KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fethiye GÖDE
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114078
E-Posta fethiyegode@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 17.07.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 14.10.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İyon Değiştirme,Reçineler ,Adsorpsiyon,Atık Sular,Ağır Metaller,Mikrokapsüller
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gode, F., Removal of chromium ions from aqueous solutions by adsorption method, Hazardous Materials and Wastewater: Treatment, Removal and Analysis, Editors: Allison A. Lewinsky; Binding: Hardcover, ISBN: 1-60021-257-3, (2007) 275-308.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sennur Alay, Fethiye Göde, Cemil Alkan, (2009) Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/Hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Electronic Journal of Textile Technologies, 3(3), 33-46.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çiftçi Şengül,Özek Selda,ALAY AKSOY SENNUR,AKSOY KASIM,GÖDE FETHİYE, (2015) Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu,SDU Journal of Science (E-Journal),10, 118-128.
 • 2 Özek Selda,Çiftçi Şengül,GÖDE FETHİYE,AKSOY KASIM,ALAY AKSOY SENNUR,(2015)Nanokil Katkılı PAN Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu,SDU Journal of Science (E-Journal),10, 107-117.
 • 3 V.K. Singh, R.S. Singh, P.N. Tiwari, F.Gode, Y. C. Sharma, Removal of malathion from aqueous solutions and waste water using fly ash, Journal of Water Pollution Research and Protection, 2 (2010) 323-331.
 • 4 E. Atalay, F. Gode, Y.C. Sharma, Removal of selected toxic metals by a modified adsorbent, Practice Periodical of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste Management, 14(2) (2010),132-138.
 • 5 Y.C. SHARMA, UMA S.N. UPADHYAY and F. GODE, Adsorptive Removal of a basic dye from Water andWastewater by Activated Carbon, Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, 4(1),(2009) 21-28.
 • 6 Fethiye Göde, Erol Pehlivan, Gülşin Arslan, Mustafa Pehlivan, Hulusi Barlas, Determination of Cu(II), Cd(II), and Zn(II) after Ion-exchange Enrichment by Flame AAS, Chimica Acta Turcica, 29(2001) 29-39
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A.S.Ertürk, F.Göde, A.E.Bozdoğan, Chemometric approach integrated with capillary electrophoresis for the investigation of public water system sources and quality, International Journal of Environmental Science and Technology
 • 2 Karagollu, Osman; Gorur, Mesut; Gode, Fethiye; Sennik, B.; Yilmaz, F., (2015), Synthesis, Characterization, and Ion Sensing Application of Pyrene-Containing Chemical Probes, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 216 Issue: 9 Pages: 939-949 Published: MAY 2015
 • 3 Varsha Srivastava, Mrigank Shekhar, Deepak Gusain, Fethiye Gode, Yogesh C. Sharma, Application of a heterogeneous adsorbent (HA) for the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions: Kinetic and equilibrium modeling, Arabian Journal of Chemistry, In Press, Corrected Proof, Available online 6 December 2013
 • 4 Osman Karagollu, Mesut Gorur, Fethiye Gode, Busra Sennik, Faruk Yilmaz, Phosphate ion sensors based on triazole connected ferrocene moieties, Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 193, 31 March 2014, Pages 788-798
 • 5 Sandeep Yadav,Varsha Srivastava, Sushmita Banerjee, Fethiye Gode,Yogesh C. Sharma, Studies on the removal of nickel from aqueous solutions using modified riverbed sand, Environmental Science and Pollution Research, 2013, 20(1), 558-567.
 • 6 Karagollu, Osman; Gorur, Mesut; Turkan, Ali; Sengez, Busra; Göde, Fethiye; Yılmaz, Faruk,2013, A novel amperometric glucose biosensor based on poly(glycidyl methacrylate-co-(3-thienylmethylmethacrylate)), CURRENT APPLIED PHYSICS, 13(4), 725-730.
 • 7 Alay, S., Alkan, C., Göde, F., 2011, Steady state thermal comfort properties of the fabrics incorporating microencapsulated phase change materials, Journal of Textile Institute (Accepted).
