KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Fethiye GÖDE
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114078
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 22
Alıntı Sayısı: 3734
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 17.07.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 16.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
İyon Değiştirme,Reçineler ,Adsorpsiyon,Atık Sular,Ağır Metaller,Mikrokapsüller
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Köksal Elif, Bayram Okan, Moral Emel, GÖDE FETHİYE, Microencapsulation of quinoa extract (Chenopodium quinoa Willd.) in response surface methodology conditions: preparation and characterization. Particulate science and technology, 41(2), , 231-240. (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 ÇABUK MEHMET, Öztaş Murat, GÖDE FETHİYE, ÜNAL HALİL İBRAHİM, YAVUZ MUSTAFA, Effects of zeta-potential on enhanced removal of hexavalent chromium by polypyrrole-graft-chitosan biodegradable copolymer. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Köksal Elif, GÖDE FETHİYE, Özaltın Kadir, Karakurt İlkay, Suly Pavol, Saha Petr, Controlled Release of Vitamin U from Microencapsulated Brassica oleracea L. var. capitata Extract for Peptic Ulcer Treatment. Food and Bioprocess Technology, 16(3), , 677-689. (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 Bayram Okan, Moral Emel, Köksal Elif, GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Removal of methyl blue and malachite green from water using biodegradable magnetic Tamarindus Indica fruit seed biochar: Characterization, equilibrium study, modelling and thermodynamics. SUSTAINABLE CHEMISTRY FOR THE ENVIRONMENT (2023), (Diğer)
 • 5 Bayram Okan, GÖDE FETHİYE, Microencapsulation of Hemp Oil in Gelatin and Gum Arabic and Investigation of Cumulative Release Properties in n-Hexane Medium. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 10(4), , 1035-1044. (2023), (TR DİZİN)
 • 6 Bayram Okan, Moral Emel, GÖDE FETHİYE, İğde Çekirdeklerinden elde Edilen Biyokömür Kullanılarak Sulu Çözeltiden Kristal Viyole Boyarmaddesinin Uzaklaştırılması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1), , 448-457. (2023), (TR DİZİN)
 • 7 Moral Emel, GÖDE FETHİYE, Bayram Okan, Removal of Methyl Blue from Aqueous Solution Using Magnetic Loquat (Eriobotrya japonica) Seed. Asian Journal of Applied Chemistry Research, 13(1), , 43-53. (2023), (Diğer)
 • 8 ÖZKAN UĞUR, Bayram Okan, GÖDE FETHİYE, Coşkun Sezen, ŞAHİN HALİL TURGUT, Application of Response Surface Methodology (RSM) for Optimization Turbidity of Paper Recycling Wastewater Using Microwave Technology. Asian Journal of Applied Chemistry Research, 13(1), , 13-22. (2023), (Diğer)
 • 9 Moral Emel, GÖDE FETHİYE, İğde Çekirdeklerinden Elde Edilen Biyokömür ve Demirle Modifiye Edilmiş Biyokömür Kullanılarak Metil Mavisinin Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(3), , 1874-1887. (2023), (TR DİZİN)
 • 10 GÖDE Fethiye, Efficient decolorization of cationic dye (malachite green) by natural-based biosorbent (nano-magnetic Sophora Japonica fruit seed biochar). JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY Doi: 10.1080/01932691.2022.2135522, (2022), (Endekste taranmıyor)
 • 11 Bayram Okan, Köksal Elif, GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Decolorization of water through removal of methylene blue and malachite green on biodegradable magnetic Bauhinia variagata fruits. International Journal of Phytoremediation, 24(3), , 311-323. Doi: 10.1080/15226514.2021.1937931, (2022), (SCI-Expanded)
 • 12 Atalay Elif Dinçtürk, GÖDE FETHİYE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Artificial neural networks approach for modeling of Cr(VI) adsorption from aqueous solution by MR, MAC, MS. Journal of Interfaces, Thin Films and Low Dimensional Systems , 81-91. Doi: 10.22051/JITF.2018.18582.1014, (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 13 ERTÜRK ALİ SEROL, GÖDE FETHİYE, BOZDOĞAN ABDÜRREZZAK EMİN, Chemometric approach integrated with capillary electrophoresis for the investigation of public water system sources and quality. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(11), , 2459-2470. Doi: 10.1007/s13762-017-1331-1, (2017), (SCI-Expanded)
