KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 2462110226
E-Posta ishakozgel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3807-414X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 19.06.1993
Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 04.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 27.11.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tefsir,Tarihsel Yorum,Tefsir Tarihi,Kur''an Tarihi,Tarih Felsefesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Özgel, İshak, Kur'ân'ın Türkçe'ye Tercümesinde Söz Dağarcığı (M. Hamdi Yazır Meâlinde Ağızlardan İstifâde Örneği), Isparta, 2008.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özgel, İshak, "Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 2 Nisan/Mayıs/Haziran 2005, s. 31-52
 • 2 Özgel, İ., 2001. Kur'ân'ın Üç Aşamalı Nüzûlü Anlayışının Lügavî Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme (Kur'ân Tasavvuru Oluşturmaya Doğru). Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Dergisi, 5-6, 91-117, Isparta.
 • 3 Özgel, İ., 2003. Tarihsel Yorum Perspektifiyle Kur'ân'da Muhaliflerin Peygamberlere Tepkileri. tabula rasa -felsefe&teoloji- Dergisi, 3 (8), s. 267-280, Isparta
 • 4 Özgel, İ., 2002. Ebu'l-Kâsım El -Kuşeyrî (465/1072)' nin Tefsir İlmine Katkısı ve Az Bilinen "Et-Tefsîrü'l-Kebîr" Adlı Tefsirinin Tanıtımı. Tasavvuf -İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 3 (9), 273-291, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özgel, İshak, "Onbir Eylül Sonrası Ortadoğu'da Bir İstikrar Ülkesi Ürdün'de Üniversite Eğitimi", SOBE Dergisi, Sayı 4-5, 45-54, 2007
 • 2 Özgel, İshak, "Kur'ân Meâli Nasıl Okunmalı" Çoruh Dergisi, Kış 2007, s. 46-48, İstanbul 2007
 • 3 Özgel, İshak, "Neden Kur'an Tercümesi Değil, Kur'an Meali", SOBE Dergisi, Sayı 2, 26-32, 2006.
 • 4 Özgel, İshak, "Diyalog İhaneti'nden Tahrif Nezaketsizliğine", SOBE Dergisi, Sayı 3, 64-71, 2006.
 • 5 Özgel, İshak, "İnşikak-ı Kamer Hâdisesine Yorum Etiği Ve Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım", Sobe- Sosyal Bilimler Evi- Bilimsel Dergi Yıl 1, Ekim Kasım 2005, s. 27 - 39
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 İshak, Ö., Ebu Mansur el-Mâturîdî Tevîlâtü'l-Kurân'dan Tercümeler Üzerine Mizan Yayınevi İstanbul 2003 (tanıtım), Marife Dergi Yıl 5, S.2 Güz 2005
 • 2 Özgel, İ., 2003. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı- D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Kur'ân Mealleri Sempozyumu (24-26 Nisan 2003 - İzmir) Üzerine Bir Tanıtım Ve Değerlendirme, EKEV Akademi Dergisi, 7 (16), 307-312.
 • 3 Özgel, İ., 2003. Kur'ân Dili ve Retoriği Vesilesiyle Tefsir Usulü Geleneğimiz, tabula rasa -felsefe&teoloji- Dergisi, 3 (9), 331-336, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgel, İshak, "Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Tarihsel Yorum", Dini Hükümlerin Kaynağı ve Dini Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, 18-19 Aralık 2009, İSAM, İstanbul 2009
 • 2 Özgel, İshak, "Yorum ve Anlam Farklılığı Ayırımında Tarihsel Anlamın Kur'ân Çevirilerindeki Yeri", T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı- D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Kur'ân Mealleri Sempozyumu, İzmir, , 24-26 Nisan 2003, DİB, I.Cilt 131-145, Ankara, 2007.
 • 3 Özgel, İshak, "İnşikak-ı Kamer Hâdisesine Anlam Bütünlüğü Açısından Yaklaşım" S.D.Ü İlâhiyat Fakültesi VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 19 Nisan 2004.
