KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114061
E-Posta cafergariper@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1778-0168
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 15.09.1987
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YENİ TÜRK EDEBİYATI 14.02.1992
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YENİ TÜRK EDEBİYATI 27.05.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Gariper, C.,- Küçükcoşkun Y., Dionizyak Coşkunun İhtişam ve Sefaleti: Yakup Kadri'nin Nur Baba Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım, Akademik Kitaplar, İstanbul 2009.
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Korkmaz,R.,- Gariper, C., Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.
 • 2 Korkmaz, R., - Gariper, C., Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Korkmaz, R., - Gariper, C., “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gazeteciliğin Gelişimi”, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2017, s. 78-106.
 • 2 Korkmaz, R., - Gariper, C., “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman (I. Kuşak)”, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2017, s. 142-176.
 • 3 Korkmaz, R., - Gariper, C., “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Şiir: (I. Kuşak)”, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2017, s. 108-140.
 • 4 Korkmaz, R., - Gariper, C., “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (II. Kuşak)”, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2017, s. 36-55.
 • 5 Korkmaz, R., - Gariper, C., “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Şiir: (II. Kuşak)”, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2017, s. 162-186.
 • 6 Gariper, C., “Edebiyat-ı Cedide’de Mensur Şiir”, II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011, s. 146-164.
 • 7 Gariper, C., "Yazılı Anlatım Türleri", Türk Dili, Lisans Yayınları, İstanbul 2009, s. 300-355.
 • 8 Gariper, C., "Sözlü Anlatım", Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Ed. Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara 2009, 289-300.
 • 9 Sessizliğin Gölgesinde Hasan Ali Toptaş Kitabı
 • 10 Gariper, C. “Kürk Mantolu Madonna Romanının Kişiler Dünyası”, Romanda Kişiler Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara 2018, s. 217-231.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gariper, C., Nâzım Hikmet’in Sabahattin Ali ve Eserleri Üzerine Görüş ve Değerlendirmeleri, Hece, S. 258, Ocak 2018, s. 72-81.
 • 2 Cafer Gariper, “Türk Edebiyatının Yenileşmesinde Çevirinin Rolü ve Recep Vahyî’nin Batı Dillerinden Yaptığı Çeviriler”, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, Yıl 4, Sayı 7 Güz/2018, s. 11-28.
 • 3 Gariper, C., “Orhan Okay’ın Edebiyat Araştırmacılığı ve Tarihçiliği Üzerine”, Türk Edebiyatı, Mart 2017, S. 521, s. 46-50.
 • 4 Gariper, C., “Namık Kemal’in ‘Rüya’sı”, Bizim Külliye, S. 73, Eylül-Ekim-Kasım 2017, s. 62-65.
 • 5 Gariper, C., “Evrensellik ve Türk Edebiyatı”, Bizim Külliye, S. 64, 2015, s. 66-67.
 • 6 Gariper, C., “Anadolu Kadını ve Kuvâyi Milliye Destanı”, Bizim Külliye, S. 63, 2015, s. 60-65.
 • 7 Gariper, C., “Edebiyat Dergiciliği ve Üniversite Serüveni”, Bizim Külliye, S. 59, 2014, s. 31-33.
 • 8 Gariper, C., Küçükcoşkun, Y., “Edebiyat Eleştirisinin Uzağına Düşmüş Bir Eleştiri Anlayışı: Abbas Karakaya’nın Nur Baba Eleştirisi” Kurgan, S. 20, Temmuz-Ağustos 2014, s. 30-34.
 • 9 Gariper, C., “Tarihin Edebiyat, Sinema ve Televizyonda Yeniden Üretimi Yahut Yenidenyazmak/Yenidenyaratmak Üzerine”, Bizim Külliye, S. 60, Haziran-Temmuz-Ağustos 2014, s. 35-38.
 • 10 Gariper, C., “Sait Faik’in Kameriyeli Mezar Hikâyesi ve Mehmet Âkif’in Bir Kıtası”, Bizim Külliye, S. 62, 2014, s. 62-64.
 • 11 Gariper, C. – Küçükcoşkun, Y., Kurgan, “Mustafa Kutlu’nun Nur Anlatısı”, S. 21, Eylül-Ekim 2014, s. 25-30.
