KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Arkeoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114188
E-Posta bilgehurmuzlu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3676-74-36
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 09.06.1992
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 12.06.1995
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ 07.11.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İonia seramiği ve resim sanatı,Pisidia Arkeolojisi,Arkeoloji,Anadolu'da Antik Dönem Sosyal Yaşamı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 B.Hürmüzlü, Eski Yunan'da Ölü Gömme Gelenekleri, Ege Yayınları, İstanbul, 2008.
 • 2 S.Üstün-Türkteki - B.Hürmüzlü, Ancient Drinking and Libation Vessel, İstanbul, 2007.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 “Preliminary Report on a Bone Workshop in Seleukeia Sidera”, Metallurgica AnatolicaFestschrift für Ünsal Yalçın anlässlich seines 65. GeburtstagsÜnsal Yalçın 65. Yaşgünü Armağan Kitabı
 • 2 B. Hürmüzlü, "Remarks on Cultural Interactions in the Earlier Periods of North West Pisidia", in: H. Löhr - G. Mehnert - A. Slawisch - A. Mehnert - R. Einicke - St. Lehmann (eds.), Zurück zum Gegenstand. Festschrift für Andreas E. Furtwängler, Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, hrsg. von F. Bertemes u. A. E. Furtwängler, Bd. 16, 2, Langenweißbach, 493-500 (2009).
 • 3 Metallurgica AnatolicaFestschrift für Ünsal Yalçın anlässlich seines 65. GeburtstagsÜnsal Yalçın 65. Yaşgünü Armağan Kitabı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B.Hürmüzlü, "The Organization and Utilization of the Burial Grounds in Klazomenai", OLBA 2005
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ö. taşkın külcü - B. Hürmüzlü, "Archeo-Kid: A Project-Based Learning Model (Establishing background for archaeology in childhood and adolescence)", European Journal of Research on Education- IASSR, 1-6.
 • 2 B.Hürmüzlü,"Die frühste Gruppe klazomenischer Sarkophage aus Klazomenai”, JDI 125, 87-151
 • 3 Hürmüzlü, B., De Giorgi, A., Iversen, P. A., "New Research in Northwestern Pisidia: Ancient Konane (Conana) and its Territory", CollAn VIII, 197-220, (2009).
 • 4 Hürmüzlü, B., "Preliminary Report on Results of the Isparta Archaeological Survey 2008: New Investigations at Pisidian Tymandos", CollAn VIII, 153-196, (2009).
 • 5 B.Hürmüzlü, "Pisidia'da 'Gömü Geleneklerinin' Işığında Kültürler Arası İlişkiler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 2007, 1-22.
 • 6 B.Hürmüzlü, "Pisidia Bölgesi'nde Ele Geçen Anthemion Tipi Steller (Anthemionstele aus Pisidien)", CollAn VI, 2007, 97-114.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 B.Hürmüzlü, "İonia'da Arkaik ve Klasik Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri: Klazomenai'den Ekphora Sahneli Bir Lahit", Ankara Üniversitesi, DTCF Arkeoloji Bölümü III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 29-30 Nisan/1Mayıs 2004, 2004, 15.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "M.Ö. 7. ve 6. Yüzyıl Klazomenai Kap Formları Kataloğu". Danışman: Prof. Dr. Güven Bakır. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü
 • Doktora Tezi
 • 1 "Klazomenai Akpınar Nekropolisi". Danışman: Prof. Dr. Güven Bakır. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kültürel mirasın korunması ve arkeoloji bilincinin geliştirilmesinde sorunlar ve toplumda farkındalık yaratma
 • 2 Mustafa Şimşek, Kibyra Yeraltı Oda Mezarları:Mimarisi ve Tipolojisi.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ruhr-Universität Bochum, Max Planck International Research Prize in the Humanities. Project: ‘Pisidian Phrygia’ Memory and Social Recognition of Northwest Pisidia in Roman Period.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2001 Khios-Kato Phana Kazısı seramik buluntular sorumlusu, Khios (Sakız Adası), Yunanistan.
