KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet AKKAYA
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2112415
E-Posta ahmetakkaya@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP 16.07.1985
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akkaya A. Sigaranın Solunum Fonksiyonlarına Etkileri,. Edit. Özyardıcı N. Sigara ve Sağlık .Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa. 2002; 129-135.
 • 2 Akkaya A. Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Klinik Geliş Edit. Kayıhan E, Özyardımcı N. Akciğer Kanserleri Tanı ve Tedavide Temel İlkeler ve Uygulamalar. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. Bursa 2001;135-146.
 • 3 Akkaya A. Kulak Burun Boğaz'da Allerjik Hastalıklar: Edit. Doğru H, Topuz B. Allerjik Rinit ve Astım Bronşiyale Isparta 2001;81-9.
 • 4 Akkaya A. Çok ilaca Dirençli Tüberkülozda Tedavi. 25. Akciğer Günleri Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa 2000 Baskıda
 • 5 Akkaya A. Astım Tedavisinde Lökotrien Antagonistlerinin Yeri. 25. Akciğer Günleri Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa 2000 Baskıda
 • 6 Akkaya A, Ünlü M. Akciğerin İnfiltratif Hastalıkları. Edit. Özyardımcı N. Nonspesifik Akciğer Hastalıkları cilt: 2 Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa 1999:886-894
 • 7 Akkaya A, Ünlü M. Hematolojik ve Malign Hastalıklarda Tüberküloz . Edit. Özyardımcı N. Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozları cilt: 3. Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa 1999: 436-443
 • 8 Akkaya A, Sezer T, Ünlü M, Benli A, Uygun N. Kronik eosinofilik pnömoni (olgu sunumu).XXIII. TÜSAD Ulusal Kongresi, 11-14 Haziran 1995.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ünlü M, Şahin Ü,Öztürk M, Akkaya A. Sağlık Personeli ve Eczacıların İnhalasyon Aletlerinin Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Araştırılması. Solunum Hastalıkları 2001;12:8-12.
 • 2 Akkaya A,Turgut E. Şahin Ü,Ünlü M, Çetin M. Taş Ocağında Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomlarının, Solunum Fonksiyon Testlerinin, Radyolojik bulguların ve Serbest Radikallerin Araştırılması. Tüberküloz ve Toraks 2001; 49(1):64-72
 • 3 Şahin Ü, Ünlü M, Akkaya A. Turgut E. Menstrüel Siklusun Astma Alevlenmesi Üzerine Etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2):209-14.
 • 4 Ünlü M, Şahin Ü,Akkaya A, Doğan A.Plevral Efüzyonların Etyolojisinin Araştırılması. Solunum Hastalıkları 2001;12:212-15.
 • 5 Tatlıdil S, Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H. Burdur Atmosferindeki Allerjen Clodosporium Sp. ve Alternaria Sp. Sporları, SDÜ. Tıp Fakültesi Dergisi 2001
 • 6 Bıçakçı A,Canıtez Y, Malyer H, Sapan N, Akkaya A. Airborne Pollen Grains of Keles, Bursa, Ot Sistematik Botanik Dergisi 2001
 • 7 Bıçakçı A, Malyer H, Tatlıdil S, Akkaya A, Sapan N. Airborne Pollen Grains of Rize, Acta Pharmaceutica Turcica 2001
 • 8 Şimşekli Y, Akkaya A, Gücin F, Ünlü M, Yorgancıgil B. Isparta şehrinin havasında bulunan allerjen fungus sporları. Akciğer arşivi 2000;1:9-12.
 • 9 Sabancı N, Şahin Ü, Ünlü M, Demirci M, Akkaya A. Atopik bronşiyal astmalı olgularda prick testi ve spesifik IgE sonuçlarının değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000;16:9-16.
 • 10 Şahin Ü, Öztürk M, Ünlü M, Uskun E, Akkaya A. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanımı ve Bağımlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi. Akciğer arşivi 2000;1(2):73-9.
 • 11 Şahin Ü, Ünlü M, Sütçü R,Delibaş N,Akkaya A. Akut KOAH Alevlenmesiyle Başvuran Hastalarda Tedavinin Oksidan /Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(4):317-324.
 • 12 Ünlü M, Şahin ü, Akkaya A. KOAH'lı hastalarda inhalasyon aletlerinin yanlış kullanılmasına eğitimin katkısının araştırılması. S.Ü. Tıp Fak Derg 2001;17:33-36.
 • 13 Akkaya A,Turgut E. Şahin Ü,Ünlü M, Çetin M. Isparta Taş Ocağında Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomlarının, solunum fonksiyon testlerinin ve Radyolojik bulguların araştırılması. Akciğer Arşivi 2000;4(1):201-7.
 • 14 Bıçakçı A, Canıtez Y, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Bursa ve Türkiye'nin Diğer Bazı Bölgelerindeki Atmosferik Polen Konsantrasyonları. T Klin Allerji -Astım 2000,2(3):150-5.
 • 15 Şahin Ü, Turgut E, Ünlü M, Akkaya A.Göller bölgesindeki hekimlerin bronş astmasının tanı ve tedavilerine yaklaşımları. Tüberküloz ve Toraks 1999;47(3):273-277.
 • 16 Şahin Ü, Ünlü M, Demirci M, Akkaya A, Yarıktaş M. Allerjik astma ve rinitli hastalarda el tercihi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1999;15:83-88.
 • 17 Şahin Ü,Tahan V, Akkaya A,Ünlü M, Sekreter M. Primer akciğer kanserlerinde lipit peroksidasyonu ve eritrosit antioksidan enzim aktivitesi. Tüberküloz ve Toraks 1999; 47(1).31-5.
 • 18 Şahin Ü, Altınbaş A, Tunç E, Ünlü M, Akkaya A. Anjiotensin- konverting enzim inhibitörleri ve öksürük. Tüberküloz ve Toraks 1999; 48(2): 106-110.
 • 19 Akkaya A, Şahin Ü, Turgut E, Ünlü M. Isparta ve Burdur bölgelerindeki verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüberkülozlu olguların araştırılması. Tüberküloz ve Toraks 1998;46(4):362-368.
 • 20 Şahin Ü, Ünlü M, Durmuş M, Akkaya A, Demirci M, Yarıktaş M. Atopik olgularda prick test ve total IgE sonuçlarının değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1998;14:175-180.
