KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selma TABUR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114023.
E-Posta selmatabur@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9458-944X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 14.06.1991
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 17.09.1993
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 25.11.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sitotaksonomi,Botanik,Genetik,Kromozom Morfolojisi,Bitki Sitogenetiği
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tabur, S., Demir, K. 2008. Tuz Stresi Altındaki Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri Üzerine Triakontanol Ön Uygulamasının Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 1 (1): 11- 15.
 • 2 Tabur, S., 2004. Gölcük Gölü (Isparta) Çevresindeki Bazı Fabaceae Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar. SDÜ. Fen Bilimleri Enst. Der.8: (3), 60-66
 • 3 Yaman (Tabur), S., Civelek, Ş., 1995. Astragalus caraganae Fisch. & Mey.'in Kromozom Sayısı, Morfolojik, Anatomik ve Polen Özellikleri Bakımından Araştırılması. F.Ü.Fen ve Müh.Bilimleri Dergisi, 215-235
 • 4 Ayvaz, Y., Civelek, Ş., Yaman (Tabur), S., 1993. Keban Baraj Gölündeki Adaların Flora ve Faunası F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, Elazığ, 5(2),59-88
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çavuşoğlu, D., Çavuşoğlu, K., Tabur, S. 2018. The effects of black cumin (Nigella sativa L.) seed extract on the seed germination, seedling growth, mitotic activity and chromosomal abberations of Allium cepa L. under saline conditions. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 13(5): 50-57.
 • 2 Çavuşoğlu, D., Tabur, S. 2015.Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Borik Asit Uygulamasının Sitogenetik Etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 19(2): 142-150.
 • 3 Tabur, S., Cesur, A., Özkul, H. 2009. Karyology of Seven Fabaceae Taxa from Turkey. Journal of Applied Biological Sciences. 3(1): 45-49.
 • 4 Tabur, S., Öney, S. 2009. Effects of Some Artificial Fertilizers on Mitotic Index and Chromosome Behaviours in Vicia hybrida L. (Fabaceae). Journal of Agricultural Research. 47(1): 1- 9.
 • 5 Tabur, S., Demir, K. 2008. Tuz Stresi (NaCl) Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarının Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicisi Kombinasyonlarının Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E- Dergi). 3 (2): 162- 173.
 • 6 Tabur, S., 2005. Cytotaxonomic Studies on Some Fabaceae Taxa Naturally Grown in Türkiye. Bulletin of Pure and Applied Sciences. Vol. 24 B. (No: 2). 81-90
 • 7 Tabur, S., Civelek, Ş., Bağcı, E., 2002. Cytotaxonomic Studies On Some Vicia L. Species Growing in The Eastern Mediterranean and Southern Aegean Regions II", Acta Bot. Hungarica 44 (1-2), 185-204.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Tabur, S., 2017. Komünteler ve Ekosistemler: Birlikte Yaşama, Bölüm 3, 89-112. In: Gök, A., (Çeviri Ed), Biyocoğrafya- Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım. Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık-Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara, s. 480.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öney, S., Tabur, S. 2009. Sıcaklık Stresi Altında Çimlendirilen Vicia faba L.'nın Hücre Döngüsü Üzerine Amonyum Sülfatın Etkileri. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim Nevşehir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çavuşoğlu D., Tabur S. 2019. Effects of Boric Acid on Cytogenetical Parameters in Barley (Hordeum vulgare L. cv. ‘Bülbül 89’) seeds Exposed to Salt Stress. IXth International Sympsium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2019). November 1-3, 2019. Antalya, Turkey.
 • 2 Özmen S., Tabur S., Öney-Birol S. 2019. Kuraklık Stresi Altında Çimlendirilen İki Farklı Arpa Varyetesinde Eksojen Poliaminlerin Fizyolojik Özellikleri ve Prolin Miktarları Üzerine Karşılaştırmalı Etkileri. 1.Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi (IYRSC 2019). Kasım 28-30, 2019. Burdur, Türkiye.
 • 3 Öney-Birol, S., Tabur, S., Tuna, M. 2017. Correlation Between Genome Size and Altitude in Purple False Brome. XIX. International Botanical Congress. July 23-29, 2017. Shenzhen, China.
 • 4 Öney-Birol, S., Tabur, S. 2017. Morphological Variation in Brachypodium distachyon L. Along Altitudinal Levels. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. 12-15 September 2017. Edirne, Turkey.