 • 2 1994-1995 Miletos Kazısı, Açma Başkanı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
 • 2 Kuzeybatı Pisidia Bölgesi’nde Hellenistik ve Roma Dönemi Yerleşim Modellerinin İncelenmesiTÜBİTAK 111K376
 • 3 Genç Arkeologlar Kültür ve Sanat Atölyesi (ArkeoGenç)(TÜBİTAK 113B071)
 • 4 Isparta İli Gönen İlçesi Kültür Envanterinin Tespiti
 • 5 Arkeo-Çocuk
 • 6 CVA Sadberk Hanım Müzesi 1
 • 7 Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
 • 8 Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
 • 9 Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
 • 10 Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
 • 11 TÜBİTAK SOBAK 107K138Isparta Arkeoloji Müzesi Seramik Kataloğu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK SOBAK 105K224"Klazomenai Khorası Yüzey Araştırması"
 • 2 1992-2005 Klazomenai (Urla) Kazısı, alan Sorumlusu
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 1. Pisidia Araştırmaları Sempozyumu
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Phrygian Imprints in Northwest Pisidia (Alexander von Humboldt Foundation)
 • 2 Revisiting Grant of Alexander von Humboldt Foundation, January – April 2012German Archaeology Institute, Berlin (Director, Prof. Dr. Federike Fless) ‘Phrygian Imprints in Northwest Pisidia’
 • 3 Alexander von Humboldt Foundation- Tecrübeli Bilimadamları Araştırma Bursu
 • 4 Deutsches Archäologisches Institut, Berlin
 • 5 23 Mart 2001 Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği Doktora Araştırma Bursu.
 • 6 15 Ocak-1 Haziran 2000, 16 Ekim-16 Kasım 2000 tarihleri arasında Alexander S.Onassis Public Benefit Foundation Araştırma Bursu. British School at Athens'da konaklama. Danışman; Prof. Dr. Aliki Moustaka
 • 7 1996-1997 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Araştırma Bursu. Ruhr Üniversitesi (Bochum). Danışman: Prof. Dr. Volkmar von Graeve.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 “Intercultural Relations in Northwest Pisida in the Iron Age: Konane and Tymandos”, NOSTOI Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age, 31st of March – 3rd of April 2011, İstanbul.
 • 2 Kultur, Umwelt und Landschaft des antiken Konane in Pisidien“, 28.10.010, Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn, Institut für Kunstgeschichte und Archäologie, Bonn.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Ruhr-Universität Bochum, Max Planck International Research Prize in the Humanities. Projeckt: ‘Pisidian Phrygia’ Memory and Social Recognition of Northwest Pisidia in Roman Period
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Üyeliği
 • 2 Societas Anatolica
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Colloquium Anatolicum
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Pisidia Araştırmaları – I. I. Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri (05-06.11.2012)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • 2 Arkeoloji Bölüm Başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 MECHANISMEN DES KULTURELLEN AUSTAUSCHES AM BEISPIEL DER BESTATTUNGSSITTEN WESTPISIDIENS (6. JH. V. CHR. - 3. Jh. n. Chr.) Martin Luther Üniversitesi, Halle/Almanya
VERDİĞİ DERSLER
Alan Arkeolojisi 1
Alan Arkeolojisi 2
Alan Arkeolojisi I (Lisans)
Alan Arkeolojisi II
Anatolian Cultural Heritage
Anatolian Cultural Heritage and Civilization
Antik Toplum Tarihi
Arkaik Dönem Seramiği
Arkaik dönem Seramik Ekolleri
Arkeolojiye Giriş
Arkeolojiye Giriş 1
Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri 1
Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri I
Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri II
Bitirme Ödevi
Hellenistik Dönem Seramiği
Hellenistik Dönem Tarihi
Introduction to Archaeology
M.Ö. 1. Binde Doğu-Batı İlişkileri
Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki Yabancı Dil II
Mezopotamya Uygarlıkları
Mitoloji
Mitoloji I
Mitoloji II
Pisdia Bölgesi Sanatı
Pisidia Arkeolojisi
Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramiği
Resim Sanatı 1
Roma Dönemi Seramiği
Yayın Eleştirisi
 
Bu İçeriği Paylaş!