 • 8 Alay, S., Alkan, C., Göde, F., 2011. Synthesis and Characterization of Poly(methyl methacrylate)/n-hexadecane Microcapsules Using Different Crosslinker and Their Application to Some Fabrics, Thermochimica Acta, 518, 1-8.
 • 9 Ayse Gul Yavuz, Elif Dincturk-Atalay, Aysegul Uygun, Fethiye Gode, Erhan Aslan, 2011. A comparison study of adsorption of Cr(VI) from aqueous solutions onto alkyl-substituted polyaniline/chitosan composites, Desalination, In Press, Corrected Proof, Available online 7 July 2011, doi:10.1016/j.desal.2011.06.034
 • 10 S. Alay, F.Göde, C. Alkan, 2011. Synthesis and thermal properties of poly(n-butyl acrylate)/n-hexadecane microcapsules using different cross-linkers and their application to textile fabrics, Journal of Applied Polymer Science,120(5), 2821-2829. DOI: 10.1002/app.33266.
 • 11 Alay, S., Göde, F., Alkan, C., 2010. Preparation and characterization of poly(methylmethacrylate-co-glycidyl methacrylate)/n-hexadecane nanocapsules as a fiber additive for thermal energy storage, Fibers and Polymers, 11(8) 1089-1093.
 • 12 F. Gode, N.Öztürk, Y.Sert, S. Bahçeli, Adsorption of Cr(VI) From Aqueous Solutions Onto Raw and Acid-activated Reşadiye and Hançılı Clays, Spectroscopy Letters An International Journal for Rapid Communication, 43 (2010) 68-78.
 • 13 Y. C. Sharma,Uma,and F. Gode,"Engineering Data for Optimization of Preparation of Activated Carbon from an Economically Viable Material",J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 3991–3994.
 • 14 E. Pehlivan, G. Arslan, F. Göde, T. Altun, M.M. Özcan, Determination of some inorganic metals in edible vegetable oils by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES), Grasas Y. Aceites, 59(3), (2008) 237-242.
 • 15 Fethiye GODE, Emel MORAL, Column study on the adsorption of Cr(III) and Cr(VI) using Pumice, Yarıkkaya brown coal, Chelex-100 and Lewatit MP 62, Bioresource Technology, 99 (2008) 1981-1991 .
 • 16 Mustafa Yavuz, Fethiye Gode, Erol Pehlivan, Sema Ozmert and Yogesh C. Sharma, An economic removal of Cu2+ and Cr3+ on the new adsorbents:pumice and Polyacrylonitrile/Pumice composite, Chemical Engineering Journal, 137 (2008) 457-461.
 • 17 A. GOK, F. GODE, Composites of Poly(2-chloroaniline) and Poly(o-toluidine) with pumice and their application in removal of Cr(VI) ions from aqueous solutions, Journal of Applied Polymer Science, (2008), 107(4),2295-2303.
 • 18 Fethiye Gode, Elif Dincturk Atalay and Erol Pehlivan, Removal of Cr(VI) from aqueous solutions using modified Red Pine Sawdust,Journal of Hazardous Materials, 152 (2008) 1201-1207.
 • 19 Fethiye Gode, Erol Pehlivan, Sorption of Cr(III) onto chelating b-DAEG-sporopollenin and CEP-sporopollenin resins, Bioresource Technology, 98 (2007), 904-911.
 • 20 Göde, F., Heavy Metal Removal from Aqueous Solutions by Adsorption using Montmorillonite, Asian Journal of Chemistry, 19(3), 2211-2224 (2007).
 • 21 Gök, A., F. Göde, ve B. Esencan Türkaslan, "Chromium(VI) Ion Removal from Solution by Polyaniline/Pumice Composite," Asian Journal of Chemistry, 19(4), 3023-3034 (2007).
 • 22 Y.C. Sharma, Uma, S.N. Singh, Paras, F. Gode, Fly ash for the removal of Mn(II) from aqueous solutions and wastewaters, Chemical Engineering Journal 132, (2007), 319-323.
 • 23 F. Gode, E. Pehlivan, Chromium(VI) Adsorption by Brown Coals, Energy Sources, Part A, 28 (2006) 447-457.
 • 24 E. Pehlivan, F. Gode, Batch Sorption of Divalent Metal Ions onto Brown Coal, Energy Sources, Part A, 28, (2006) 1493-1508.
