KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cahit SEVİNDİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2111857
E-Posta cahitsevindir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 12.03.1986
Yüksek Lisans
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 05.05.1992
İLGİ ALANLARI
Çevre,Çevre Bilim,çevre kimyası,Çevre koruma,İyon Değiştirme,Katı atıklar,Oksim kompleksleri,Organik Kimya,Polimer Kimyası; İletken polimerlerin Sentezi ve karakterizasyonu,Kompozitler, Kopolimerler, Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemle polimerlerin modifikasyonu, sıvı kristaller,Sentetik Anorganik Kimya,Su Kalitesi,atık sular
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Temel Kimya
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Biosorption of CR+6 from Aqueous Solution with Activated Sludge Biosolids
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nakipoğlu, T., Sevindir, H. C. 2006.Deri Endüstrisi Atıksularından Kromun Çeşitli Alglerle Biyosorpsiyonu. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi cilt 10 (2) 284-291. Isparta
 • 2 Tosun, İ., Avşar, Y., Sevindir, H. C., Beyhan, M., 2003. Isparta'da gürültü düzeyi üzerine trafik, endüstri ve ticari faliyetlerin etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi cilt VII (1) 70-79. Isparta
 • 3 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1988. anti-kloroglioksim'in o-tolidin ve anti-dikloroglioksim'in p-metoksi anilin ile reaksiyonlarının ve bunların bazı geçiş metal komplekslerinin incelenmesi. S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,8, 197-205. Konya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Seda TÖZÜM,Hüseyin Cahit SEVİNDİR, 2010. Pomza Taşı ile Zeytin Endüstrisi Atıksularından (Karasu) Adsorpsiyonla KOI Giderimi. 104-110.
 • 2 Hüseyin Cahit SEVİNDİR, Nazlı BALDAN PAKDİL, 2009. Using Coated and Pure Pumice in Iron and Manganese Removal 82-87
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sevindir, H. C., 2002. Synthesis and Complex Formation of Unsymmetrically Substituted Arylthio-p-chlorophenyl vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 32(6), 1023-1031. New York.
 • 2 Sevindir, H. C., 2001. Synthesis and complexes formation of substituted thio-p-chlorohenylglyoximes of unsymmetrical vic-dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 31(1), 107-113. New York.
 • 3 Sevindir, H. C., 2000. Synthesis of ethane-1, 2_Bis(Thio-R-glyoximes) and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 30(1), 183-190. New York.
 • 4 Güler, E., Sevindir, H.C., Kurbanov, Sultan., Mirzaoğlu, R., 1998. Synthesis and characterization of copper(II) and nickel(II) complexes of the schıff bases derıved from -tetrahydobenzaldehyde and 2-methyl- -tetrahydrobenzaldehyde and glycıne.Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 28(2), 295-301. New York.
 • 5 Sevindir, H. C., 1996. The synthesis of four new unsymmetrical vic-dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(3) 399-407. New York.
 • 6 Sevindir, H. C., 1996. Synthesis and Complex Formation of New Unsymmetrical Vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 26(4), 605-615. New York.
 • 7 Sevindir, H. C., 1996. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic- Dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(8),1351-1359. New York.
 • 8 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-p-tolyl-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(3), 429-436. New York.
 • 9 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(8), 1365-1372. New York.
 • 10 Sevindir, H. C., 1995. The Synthesis of new Bis(Amino-p-nitro-phenylglyoximes) and Their Polymeric Complexes with Cu(II), Ni(II) and Co(II). Macromolecular Reports., A 32(SUPPLS. 8) 1227-1235. New York.
 • 11 Sevindir, H. C., Ersöz, M., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of Three Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(3), 419-426. New York.
 • 12 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu R., Özcan, E., Ertul, Ş., Güler, E., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminoglyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(4), 613-621. New York.
 • 13 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of New Bis(Amino-R-glyoximes) and Polyamidoxime Their Polymeric Metal Complex, Macromolecular Reports, A31 (SUPPLS. 3&4), 399-410. New York.
 • 14 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminophenyl-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 24(6), 953-961. New York.
 • 15 Sevindir, H. C., 1994. The Synthesis of Three New Bis(Amino-R-glyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(9), 1461-1469. New York.