 • 21 Şahin Ü, Akkaya A, Ünlü M, Gürbüz H. Pamuk ipliği fabrikasında çalışan işçilerde solunum sistemi semptomları ve solunum fonksiyon testlerinin araştırılması. Solunum Hastalıkları 1998;9(1):129-142.
 • 22 Ünlü M, Tahan V, Akkaya A, Demirci M, Şahin Ü. Erişkin sigara içenlerde plazma lipit peroksidasyonu. T Klin J Med Sc 1998;18(2):105-108.
 • 23 Baysal V, Akkaya A, Yıldırım M. Kronik ürtikerlerde etyolojik faktörlerin araştırılması ve prick test sonuçları. T Klin J Dermatol 1997;7:151-155.
 • 24 Akkaya A, Ünlü M, Turgut E. Evolition of patients with and joint tuberculosis hospitalized in A Eğirdir Bone Diseases Hospital. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1997;4(4):47-50.
 • 25 Akkaya A, Şahin Ü, Ünlü M, Uygun N, Turgut E.The effect of hemodialysis on pulmonary function tests in patients with chronic renal failure. Solunum Hastalıkları 1996;7(3):405-410.
 • 26 Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H, Ünlü M, Sapan N. Isparta ilinin atmosferik polenleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 3(4): 37-51.
 • 27 Kaleli S, Ay M, Çağlayan O, Akkaya A, Gültekin F. Sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde serum lipit peroksit ve lipit parametrelerinin araştırılması. . SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 3(2):17-19.
 • 28 Akkaya A, Şahin Ü, Ünlü M, Uygun N, Turgut E. Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan olgularda eritrosit SOD düzeylerin araştırılması. . SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 3(3):17-19.
 • 29 Gedikli O, Doğru H, Akkaya A, Döner F, Arslan A. Allerjik rinitli hastalarda deri testi sonuçları. Türk Otolaringoloji Arşivi.1996;34:164-164.
 • 30 Döner F, Doğru H, Akkaya A, Gedikli O, Kaynar H, Yarıktaş M. Bronşiyal astma ve paranazal sinüzit. Türk Otolaringoloji Arşivi.1996;34:141-144.
 • 31 Durmuş M, Mensiz E, Akkaya A, Üzüm A,Ünlü M. Mevsimsel allerjik konjiktivit ve vernalis olgularında prick testi sonuçları. . SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 4(2):41-45.
 • 32 Kaleli S, Ay M, Akkaya A, Alan M. Sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde AKŞ, üre,kreatinin, ürik asit SGOT VE SGPT düzeylerinin araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 4(4):13-15.
 • 33 Şahin Ü, Akkaya A, Turgut E, Ünlü M. Üç yıllık akciğer kanserli olguların analizi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 4(3):1-5.
 • 34 Akkaya A, Ünlü M, Gürbüz H, Uygun N, Turgut E. 8-12 yaş grubundaki sağlıklı çocuklarda solunum fonksiyon testi parametrelerinin boy ve cinsiyet ile ilişkisi. Tüberküloz ve Toraks 1995;44(1): 15-19.
 • 35 Delibaş N, Akkaya A, Doğru H. Allerjik bronş astmalı hastalarda inhale budesonid tedavisinin kan lipit düzeylerine etkileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2(4): 49-52.
 • 36 Akkaya A, Ünlü M. Sigara kullanımının solunum fonksiyon testlerine etkisinin araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2(3):33-36
 • 37 Akkaya A. Halı fabrikası çalışanlarında öykü ve deri testi sonuçlarının değerlendirilmesi. Journal of Turgut Özal Medikal Center 1995;2(4):361-363.
 • 38 Akkaya A, Uygun N, Ünlü M, Benli A. Isparta civarında BCG aşısı uygulaması ve komplikasyonları. Tüberküloz ve Toraks 1995;43(3): 129-131.
 • 39 Akkaya A, Kalan S, Ünlü M. Isparta ve civarında tüberkülin müsbetliğinin araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 1(1):18-21.
 • 40 Akkaya A, Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E. Tüberkülozlu olgularda T helper lenfositlerin araştırılması ve AİDS ile karşılaştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 1(1):13-7
 • 41 Akkaya A, Benli A, Ünlü M. Isparta ve civarındaki aktif tüberkülozlu olgular ve tüberküloz ilaçlarına direnç durumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 1(1):9-12.
 • 42 Sezer MT, Akkaya A, Tamer MN, Erdoğan M, Adıgüzel A. Isparta'daki kan merkezlerinin anti HIV sonuçları. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1994; 1(1):6-8.
 • 43 Akkaya A, Faki İ. Tüberkülozlu olgularda klinik, radyolojik ve laboratuvar çalışma. Tüberküloz ve Toraks 1994;42(2): 129-131.
 • 44 Akkaya A, Özyardımcı N, Gözü O, Ege E, Akdiş C, Karadağ M. Tüberküloz plörezili olgularda, lenfosit grup ve alt gruplarının araştırılması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994;2(3):155-161.
 • 45 Özyardımcı N, Durmayaz M, Akkaya A, Karadağ M, Gözü RO, Ege E. Kaviteli akciğer tüberkülozu olgularının klasik akciğer tomografisi ve toraks bilgisayarlı tomoğrafi bulgularının karşılaştırılması. Doğa-Tr.J. of Medical Sciences 1992;16 :496-500.
 • 46 Özyardımcı N, Akkaya A, Atak T, Karadağ M, Gözü RO, Ege E. Plörezilerde serum albumin-plevra sıvı albumin gradienti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi1991;18(3):419-425.
