sayı:72, ISSN 1306-8253
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
 • 2 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı
 • 2 S.D.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müd. Yrd.
 • 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı
 • 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk ve İslam Sanatları A.B.D. Başkanı
 • 2 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanlığı (Tedviren)
 • 3 Türk ve İslam Sanatları A.B.D. Başkanı
 • 4 Türk ve İslam Sanatları A.B.D. Başkanı
 • 5 Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanlığı (Vekaleten)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 S.D.Ü Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 S.D.Ü. KASAUM Yönetim Kurulu Üyesi
 • 4 S.D.Ü Bilim, Teknoloji, Sanat ve Teşvik Ödül Komisyonu Üyesi
 • 5 S.D.Ü. Ö.Y.P. Komisyonu Üyesi
 • 6 S.D.Ü B.A.P. Komisyon Üyesi
 • 7 S.D.Ü. Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi
 • 8 S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • 9 S.D.Ü. Öğrenci Faaliyetleri Yürütme Kurulu Üyesi
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyesi
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitim Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2014, İstanbul.
 • 2 Yükseköğretim Mevzuatı Uygulamaları Hizmetiçi Eğitim Programı, 01-02 Kasım 2014, Akdeniz Üniversitesi Konaklı Kongre Merkezi, Alanya-Antalya.
 • 3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 4 The Symposıum on Sultan Abdulhamid II, II. Sultan Abdülhamid Sempozyumu, 20-21 Şubat 2014, Selanik-YUNANİSTAN. Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi.
 • 5 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 6 Meslek Yüksekokullarında Düşünen Tasarlayan Geliştiren Beyinler, Isparta, 2012, Bilim Kurulu Üyesi
 • 7 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 8 Tarihi Kentler Birliği "Göller Bölgesi Etkileşim Planı",Afyonkarahisar Çalıştayı, 12 Ekim 2012, Katılımcı.
 • 9 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 10 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 11 Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu II, 11–13 Kasım 2010, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi
 • 12 Farabi Kurum Koordinatörleri Toplantısı, 17 Kasım 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • 13 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 14 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve S.D.Ü. Destekli "Isparta İli ve Çevresindeki Nekrolojik Eserlerin Tespiti Üzerine Arkeolojik Yüzey Araştırması", Bilim Heyeti Üyesi
 • 15 Geçmişten Günümüze Merzifon Sempozyumu, 15-17 Ekim 2009, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi
 • 16 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, S.D.Ü. ve AKMED Destekli "Pisidia Antiokheiası Antik Kenti Kazısı", Bilim Heyeti Üyesi.
 • 17 17.10.2003 tarihinde, Afyon Valiliği'nin yürüttüğü Millet Hamamı Restorasyon ve Rölöve Projesi Keşfi
 • 18 15-23 Temmuz 1994: Hacettepe Üniversitesi Edb. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı Başkanlığında, Kastamonu Belediyesi için, Nasrullah Cami-Şadırvanı ve Eski Hükümet Konağı Restorasyon, Röleve ve Çevre Düzenleme Projesi.
 • 19 1990-1996: Hacettepe Üniversitesi Edb. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı Başkanlığında, T.C. Kültür Bakanlığı Kars İli Ani Örenyeri Kazıları.