 • 4 Özgel, İ., "Bir üstünlüğün İtirafı Anlamında Kur'ân'da Muhaliflerin Peygamberleri Sihirbazlıkla İtham Etmeler", S.D.Ü. VI. Kutlu Doğum Sempozyumu,21 Nisan 2003, Isparta s. 117 - 132.
 • 5 Özgel, İ., 2002. Kur'ân'da Hz. Peygamber'in "Beşer" Olarak Anılmasının Anlam Tahlili, S.D.Ü İlâhiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu (18-19 Nisan) Tebliğler, 323-334, Isparta.
 • 6 Özgel, İ., 2001. Tarihsel Okuma Bağlamında Kur'ân'da Hz Peygambere Mahsus Hitaplar, S.D.Ü İlâhiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu Tebliğler, (19-20 Nisan), 273- 284, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgel, ishak, "Küresel Diyalog Sürecinin Kur'ân Meâllerine Yansıması" -Reflections of the Global Dialogue on The Qur'an Translations- Uluslararası Davraz Kongresi - İnternational Davraz Congress, 24-27 Eylül 2009
 • 2 Özgel, İshak, "Mesnevi Örneğinde Mevlana Düşüncesinin Oluşumu ve Sunumunda Kur'an'ın Yeri", I. Uluslararası İlimde Fikirde Sanatta Mevlana Sempozyumu, Çanakkale, 21-28, 25-28 Mayıs 2006.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özgel, İ., 1996. "Büyük Selçuklular Dönemi Müfessirleri", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa,
 • Doktora Tezi
 • 1 Özgel, İ., 2002. Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur'ân'ın Tarihsel Yorumu (Metodolojik Bir Teklif), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Yıldırım A., 2002. "Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri", Türkler 5, Yeni Türkiye Yayınları, 689, Ankara
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Ali Galip Gezgin, 2003. Kur'ân'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar, 194, 195, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I," 28-30 Ekim 2005 Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hz. Peygamber'in Hayatında Kur'ân, Burdur İl Müftülüğü, Kongre ve Sergi Merkezi, 14/04/2010, Saat: 14:00
 • 2 Kur'ân ve Hz. Peygamber, Akköy Müftülüğü, Denizli Akköy Turizm Meslek Lisesi, 18/04/2010, Saat: 20.30
 • 3 Kur'ân ve Hz. Peygamber, Denizli Bozkurt, Belediye Düğün Salonu, 17/04/2010
 • 4 Kur'ân ve Hz. Peygambe, Denizli Bozkurt, Bozkurt Kadın Cezaevi, 17/04/2010
 • 5 Kur'ân ve Hz. Peygamber, Çardak Denizli, Çok Programlı Lise Konferans Salonu, 17/04/2010
 • 6 çağımız Problemleri'nden yalnızlık Karşısında Kur'ân'ın Mesajı,Isparata Müftülüğü,Belediye Kültür Merkezi,14/04/2010, Saat:20:00
 • 7 Toplumsal Dönüşüm'de Hz. Peygamber ve Kur'ân, Eğirdir Müftülüğü, Belediye Düğün Salonu, 20/04/2010
 • 8 Kur'ân ve Hz. Peygamber, Sütçüler Müftülüğü, Belediye Kültür Salonu, 20/04/2010
 • 9 Özgel, İshak, Hz. Peygamberin Oluşturduğu Toplumda Aile, Keçiborlu 15 Nisan 2009, Isparta Keçiborlu
 • 10 Özgel, İshak, Hz. Peygamberin Toplumsal Değişimdeki Rolü, Gönen Müftülüğü, 17 Nisan 2009, Isparta Gönen.
 • 11 Özgel, İshak, Dünya Ve Ahiret Birlikteliği Esasına Dayalı Bir Yuva: İslam'da Aile, Manavgat Müftülüğü, 18 Nisan 2009, Antalya Manvgat Ilıca.
 • 12 Özgel, İshak, Küreselleşme Sürecinde Din Görevlisinin Konumu, Serinhisar Müftülüğü, 02 Ekim 2009, Denizli Serinhisar.