 • 25 F. Gode, E. Pehlivan, Removal of chromium(III) from aqueous solutions using Lewatit S 100: The effect of pH, time, metal concentration and temperature, Journal of Hazardous Materials, 136(2) (2006) 330-337.
 • 26 Gök, A., Göde, F., Esencan Türkaslan, B., Synthesis and Characterization of polyaniline/pumice (PAn/Pmc) composite, Materials Science and Engineering:B, 133(1-3) (2006), 20-25.
 • 27 F. Gode, E. Pehlivan, Adsorption of chromium(III) ion on brown coals, Fuel Processing Technology, 86 (2005) 275-284
 • 28 A. Demirbas, E. Pehlivan, F. Gode, T. Altun, G. Arslan, Adsorption of Cu(II), Zn(II), Ni(II), Pb(II), and Cd(II) from aqueous solution on Amberlite IR-120 synthetic resin, Journal of Colloid and Interface Science 282 (2005) 20-25
 • 29 F. Gode, E. Pehlivan, Removal of Cr(VI) from aqueous solution by two Lewatit-anion exchange resins, Journal of Hazardous Materials, 119 (1-3), (2005) 175-182.
 • 30 F. Gode, E. Pehlivan, A Comparative study of two chelating ion-exchange resins for the removal of chromium(III) from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, B100 (2003), 231-243.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alay, S., Alkan, C., Göde, F., 2011. Isı Depolama Özellikli Poli(Etil Akrilat)/n-Hekzadekan Mikrokapsüller Uygulanarak Isı Depolama Özellikli Kumaş Üretimi, V. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, 27-29 Nisan, Kahramanmaraş, Türkiye.
 • 2 F. Göde, M. Yavuz, A. Gök, S. Erdoğan, S. Özmert, Pomza ile Sulu Çözeltilerden Zn(II) ve Cd(II) İyonlarının Adsorpsiyonu, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, 15-17 Eylül 2005, 353-359.
 • 3 F. Göde, E. Pehlivan, M. Pehlivan, Konya Atık Sularında Bulunan Ağır Metal Kirliliği ve Yer altı Sularına Etkisi, Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Selçuk Üniversitesi, 23-24 Aralık 2004.
 • 4 E. Pehlivan, F. Göde, M. Pehlivan, Y. Çengeloğlu, Atık Sularda Bulunan Kromun Tabii Şelat Değiştirici Reçineyle Hazırlanan Kolonda Tutularak ICP-AES'de Tayini, Kırıkkale Üniversitesi II. Ulusal Kromatografi Kongresi 2001, s. 89-95.
 • 5 F. Göde, E. Pehlivan, G. Arslan, T. Altun, Bazı Ağır Metallerin Amberlite IR-120 Reçinesi İle Ön-zenginleştirmesi ve AAS ile Kantitatif Tayini, Kırıkkale Üniversitesi II. Ulusal Kromatografi Kongresi 2001, s. 82-88.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Elif Dinçtürk Atalay, Fethiye Göde, Erol Pehlivan, Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemiyle Sulu Çözeltilerdeki Cr(VI) Tayini ve Uzaklaştırılması,III. Eser Analiz Çalıştayı EsAn-2014, 15-18 Mayıs 2014, P49, Tokat.
 • 2 Selda Özek, Şengül Çiftci, Fethiye Göde, Sennur Alay,Kasım Aksoy, Nanolif Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması,7. Ulusal Analitik Kimya Kongresinde 4 Eylül 2014, Kahramanmaraş.
 • 3 Şengül Çiftci, Selda Özek, Fethiye Göde, Sennur Alay, Kasım Aksoy, Nanoliflerin Adsorpsiyon Uygulamaları, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresinde 4 Eylül 2014, Kahramanmaraş.