 • 20 1990-1996: Hacettepe Üniversitesi Edb. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı Başkanlığında, T.C. Kültür Bakanlığı Antalya İli Alanya İlçesi Gülefşen Köşk Kazıları, Oba Köyü Cami ve Medresesi Yüzey Araştırmaları
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Modül Planlama Harita Bilgisayar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Balgat/ANKARA, Danışmanlık
 • 2 Şahin Planlama Jeolojik Etüt Harita Ltd. Şti. - Ankara, Danışmanlık
 • 3 Modül Planlama Harita Bilgisayar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Balgat/ANKARA, Danışmanlık
 • 4 Modül Planlama Harita Bilgisayar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Balgat/ANKARA, Danışmanlık
 • 5 Özgün Kent İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarında Arkeolog ve Sanat Tarihçi Akademik Danışman Üyelik
 • 6 ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planınlarında Arkeolog ve Sanat Tarihçi Akademik Danışman Üyelik
 • 7 Modül Planlama Harita Bilgisayar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Balgat/ANKARA, Danışmanlık
 • 8 Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. İstanbul, Bilim Kurulunda; Tarihi Miras, Kültürel Varlıklar ve Koruma Uygulamaları hususunda Danışmanlık
 • 9 Modül Planlama Harita Bilgisayar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Balgat/ANKARA, Danışmanlık
 • 10 Modül Planlama Harita Bilgisayar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planlarında Arkeolog ve Sanat Tarihçi Akademik Danışman Üyelik
 • 11 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta, Antalya, Burdur, Afyon İl ve İlçelerinde Yer Alan Adli ve İdari Mahkemelerde Arkeolog ve Sanat Tarihçi Bilirkişilik
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 S.D.Ü Kampüs Doğu Batı Mayıs 2017, Sayı:14 "Isparta'nın Tarih Kokan Çeşmeleri"
 • 2 S.D.Ü Kampüs Doğu Batı Haziran 2017, Sayı:15 "Yüzyıllara Meydan Okuyan Isparta'nın Tarihi Camileri"
 • 3 TRT, "NAFİA - Türkiye'nin İnşa Tarihi Belgeseli, Bölüm:1-2"
VERDİĞİ DERSLER
Sanat Tarihi Araştırmaları
Amerika Tarihi
Anadolu Kentleri
Anadolu Türk Dönemi Ticaret Yapıları
Anadolu’da Türk Dönemi Ticaret Yapıları
Anadolu’da Türk Dönemi Ticaret Yapıları II
Anadolu''da Türk Dönemi Ticaret Yapıları I
Atatürk İlk.İnk Tar I
Atatürk İlk.ve İnk.Tar. I
Atatürk İlk.ve İnk.Tar. II
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Bitirme Ödevi
Bitirme Ödevi I
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları I
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları II
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları-Isparta
Bölgesel Sanat Tarihi Araştırmaları I
Bölgesel Sanat Tarihi Araştırmaları II
Bölgesel Sanat Tarihi Araştırmaları-El Sanatları
Bölgesel Sanat Tarihi Araştırmaları-Mimari
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisinin Oluşumu
Çağdaş Fikir Akımları
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Geleneksel Türk El Sanatları
Islam Öncesi Türk Tar.II
Islam Tar.(661-1258) II
İslam Öncesi Türk Tar.II
İslam Öncesi Türk Tarihi I
Klasik Dönem Osmanlı Mimarisine Giriş
Klasik Osmanlı Dönemi Mimarisi
Klasik Osmanlı Mimarisi
Klasik osmanlı Mimarisine Giriş
Kültürel Miras
Mimarlık Tarihi III
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Osmanlı Döneminde Yabancı Sanatçılar ve Mimarlar
Osmanlı Mimarisinde Batılılaşma
Sanat Tarihi Araştırma Yöntemleri
Sanat Tarihi Araştırmaları
Sanat Tarihi Araştırmaları ve Yayın Etiği
Sanat Tarihi Araştırmalarında Yayın Etiği
Sanat Tarihi terminolojisi
Sanat Tarihi Yöntem ve Teknikleri
Sanat Tarihinde Araştırma, Yöntem ve Teknikleri I
Sanat Tarihinde Araştırma, Yöntem ve Teknikleri II
Sanat Tarihine Giriş
Sanat ve Estetik I
Seminer
Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer I
Tarihi Çevre ve Koruma
Ticaret Yapıları
Türk Kültür Tarihi I
Türk Kültür Tarihi II
Türk Mimarisinde Ticaret Yapıları
Türk Yenilesme Tarihi II
Türklerde Kent Mimarisinin Gelişimi
Türklerde Kentleşme
Türklerde Sanat ve Estetik II
Türklerde Şehir ve Mimari I
Türklerde Şehir ve Mimari II
Uzmanlık Alan
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!