 • 13 Özgel, İshak, Küresel Değerler Karşısında Cami Ve Din Görevlisinin Önemi, Isparta Müftülüğü, 08 Ekim 2009, Isparta.
 • 14 Özgel, İshak, Küreselleşme Sürecinde Din Görevlisinin Konumu, Aksu Müftülüğü, 09 Ekim 2009, Isparta.
 • 15 Özgel, İshak, Kur'ân'da İnsan, Isparta Kültür Sarayı, 17 Kasım 2009, Isparta.
 • 16 Özgel, İshak, Kur'ân Perspektifiyle Din Hizmetinde Peygamber Varisleri, Denizli H.E.M. Salonu, 26 Aralık 2009, Denizli.
 • 17 Özgel, İshak, Fetih Suresi 1 ve 2. Âyetleri Bağlamında Fetih, S. Demirel Kongre Salonu, 31 Aralık 2009, Isparta
 • 18 Özgel, İshak, "Ruhu Arındıran Kur'ân ve Ramazan", Manavgat Müftülüğü, 08 Ekim 2008 Antalya Manavgat.
 • 19 Özgel, İshak, Hz. Peygamber ve Milli Beraberliğimiz, Acıpayam Müftülüğü, 17 Nisan 2008, Denizli Acıpayam.
 • 20 Özgel, İshak, Hz. Peygamber'in Örnekliği, Serinhisar Müftülüğü, 18 Nisan 2008, Denizli Serinhisar.
 • 21 Özgel, İshak, Kur'ân ve Kadir Gecesi, Tavas Müftülüğü, 19 Nisan 2008, Denizli Tavas.
 • 22 Özgel, İshak, "Kur'an Tarihi", Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 22 Haziran 2007.
 • 23 Özgel, İshak, "Kur'an'da Mesel ve Emsal'ül Kur'an", Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 29 Haziran 2007.
 • 24 Özgel, İshak, "Bilimsel Tefsir ve Sorunları", Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 06 Temmuz 2007.
 • 25 Özgel, İshak, "Tefsire Çağdaş Yönelişler", Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 13 Temmuz 2007.
 • 26 Özgel, İshak, "Yasin Suresi, Hedefleri ve Ana Konuları", Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 20 Temmuz 2007.
 • 27 Özgel, İshak, "Kur'an Okumaları (Yasin Suresi 1), Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 27 Temmuz 2007.
 • 28 Özgel, İshak, "Kur'an Okumaları (Yasin Suresi 2), Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 03 Ağustos 2007.
 • 29 Özgel, İshak, "Kur'an Okumaları (Yasin Suresi 3), Türk Hayır Cemiyeti, Amman, Ürdün, 10 Ağustos 2007
 • 30 Özgel, İ., "Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlakının Yeri ve Önemi" Panel, Yalvaç Belediye Düğün Salonu, Yalvaç, 25 Mart 2005
 • 31 Özgel, İ., "Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri", Konferans, Uluborlu Halk Kütüphanesi, 21 Nisan 2005
 • 32 Özgel, İ., "Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri", Panel, Senirkent Belediye Sinema Salonu, Senirkent, 22 Nisan 2005
 • 33 Özgel, İ., "Çağımızda Aile ve Gençliğin Problemleri", Panel, Senirkent Belediye Sinema Salonu, Senirkent, 22 Nisan 2005
 • 34 özgel, İ., Kur'an-ı Kerim'de Adem Kıssası, Isparta Beledeiyesi Ramazan Programı, 12 Ekim 2005, Isparta
 • 35 özgel, İ., Kur'an-ı Kerim ve Ramazan, Sütçüler Beledeiyesi Ramazan Programı, 19 Ekim 2005, Isparta
 • 36 özgel, İ., Kur'an-ı Kerim ve Ramazan, Uluborlu Belediyesi Ramazan Programı, 19 Ekim 2005, Uluborlu/ Isparta
 • 37 özgel, İ., KGençlik ve Kimlik Problemleri, Keçiborlu Müftülüğü, 08 Aralık 2005, Keçiborlu /Isparta
 • 38 İshak, Ö., "Kur'an ve Sahih Hadis Işığında Müslüman'ın Özellikleri", Isparta İl Müftülüğü, Konferans, Y. Bademli /Isparta, 07 Mayıs 2004
 • 39 İshak, Ö., "Hz. Peygamber ve Çağdaşlaşma", Isparta İl Müftülüğü, Konferans, Senirkent B. Kabaca/ Isparta, 08 Mayıs 2004.