 • 5 Yılmaz-Ergün, Ş.B., Tabur, S., Öney-Birol, S., Özmen, S. 2017. Cytotoxic Effects of GA3, E and EBR in Barley Seeds Exposed to High Temperature Stress. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. 12-15 September 2017, Edirne, Turkey.
 • 6 Yurtlu, M.D., Tabur, S., Öney-Birol, S., Özmen, S. 2017. Effect of Humic Acid Against Salt-induced Genotoxicity. XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation. 12-15 September 2017, Edirne, Turkey.
 • 7 Öney-Birol, S., Tabur, S., Özmen, S. 2017. How Synthetic Fertilizer Affects Cell Division in Vicia hybrida. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, October, 4-7, 2017, Çanakkale, Turkey.
 • 8 Öney-Birol, S., Tabur, S., 2017. Locational Nuclear DNA Content Variation in Brachypodium hybridum L. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, October, 4-7, 2017, Çanakkale, Turkey.
 • 9 Özmen, S., Tabur, S., Öney-Birol, S. 2017. The Role of Exogenous Folic Acid on Mitosis under Salt Stress in Hordeum vulgare. October, 4-7, 2017, Çanakkale, Turkey.
 • 10 Bayraktar, N.B., Özmen, S., Tabur, S. 2017. Cytogenetic Effects of Exogenous Ascorbic Acid Pretreatment in Barley Seeds Germinated under Salt Stress. International Conference on Science and Education (ICONSE), October 26-29, 2017. Antalya, Turkey.
 • 11 Durmaz, Z., Öney-Birol, S., Tabur, S. 2017. Cytogenetic Effects of Exogenous Salicylic Acid Pretreatment in Barley Seeds Germinated under Salt Stress. International Conference on Science and Education (ICONSE), October 26-29, 2017. Antalya, Turkey.
 • 12 Çavuşoğlu, D., Çavuşoğlu, K., Tabur, S. 2016. Determination with Allium cepa L. Test of the Influences of Nigella sativa L. Seed Extract on Some Physiological and Cytogenetical Parameters under Salt Stress. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 13 Çavuşoğlu, D., Tabur, S., Çavuşoğlu, K. 2016. Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly in Allium cepa L. Seeds Exposed to NaCl Stress. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, August 31-September 3, Giresun, Turkey.
 • 14 Tabur, S., Öney, S. 2009. ABA- Stimulators Antagonism on Mitotic Activity and Chromosomal Aberrations. International Life Sciences Students' Conference, 19-23 of August. Kyiv/Ukraine.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Astragalus caraganae Fisch. & Mey.'in Morfolojik ve Sitolojik Özellikleri
 • Doktora Tezi
 • 1 Batı ve Güneybatı Anadolu Bölgesinde Yetişen Bazı Vicia L. Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tuzluluğa Maruz Kalan Arpa Tohumlarında Eksojen Lavandula angustifolia Mill. Ekstresi Uygulamasının Fizyolojik ve Sitogenetik Etkileri (Talhmina Hayrunnisa GÜNAYDIN) 14.10.2020-Devam ediyor
 • 2 Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Dışsal Askorbik Asit Ön Uygulamasının Sitogenetik Etkileri (Naime Büyükkaya BAYRAKTAR) 22.09.2014-18.08.2017
 • 3 Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Dışsal Salisilik Asit Ön Uygulamasının Sitogenetik Etkileri (Zeynep DURMAZ) 22.09.2014-18.08.2017
 • 4 Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Humik Asitin Sitogenetik Etkisi (Merve DÜNDAR) 08.08.2011-13.01.2016
 • 5 Yüksek Sıcaklık Stresi Altındaki Arpa Tohumlarında (Hordeum vulgare L. cv. “Bülbül 89”) Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri Üzerine Etkisi (Şadiye Betül YILMAZ) 02.02.2009-13.01.2016
 • 6 Folik Asit Ön Uygulamasının Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumları Üzerine Sitogenetik Etkisi (Serkan ÖZMEN) 19.08.2010-23.07.2014