 • 14 Karagöllü Osman, GÖRÜR MESUT, GÖDE FETHİYE, Sennik B, YILMAZ FARUK, Synthesis Characterization and Ion Sensing Application of Pyrene Containing Chemical Probes. MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 216(9), , 939-949. (2015), (SCI-Expanded)
 • 15 Osman Karagollu, GÖRÜR MESUT, GÖDE FETHİYE, Busra Sennik, YILMAZ FARUK, Phosphate ion sensors based on triazole connected ferrocene moieties. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL , 788-798. (2014), (SCI-Expanded)
 • 16 Yadav Sandeep, Srivastava Varsha , Banerjee Sushmita , GÖDE FETHİYE, Sharma Yogesh C, Studies on the removal of nickel from aqueous solutions using modified riverbed sand. environmental science and pollution reserach, 20(1), , 558-567. (2013), (SCI-Expanded)
 • 17 ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETHİYE, Steady state thermal comfort properties of the fabrics incorporating microencapsulated phase change materials. Journal of Textile Institute, 103(7), , 757-765. (2012), (SCI-Expanded)
 • 18 Yavuz Ayşe Gül, Dinçtürk Atalay Elif, Uygun Ayşegül, GÖDE FETHİYE, Erhan Aslan, A comparison study of adsorption of Cr VI from aqueous solutions onto alkyl substituted polyaniline chitosan composites. Desalination , 325-331. Doi: 10.1016/j.desal.2011.06.034, (2011), (SCI-Expanded)
 • 19 ALAY AKSOY SENNUR, GÖDE FETHİYE, ALKAN CEMİL, Synthesis and thermal properties of poly n butyl acrylate n hexadecane microcapsules using different cross linkers and their application to textile fabrics. Journal of Applied Polymer Science, 120(5), , 2821-2829. Doi: 10.1002/app.33266, (2011), (SCI-Expanded)
 • 20 ALAY AKSOY SENNUR, ALKAN CEMİL, GÖDE FETHİYE, Synthesis and Characterization of Poly methyl methacrylate n hexadecane Microcapsules Using Different Crosslinker and Their Application to Some Fabrics. Thermochimica Acta , 1-8. (2011), (SCI-Expanded)
 • 21 ALAY AKSOY SENNUR, GÖDE FETHİYE, ALKAN CEMİL, Preparation and characterization of poly methylmethacrylate co glycidyl methacrylate n hexadecane nanocapsules as a fiber additive for thermal energy storage. Fibers and Polymers, 11(8), , 1089-1093. (2010), (SCI-Expanded)
 • 22 YAVUZ MUSTAFA, GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Özmert Sema, Sharma Yogesh C, An economic removal of Cu2 and Cr3 on the new adsorbents pumice and Polyacrylonitrile Pumice composite. Chemical Engineering Journal , 457-461. (2008), (SCI-Expanded)
 • 23 GÖDE FETHİYE, Dinçtürk Atalay Elif, PEHLİVAN EROL, Removal of Cr VI from aqueous solutions using modified Red Pine Sawdust. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS , 1201-1207. (2008), (SCI-Expanded)
 • 24 Gök Ayşegül, GÖDE FETHİYE, Composites of Poly 2 chloroaniline and Poly o toluidine with pumice and their application in removal of Cr VI ions from aqueous solutions. Journal of Applied Polymer Science, 107(4), , 2295-2303. (2008), (SCI-Expanded)
 • 25 PEHLİVAN EROL, ARSLAN GÜLŞİN, GÖDE FETHİYE, ALTUN TÜRKAN, Özcan M M, Determination of some inorganic metals in edible vegetable oils by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy ICP AES. Grasas Y. Aceites, 59(3), , 237-242. (2008), (SCI-Expanded)
 • 26 GÖDE FETHİYE, Moral Emel, Column study on the adsorption of Cr III and Cr VI using Pumice Yarıkkaya brown coal Chelex 100 and Lewatit MP 62. Bioresource Technology , 1981-1991. (2008), (SCI-Expanded)
 • 27 GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Sorption of Cr III onto chelating b DAEG sporopollenin and CEP sporopollenin resins. Bioresource Technology , 904-911. Doi: 10.1016/j.biortech.2006.02.043, (2007), (SCI-Expanded)
 • 28 Sharma Y.C., Uma ., Singh S.N., Paras ., GÖDE Fethiye, Fly ash for the removal of Mn(II) from aqueous solutions and wastewaters. Chemical engineering Journal , 319-323. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 29 GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Removal of chromium III from aqueous solutions using Lewatit S 100 The effect of pH time metal concentration and temperature. Journal of Hazardous Materials, 136(2), , 330-337. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.12.021, (2006), (SCI-Expanded)
 • 30 GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Chromium VI Adsorption by Brown Coals. Energy Sources, Part A , 447-457. (2006), (SCI-Expanded)
 • 31 PEHLİVAN EROL, GÖDE FETHİYE, Batch Sorption of Divalent Metal Ions onto Brown Coal. Energy Sources, Part A , 1493-1508. (2006), (SCI-Expanded)