 • 40 Özgel, İ., "Kur'an-ı Anlamak", Isparta Belediyesi, Konferans, Isparta, 02 Kasım 2004
 • 41 Özgel, İ., "Kur'an'ı Okuyarak Anlamak Üzerine", Isparta İl Müftülüğü, Vaaz, Isparta, 03 Kasım 2004
 • 42 Özgel, İ., "İslam'da Dengeli Yaşama, Dünya ve Ahiret Dengesini Sağlamanın Önemi", Senirkent İlçe Müftülüğü Konferans, Senirkent, 26 Kasım 2004
 • 43 Özgel, İ., 2003. Kur'ân'ı Kerîm'i Anlayarak Okumak, 20 Mart 2003, Isparta
 • 44 Özgel, İ., 2003. Kur'ân'da Hz. Peygamber'in Örnekliği, 16 Mayıs 2003, Yenişâr Bademli
 • 45 Özgel, İ., 2003. Kur'ân'ı Kerîm'i Anlamak ve Ramazan, 06 Kasım 2003, Isparta
 • 46 Özgel, İ., 2000. Çağımız ve Hz. Muhammed, 24 Nisan 2000, Akseki
 • 47 Özgel, İ., 2000. Kur'ân'da Hz. Peygamber, 25 Nisan 2000, Ibradı
 • 48 Özgel, İ., 1998. Hz. Peygamber'in Örnek Ahlakından Kesitler, 24 Nisan 1998, Kemer Burdur
 • 49 Özgel, İ., 1997. Kur'ân'da Peygamberlerin Ortak Özellikleri, 02 Mayıs 1997, Yalvaç
 • 50 Özgel, İ., 1996. Kur'ân'da Hz. Peygamberin Ahlakı, 20 Nisan 1996, Korkuteli
 • 51 Özgel, İ., 1996. Beşer Olması Bağlamında Kur'ân'da Hz. Peygamber. 21 Nisan 1996, Elmalı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 İlahiyat Alan Editörlüğü, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 61, Kış, 2015
 • 2 İlahiyat Alan Editörlüğü, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 62, Bahar, 2015
 • 3 İlahiyat Alan Editörlüğü, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 63, Yaz, 2015
 • 4 İlahiyat Alan Editörlüğü, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 64, Güz, 2015
 • 5 EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 58, Kış 2014
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Sayı Editörlüğü, SOBE -Sosyal Bilimler Evi Bilimsel Düşünce Dergisi, Yıl 1, Sayı 2 -Ocak Nisan 2006, Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi Sempozyum Kitabı”, Ulusal Sempozyum, 2-4 Mayıs 2014, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 2014.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Editör Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2006/2, Sayı 17. 2006 Isparta.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.VI, S. 2, Haziran 2006
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 EKEV Akademi Dergisi Yıl: 19 Sayı: 61 (Kış 2015)
 • 2 EKEV Akademi Dergisi Yıl: 19 Sayı: 62 (Bahar 2015)
 • 3 EKEV Akademi Dergisi Yıl: 19 Sayı: 63 (Yaz 2015)
 • 4 Diyanet İlmî Dergi Cilt: 51 Sayı: 2 Nisan-Mayıs-Haziran 2015
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Temel islam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Fakülte Çift Anadal ve Yandal Koordinatörlüğü
 • 3 Farabi Programı, S.D.Ü İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Koordinatörü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kur'ân Kurslarında Kur'ân'ın Eğitim ve Öğretimi", Atabey Müftülüğü Eğitim Semineri,16/06/2010
 • 2 Bir Meâl ve Tefsiri Nasıl Okumalıyız, Isparta Müftülüğü Seminerleri, 18/02/2009. Isparta
 • 3 Kur'ân Tefsirlerinden İstifade Yöntemleri, Senirkent Müftülüğü Seminerleri, 01/07/2009, Senirkent Isparta.