 • 7 Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Yüksek Sıcaklık Stresi Altındaki Turp Tohumlarının Mitotik Aktivitesi Üzerindeki Etkileri (Nihal UYGUR) (Devam ediyor)
 • 8 Sıcaklık Stresi Altında Çimlendirilen Vicia faba L. cv. Eresen- 87 Tohumlarında Mitotik İndeks, Hücre Döngüsü ve Kromozom Davranışları Üzerine Kimyasal Gübrelerin Etkileri (Siğnem ÖNEY) 11.09.2006-14.01.2009
 • 9 Tuzlu Koşullardaki Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Esnasındaki Mitotik İndekse Bazı Hormon ve Hormon Benzeri Aktivite Gösteren Kimyasalların Ön Muamelelerinin Etkileri (Kıymet DEMİR) 14.09.2004-12.07.2007
 • 10 Tuzlu Koşullarda Çimlendirilen Arpa Köklerinde Hücre Döngüsü, Mitotik İndeks ve Kromozom Yapısına H2O2 Ön Muamelesinin Etkileri (Aslıhan CESUR) 14.09.2004-18.09.2007
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Arpada Dışsal Poliamin Ön Uygulamasının Fizyolojik ve Moleküler Etkileri (SERKAN ÖZMEN) 27.01.2016-02.06.2020
 • 2 Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Allium cepa L. Tohumlarında Bazı Fizyolojik ve Sitogenetik Parametreler Üzerine Ginkgo biloba L., Aloe vera L. ve Arı Sütünün Etkileri (DİLEK ÇAVUŞOĞLU) 31.12.2012-12.07.2016
 • 3 Türkiye’de Yayılış Gösteren Brachypodium distachyon (L.) Beauv(Poaceae) Populasyonlarının Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonu (SİĞNEM ÖNEY) 29.01.2009-20.03.2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Arpada Dışsal Poliamin Ön Uygulamasının Fizyolojik ve Moleküler Etkileri. SDUBAP-5047-D2-17. (09.10.2017-26.06.2020).
 • 2 İçsel ve Dışsal Poliaminlerin Kuraklık Stresi Uygulanan İki Arpa Varyetesi (Hordeum vulgare cv. "Bülbül 89" ve Hordeum vulgare cv. Burakbey) Üzerindeki Fizyolojik ve Moleküler Etkilerinin Karşılaştırılması. TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı. KBAG-118Z568 (01.12.2018 - 01.08.2020) Devam Ediyor
 • 3 Yüksek Sıcaklık Stresi Altındaki Arpa Tohumlarında (Hordeum vulgare L. cv. “Bülbül 89”) Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerinin Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri Üzerine Etkisi. SDUBAP-2276-YL-10. (28.06.2010-28.04.2012).
 • 4 Folik Asit Ön Uygulamasının Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumları Üzerine Sitogenetik Etkisi. SDUBAP-2949-YL-11. (30.09.2011- 23.09.2014).
 • 5 Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Humik Asitin Sitogenetik Etkisi. SDUBAP-3275-YL1-12. (17.10.2012-17.02.2014). Devam ediyor.
 • 6 Türkiye’de Yayılış Gösteren Brachypodium distachyon (L.) Beauv(Poaceae) Populasyonlarının Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonu. SDUBAP-2476-D-10. (13.12.2010-02.04.2013).
 • 7 Sıcaklık Stresi Altında Çimlendirilen Vicia faba L. (syn. Faba vulgaris Moench) cvs Eresen- 87 Tohumlarının Kök Ucu Hücrelerindeki Mitotik İndeks, Hücre Döngüsü ve Kromozom Davranışları Üzerine Farklı Konsantrasyonlardaki Kimyasal Gübrelerin Etkileri. SDUBAP- 1636-YL-08. (29.02.2008- 28.02.2009).
 • 8 Karakuyu Gölü (Afyon) Çevresindeki Bazı Fabaceae Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar. SDUBAP-1135-M-05. (18.08.2005-18.02.2008).
 • 9 Tuzlu Koşullarda Çimlendirilen Arpa Köklerinde Hücre Döngüsü, Mitotik İndeks ve Kromozom yapısına H2O2 Ön Muamelesinin Etkileri. SDUBAP 1441-YL-06. (15.12.2006-05.10.2007).
 • 10 Tuzlu Koşullardaki Arpa Tohumlarının Çimlenmesi Esnasındaki Mitotik İndekse Bazı Hormon ve Hormon Benzeri Aktivite Gösteren Kimyasalların Ön Muamelelerinin Etkileri. SDUBAP-1167-YL-05. (01.12.2005- 01.09.2006).