 • 32 Gök Ayşegül, GÖDE FETHİYE, ESENCAN TÜRKASLAN BANU, Synthesis and Characterization of polyaniline pumice PAn Pmc composite. Materials Science and Engineering:B , 20-25. (2006), (SCI-Expanded)
 • 33 GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Removal of Cr VI from aqueous solution by two Lewatit anion exchange resins. Journal of Hazardous Materials , 175-182. Doi: 10.1016/j.jhazmat.2004.12.004, (2005), (SCI-Expanded)
 • 34 GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Adsorption of chromium III ion on brown coals. Fuel Processing Technology , 275-284. Doi: 10.1016/j.fuproc.2004.10.006, (2005), (SCI-Expanded)
 • 35 Demirbaş Ayhan, PEHLİVAN EROL, GÖDE FETHİYE, ALTUN TÜRKAN, ARSLAN GÜLŞİN, Adsorption of Cu II Zn II Ni II Pb II and Cd II from aqueous solution on Amberlite IR 120 synthetic resin. Journal of Colloid and Interface Science , 20-25. Doi: 10.1016/j.jcis.2004.08.147, (2005), (SCI-Expanded)
 • 36 GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, A Comparative study of two chelating ion exchange resins for the removal of chromium III from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials B100 , 231-243. Doi: 10.1016/S0304-3894(03)00110-9, (2003), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Bayram Okan, Köksal Elif, Moral Emel, GÖDE FETHİYE, PEHLİVAN EROL, Efficient Decolorization of Anionic Dye (Methyl Blue) by Natural-Based Biosorbent (nano-Magnetic Sophora Japonica Fruit Seed Biochar).. International Conference on Research in Engineering, Technology and Science (ICRETS) July 1-4, 2022 - Baku, Azerbaijan (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 Moral Emel, Bayram Okan, Köksal Elif, GÖDE FETHİYE, Tarhun Bitkisinin (Artemisia Dracunculus L.) Yanıt Yüzey Metodolojisinde Belirlenen Parametreler İle Ekstraksiyonu. IHSLC-2021 (2021). (Özet bildiri)
 • 3 Bayram Okan, Köksal Elif, Moral Emel, GÖDE FETHİYE, Effect Of Polymer Ratio On Microencapsulation Process With Complex Coacervation Method of Safflower Oil.. IHSLC-2021 (2021). (Özet bildiri)
 • 4 Köksal Elif, Bayram Okan, Moral Emel, Danaş Fatma, GÖDE FETHİYE, The Effect of Stirring Speed On the Microencapsulation Process of Tamanu Oil.. IHSLC-2021 (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Bayram Okan, GÖDE FETHİYE, Jelatin ve Sodyum Aljinat Polimerleriyle Kenevir Yağının Mikroenkapsülasyonu ve Salınım Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(3), , 527-532. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 Bayram Okan, Moral Emel, GÖDE FETHİYE, Sulu Çözeltilerden Alizarin Sarısı GG Gideriminde Gypsophila arrostii var nebulosa'dan Elde Edilen Biyokömürün Kullanılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(3), , 582-589. (2023), (TR DİZİN)
 • 3 Koyuöz Erdoğan Gözde, GÖDE FETHİYE, Altın otu (Helichrysum italicum) esansiyel yağının mikrokapsüle edilmesi ve karakterizasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 59(4), , 669-684. Doi: 10.20289/zfdergi.1093914, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 Köksal Elif, Bayram Okan, GÖDE FETHİYE, AKTAŞ AHMET HAKAN, Microencapsulation of vitamin E: Characterization of Complex Coacervation Conditions Using Response Surface Methodology. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(4), , 906-913. Doi: 10.16984/saufenbilder.701570, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 Moral Emel, Bayram Okan, Köksal Elif, Danaş Fatma, GÖDE FETHİYE, Kabak Çekirdeği Yağının Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Mikroenkapsülasyonu. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), , 91-97. Doi: 10.7212/karaelmasfen., (2021), (TR DİZİN)
 • 6 Bayram Okan, Köksal Elif, GÖDE FETHİYE, Yanıt Yüzey Metodolojisi Şartlarında Karabaş Otu Yağının Kompleks Koaservasyon Yöntemi İle Enkapsülasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(2), , 508-515. Doi: 10.19113/sdufenbed.687943, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 Srivastava Varsha , Shekhar Mrigank , Gusain Deepak , GÖDE Fethiye, Sharma Yogesh C. , Application of a heterogeneous adsorbent (HA) for the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions: Kinetic and equilibrium modeling. Arabian Journal of Chemistry , 3073-3083. Doi: 10.1016/j.arabjc.2013.11.049, (2017), (SSCI)
 
Bu İçeriği Paylaş!