 • 47 Göral G, Akdiş C, Akkaya A. Kaviteli akciğer tüberkülozu, milyer tüberküloz ve tüberküloz tedavisi tamamlanmış olgularda periferik kan lenfosit alt gruplarının monoklonal antikorlar ile incelenmesi. Ege Tıp Dergisi (Ege Üniversitesi Tıp dergisi) 1990;29(3):681-5
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Trautmann A, Schmid-Grendelmeier P, Krüger K, Crameri R, Akdiş M, Akkaya A, Bröcker E-B, Blaser K and Akdiş CA. T cells and eosinophils cooperate in the induction of bronchial epithelial cell apopitosis in asthma. The Journal of Allergy Clinical Immunology 2002:109(2);329-337 SCI
 • 2 Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Zafer Örnek. The Value of Small-bore Catheter Thoracostomy in the Treatment of Malignant Pleural Effusions. Respiration 68; 501-5: 2001 SCI
 • 3 Mehmet Ünlü, Ünal Şahin , Murat Yarıktaş, Mustafa Demirci, Ahmet Akkaya, Mustafa Öztürk and Ayşe Orman. Allergic Rhinitis in Rosa domescena Cultivators: Anovel Type of Occupational Allergy? Asian pacific journal of allergy and immunology 2001 ;19
 • 4 İşler M, Akhan G, Bardak Y, Akkaya A. Dry Cough and Optic Neuritis: Two Rare Complication of nterferon a Treatment in Chronic Viral Hepatitis AJG 2001; 6(4): 303,4 SCI
 • 5 Şahin Ü, Ünlü M, Özgüner F, Sütçü R, Akkaya A and Delibaş N. Lipid peroxidation and glutathione peroxidase activity in chronic obstructıve pulmonary disease exacerbation: prognostic value of malondialdehyde. J of Basic Clin Physiology & Pharmacology 2001;1(1):59-68.
 • 6 Şahin Ü, Ünlü M, Demirci M, Akkaya A, Turgut E. Penicillin Resistance in S. Pneumonia in Isparta . Respirology 2001:68; 501-5
 • 7 Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H, Ünlü M, Sapan N. Pollen calender of Isparta Turkey. Israel Journal of plant Sciences.2000;48:67-70. SCI
 • 8 Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H, Turgut E, Şahin Ü. Airborne Pollen Grains of Burdur, Turkey. Acta Botanica Sinica 2000;42(8):864-67. SCI
 • 9 Ünlü M, Özgüner M F, Şahin Ü, Akkaya A, Tahan V. Lipid peroxidation and changes of superokxide dismutase activity in the lungs and blood induced by cigarette smoke exposure in rabbit. Biomed Res 2000;11(3):271-275
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akkaya A, Turgut E, Şahin Ü, Sarı A, Tuz M. Wegener Granulamatozu (olgu sunumu) Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(2):156-161.
 • 2 Akkaya A, Örnek Z, Şahin Ü, Ünlü M, Çandır Ö. Akciğer Müsinözbronkoiloalveoler Karsinomlu Bir Olgu. Akciğer Arşivi 2000;1(4):212-14.
 • 3 Akkaya A. Rinit ve Sinüzit ile Astım Bronşialenin İlişkisi. akciğer arşivi 2000;1(3):161-4
 • 4 Şahin Ü, Ünlü M, Akkaya A. Kemik Metastazlarına Yaklaşım. Sendrom 1999:109-114
 • 5 Ünlü M, Akkaya A. Reaktif Oksijen Metabolitleri ve Akciğer Hastalıkları. Solunum Hastalıkları 1999:207-211.
 • 6 Akkaya A, Işıtmangil G. Tip 1 Hipersensitivite Reaksiyonu. Aktuel Tıp Dergisi 1998;3(3): 339-341.
 • 7 Şahin Ü, Koşar A, Öztürk A, Akkaya A, Ünlü M. Akciğere metastaz yağmış bilateral böbrek kanseri olgusu ( olgu sunumu) SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 3(2):75-77.
 • 8 Akkaya A, Ünlü M, Benli A. Soliter akciğer nodulleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996;3(2):67-70.
 • 9 Şahin Ü, Ünlü M, Akkaya A. Plevral efüzyonlara tanısal yaklaşım. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 3(3):71-76.
 • 10 Akkaya A, Turgut E. Kemik ve Eklem Tüberkülozu. T Klın Tıp Blimleri 1996;16(5):343-346.
 • 11 Akkaya A, Sezer T, Ünlü M, Benli A, Uygun N. Kronik eosinofilik pnömoni (olgu sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2(1): 57-60.
 • 12 Akkaya A, Soysal Ö. Bissinosis.Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 1995; 2(4):396-97.
 • 13 Gedikli O, Doğru H, Döner F, Akkaya A. Allerjik Rinit, SDÜ.Tıp Dergisi 1994;1(1):53-60.
 • 14 A Akkaya, Özyardımcı N, Gözü O, Ege E. Bronkiolo-alveolar karsinoma ( Bir olgu nedeniyle ). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1991; 2:355-359
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ünlü M, Şahin Ü, Demirci M, Akkaya A, Örnek Z. Toplum Kökenli Pnömonilerde Serum İnterlökin-6 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Tedaviyle Değişimi. 25. Yıl Akciğer Günleri, Kongre Kitabı, Bursa 2000;465-69.
 • 2 Akkaya A, Turgut E, Şahin Ü, Ünlü M, Uygun N. Maternal sigara içimi ile kord kanı serum total IgE düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. XXI. Ulusal türk tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi 1996;635-639.
 • 3 Akkaya A, Şahin Ü, Ünlü M, Turgut E,Uygun N. Isparta il merkezinde 15-18 yaş grubunda astma semptom prevalansının araştırılması. XXI. Ulusal türk tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi 1996;499-503.
 • 4 Akkaya A, Ünlü M, Uygun N. Isparta yöresinde allerjik astma ve allerjik rinitli olgularda prick test ve total IgE sonuçlarının değerlendirilmesi. 20. Akciğer günleri (kongre kitabı) 1995;70-75.
 • 5 Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E, Akkaya A, Kunt E. Ön mediastinal kitlesi olan iki olgunun incelenmesi. Solunum 1994; 915-920.
 • 6 Akkaya A, Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E. Reenfeksiyon tüberkülozlu olgularda lenfosit grup ve alt gruplarının araştırılması. Solunum 1994;19: 332-338.
 • 7 Durmayaz M, Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E, Akkaya A. Behçet hastalığında bilateral pulmoner arter anevrizması ve tromboembolizmi. II. Akciğer hastalıkları kongresi. 1990;87-95.