 • 16 Vural, U. S., Sevindir, H. C., 1994. The Derivatization of Esters of p-tert-butylcalix[6]arene with some unsymmetrical vic-dioxime compounds, Macromolecular reports,A31 (SUPPLS. 5), 673-689. New York.
 • 17 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis of Ethane-1,2-bis(thio-R-glyoximes) and its complexes with nickel(II), copper(II) and cobalt(III), Macromolecular reports,A31 (SUPPLS. 5), 663-671. New York.
 • 18 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1993. Synthesis and Complex Formation of Substituted Amino-p-tolylglyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 23(5), 757-765. New York.
 • 19 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. Synthesis and Complex Formation of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(6), 851-861. New York
 • 20 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(8), 1129-1139. New York
 • 21 Sevindir, H. C., Özcan, E., Mirzaoğlu R., 1992. The Synthesis and Complex Formation of Five New Bis(amino-p-tolylglyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(10), 1581-1589. New York.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sevindir, H.C 2007. p-Nitrokloroglioksimin Değişik Aminlerle Reaksiyonları Sonucunda Oluşan Ligandlar ve Bunların Metal Kompleksleri. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 227-232.
 • 2 Sevindir, H.C 2007. İki yeni Tetra-Oksim Sentezi ve Bunların Bazı Geçiş Metalleri ile Kompleksleri. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 241-245.
 • 3 Sevindir, H.C ve Pakdil, N.B. 2005. Pomza Taşı Kullanılarak İçme Sularından Demir ve Manganın Giderilmesi. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Isparta, 321-325.
 • 4 Sevindir, H.C 2005. Pomza Taşı Kullanılarak Suyun Yumuşatılması. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Isparta, 327-333.
 • 5 Nakipoğlu, T. ve Sevindir H.C. 2005. Deri Endüstrisi Atıksularından Cr(VI)'nın Chlorella sp. ve Scenedesmus obligguus ile Biyorsorpsiyonu. MBGAK 2005, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, 17-19 Kasım 2005, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1993. p-Tolilkloroglioksimin değişik aminlerle reaksiyonları sonucunda oluşan ligandlar ile bunların metal komplekslerinin sentezi.IX Kimya Ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu (Kimya 93), Bildiri ve Özetler Kitabı, Trabzon, 1993, sayfa 56.
 • 2 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1990. The Synthesis of two kind of vic-dioximes complexes with some transition metals and determination of their structures with spectroscopic methods. Spektroskopi-89 Simpozyumu, Ondokuz Mayıs ÜniversitesiFen Dergisi, Sayı(1), Cilt(2), Samsun.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Demiray N., Sevindir H.C, 2008. Sintine sulardan kaynaklanabilecek Kirliliğin Denizlerde Yaratacağı etkiler. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII Ulusal Kongresi.27-30 Mayıs 2008 Ankara
 • 2 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., Ertul, Ş., Güler, E., 1994. anti-kloroglioksimin p, o ve maminlerle reaksiyonları sonucunda oluşan ligandlar ile bunların metal komplekslerinin sentezi. Kimya 94 X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi.
 • 3 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., Kurbanova, S., Güler, E., 1994. Bazı aromatik ve hidro aromatik aldoksimlerin halojen hidrinlerle alkilasyonu Kimya 94 X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi.
 • 4 Vural, U. S., Sevindir, H. C., 1994. Bazı unsymmetrical vic-dioximes'ler ile calixarene'ler arasındaki etkileşimle elde edilen yeni bazı makromoleküler ligandların sentezi. Kimya 94 X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şencan, A., Sevindir, H.C., Kılıç M. Ve Karaboyacı M., Biosorpsion of Cr +6 from aqueous solution with activated sludge biosolids. İnternational Conference on Environment Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., Abbasoğlu, H. F., 1994. Çelikeritme Sanayinin Kimyevi Katı Atıklarının İncelenmesi, Türk Devletleri Arasında 3. İlmi İşbirliği Konferansı, 1994,Taşkent (Özbekistan).