 • 4 Köksal,E., Göde, F., “Kompleks Koaservasyon Yöntemiyle E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi” V. Ulusal Polimer Bilim Ve Teknolojisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P29, Tokat,2014
 • 5 Çiçek, H., Atalay, S., Köksal, E., Göde, F., “Kompleks Koaservasyon Yöntemiyle Papatya Yağı İçeren Mikrokapsül Üretimi” VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, P119, Kahramanmaraş,2014
 • 6 Karagöllü, O., Göde, F., Görür, M., Şengez, B., ., Türkan, Ali., Yılmaz, F., 2012 Poli(Glisidilmetakrilat-ko-Metiltiyenilmetakrilat) Kopolimerinin Amperometrik Glikoz Biyosensör Uygulamasında Kullanımı. 4. Ulusal Polimer Kongresi, 05-08 Eylül 2012, Çanakkale, 175.
 • 7 Fethiye Göde, Kıymet Kebapçı, Osmanlı Saray Kokulu Mikrokapsüller, KD76, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 1. Ar-Ge Proje Pazarı, 2011, İstanbul.
 • 8 Fethiye Göde, Kübra Eryılmaz, Kıymet Kebapçı, Aroma Terapi Kokulu Mikrokapsüller, KD143, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 1. Ar-Ge Proje Pazarı, 2011, İstanbul.
 • 9 M.Kemal Sangün, Ş.Sungur, F.Göde, Antalya Havaalanı Bölgesinde Bazı Örneklerde (Su, Toprak, Bitki ve Meyve) Perklorat Miktarının İyon Kromatografisi ile Belirlenmesi, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 2010.
 • 10 F. Göde, K. Kaya, S. Alay, Koku içeren mikrokapsüllerin sentezi, karakterizasyonu ve tekstile uygulanması, Akıllı Tekstil Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı, 21-22 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.
 • 11 N.G.Kabaş, F.Göde, E.Tarım, E.Yılmaz, K.Koçak, K.Kaya, Modifiye pomza üzerinde Cr(VI) adsorpsiyonunun katı-faz ekstraksiyon metoduyla incelenmesi, 21. Ulusal kimya kongresi, 2007, Malatya.
 • 12 F.Göde, E.Dinçtürk Atalay, A.G.Yavuz, A.Gök, A.Karakuş, E.Kaya, Isparta Gül küspesinin Cu(II) Adsorpsiyonu, 21. Ulusal kimya kongresi, 2007, Malatya.
 • 13 N.Öztürk, F.Göde, Y.Sert, S.Bahçeli, Hançılı ve Reşadiye Yöre killerinin asit aktivasyonu, XIII. Ulusal Kil Sempozyumu, 2007, Isparta.
 • 14 F. Göde, E. Moral, A. Gök, Pomza ve Linyit Kömürü Adsorbanlarıyla Hazırlanan Katı-Faz Dolgulu Kolonlarla Krom Türleri Tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale, P-27.
 • 15 F.GÖDE, E.DİNÇTÜRK ATALAY, H.KAYALI, Z.KÜÇÜK, Tartarik asit modifikasyonunun Cr(VI) adsorpsiyon kinetiğine etkisinin incelenmesi, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale, P-28.
 • 16 E. DİNÇTÜRK ATALAY, F. GÖDE, T. TİLKİ, Ö. YILDIRIM, S. DİZDAR, Tartarik asitle modifiye edilmiş kızılçam talaşıyla sulu çözeltilerden Cu(II), Zn(II) ve Cd(II) iyonlarının uzaklaştırılması, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale, P-29.
 • 17 F.GÖDE, F.ATTAROĞLU, Ö.DEMİR, Y.YİĞİTBAŞI, Türk kahve kalıntılarının adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale, P-30.
 • 18 Fethiye GÖDE, Emel MORAL, CHELEX-100 VE LEWATİT MP 62 REÇİNELERİYLE HAZIRLANAN KATI-FAZ DOLUGULU KOLONLARLA KROM TÜRLERİ TAYİNİ, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, AKP-41.
 • 19 Fethiye GÖDE, Necla Gülçin KABAŞ, Bahar ERÇAKMAK, Şefika DUMAN, MODİFİYE POMZA İLE Cr(VI) UZAKLAŞTIRMASI, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, AKP-42.
 • 20 Fatma TOMUL, Fethiye GÖDE, Elif Dinçtürk ATALAY, SÜTUNLANDIRMA İŞLEMİNİN KİLİN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, AKP-43.