 • 8 Akkaya A, Özyardımcı N, Gözü R O, Ege E. Tüberküloz ampiyemli marfan's sendromu olgusu. . II. Akciğer hastalıkları kongresi. 1990;122-129.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Adem Bıçakçı, Ahmet Akkaya, Hulusi Malyer, Erhan Turgut, Ünal Şahin. Burdur İlinin Atmosferik Polenleri. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 30 Eylül-03 Ekim 1998. KUŞADASI
 • 2 Ali İnce, Hülya Özkul, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü. Isparta İli Ev Tozu Allerjenlerinin Araştırılması. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 30 Eylül-03 Ekim 1998. KUŞADASI
 • 3 Adem Bıçakçı, Ahmet Akkaya, Hulusi Malyer, Mehmet Ünlü, Nihat Sapan. Isparta İlinin Polen Takvimi. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 30 Eylül-03 Ekim 1998. KUŞADASI
 • 4 Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Veysel Tahan, Ünal Şahin. Pasif Olarak Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Tavşanlarda Eritrosit SOD ve Plazma MDA Düzeylerinin Araştırılması. VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 30 Eylül-03 Ekim 1998. KUŞADASI
 • 5 Mehmet Akdoğan, Ahmet Akkaya, Süleyman Kaleli, Ünal Şahin, Nalan Sabancı. Bronşiyal Astımlı Hastalarda Antioksidan Düzeylerinin Araştırılması. Toraks Derneği 2. Kongresi. 06-10 Mayıs 1998. Antalya
 • 6 Ü. Şahin, V Tahan, A Akkaya, M Ünlü, N Sabancı, H Gürbüz. Akciğer Kanserlerinde Lipit Peroksidasyonu ve Eritrosit Antioksidan Enzim Aktivitesi. Toraks Derneği 2. Kongresi . 06-10 Mayıs 1998. Antalya
 • 7 Şimşekli Y, Akkaya A, Gücün F, Ünlü M, Yorgancıgil B. Isparta şehrinin havasında bulunan allerjen fungus sporları. (özet p68) VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 02-05 Kasım 1997. BURSA
 • 8 Adem Bıçakçı, Hulusi Malyer, Nihat Sapan, Yakup Canıtez, Ahmet Akkaya. Türkiye Polen Takvimi Çalışmaları. VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 02-05 Kasım 1997. BURSA
 • 9 Hüseyin Gürbüz, Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Ünal Şahin. 15-18 Yaşlarındaki Sağlıklı Gençlerden Elde Edilen Peak Expiratuvar Flow (PEF) Değerlerinin Analizi. Araştırma Sempozyumu'97 Ankara
 • 10 Nalan Sabancı, Rezan Demiralay, Ünal Şahin, Hüseyin Gürbüz, Ahmet Akkaya, Erhan Turgut. Isparta'da Ortaokul Çağındaki Çocuklarda Astma Prevalansı. VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 02-05 Kasım 1997. BURSA
 • 11 Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Hüseyin Gürbüz. Pamuk ipliği fabrikasında çalışan işçilerde solunum sistemi semptomları ve solunum fonksiyon testlerinin araştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXıV. Ulusal Kongresi. 8-11 Haziran 1997. İSTANBUL
 • 12 Ahmet Akkaya, Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun, Erhan Turgut. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit SOD Düzeyleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongresi. 8-11 Haziran 1997. İSTANBUL
 • 13 Akkaya A, Şahin Ü,Turgut E, Ünlü M. Isparta ve Burdur Bölgelerindeki Tüberkülozlu Olguların Araştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongresi. 8-11 Haziran 1997
 • 14 Ahmet Akkaya. Ekstrensek Bronş Astmalı Hastalarda Klinik Verilerin Araştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongresi. 8-11 Haziran 1997
 • 15 Kaleli Süleyman, Akkaya Ahmet, Ay Mahmut, Bahçacı Sinan. Sigara İçen Sağlıklı Olgularda Serum Lipit Parametrelerinin Araştırılması. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 1996.
 • 16 A. Akkaya, Ü Şahin, M Ünlü, N Uygun , E Turgut. Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Hemodializin Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi. Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi. 6-10 Mayıs 1996. NEVŞEHİR
 • 17 A. Akkaya, M Ünlü, H Gürbüz, N Uygun, E Turgut . 8-12 yaş grubundaki sağlıklı çocuklarda solunum fonksiyon testi parametrelerinin boy ve cinsiyet ile ilişkisi. Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi. 6-10 Mayıs 1996. NEVŞEHİR
 • 18 A. Akkaya, M Ünlü, H Gürbüz, N Uygun, E Turgut . 8-12 yaş grubundaki sağlıklı çocuklarda solunum fonksiyon testi parametrelerinin boy ve cinsiyet ile ilişkisi. Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi. 6-10 Mayıs 1996. NEVŞEHİR
 • 19 A. Akkaya, Ü Şahin, M Ünlü, V Tahan, E Turgut. Bronşiyal Astmalı Olgularda Serum SOD ve MDA Düzeylerinin Araştırılması. Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi. 6-10 Mayıs 1996. NEVŞEHİR
 • 20 A. Akkaya, M Ünlü, E Turgut. Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesinde 1984-1994 Yılları Arasında Yatarak Tedavi Gören Kemik ve Eklem Tüberkülozlu Olguların Araştırılması. Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi. 6-10 Mayıs 1996. NEVŞEHİR
 • 21 A. Akkaya, E Turgut, Ü Şahin, M Ünlü, N Uygun. Sigara Kullanımının Serum Total IgE ile Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi. XXI. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. 17-19 Ekim 1996. MARMARİS
 • 22 A. Akkaya, E Turgut, Ü Şahin, M Ünlü, N Uygun. Maternal Sigara İçimi ile Kord Serum Total IgE Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. XXI. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. 17-19 Ekim 1996. MARMARİS
 • 23 A. Akkaya, E Turgut, Ü Şahin, M Ünlü, N Uygun. Isparta il merkezinde 15-18 yaş grubunda astma semptom prevalansının araştırılması. XXI. Ulusal türk tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi 1996. MARMARİS
 • 24 A. Ayata, A. Akkaya, H Çetin, F Öktem, AR Örmeci. Pasif Sigara İçiminin Çocuklarda Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. XL Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996. Gaziantep
 • 25 Süleyman Kaleli, Osman Çağlayan, Mahmut Ay, Ahmet Akkaya, Fatih Gültekin. Determination of Serum Lipid Peroxide Levels and Lipid Parameters in Smokers and Non-Smokers. XIII. Ulusal Biokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996. Antalya
 • 26 Süleyman Kaleli, Ahmet Akkaya, Mahmut Ay, Mahmut Alan. Determination of Glucose , Urea, Creatinin, Uric Acide, SGOT and SGPT Levels in Healty Smokers and Non-Smokers. XIII. Ulusal Biokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996. Antalya
