KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mesut TIĞDEMİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı
Telefon 2462111220
E-Posta mesuttigdemir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT-881002 15.07.1992
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 26.07.1994
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 16.07.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tığdemir, M., Karaşahin, M., Kurbanoğlu, C., "Asfalt Betonu Testi için Devirli Bir İndirekt Çekme Deney Aletinin Geliştirilmesi", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, No:3, 43-51, 1998, ISPARTA
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saltan, M., Tigdemir, M., Karasahin, M., "Artificial Neural Network Application For Flexible Pavement Thickness Modeling", Turkish Journal of Engineering and Enviromental Science, 3, 2002
 • 2 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Türkiye'de Trafik Kazalarına Etkili Bazı Sürücü Özelliklerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Teknik Dergi, İMO, Cilt 12, Sayı 4, say. 2505-2516,Ekim 2001
 • 3 Saltan, M., Tığdemir, M., Saltan, S., "Structural Analysis of Flexible Pavements Using Artificial Neural Network", Institute of Mathematics & Computer Sciences, Vol. 11, No. 1, 2000
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Avcı, E., Tığdemir, M., Özdemir, T., SICAK İKLİMLİ BÖLGELERDE KULLANILAN ESNEK ÜSTYAPI KAPLAMA TABAKALARINDA PERFORMANS ARAŞTIRMASI, İzmir Ulaşım Sempozyumu,8 Aralık 2009
 • 2 Ş. Figen KALYONCUOĞLU, Mesut TIĞDEMİR, KULLANICILARIN TÜRKİYE KARAYOLLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE BEKLENTİLERİ, I. KARAYOLU ULUSAL KONGRESİ 01 - 03 NİSAN 2008, ANKARA
 • 3 Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., " Trafik Tekniğindeki İnovatif Uygulamalar", Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 197-205, Isparta, 2007
 • 4 Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., "SBS-ELastomer Katkılı Asfalt Betonu Karışımlarında Plastik Deformasyon Davranışı", Antalya Yöresinin İnşaat Mühensiliği Sorunları Kongresi, 22-24/09/2005, Antalya
 • 5 Kalyoncuoğlu, Ş. F., Tığdemir, M., "Trafik kazalarında Etken Sürücü Faktörlerinin Yapısal Eşitlik Modelleri ile Modellenmesi", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS 2005, 16-18 Kasım, KOCAELİ
 • 6 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, F., "Trafik Kaza Araştırmalarının Analizi", Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 25-27 Nisan 2001, Ankara
 • 7 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Hız durumu ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişkinin Türkiye'de Bir Grup Sürücü Üzerinde Değerlendirilmesi", III. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi, Makine Müh. Odası, 18-20 Mayıs, 2001, Ankara
 • 8 Tığdemir, M., Kalyoncuoğlu, Ş.F., "Hız durumu ile Trafik Kazaları Arasındaki İlişkinin Akdeniz Bölgesi için Değerlendirilmesi", I. Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, 2001, Antalya
 • 9 Birinci, F., Tığdemir, M., Demir, F., "Beton Numunesi Basınça Dayanımının Yapay Sinir ağları (YSA) ile Belirlenmesi", Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, MMYS'2001, İTÜ, 26-28 Eylül 2001, İstanbul
 • 10 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., Saltan, M., "Türkiye'de Trafik Eğitim Sistemindeki Yetersizlikler ve Konuya İlişkin Öneriler", TRAFİK 2000 Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2000, Samsun.
 • 11 Kalyoncuoğlu, Ş.F., Tığdemir, M., "Yol Yüzey Özelliklerinin Trafik Güvenliğine Etkisi", Asfalt 2000, 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 Kasım 2000, Ankara
 • 12 Tığdemir, M., "Yapay Sinir Ağları (YSA) Kullanılarak Asfalt Betonu Yorulma Davranışının Belirlenmesi", Asfalt 2000, 3. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 Kasım 2000, Ankara
 • 13 Saltan, M., Tığdemir, M., Karaşahin, M., "Havaalanı Rijit Üstyapılarının Bakım Çalışmaları Planlaması", X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99, 2-3 Haziran 1999, Isparta.