 • 21 Fethiye GÖDE, Elif Dinçtürk ATALAY, Özge YILDIRIM, Zeliha KÜÇÜK, Hatice KAYALI, Selen DİZDAR, MODİFİYE TALAŞLA Cu(II), Zn(II) VE Cd(II) İYONLARININ ADSORPSİYON KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri, AKP-44.
 • 22 F. Göde, E. Dinçtürk Atalay, Tartarik asitle modifiye edilmiş talaş ile sulu çözeltilerden Cr(III) ve Cr(VI) iyonlarının adsorpsiyonu, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 28-30 Haziran 2006, İzmir, s. 39.
 • 23 S. Özmert, S. Erdoğan, F. Göde, M. Yavuz, Pomza ile Sulu Çözeltilerden Cr(III) ve Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası, AKP97, s.167
 • 24 S. Erdoğan, S. Özmert, F. Göde, E. Pehlivan, G. Arslan, Sulu Çözeltilerden Zn(II) ve Cd(II) İyonlarının Uzaklaştırılması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası, AKP96, s.166.
 • 25 B. Türkaslan, F. Göde, A. Gök, İletken Polimer-Kil Kompozitlerinin Sentezi ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası, FKP7.
 • 26 F. Göde, E. Pehlivan, E. Kır, Yalvaç Yarıkkaya ve Kaşıkara Linyit Kömürleriyle Cu(II) İyonlarının Adsorpsiyonu, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2-3-4 Eylül 2004.
 • 27 E. Kır, E. Alkan, T. Sardohan, F. Göde, İletken Polimer İçerikli Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2-3-4 Eylül 2004.
 • 28 F. Göde, E. Pehlivan, Lewatit S 100 Kuvvetli Asidik Katyon Değiştirici Reçinesi Kullanarak Cr (III) Metalinin ICP-AES İle Tayini, 3. Ulusal Kromotografi Kongresi, 19-21 Haziran 2002, s. 8.
 • 29 G. Arslan, E. Pehlivan, F. Göde, Humik Asit ile Cr (VI) Sorpsiyonu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10-13 Eylül 2002, Kimya 2002 Bildiri Özetleri, s. 113
 • 30 E. Pehlivan, F. Göde, U.S. Vural, T. Altun, M. Pehlivan, Konya Katı Çöp Atık Sahasındaki Bazı Toksik Metallerin AAS ile Tayini, XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10-13 Eylül 2002, Kimya 2002 Bildiri Özetleri, s. 114
 • 31 G. Arslan, E. Pehlivan, R Kurbanlı, F. Göde, Humik Asitlerle Sulu Çözeltilerden Bakır ve Nikelin Sorpsiyonu, XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10-13 Eylül 2002, Kimya 2002 Bildiri Özetleri, s. 116
 • 32 T. Altun, E. Pehlivan, F. Göde, Dowex 50-W Katyon Değiştirici Reçinesiyle Ağır Metal Uzaklaştırmasına Katyon Konsantrasyonu, pH ve Sıcaklığın Etkileri, XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10-13 Eylül 2002, Kimya 2002 Bildiri Özetleri, s. 111
 • 33 G. Arslan, E. Pehlivan, F. Göde, S. Çetin, AQ-30 Aktif Karbon İle Cr (VI) Tutulması, XVI. Ulusal Kimya Kongresi 10-13 Eylül 2002, Kimya 2002 Bildiri Özetleri, s. 112
 • 34 F. Göde, E. Pehlivan, G. Arslan, b-DAEG-Sporopollenin Reçinesi ile Krom (III) Tayini, 3. Ulusal Kromotografi Kongresi, 19-21 Haziran 2002, s. 53
 • 35 F. Göde, E. Pehlivan, G. Arslan, T. Altun, Konya Atık Sularında Bulunan Ağır Metal Kirliliğinin ICP-AES İle Tayini, XV. Ulusal Kimya Kongresi 4-7 Eylül 2001, Kimya 2001 Bildiri Özetleri, AK P 19
 • 36 E. Pehlivan, F. Göde, G. Arslan, T. Altun, Bazı Sıvı Bitkisel Yağlarda Bulunan Ağır Metallerin ICP-AES İle Tayini, XV. Ulusal Kimya Kongresi 4-7 Eylül 2001, Kimya 2001 Bildiri Özetleri, AK P 7
 • 37 E. Pehlivan, M. Pehlivan, F. Göde, Atık Sularda Bulunan Bazı Toksik Metallerin, Tabii ve Sentetik İyon Değiştirici / Şelat Değiştirici Reçineler İle Tutularak AAS'de Kantitatif Tayini, UKMK-IV, Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 4-7 Eylül 2000, İstanbul, CA 39.