 • 27 Süleyman Kaleli, Ahmet Akkaya, Mahmut Ay, Mahmut Alan. Sigara İçen ve İçmeyen Sağlıklı Kişilerde AKŞ, ÜRE, Kreatinin, Ürik Asit, SGOT ve SGPT Düzeylerinin Araştırılması. XIII. Ulusal Biokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996. Antalya
 • 28 Namık Delibaş, Ahmet Akkaya, Harun Doğru. Effects of Inhaled Budosonide on Metabolism ın Patients with Allergic Asthma Bronchiale. XIII. Ulusal Biokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996. Antalya
 • 29 Ahmet Akkaya, Abdullah Benli, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun. Kartagener's Sendromu( Bir Olgu nedeniyle) XXIII. TÜSAD Ulusal Kongresi, 11-14 Haziran 1995. İstanbul
 • 30 Akkaya A, Uygun N, Ünlü M, Benli A. Isparta civarında BCG aşısı uygulaması ve komplikasyonları. XXIII. TÜSAD Ulusal Kongresi, 11-14 Haziran 1995. İstanbul
 • 31 Akkaya A, Ünlü M. Sigara kullanımının solunum fonksiyon testlerine etkisinin araştırılması.20 Yıl Akciğer Günleri 02-14 Kasım 1995. Bursa
 • 32 Akkaya A, Özyardımcı N, Gözü RO, Ege E. Reenfeksiyon tüberkülozlu olgularda lenfosit grup ve alt gruplarının araştırılması. XXII. TÜSAD Ulusal Kongresi 18-21 Eylül 1994. Nevşehir
 • 33 Özyardımcı N, Durmayaz M, Akkaya A, Karadağ M, Gözü RO, Ege E. Kaviteli akciğer tüberkülozu olgularının klasik akciğer tomografisi ve toraks bilgisayarlı tomoğrafi bulgularının karşılaştırılması. XIX. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 12-14 Eylül 1991.Sivas
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ünal Şahin,Ercan Mensiz,Arzu Üzüm Kaya,Mustafa Öztürk,Ahmet Akaya. KOAH'LI Hastalarda nebulize bronkodilatör tedavisinin göz içi basıncına olan etkisi. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 24-27Nisan 2002 ANTALYA p
 • 2 Ahmet Akkaya,Orhan Oyar,Ünal Şahin,Abdullah Ünlü,Hafize Çobanoğlu,Zafer Örnek. Kliniğimizde yatarak tedavi gören astımlı hastalarda paranasal sinüslerin komputerize tomografi ile incelenmesi. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 24-27Nisan 2002 ANTALYA p
 • 3 Akkaya A, Ünal Şahin, Hafize Çobanoğlu, Zafer Örnek, Abdullah Ünlü. Böbrek Taşı Yakınmaları İle Gelen Bir Evre 4 Akciğer Epidermoid ca olgusu. Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu. 29-1 Ağustos 2001. İstanbul.P
 • 4 M Ünlü , Ü Şahin, A Akkaya , A Doğan. Plevral Efüzyonların Etyolojisinin Araştırılması. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001. İZMİR PS
 • 5 Ü Şahin, M Ünlü, F Özgüner, Ş Özen, A Akkaya, R Sütçü. Sıçan Akciğer Hücreleri ve Eritrositlerinde 27.17 MHZ Radyofrekanslı Radyasyon Tarafından İndüklenen Lipid Peroksidasyonda Melatonin Koruyucu Etkisi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001. İZMİR SS
 • 6 M Ünlü, Ü Şahin, M Öztürk, A Akkaya. Sağlık Personeli ve Eczacıların İnhalasyon Aletlerinin Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Araştırılması. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001. İZMİR PS
 • 7 Ahmet Akkaya, Orhan Oyar, Ünal Şahin, Abdullah Ünlü, Hafize Çobanoğlu. Kliniğimizde Yatarak Tedavi Gören Astımlı Hastalarda Paranazal Sinüslerin Radyolojik İncelenmesi. II. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi. 30 Ekim 2 Kasım 2001 Ankara p
 • 8 Ünal Şahin, Mustafa Öztürk, Mehmet Ünlü, Ersin Uskun, Ahmet Akkaya . Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanımı ve Bağımlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi. 25. Yıl Akciğer Günleri Kongresi. 07-10 Mayıs 2000. BURSA. P
 • 9 Mehmet Ünlü, Mustafa Aygündüz, Abdurrahman Acar, Ahmet Akkaya, Okan İstanbullu. Astmalı Hastalarda Psikolojik Semptomların Değerlendirilmesi Gereklimidir? Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 9-13 Nisan 2000. ANTALYA p
 • 10 Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Erhan Turgut. Menstrüel Siklusun Astma Alevlenmesi Üzerine Etkisi. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 9-13 Nisan 2000. ANTALYA p
 • 11 Adem Bıçakçı, Yakup Canıtez, Ahmet Akkaya, Hulusi Malyer, Nihat Sapan. Bursa ve Türkiye'nin Diğer Bazı Bölgelerindeki Atmosferik Allerjik Polen Konsantrasyonları. I. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi10-12 Mayıs 2000. İstanbul. SB
 • 12 Sevcan Tatlıdil, Adem Bıçakçı, Ahmet Akkaya, Hulusi Malyer. Burdur Atmosferinde Bulunan Clodosporium ve Alternaria Sporlarının Sayımı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi.(Uluslararası katılımlı) 5-9 Eylül 2000. p
 • 13 Mehmet Ünlü, Ünal Şahin, Murat Yarıktaş, Ahmet Akkaya, Zafer Örnek. Gül Toplayıcılarında Görülen Mesleksel Allerjik Rinit. IX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2000. ANTALYA P
 • 14 Ahmet Akkaya, Zafer Örnek, Mehmet Ünlü, Ünal Şahin. Gül Yağı Fabrikası Çalışanlarında Solunum Fonksiyon Testleri, Serum Total IgE, Eosinofil ve Deri Testlerinin Araştırılması. IX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2000. ANTALYA P
 • 15 Akkaya A,Turgut E. Şahin Ü,Ünlü M, Çetin M. Taş Ocağında Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomlarının, Solunum Fonksiyon Testlerinin, Radyolojik bulguların ve Serbest Radikallerin Araştırılması. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi. 06-09 Kasım 2000. ANTALYA SB
 • 16 Akkaya A, Örnek Z, Şahin Ü, Ünlü M, Çandır Ö. Akciğer Müsinözbronkoalveoler Karsinomlu Bir Olgu. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi. 06-09 Kasım 2000. ANTALYA TP
 • 17 Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Zafer Örnek. Malign Plörezilerde İnce Lümenli Kateterle Yapılan Talk Plörezedezinin Etkinliği. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi. 06-09 Kasım 2000. ANTALYA TP
 • 18 Mehmet Ünlü, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mustafa Akgündüz, Veysel Tahan. Tavşanlarda Sigara Dumanına Maruziyetin Antioksidan Enzimler ve Lipid Peroksidasyonuna Etkileri. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi. 29-31 Mayıs 1999 İstanbul p