 • 11 Gölcük Gölü Çevresindeki Fabacea Familyasına Ait Türlerin Sitotaksonomisi, Kuş ve Böcek Faunası Üzerine Sistematik Bir Çalışma. SDUBAP-0385-Münferit. (06.04.2001 - 05.10.2002).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Yeni Toplanmış Brachypodium distachyon Populasyonlarından Kendilenmiş Hatların Geliştirilmesi ve Bazı Morfolojik Özellikleri ile Ploidi Düzeylerinin Belirlenmesi (2010) TÜBİTAK 2233 Doktora Öğrencileri İçin Yurt İçi Araştırma Burs Programında Proje Danışmanı. (16.01.2011- 05.05. 2012).
 • 2 Türkiye'de Yetişen Artemisia L. (Asteraceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Kimyasal (Flavonoid ve Uçuçu yağlar), Karyolojik, Palinolojik ve Antimikrobiyal Aktivite Araştırmaları (2010) TBAG-106T559
 • 3 Bitkilerde Mutagenik Radyasyonun Kullanılması ve Biyolojik Dozimetre Araştırmaları Üzerine Alt Yapı Çalışması. SDUBAP-046. (04.07.2003 - 04.06.2005).
 • 4 Karataş Gölü (Burdur)'nün Faunistik ve Fabacea Familyasının Bazı Türlerinin Karyolojik İncelenmesi. SDUBAP-623. (25.10.2002 - 24.04.2004).
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2019. Öney-Birol, S., Tabur, S. 2018. Genome size and morphological variation in Brachypodium distachyon along altitudinal levels. Pak. J. Bot. 50(5): 1923-1933.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. Role of Ginkgo biloba L. Leaf Extract on Some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salt Stress. Cytologia, 81(2): 206-212. DOI: 10.1508/cytologia.81.207
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2016. The Effects of Aloe vera L. Leaf Extract on Some Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L. Seeds Germinated under Salt Stress. Cytologia, 81(1): 103-110. DOI: 10.1508/cytologia.81.103.
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2018. Çavuşoğlu D., Tabur S., Çavuşoğlu K. 2017. Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly (Honey Bee) in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salinity. Cytologia, 82(2): 115-121. DOI: 10.1508/cytologia.82.115.
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010. Tabur S., Demir K. 2010. Protective roles of exogenous polyamines on chromosomal aberrations in Hordeum vulgare exposed to salinity. Biologia, 65(6): 947-953, DOI: 10.2478/s11756-010-0118-3.
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010. Tabur S., Demir K. 2010. Role of some growth regulators on cytogenetic activity of barley under salt stress. Plant Growth Regulation, 60: 99–104, DOI: 10.1007/s10725-009-9424-6
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009. Tabur S., Demir K. 2009. Cytogenetic response of 24-epibrassinolide on the root meristem cells of barley seeds under salinity. Plant Growth Regulation, 58: 119- 123. DOI: 10.1007/s10725-008-9357-5
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY (2013). Evaluation of phytotoxic and mutagenic effects of some cinnamic acid derivatives using the Triticum test (Corresponding Autor: SILVICA PADUREANU).
 • 2 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY (2010). ABA-mediated proline synthesis in cowpea leaves exposed to water deficiency and rehydration (Corresponding Author: ALLAN LOBATO).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Trees (2018)
 • 2 Bangladesh Journal of Botany (2018)
 • 3 Flora (2017)
 • 4 Caryologia (2012)
 • 5 African Journal of Biotechnology (2011)
 • 6 Turkish Journal of Botany (2011)
 • 7 African Journal of Agricultural Research (2010)
 • 8 African Journal of Agricultural Research (2010)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi) (2010)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi (2015)
 • 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2017- Devam ediyor)
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-2012).
 • 3 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (18.11.2007- 27.07.2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi ( 11.07.2018-28.08.2019)
 • 2 SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi ( 11.07.2018-28.08.2019)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Bitki Moleküler Genetiği
Çekirdek Dışı Kalıtım
Genel Biyoloji
Genel Biyoloji I Laboratuarı
Genetik I
Genetik II
İleri Genetik
Karyoloji
Kromozomların Yapı ve Fonksiyonları
Kromozomların Yapısı ve Fonksiyonları
Mutasyonun Moleküler Temeli
Populasyon Dinamiği
Seminer I (Doktora)
Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri
Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri
Sitotaksonomi
Tez (Dokrora)
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi III (YL)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi IV (YL)
 
Bu İçeriği Paylaş!