 • 38 E. Pehlivan, T. Altun, F. Göde, M. Pehlivan, Konya Otoyollarına Yakın Topraklarda Bulunan Kurşun Kirliliğinin AAS'de Kantitatif Tayini, XIV. Ulusal Kimya Kongresi 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır, s. 466
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Karaboyacı, Fethiye Göde, Aziz Şencan, Mustafa Cengiz, Removal of Cobalt Ion from Aqueous Solutions by Lignosellulosics Modified with PAN, International Conference on Environment:Survival and Sustainability, 3027-3036, 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
 • 2 F. Gode, S. Erdogan, S. Ozmert, E. Pehlivan, E. Kir, Equilibrium and Kinetics Studies for Adsorption of Copper on Clay, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume 16, 1, 2005, 111-114.
 • 3 F. Gode, S. Ozmert, S. Erdogan, M. Yavuz, Copper Adsorption from Aqueous Solutions onto Pomza, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume 16, 1, 2005, 107-110.
 • 4 E. Pehlivan, M.A. Şanda, M. Küçüködük, F. Göde, Konya-Çumra Karayolundaki Bazı Otsu Bitkilerde Ağır Metallerin (Pb, Zn, Ni, Cd) Birikimi, I. Uluslar arası "ÇatalHöyük'ten Günümüze Çumra Kongresi Bildiriler, (Ayrı Basım), 15-16 Eylül 2002 Çumra, s. 181-186.
 • 5 F. Göde, T. Teberdar, Yalvaç Yarıkkaya Linyit Kömürlerinin DTA Sonuçlarının Araştırılması, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, II. Kızılırmak Uluslar arası Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs 1998, Kırıkkale 1998, s. 191-196.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Göde, F., Aktaş, A.H., Simultaneous Determination of Food Colorants in Commercial Products by UV Spectrophotometry ,7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 10-15 Eylül, 2015, Varna, Bulgaristan.
 • 2 Korkmaz, N.,Alay Aksoy, S.,Göde, F., Removal of Cr(III) and Cr(VI) Ions from Aqueous Solutions Using Modified Cotton Cellulose with Polycarboxylic Acids, The 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies,27 October -1 November 2015, Sarejevo/Bosnia and Herzegovina.
 • 3 Fethiye Göde, Elif Dinçtürk Atalay, Erol Pehlivan, The removal of Zn(II), and Cd(II) ions from aqueous solution by modified rose flower residue, 4th International Conference of Ecosystems(ICE2014), Tirana, Albania, May 23-26 2014.
 • 4 Karagöllü, O., Görür, M., Göde, F., Şengez, B., Yılmaz, F., 2013. Phosphate Ion Sensors Based On Triazole Connected Ferrocene Moieties. 44th World Chemistry Congress (IUPAC), 11-16 August 2013, İstanbul, 1429.
 • 5 Ali Serol ERTÜRK, Fethiye Göde, Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN, 2013, Principle Component and Hierarchical Cluster Analysis for the Detection ofthe Origin of Water Samples Based on Determination of Four Anions UsingCapillary Electrophoresis, Second International Conference on New trends in Chemometrics and Applications, 58 s.,25-28 october 2013, Ankara.
 • 6 Fethiye Göde, Kıymet Kebapçı, Kübra Eryılmaz, Koku İçeren Mikrokapsüllerin Tekstile Uygulanması, 443-444,UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Uluslararası Ar-Ge Prje Pazarı, 02-03. 02. 2012, Bursa.
 • 7 Fethiye Göde, Kıymet Kebapçı, Kübra Eryılmaz, Koku İçeren Mikrokapsüllerin Tekstile Uygulanması, 443-444,UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı, 02-03. 02. 2012, Bursa.