 • 19 Ahmet Akkaya , Erhan Turgut, Ünal Şahin, Aliye Sarı, Mustafa Tuz. Wegener Granulamatozisi Bir Olgu Nedeniyle. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999. İSTANBUL p
 • 20 Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Mustafa Demirci, Ahmet Akkaya. Atopik Bronşiyal Astmalı Olgularda Mantar Allerjisinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet Sonrası kursu. 8-10 Eylül 1999. Samsun.p
 • 21 Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Mustafa Demirci, Ahmet Akkaya. Atopik Bronşiyal Astmalı Olgularda Mantar Allerjisinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet Sonrası kursu. 8-10 Eylül 1999. Samsun.p
 • 22 S Çalışkan, N Yıldırım, A Akkaya, S Şen, S Akgün, E D Beydilli, D Dündar. The Investigation on the Relationships Bethween Pulmonary Function and Laterality ın Bronchial Asthmtic Patients and Healty Indıvıduals. 25 Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 6-10 Eylül 1999. Elazığ p
 • 23 Mehmet Ünlü, Veysel Tahan, Ahmet Akkaya, Mustafa Demirci, Ünal Şahin. Sağlıklı Erişkin Sigara İçenlerde Plazma Lipid Peroksidasyonu. Toraks Derneği 2. Kongresi . 06-10 Mayıs 1998. Antalya P
 • 24 Ü Şahin, E Turgut, A Akkaya, M Ünlü, N Sabancı. SDÜ. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 1995-1997 Yılları Arasında Yatarak Tedavi Gören Olgularada Hastalık Gruplarına Göre Sigara Kullanımının Araştırılması. Toraks Derneği 2. Kongresi . 06-10 Mayıs 1998. Antalya P
 • 25 M T Sezer, M Sezer, M Ünlü, M Bahçeci, A Akkaya. Süreki Ayaktan Periton Diyalizi ( SAPD) nin Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi. XV. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon , Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 4-9 Ekim 1998. İzmir p
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkaya A, Benli A. Investigation of alpha fetoprotein levels in patients with pulmonary tumors and chronic obstructive pulmonary disease. 1st Mediterranean Congress on Interventional Diagnosis for Thorax Diseases. 1996:553-6.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bıçakçı A, Canıtez Y, Akkaya A, et al. Airborne polen concentration in bursa and some other region of Turkey. XX th Congres off the Eurepean Academy of Allergology and Clinical Immunology, May 09-13-2001 BIOSIS previews Allergy ( Copenhagen ) 56 ( Suplement 68) : 248 2001
 • 2 Ü Şahin, M Ünlü, M F Özgüner, S Özen, A Akkaya, R Sütçü. Melatonin Protects Against the Lipid Peroxidation İnduced by 27.17 MHz Radiofrequency Radiation in Rat Lung Cells and Erythrocytes. 11th ERS Annual Congres. 22-26 Ekim 2001. BERLİN
 • 3 A Akkaya, Ü Şahin, M Ünlü, V Tahan, N Uygun, E Turgut. Investigation of the Levels of Erithrocyte SOD and Plasma MDA in Patients with Asthma.ERS Annual Congress 20-24 Eylül 1997. Berlin.p BIOSIS preview
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 A Akkaya,Z Örnek, M Ünlü, Ü Şahin. Investigation of pulmonary function tests, total IgE Levels in Serum and Prick Tests in the Employee of Isparta Rose Oil Yarn. 11th ERS Annual Congres. 22-26 Ekim 2001. BERLİN p
 • 2 M Ünlü, Ü Şahin, M Yarıktaş, A Akkaya. Occupational Allergic Rhinitis Caused by Rose (Rose Domescena ). 11th ERS Annual Congres. 22-26 Ekim 2001. BERLİN p
 • 3 Ü Şahin, M Ünlü, A Akkaya, Z Örnek. The Value of Small-bore Catheter Thoracostomy in the Treatment of Malignant Pleural Effüsions. ). 11th ERS Annual Congres. 22-26 Ekim 2001. BERLİN SS
 • 4 A Akkaya, M Ünlü, Ü Şahin, M Akdoğan, F Özgüner. Melatonin and Glutation Peroxidase Levels in Asthmatic Patients. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress. 30 Ağustos 3 Eylül 2000.Florence.p
 • 5 Ü Şahin, M Ünlü, M Yarıktaş, A Akkaya. Left-handedness and Allergic Diseases. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress. 30 Ağustos 3 Eylül 2000. Florence p
 • 6 Ü Şahin, M Ünlü, A Akkaya, E Turgut. Effects of Menstrual Cycle on Asthma Exacerbation. . World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress. 30 Ağustos 3 Eylül 2000.Florence.p
 • 7 Ü Şahin, M Ünlü, R Sütçü, N Delibaş, A Akkaya. The Effect of Treatment of Exacerbation of Cronic Obstructive Pulmonary Disease on Oxidant/Antioxidant Imbalance. ERS Annual Congress 09-13 Ekim 1999. Madrid p
 • 8 Ü Şahin , V Tahan, Akkaya A, M Ünlü. Lipid peroxidation and Erytrocyte Antioxidant Activity Lung Cancer. ERS Annual Congress 09-13 Ekim 1999. Madrid p
 • 9 Mehmet Ünlü, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mustafa Aygündüz. Effect of Cigarette Smoke Exposure on Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation in Rabbits. ERS Annual Congress 09-13 Ekim 1999. Madrid p
 • 10 Ü Şahin, M Ünlü, M Demirci, A Akkaya, E Turgut. Penicillin Resistance in S. Pneumonia in Isparta. ERS Annual Congress 09-13 Ekim 1999. Madrid p
 • 11 Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü. Investigation of Respiratory Symptoms and Function Tests in cotton textile Workers. ERS Annual Congress 19-23 Eylül 1998. Geneva P
 • 12 A Bıçakçı, A Akkaya, H Malyer, M Ünlü, N Sapan. Airborn Pollen Grain of Isparta. Allergy 1997;37(52):55. 1-5 Haziran 1997. Rhodos.p
 • 13 Akkaya A, Evalution of History and Skin Test Results in Rug Plant Employes. EAACI'96. 2-6 Haziran 1996, Budapeşte.p
 • 14 Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Nalan Uygun. Evaluation of Positive Allergic History and Prick Test Positivity and Total IgE Levels in Class With Allergic Asthma and Allergic Rhinitis in Isparta District. XVth World Congress of Asthmalogy 24-27 Nisan 1996. Montpellier p
 • 15 A Akkaya, M Ünlü, E Turgut. Evaluation of Patients with Bone and Joint Tuberculosis Hospitalized in a Bone Diseases Hospital Between the Years 1985 and 1994 in Turkey. Allergy 1997;37(52):55.ERS Annual Congress. 08 Eylül 1996. Stocholm.ps
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ASTIM BRONŞİALELİ HASTALARDA LÖKOTRİEN ANTAGONİSTLERİNİN İNTERLÖKİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIDr.Zafer Örnek Uzmanlık Tezi 2001.Doç. Dr. Ahmet Akkaya Halen devam ediyor.