 • 12 Gariper, C., “Necip Fazıl’ın Yahya Kemal Eleştirisi Üzerine”, Türk Edebiyatı, S. 475, Mayıs 2013, s. 50-57.
 • 13 Gariper, C., “Edebiyat, Yenilik ve Yedi Meşale Topluluğu”, Bizim Külliye, S. 58, 2013, s. 45-49.
 • 14 Gariper, C., “Cengiz Aytmatov’un Al Yazmalım Selvi Boylum Anlatısı ve Sinema Filmi Üzerine”, Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 35-36, Nisan-Mayıs 2013, s. 137-49.
 • 15 Gariper, C. –Küçükcoşkun, Y., “Mit ve Roman Üzerine Kısa Bir Bakış”,Bizim Külliye, S. 51, 2012, s. 34-39.
 • 16 Gariper, C., “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bakışıyla Yunus Emre”, Bizim Külliye, S. 52, 2012, s. 74-79.
 • 17 Gariper, C., “Tanpınar ve Kadının Neliği”, Türk Edebiyatı, nr. 465, Temmuz 2012, s. 36-38.
 • 18 Gariper, C., “Tanpınar’da ve Rüyaların Dünyası”, Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 33-34, Eylül-Aralık 2012, s. 42-55.
 • 19 Gariper, C., “Küçürek Öykü”ye Küçürek Bir Bakış”, Filika Kısa Öykü Dergisi (Öykü Teknesi Dergisinin Ekidir), Sayı: 9, Mayıs-Haziran 2012, s. 3-5.
 • 20 Gariper, C. “İzlenimci Eleştirinin Uçlarından Persona ve Gölgeye: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bakışıyla Yunus Kâzım Köni, Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi”, S. 27, Ağustos-Eylül 2011, s. 106-115.
 • 21 Gariper, C., "Şiir ve İçtenlik", Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 24, Şubat-Mart 2011, s. 24-27.
 • 22 Gariper, C., “Selahattin Hilav’ı Okurken”, Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 25, Nisan-Mayıs 2011, s. 70-74.
 • 23 Gariper, C., “Tanpınar ve Yahya Kemal İstibdadı”, Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 26, Nisan-Mayıs 2011, s. 52-57.
 • 24 Gariper, C.-Küçükcoşkun, Y., "1980 Sonrası Ütopik Türk Romanında Mekan Algısı", Varlık, S. 1250, Kasım 2011, s. 17-24.
 • 25 Gariper, C. “İnsanlar Arasında: Tanpınar Yahut Gülmenin Zaferi”, Her Anlam Bir Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, S. 28, Ekim-Kasım 2011, s. 76-79.
 • 26 Gariper, C., "Hayyam'ın Bir Rubaisi ve Cevabı", Türk Edebiyatı, nr. 392, İstanbul Haziran 2006, s. 20-22.
 • 27 Gariper, C., "Bir Aşkın Uzun Sürmüş Şafağı: Cemile", Mavi Ada Kültür Sanat Edebiyat, Yıl 4, Sayı 8, Yaz 2006, s. 36-37.
 • 28 Gariper, C., "Bir Antoloji: Sevdalı Şiirler", Ay Işığı, nr. 13, Isparta 1999, s. 27-32.
 • 29 Gariper, C. “Tanpınar'ın Huzur Romanı ve Bir Sehiv”, S. 9, Bahar-1998, s. 35-36
 • 30 Gariper, C., "Memleket Edebiyatı ve Ömer Bedrettin'in Şiiri-I", Ay Işığı, nr. 7, Isparta 1997, s. 7-15.
 • 31 Gariper, C., "Memleket Edebiyatı ve Ömer Bedrettin'in Şiiri-II", Ay Işığı, nr. 8, Isparta 1997, s. 41-49.
 • 32 Gariper, C., "Varidat-ı Süleyman, Çedikçi Süleyman Çelebi'nin Ruhundan İlhamlar", Ay Işığı, nr. 4, Isparta 1997, s. 13-15.
 • 33 Gariper, C., "Doğu - Batı Ayrımında Mehmet Akif", Ay Işığı, nr. 6, Isparta 1997, s. 62-64.
 • 34 Gariper, C., "Türk Şiirinde Ölüm Temi ve Cahit Sıtkı'nın Şiirleri Üzerinde Bazı Dikkatler", Ay Işığı, nr. 3, Isparta 1996, s. 7-11.