 • 4 Kur'ân'ın Yorumu, Isparta Müftülüğü Hazırlayıcı Eğitim Programı Seminerleri (6 Adet Seminer), 06/02/2006 - 10/02/2006, Isparta
 • 5 Tefsir Öğretim Yöntemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursu (10 Seminer) , 10-14.07.2006.
 • 6 Kur'ân'ı Anlama Üzerine Seminerler (8 Seminer), Birlik Vakfı Isparta Şubesi, 08/10/2005 - 03/12/2005
 • 7 Kur'ân'ın Yorumu, Bucak Müftülüğü Hizmetiçi Eğitim Seminerleri (6 Adet Seminer), 07/11/2005 - 22/12/2005, Bucak.
 • 8 Isparta İl Müftülüğü Hizmetiçi Eğitim Kursu (K. Kerim Meâl Dersleri 4 Adet), 01/03/2004- 22/04/2004
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kur'an Tefsirlerini Okuma Üzerine, kanal 32 Tv. 17/02/2011
 • 2 Özgel, İshak, Kur'ân'ı Okumak , Kanal 32, 07 Ocak 2010, Saat: 21: 00 - 22: 00, Isparta
 • 3 Kur'ân Meallerini Okumaya Giriş, Kanal 32 Tv., 21/05/2010
 • 4 Kur'ân'ın Türkçe Tercüme ve Tefsirleri Üzerine Bir Söyleşi, Konya Tv. 11/06/2010
 • 5 özgel, İ., Çağdaş Dünya'nın Kur'an'dan İstifadesi, Kanal 32 Söyleşi, 30 Haziran 2005, Isparta
 • 6 Özgel, İ., 2003. Kur'ân'ı Kerîm'i Anlamak, Kanal 32 Tv. 12 Kasım 2003, Isparta
 • 7 Özgel, İ., 2003. Kur'ân'ı Anlayarak Okumak, TRT Radyo, Ankara
VERDİĞİ DERSLER
Arapça Tefsir Metinleri (Arapça)
Çağdaş Yorum Yöntemleri
Kur’ân Meali Okuma ve Anlama Yöntemleri
Kur'an Kelimeleri Bilgisi
Kur''an Kelimeleri Bilgisi (Doktora)
Kur''ân Kelimeleri Bilgisi II (Doktora)
Kur''ân Kıssaları ve Tarih Felsefesi
Kur''ân Meâli Okuma ve Anlama Yöntemleri
Kur'ân Müfredatı
Kur''an Müfredatı I (Doktora)
Kur''ân Müfredatı II (Doktora)
Kur''an Tercümesi Teknikleri
Kur''ân Tercümesi Teknikleri
Kur''an''a Çağdaş Yaklaşımlar
Kur''ân''a Çağdaş Yaklaşımlar
Kur'an'da Eşanlamlı ve Çok Anlamlı Kelimeler
Kur''ân''ın Ana Konuları
Kur'an'ın Tarihsel Yorumu
Kur''ân''ın Tarihsel Yorumu I (Doktora)
Kur''''ân''''ın Tarihsel Yorumu II (Doktora)
Lisans Bitirme Tezi I
Metinlerle İşari Tefsir
Metinlerle İşari Tefsir Ekolü
Tefsir
Tefsir I (Arapça)
Tefsir II (Arapça)
Tefsir metinleri
Tefsir Metinleri II
Tefsir Metinleri: Dirayet Tefsirleri
Tefsir Metinleri: Rivayet Tefsirleri
Tefsir Tarihi
Tefsir Tarihi ve Usûlü
Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi
 
Bu İçeriği Paylaş!