 • 2 ATOPİK BRONŞİYAL ASTMALI OLGULARDA PRİCK DERİ TESTİ,SERUM TOTAL IGE VE SPESİFİK IGE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Nalan Sabancı. Uzmanlık Tezi. 1999. Tez danışmanı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 3 TAŞ OCAĞI ÇALIŞANLARINDA SOLUNUM SİSTEMİ BELİRTİLERİNİN RADYOLOJİK BULGULARIN VE SERBEST RADİKALLERİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Erhan S. Turgut . Uzmanlık Tezi. 1999.Doç. Dr. Ahmet Akkaya
 • 4 PASİF OLARAK SİGARA DUMANINA MARUZ BIRAKILAN TAVŞANLARDA AKCİĞER DOKUSU VE KANDA OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dr.Dr. Mehmet Ünlü, Uzmanlık Tezi. 1998Tez danışmanı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 European Respiratory Society.19-23 Eylül 1998. CENEVRE
 • 2 XVII. EAACI 21-26 Haziran 1998. BİRMİNGAM
 • 3 .ERS Annual Congress 20-24 Eylül 1997. BERLİN
 • 4 XV. World Congress of Asthmalogy . 24-27 Nisan 1996. MONTPELLİER
 • 5 EAACI'96 2-5 Haziran 1996. BUDAPEŞTE
 • 6 European Respiratory Society.16-20 Eylül 1995. BARSELONA
 • 7 European Respiratory Society. Cell biology of eosinophils 20 Eylül 1995. BARSELONA
 • 8 Asthma Act For Control. 19 Ekim 1995. VİYENA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRESİ. 6-9 Kasım 2000. Merit Limra Hotel Kemer. ANTALYA Oturum 41: Başkanlar: Doç Dr. Sinan Erginel- Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 2 BRONŞ ASTIMI VE TEDAVİDEKİ GELİŞMELER (Panel) 2 Haziran 2000. Mavi Göl Otel. Eğirdir/ IspartaDüzenleyen: Doç.Dr. Ahmet Akkaya Konuşmacılar: 1. Doç.Dr. Ahmet Akkaya2. Doç.Dr. Tülay Özdemir.
 • 3 GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ ORTAK KONGRESİ. 6-9 Kasım 2000. Merit Limra Hotel Kemer. ANTALYA Oturum 41: Başkanlar: Doç Dr. Sinan Erginel- Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 4 BRONŞİYAL ASTIM TANI VE TEDAVİSİNDEKİ YENİLİKLER (Mezuniyet sonrası eğitim programı) 16 Ekim 1996. Büyük Isparta Oteli. IspartaDüzenleyen : Yrd.Doç.Dr.Ahmet Akkaya Konuşmacılar:1. Prof Dr. Mecit Süerdem2. Prof Dr. Mücdat Başaran3. Doç Dr. Turhan Ece 4.Doç.Dr. Güngör Çamsarı5.Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 5 BRONŞİYAL ASTIM TANI VE TEDAVİSİNDEKİ YENİLİKLER (Mezuniyet sonrası eğitim programı) 16 Ekim 1996. Büyük Isparta Oteli. IspartaDüzenleyen : Yrd.Doç.Dr.Ahmet Akkaya Konuşmacılar:1. Prof Dr. Mecit Süerdem 2. Prof Dr. Mücdat Başaran 3. Doç Dr. Turhan Ece 4.Doç.Dr. Güngör Çamsarı5.Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 6 BİSSİNOSİS VE KOLLEGENOZLARDA SOLUNUN SİSTEMİ (Prof.Dr. Nusret Karasu anısına ) Panel. 30 Haziran 1995 SDÜ Kampüsü Konferans salonu ISPARTADüzenleyen : Yrd.Doç.Dr.Ahmet Akkaya Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Hilmi Gürses 2. Prof. Dr. Mustafa Özesmi 3. Prof. Dr. Doganay Alper 4. Yrd Doç.Dr. Özlem Özdemir 5. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 7 BİSSİNOSİS VE KOLLEGENOZLARDA SOLUNUN SİSTEMİ (Prof.Dr. Nusret Karasu anısına ) Panel. 30 Haziran 1995 SDÜ Kampüsü Konferans salonu ISPARTADüzenleyen : Yrd.Doç.Dr.Ahmet Akkaya Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Hilmi Gürses 2. Prof. Dr. Mustafa Özesmi 3. Prof. Dr. Doganay Alper 4. Yrd Doç.Dr. Özlem Özdemir 5. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi 24-27 Nisan 2002. ANTALYA
 • 2 Toraks Derneği, Konya Şubesi . 7 Nisan Dünya Astım Günü. 7 Nisan 2002 KONYA
 • 3 11th ERS Annual Congres. 22-26 Ekim 2001. BERLİN
 • 4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks Günleri. 28-29. Nisan 2001. KONYA
 • 5 Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001. İZMİR
 • 6 Turkısh Socıety for Respiratory Investigations International Symposium Lung Canser & Bronchology. 29 Ağustos 01 Eylül 2001. İSTANBUL
 • 7 6. Uludağ Onkoloji Sempozyumu 15-07 Ekim 2001. BURSA
 • 8 25. Yıl Akciğer Günleri Kongresi. 07-10 Mayıs 2000. BURSA.