 • 35 Cafer Gariper, “Türk Edebiyatının Yenileşmesinde Çevirinin Rolü ve Recep Vahyî’nin Batı Dillerinden Yaptığı Çeviriler”, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, Yıl 4, Sayı 7 Güz/2018, s. 11-28.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gariper, C., Mehmed Rauf'un Tenkidi Yazıları ve Bunlar Üzerinde Edebi Tespitler, Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1992,
 • Doktora Tezi
 • 1 Gariper, C., Ara Nesil Şairi Recep Vahyi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997, XXVI+355 S.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Duygu Gül Bilir, Türk Öykücülüğünde Ölüm: Ontolojik ve Fenomenolojik Bir Yaklaşım (1950-1959), ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2020
 • 2 Ebru Vural Arslan, Türk Romanında Mitolojik Unsurlar (1923-1960), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2016.
 • 3 Pınar Dağ, Türk Romanında Mitin Görünümleri (1961-1970), 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 4 Savaş Kayan, Türk Şiirinde Marjinal Söylem ve Yeraltı Şiiri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015.
 • 5 Yeliz Özge Toyman, Nazlı Eray'ın Roman Dünyasında Düşsü ve Büyülü Gerçekliğin Kurgusu ile Fantastik Unsurlar, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.
 • 6 Habibe Gezer, Türk Edebiyatında Polisiye Roman ve Ahmet Ümit'in Polisiye Roman Kurguları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.
 • 7 Yasemin Küçükcoşkun, 1980-2005 Dönemi Türk Edebiyatında Ütopik Romanlar ve Ütopyanın Kurgusu, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.
 • 8 İsmet Erdal, Özkan Yalçın'ın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2001.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Emine Candan İri, Modern Türk Tiyatrosunda Epik’in Görünümü (1960-1980), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2020
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Oturum Başkanlığı)
 • 2 Gariper, C. “19. Yüzyılda Türkçede Rus Edebiyatının Tanıtılması ve Rus Edebiyatı Tarihiyle İlgili Bilgiler”, I. Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, T. C. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 5-6 Mayıs 2011, Kayseri (Oturum başkanlığı).
 • 3 Gariper, C. Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dil Kurumu, 2010 (Sempozyum düzenleme Kurulu üyesi).
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006 (Oturum Başkanlığı II)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006 (Oturum Başkanlığı I)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006 (Sempozyum düzenleme kurulu üyesi)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ölümünün 100. Yılında Ahmet Mithat Efendi Sempozyumu 24-25 Aralık 2012, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul 2012 (Oturum Başkanlığı)
 • 2 Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Ulusal Sempozyumu (24-25 Mayıs 2007), Ankara, (Oturum Başkanlığı)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gariper, C., Edebiyata Felsefeden Bakmak Edebiyat - Felsefe İlişkisi, 24. 11. 2017, saat: 15.00-16.30, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.
 • 2 Gariper, C., Ölümünün 93. Yılında Ziya Gökalp, Isparta Türk Ocağı Şubesi, 20. 11. 2017, saat: 20.00-21.30
 • 3 Gariper, C., "Hakka Yürüyüşünün 100. Yılında Gaspıralı İsmail", Panelist, SDÜ Türk Yurdu Topluluğu, SDÜ Türk Yurdu Topluluğu, Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi A Salonu, 27. 02. 2015, saat: 15.00-17.00.
 • 4 Gariper, C., “İstiklâl Marşı’na Bakışlar”, SDÜ Edebiyat Kulübü, SDÜ Prof Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi A Salonu, 12. 03. 2015, saat: 10.00-12.00.
 • 5 Gariper, C., "Ziya Gökalp ve Veteriner Hekimlik", Fikir, Edebiyat ve Sanat Dünyamızın Veteriner Hekimlik Eğitimi Almış Şahsiyetleri Paneli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2014 Dünya Veteriner Hekimler Günü Etkinlikleri, 30. 04. 2014, Burdur.
 • 6 Gariper, C., "Nazım’ı Rusya Ovaları Yuttu”, SDÜ Edebiyat Kulübü, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 17. 12. 2009, Saat 14.30-16.30, Isparta.
 • 7 Gariper, C., "Mehmet Âkif”, SDÜ Genç Yazarlar Kulübü, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 24. 12. 2014, Saat: 15-16.30.