 • 8 Alay, S., Alkan, C., Göde, F.,2010. Production of PAN and PVA Nanofibers Incorporated PMMA/n-Hexadecane Nanocapsules for Thermal Comfort in Textiles, The Fiber Society Spring 2010 International Conference on Fibrous Materials, 12-14 Mayıs 2010, Bursa, Türkiye.
 • 9 Elif D. Atalay, Nuray O Işık, Emel Tarım, Fethiye Göde, Studies on adsorption behaviour of Cr(VI) onto anion exchanger resins, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, PPII-27, 2009, Fatsa-Ordu/Turkey.
 • 10 Elif D. Atalay, Emel Tarım, Fethiye Göde, Kinetic and thermodynamic study of chromium adsorption onto orange peel, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, PPI-10, 2009, Fatsa-Ordu/Turkey.
 • 11 Nuray O Işık, Elif D. Atalay, Semiha Karacanlı, Fethiye Göde, Adsorption of chromium ion by Amberjet 1200 H and Lewatit CNP 80 resins, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, PPII-17, 2009, Fatsa-Ordu/Turkey.
 • 12 Elif D. Atalay, Semiha Karacanlı, Fethiye Göde, Merve Hercan, Modelling of chromium ions adsorption on orange peel, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, PPII-27, 2009, Fatsa-Ordu/Turkey.
 • 13 Elif Atalay, Fethiye Göde, Adsorption Characteristic Heavy Metal ions onto Plasma Modified Red Pine Sawdust from Aqueous Solutions, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, s.133, 9-12 October, 2008.
 • 14 Fethiye Göde, Elif Atalay, Relationship Between Kinetic and Thermodynamic Characteristic of Heavy Metal Adsorption on Modified and Unmodified Rose Flower (Rosa Damascena Mill) Residue, 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, s.321, 9-12 October 2008.
 • 15 N.Öztürk, F.Göde, Y.Sert, S.Bahçeli, Cr(VI) Sorption on Acid Activated Hançılı ve Reşadiye Region Clays, 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 2007, Malatya.
 • 16 F. Göde, E. Dinçtürk Atalay, Adsorption kinetics for the removal of Cr(VI) from aqueous solution by sawdust modified with tartaric acid, The Seventh International Conference on Chemical Physics (Chemical Physics VII), P-21, Eğirdir-Isparta, 19-20 May 2006.
 • 17 Gök, A., Göde, F., Esencan Türkaslan, B., Snythesis, Characterization and Thermal Stability of Polyaniline/Pumice Composite: Application as a Adsorbent for Removal of Cr(VI), Advanced Polymeric Materials, (APM-2006), Bratislava, Slovakia, June 11-15, 2006.
 • 18 E. Pehlivan, F. Gode, G. Arslan, T. Altun, M. Pehlivan, H. Barlas, Preconcentration of Some Heavy Metals in Waste Water With Resins and Their Determination by AAS, MBCAC III, 3. Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, June 4-9, 2000 Antalya-Turkey, Book of Abstracts, PI-78.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Alay, S., Alkan, C., Göde, F., 2010. Synthesis and Characterization of Poly(butyl acrylate)/n-hexadecane Microcapsules and Their Thermal Performances in Fabrics, The Fiber Society Spring 2010 International Conference on Fibrous Materials, 12-14 Mayıs 2010, Bursa, Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yalvaç Yöresi Linyit Kömürlerinin Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Reçinelerle Ağır Metal Adsorpsiyonu ve Atık Sulara Uygulanması
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Diş Dostu Çikolata Üretimi, Osman Gökhan Gülfidan
 • 2 Çevre Dostu Organik Gübreler, Tolga Yenilmez
 • 3 Kompleks Koaservasyon Yöntemi İle E Vitamini İçeren Mikrokapsül Üretimi, Elif Köksal
 • 4 Tartarik Asitle Modifiye Edilmiş Buğday Kepeği Kullanarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırması, Kübra (Kaya)Eryılmaz
 • 5 Nanolif Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırılması, (Selda Özek)
 • 6 Nanoliflerin Adsorpsiyon Uygulamaları, (Şengül Çiftci)
 • 7 Kokulu Mikrokapsüller, Kıymet Kebapçı
 • 8 Kitosan ile Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklaştırması (Emel Tarım)
 • 9 Haşhaş Sapı ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Uzaklaştırılması (Semiha Karacanlı)
 • 10 Isparta'daki içme suyu ve kaynaklarından alınan su numunelerinin içerdiği bazı anyonların kapiler elektroforez cihazı ile incelenmesi, Ali Serol Ertürk.