 • 9 Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 9-13 Nisan 2000. ANTALYA
 • 10 IX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2000. ANTALYA
 • 11 Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi. 06-09 Kasım 2000. ANTALYA
 • 12 European Respiratory Society 1999 Annual Congres.19-13 Ekim 1999. MADRİD
 • 13 Toraks Derneği 3.Bahar Toplantısı. 10-14 Nisan 1999. İSTANBUL
 • 14 Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi. 29-31 Mayıs 1999. İSTANBUL
 • 15 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999. İSTANBUL
 • 16 VIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 30 Eylül-03 Ekim 1998. KUŞADASI
 • 17 VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 02-05 Kasım 1997. BURSA
 • 18 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Tedavisi. 27 Şubat 1996. BURSA
 • 19 Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi. 6-11 Mayıs 1996. NEVŞEHİR
 • 20 Bronşiyal Astma ve Tanı ve Tedavisinde Yenilikler. 16 Mayıs 1996. ISPARTA
 • 21 XXI. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. 17-19 Ekim 1996. MARMARİS
 • 22 Pulmoner Tromboemboli. 7-9 Kasım 1996. AYDIN
 • 23 Bronşiyal Astma ve Solunum Yolu Allerjileri Sempozyumu Katılım Belgesi. 8-9 Haziran 1995. ANKARA.
 • 24 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi.11-14 Haziran 1995. İSTANBUL
 • 25 Bissinozis ve Kollegenozlarda Solunum Sistemi Paneli. 30 Haziran 1995. ISPARTA
 • 26 I. Egeİmmunoloji ve Dermatoloji Sempozyumu. 19-20 Haziran 1995.İZMİR.
 • 27 20. Yıl Akciğer Günleri Kongresi. 2-4 Kasım 1995. BURSA.
 • 28 XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. 07-09 Nisan 1994. ANTALYA
 • 29 VI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi. 13-16 Eylül 1994. ANKARA
 • 30 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi.18-21 Eylül 1994. NEVŞEHİR.
 • 31 2. Akciğer Hastalıkları Kongresi. 3-5 Mayıs 1990, İSTANBUL
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TORAKS DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN; Dünya Astım Günü 7 Nisan 2002 KONYA Astımda Atak Tedavisi Konuşmacı:Doç. Dr. Ahmet Akkaya
 • 2 TORAKS DERNEĞİ 4. YILLIK KONGRESİ. 30 Haziran 2001. Efes kongre Merkezi. İZMİR. Oturum 26: BİSİNOZİS (Takip ve Tedavi) Konuşmacı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 3 21. YÜZYILDA BİLGİYE ADIM ADIM. 26 Mart 2001 SDÜ Kültür Merkezi - Merkez Kampüsü Isparta Değerlendirme , Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 4 SİGARASIZ TEMİZ BİR TOPLUM KAMPANYASI ETKİNLİK PROGRAMI (Panel). 20 Kasım 2000 Kültür Sinaması. ISPARTA Düzenleyen: Isparta Sağlık Müdürlüğü Konuşmacılar:1. Prof.Dr. Ahmet Örmeci2. Prof.Dr. Erol Sezer3. Doç.Dr. Ahmet Akkaya.4. Doç.Dr.Ramazan Özcankaya5. Yrd. Doç.Dr. Mustafa Öztürk6. Yrd. Doç.Dr. Ahmet Nesimi Kişioğlu
 • 5 TORAKS DERNEĞİ - Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 09-10 Nisan 2000. Belek Antalya . Klinik Vaka Tartışması. Başkan:Prof.Dr. Orhan Arseven Konuşmacılar: Doç.Dr. Ahmet Akkaya, ( Wegener Granulamatozlu ilginç olgu) Doç.Dr. Tevfik Özlü Doç.Dr. Tülay Özdemir.
 • 6 25. AKCİĞER GÜNLERİ 17-10 Mayıs 2000. Kervansaray Oteli. Bursa Konferans 4: Astım Tedavisinde Lökotrien Antagonistlerinin Yeri Konuşmacı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 7 ASTIM TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER 12.Kasım 1999. Büyük Ispara Oteli. ISPARTA Konuşmacı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 8 ASTIM TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER 12 Kasım 1999. Büyük Ispara Oteli. ISPARTA Konuşmacı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya
 • 9 TÜSAD XXV. ULUSAL KONGRESİ 5-9 Haziran 1999. Çırağan Oteli İSTANBUL Yuvarlak Masa: Sarkoidoz Tedavisi Ekstrapulmoner sarkoidoz tedavisi (Doç.Dr. Ahmet Akkaya)
 • 10 Ahmet Akkaya, Ünal Şahin, Özlem Kaya, Zafer Örnek. Bilmece Olgu. Toraks Derneği, Konya Şubesi, 7 Mayıs 2002 Aylık Toplantısı. Konya
 • 11 25. AKCİĞER GÜNLERİ Panel4.Dirençli Olgularda Tedavi Konuşmacı: Doç. Dr. Ahmet Akkaya
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 EAACI üyeliği
 • 2 Türk Tabibler Birliği Isparta Şubesi Üyeliği
 • 3 Toraks derneği
 • 4 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyeliği
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, bilimsel kurul üyeliği
 • 2 Akciğer Arşivi dergisi , bilimsel kurul üyeliği
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü (Kurucu olarak)(1994-1997)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı. ( 1999-2002)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Tıp Fakültesi. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (1994' ten beri halen devam ediyor).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Fakülte Kurulu Üyeliği (1994-1997
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Senato Üyeliği (1994-1997)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Merkezi Laboratuvar Kurucu Üyeliği (1997)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Enfeksiyon komitesi üyeliği(2001- halen devam ediyor.)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Tüberküloz ve Toraks dergisi bilimsel kurul üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Isparta Akciğer Hastalıkları ve Astım Derneği Başkanı
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!