 • 8 Gariper, C., "Ölümünün 40. Yılında Arif Nihat Asya”, Türk Ocağı Isparta Şubesi, 16. 01. 2015, saat: 19.30-21.00.
 • 9 Gariper, C., "Edebiyat ve Hayat", SDÜ Edebiyat Kulübü, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 10. 12. 2014, Saat: 15.00-16.30.
 • 10 Gariper, C., “Ölümünün 30. Yılında Necip Fazıl Kısakürek”, (SDÜ Edebiyat Kulübü, 23 Mayıs 2013), Konuşmacı.
 • 11 Gariper, C., "Modern Edebiyat Okumaları: Edebiyat Eseri ve Anlam Dünyası", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Anfisi, 30. 09. 2010, Isparta.
 • 12 Gariper, C., "Şiirin Ufuklarına Yolculuk: Saf Şiir", SDÜ Edebiyat Kulübü, Bilgi Merkezi Konferans Salonu, 26. 02. 2009, Saat 15.00-17.00, Isparta.
 • 13 Gariper, C., "Orhan Pamuk'un Roman Sanatı ve Masumiyet Müzesi Romanı", SDÜ Edebiyat Kulübü, Konferans, 21. 05. 2009, Fen-Edebiyat Fakültesi 403 No'lu Salon, saat: 15.00-16.45, Isparta.
 • 14 Gariper, C., "Edebi Bir Tür Olarak Mensur Şiir", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tür Problemi ve Tarihsel Süreç Açısından Türk Edebiyatında Mensur Şiir (Mensure/Düzyazı Şiir) Paneli, AKM B Salonu, Muğla- 02. 04. 2009.
 • 15 Gariper, C., "Modern Edebiyat Okumaları", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Anfisi, 08. 10. 2009, Isparta.
 • 16 Gariper, C., "İstiklâl Marşı'na Bakışlar: İstiklâl Marşı Karşısında İronik Dil", SDÜ Edebiyat Kulübü, Merkezi Derslikler Anfi 4, 12 .03. 2009.
 • 17 Gariper, C., "Bir Bilim Adamı: Doğumunun 70. Yılında Prof. Dr. Saim Sakaoğlu", SDÜ Edebiyat Kulübü, SDÜ Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi A Salonu, 12. 11. 2009, Isparta.
 • 18 Gariper, C., "Şiirin Kıskacındaki Hayat: İsmet Özel ve Şiiri", Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Derslikler Anfi 2, 25. 12. 2008, Isparta.
 • 19 Gariper, C., "Eleştirel Okuma", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Anfisi, 25. 09. 2008, Isparta.
 • 20 Gariper, C., "Nazım Hikmet'in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlana Karmaşası", Konferans, Osman Gazi Üniversitesi, Prof.Dr. Necla Özdemir Salonu, 14. 12. 2007, Eskişehir.
 • 21 Gariper, C., "Elif Şafak'ın Sıyah Süt Romanının Kurmaca Dünyası", Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Derslikler Amfi 4, 07 12. 2007, Isparta.
 • 22 Gariper, C., VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006, Isparta.
 • 23 Gariper, C., Faust'ta İnsanın Varolma Problemi, Panel: 30. 05. 2006, SDÜ Merkezi Derslikler Amfi 4, Isparta
 • 24 Gariper, C., "Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yönelişler ve Nazım Hikmet Şiiri" , SDÜ Prof Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi A Salonu, 22 Mayıs 2005, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Sosyal Bilimler Dalında SDÜ 2009 Yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü 2.'liği
 • 2 Sosyal Bilimler Dalında SDÜ 2008 Yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü
 • 3 Sosyal Bilimler Dalında SDÜ 2007 Yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü 3.'lüğü
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 19, 2008.
 • 2 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 20, 2008.
 • 3 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 17, 2007.
 • 4 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 15-16, 2006.
 • 5 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 9-10: 2003.
 • 6 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Sayı: 3-4:2000.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans Yayınları, İstanbul 2010.