 • 11 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Kolon Sonrası Türevlendirme İle 7 Adet Sulfonamid Tespitinin Metot Validasyonu, Hüseyin Kafalı
 • 12 Modifiye Edilmiş Talaşla Ağır Metal Uzaklaştırılması (Elif Dinçtürk Atalay)
 • 13 Modifiye Edilmiş Pomza ile Ağır Metal Uzaklaştırılması (Necla Gülçin Kabaş)
 • 14 Farklı İyon Değiştirici Reçineler ve Doğal Adsorbanlarla Hazırlanan Katı-Faz Kolonlarla Krom Türleri Tayini (Emel Moral)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Piren ve Ferrosen Fonksiyonel Grupları İçeren İletken Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Osman Karagöllü)
 • 2 Katı Faz Ekstraksiyon Metoduyla Endüstriyel Atık Sulardaki Kromun Tayini ve Uzaklaştırılması, Elif Dinçtürk Atalay.
 • 3 Isıl Enerji Depolama Özellikli Mikrokapsüller İçeren Akıllı Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi, Sennur Alay
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tartarik Asit Ile Modifiye Edilmis Bugday Kepegi Kullanarak Sulu Çözeltilerden Krom Uzaklastırılması
 • 2 Modifiye Edilmiş Pomza ile Ağır Metal Uzaklaştırılması, 1168-YL-05, SDÜ-BAP, Kesin rapor.
 • 3 Farklı İyon Değiştirici Reçineler ve Doğal Adsorbanlarla Hazırlanan Katı-Faz Kolonlarla Krom Türleri Tayini, 01006-YL-05, SDÜ-BAP, kesin rapor.
 • 4 Yalvaç Yarıkkaya ve Kaşıkara Linyit Kömürleriyle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Adsorpsiyonu, 04-M-887, SDÜ-BAP, Kesin Rapor.
 • 5 Yalvaç Yarıkkaya ve Kaşıkara Linyit Kömürleriyle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Adsorpsiyonu, TBAG-AY/390(104T296), Tübitak, Kesin rapor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İletken Polimer İçerikli Membran Sistemlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Transport Özellikleri, Proje No: TBAG-AG/356-104T049, Kesin Rapor.
 • 2 Reçinelerle Ağır Metal Adsorbsiyonu ve Atık Sulara Uygulanması, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 99/077, Konya 2002.
 • 3 Reçinelerle Ağır Metal Adsorbsiyonu ve Endüstriyel Atık Sulara Uygulanması, SDÜ Araştırma Fonu Proje No: SDÜ-229, Isparta 2001
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Chromium Recovery from Chrome Shaving (Chromium-containing Solid waste) Generated in Tanning Process
 • 2 Synthesis of a Quaternary Amine Anion Exchange Resin and Study its Adsorption Behaviour for Chromate Oxyanions
 • 3 Bench Scale Column Experiments to Study The Containment of Cr(VI) in Confined Aquifers by Biotransformation
 • 4 Removal of Chromium(VI) from Wastewater Using Sorel's Cement
 • 5 Preconcentration of Chromium(VI) by Adsorption of its Diphenylcarbazide Complex on an Alumina Column
 • 6 Removal of Chromium(III) from Tannery Wastewater by Activated Carbon from Industrial Waste
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Aktif Çamur Biyosorpsiyon Özelliği ile Atıksulardan Pb(II) İyonunun Uzaklaştırılmasının İncelenmesi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kimya Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen ve Mühendislki Bilimleri Etik Kurul Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Biyokimya Lab. I
Adsorpsiyon ve Kataliz
Analitik Kimya I
Analitik Kimya II
Analitik Kimya Lab.I
Atom Molekül Kimyası
Atomik Spektroskopi
Endüstriyel Kimya Lab.II
Kimya
Kimya I
Kimya II
Kimyacılar için İngilizce
 
Bu İçeriği Paylaş!