 • 14 Tığdemir, M., Saltan, M., Karaşahin, M., "Analitik Üstyapı Tasarımında Taban Zemini Elastik Şekil Değiştirme Kriterinin İncelenmesi", X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99, 2-3 Haziran 1999, Isparta.
 • 15 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Saltan, M., "Beton Blok Kaplamaların Ekonomik Olarak Uygulanabilirliği", 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Kasım 1999, Adana.
 • 16 Karaşahin, M., Tığdemir, M., "Türkiye Koşullarına Uygun Bir Esnek Üstyapı Kalınlık Tasarım Metodu Geliştirilmesi İçin Bir Yaklaşım", 2. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 10-11 Aralık 1998, Ankara.
 • 17 Karaşahin, M., Tığdemir, M., Fincanoğlu, A., Saltan, M., "Asfalt Betonu Karışımında Pomzanın Filler Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi", 1. Isparta Pomza Sempozyumu, 26-28 Haziran 1997, Isparta.
 • 18 Tığdemir, M., Karaşahin, M., "Asfalt Betonu Testi İçin Devirli Bir İndirekt Çekme Aletinin Geliştirilmesi", 1. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 19-20 Aralık 1996, İstanbul.
 • 19 Karaşahin, M., Tığdemir, M., "Esnek Üstyapı Bakım Çalışmalarında Uzman Sistemler", 3. Ulaştırma Kongresi, 5-7 Haziran, 1995, İSTANBUL
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Karaşahin, M., Kalyoncuoğlu, F., Tığdemir, M., "Karayolu Taşıma Yasa Tasarısı ve Düşündürdükleri", 5. Ulaştırma Kongresi, 2001, İSTANBUL
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tigdemir, M., Jafarzadyeganeh, M., Avcar, M., (2017). Finite Element Modelling of Wheel on the Snow, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2017) p.452.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Betonarme Su Depolarının Hesabı ve Tasarımı, 1994, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Bitümlü Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Parametrik İncelenmesi", 1999, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sonlu elemanlar analizi (FEA) yöntemi ile yeni nesil tekerlek zinciri modelleme ve geliştirilmesi, MAHYAR JAFARZADYEGANEH
 • 2 Sonlu elemanlar analizi (FEA) yöntemi ile yeni nesil tekerlek zinciri modelleme ve geliştirilmesi, MAHYAR JAFARZADYEGANEH
 • 3 Beton Yol Kaplama Tasarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi, Aydın KICI
 • 4 Irak Karayolları İçin Taguchi Yöntemi Kullanarak Geri Kazanım Asfalt Malzemeleri İle Binder Tabakası Tasarım, HUDA ABDULEHSAN DHANNOON
 • 5 Hasanain Jawad KADHIM, "Yeraltı Su Seviyesi Yüksek Bölgelerde Üstyapı Tasarımı"
 • 6 M. Kürşat ÇARIKÇI, 2013, Bölünmüş Yol Çalışmalarının Trafik Kazaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, S.D.Ü. F.B.E. İNŞAAT MÜH. A.B.D.
 • 7 Kombine Taşımacılık, M. Gökay GÖDE
 • 8 Sıcak İklimli Bölgelerde Kullanılan Asfalt Betonu Karışım Değişkenlerinin Kaplama Betonu Tabakası Performansına Etkisi, Emel AVCI
 • 9 Sözen, A., "Hız Kesicilerin Trafik Yüklemesi Altındaki Dinamik Simulasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007.
 • 10 Öztürk, F., "AASHTO 1986 Esnek Yol Üstyapıları Projelendirme Yönteminin Bulanık Mantık Tekniği ile Modellenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.