 • 2 Türk Dili, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 19
 • 2 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 20
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Milli Folklor, S. 116
 • 2 Milli Folklor
 • 3 Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
 • 4 bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 18, İstanbul 2017
 • 2 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 18, İstanbul 2016
 • 3 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 4 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 5 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 6 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 7 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 8 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 9 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 10 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 11 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 17, İstanbul 2017
 • 12 TULİS, C.2, S. 2, 2017
 • 13 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 16, İstanbul 2016
 • 14 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 16, İstanbul 2016
 • 15 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 15, İstanbul 2016
 • 16 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 16, İstanbul 2016
 • 17 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 16, İstanbul 2016
 • 18 Söylem Filoloji, S. 1
 • 19 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 13, İstanbul 2015
 • 20 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 14, İstanbul 2015
 • 21 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 36,Güz 2014.
 • 22 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/1 Spring 2014
 • 23 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 11, İstanbul 2014
 • 24 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 12, İstanbul 2014
 • 25 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 2014/71
 • 26 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 34,Güz 2013
 • 27 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Modern Türkish Literature Researches, S. 10, İstanbul 2013
 • 28 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013
 • 29 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/2 Winter 2013
 • 30 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013
 • 31 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/5 Spring 2013
 • 32 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013
 • 33 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, Bahar 2012
 • 34 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012
 • 35 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/2 Spring 2012
 • 36 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3 Summer 2012
 • 37 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4 Fall 2012
 • 38 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 32 Bahar 2012.
 • 39 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4 Fall 2012
 • 40 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 32,Güz 2012
 • 41 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 29, Bahar 2011
 • 42 Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, S. 29, Nisan 2011.
 • 43 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 29, Bahar 2011.
 • 44 Erdem, S. 57, Ankara 2010.
 • 45 Erdem, S. 58, Ankara 2010.
 • 46 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2007
 • 47 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 10, 2006
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, Yıl: 3, S. 1.
 • 2 Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, Yıl: 3, S. 2.
 • 3 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 19-20, 2008.
 • 4 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 17-18, 2007.
 • 5 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 15-16, 2006.
 • 6 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 13-14, 2005.
 • 7 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 11-12, 2004.
 • 8 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 9-10, 2003.
 • 9 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 7-8, 2002.
 • 10 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 5-6, 2001.
 • 11 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 3-4, 2000.
 • 12 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, nr. 1-2, 1999.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Türk Dili Bölümü Başkanlığı (2009-2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (1999-2000)
VERDİĞİ DERSLER
Cumhuriyet Edebiyatı I
Cumhuriyet Edebiyatı II
Türk Tiyatro Tarihi II
Tenkit ve Tenkit Teorileri
Türk Tiyatro Tarihi I
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
1980 Sonrası Türk Şiiri
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar I
Batı Edebiyatı ve Edebî Akımlar I
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar II
Batı Edebiyatında Edebî Akımlar
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Edebiyatı I
Cumhuriyet Edebiyatı I
Cumhuriyet Edebiyatı II
Cumhuriyet Edebiyatı II
Çağdaş Metin İncelemeleri
Edebî Tenkit II
Hikâye ve Roman İncelemeleri
Hikâye ve Roman Teorisi
Metinlerarasılık ve Göstergelerarasılık
Mitoloji ve Edebiyat
Modern Türk Tiyatrosu
Psikanaliz ve Edebiyat
Roman Teorisi ve Roman İncelemeleri Metodu I
Roman Teorisi ve Roman İncelemeleri Metodu II
Tanzimat’tan Cumhuriyete Şiir Tahlilleri
TDE413 Tenkit ve Tenkit Teorileri II
Tenkit ve Tenkit Teorileri
Tenkit ve Tenkit Teorileri I
Tenkit ve Tenkit Teorileri II
Türk Tiyatro Tarihi I
Türk Tiyatro Tarihi I
Türk Tiyatro Tarihi II
Türk Tiyatro Tarihi II
Türkçe Kompozisyon I
Türkçe Kompozisyon I
Türkçe Kompozisyon I
Türkçe Kompozisyon II
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Metotları
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Usul
Yeni Türk Edebiyatı AraştırmaMetodları
Yeni Türk Edebiyatı Eleştiri Teorileri
Yeni Türk Edebiyatı I
Yeni Türk Edebiyatı I
Yeni Türk Edebiyatı III
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri I
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri II
Yeni Türk Edebiyatı Uygulamalı Eleştiri Yöntemleri
Yeni Türk Edebiyatı V
Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Yeni Türk Edebiyatında Şiir Tahlilleri I
Yeni Türk Edebiyatında Şiir Tahlilleri II
 
Bu İçeriği Paylaş!