 • 11 Beton Yol Kaplama Tasarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi, Aydın KICI
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Altyapı Özelliklerinin Demiryolu Üstyapısının Performansına Etkisi, M. Çağrı BAYRAK
 • 2 V. Murat TACİROĞLU,Demiryolları için üstyapı yönetim sistemi geliştirilmesi
 • 3 İlker ERKAN,"Küçük ÖLçekli Havalimanlarında Terminal Fonksiyonlarının Düzenlenerek Kapasitenin İncelenmesi",Aralık 2012, SDÜ FBE
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 M. Çağrı BAYRAK
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Poroz Asfaltın Türkiye’de Uygulanabilirliği(Dilek ÖZTÜRK, Danışman: Fahri BİRİNCİ, O.M.Ü., 2.Danışman Yrd.Doç.Dr.Mesut TIĞDEMİR-SDÜ). Bitiş tarihi:13.02.2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Küçük Ölçekli Havalimanlarında Terminal Fonksiyonlarının Düzenlenerek Kapasitenin İncelenmesi2877-D-11
 • 2 Sıcak İklimli Bölgelerde Asfalt Betonu Karışım Değişkenlerinin Kaplama Tabakası Performansına Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karaşahin M., Saltan, M. Tığdemir M., Kalyoncuoğlu, F., Gürer C., Güngör A.G., Orhan F., Sağlık A., Kaşak S. Hacak B. "Sathi Kaplamaların İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi” 107G081 Nolu TÜBİTAK KAMAG Projesi. Proje Bütçesi: 1 165 984 TL. (2008-2011) (Bursiyer 2008-2010, Araştırmacı 2010-2011)
 • 2 Ferrokrom ve Mermer Sanayi Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi ve Laboratuvar Liç Davranışlarının İncelenmesi
 • 3 Kalyoncuoğlu, F., Tığdemir, M.,"TRAFİKTE HIZ DENETİMİ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ VİDEO-RADAR SİSTEMİNİNGELİŞTİRİLMESİ ve UYGULANMASI", S.D.Ü. Araştırma Fonu (03-M-715-7500YTL)
 • 4 Tığdemir, M., Karaşahin,M., Araştırmanın Adı: "Bilgisayar kontrollü İndirekt Çekme Aleti Geliştirilmesi (Asfalt Betonu Testi İçin)", 1996S.D.Ü. Araştırma Fonu (SDÜAF 12)25000000 (SDÜ)
 • 5 Tığdemir, M., Karaşahin,M., Araştırmanın Adı: "Bilgisayar kontrollü İndirekt Çekme Aleti Geliştirilmesi (Asfalt Betonu Testi İçin)", 1996Araştırmayı Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK (İNTAG-A05)Destekleme Miktarı: 55000000 (TÜBİTAK)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu
 • 2 Mühendislikte Modern Yöntemler SempozyumuEylül-2001-İSTANBUL
 • 3 X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği'99
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Yollar türk Milli Komitesi Uluslararası Bildiri Ödülü, Tigdemir M., Kalyoncuoglu S.F., Kalyoncuoglu U.Y.,"Application of ultrasonic method in asphalt concrete testing for fatigue life estimation", NDT & E International,Vol. 37/8 , December 2004, Pages 597-602
 • 2 Yollar Türk Milli Komitesi Bildiri Ödülü 2001Karaşahin, M., Tığdemir, M., Saltan, M., "Artificial Neural Network Modelling of Granular Material Behaviour Under Repeated Loading", International Symposium on Unbound Aggregates in Roads UNBAR 5, 21st-23rd June 2000, Nottingham, England.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Karayolu Proje Dersi Enkesit-Tasarım ACAD programı ve notlarıhttps://drive.google.com/folderview?id=0B5Q0UyY1ev8uaVRLZVNQQ0trbHc&usp=sharing
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Performance Evaulation of Bitumen Modified by Various Types of Waste Plastics
 • 2 Asphalt concrete modeling with an evolutionary algorithm
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SİYAH KARBONUN ASFALT KARIŞIMLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • 2 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN YAŞLANDIRILMASINDA KULLANILAN DENEY YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • 3 KISA SÜRELİ YAŞLANMANIN POLYESTER REÇİNE KATKILI BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • 4 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 2007 23-1
VERDİĞİ DERSLER
B. D. Karayolu Projesi
B. D. Tasarım
B.D. KArayolu Proje
B.D. Karayolu Projesi
Bilgisayarlı Tasarım
Bitirme Ödevi
Demiryolu
Görsel Bilg. Programlama
Karayolu Mühendisliği
KArayolu Üstyapı Dİnamiği
Mühendislikte Benz. ve Modelleme
Mühendislikte Benzeşim ve Mod.
Mühendislikte Benzeşim ve Modelleme
Teknik REsim
Toprak İşleri
Ulaştırma Planlaması
Ulaştırma Planlaması SII
Yol Üstyapısı
 
Bu İçeriği Paylaş!