 • 2 Sevindir, H. C., Kurbanova, R., 1994. Klormetilleşmiş polistirenin bazı amino substitue ligandlarla modifikasyonunun incelenmesi. Üçüncü Türk Dünyası Polimer Sempozyumu -Polimer ' 94, Almata (Kazakistan).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sevindir, H. C., 1988. Bazı Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi ve Bunların Özelliklerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Konya.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sevindir, H. C., 1992. Değişik Sübstitüent İhtiva Eden vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bunların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Konya.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tözüm, S., 2009. Pomza ile Zeytin Atıksularından(Karasu) Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Baştuğ, F., 2008. Palmiye Kabuğu Kökenli Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Ağır Metal Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Şencan, A., 2006. Sulu çözelti ve deri endüstrisi atıksuyundan Cr+6 iyonunun aktif çamur biyokütlesi ile biyorpsiyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Demiray, N., 2006. Sintine sularından kaynaklanabilecek deniz kirliliğinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Nakiboğlu, T., 2005. Deri endüstrisi atıksularından kromun çeşitli alglerle biyosorpsiyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 6 Koçak, A., 2001. Pomza Taşının Su Yumuşatılmasında Kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 7 Baldan, N., 2001. Pomza Taşı İle Su ve Atıksulardan Demir Ve Manganın Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 8 Aydın, A., 1996. Dioksimlerin Bazı Sübstitüentlerle Vermiş oldukları Geçiş Metal Kompleksleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Pomza ile Zeytin Atıksularından(Karasu) Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi.
 • 2 Palmiye Kabuğu Kökenli Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Ağır Metal Giderimi
 • 3 Sintine Sularından Kaynaklanan Kirlenmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.
 • 4 Sulu çözelti ve deri endüstrisi atıksuyundan Cr+6 iyonunun aktif çamur biyokütlesi ile biyorpsiyonu
 • 5 Deri Endüstrisi Atıksularından Kromun Çeşitli Alglerle Biyosorpsiyonu
 • 6 Pomza taşı ile su ve atıksulardan nitrat giderimi.
 • 7 Pomza taşı ile su atıksulardan amonyak giderimi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlığı Sempozyumu
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 INTERNATIONAL SYPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS AND TURKIC REPUBLICS, Oturum Başkanlığı, Müh. Mim. Fak. 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 IX. Mühendislik Sempozyumu, Oturum Başkanlığı,Müh. Mim. Fak. 29-31 Mayıs 1996, Isparta.
 • 2 VIII. Mühendislik Haftasında Oturum BaşkanlığıMüh.Mim.Fak. 26.05.1994, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, SDÜ Kültür Merkezi. 14-16 Kasım 2007. Isparta, Düzenleme Komitesinde.
 • 2 Çevre Koruma Çalıştayı, SDÜ Kültür Merkezi. 16-17 Aralık 2003. Isparta, Düzenleme Komitesinde.
 • 3 IX. Mühendislik Sempozyumu, Düzenleme ve Yürütme Komitesinde, Müh. Mim. Fak. 29-31 Mayıs 1996, Isparta.
 • 4 III. Çevre Şurasında Komisyonda görev,4-6 Aralık 1996, Antalya
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Sevindir, H. C., 2002. Synthesis and Complex Formation of Unsymmetrically Substituted Arylthio-p-chlorophenyl vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 32(6), 1023-1031. New York.
 • 2 Sevindir, H. C., 2001. Synthesis and complexes formation of substituted thio-p- chlorohenylglyoximes of unsymmetrical vic-dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 31(1), 107-113. New York.
 • 3 Sevindir, H. C., 2000. Synthesis of ethane-1, 2_Bis(Thio-R-glyoximes) and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 30(1), 183-190. New York.
 • 4 Güler, E., Sevindir, H.C., Kurbanov, Sultan., Mirzaoğlu, R., 1998. Synthesis and characterization of copper(II) and nickel(II) complexes of the schıff bases derıved from -tetrahydobenzaldehyde and 2-methyl- -tetrahydrobenzaldehyde and glycıne. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 28(2), 295-301. New York.
 • 5 Sevindir, H. C., 1996. The synthesis of four new unsymmetrical vic-dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(3) 399-407. New York.
 • 6 Sevindir, H. C., 1996. Synthesis and Complex Formation of New Unsymmetrical Vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 26(4), 605-615. New York.
 • 7 Sevindir, H. C., 1996. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic- Dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(8),1351-1359. New York.
 • 8 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-p-tolyl- glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(3), 429-436. New York.
 • 9 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(8), 1365-1372. New York.
 • 10 Sevindir, H. C., 1995. The Synthesis of new Bis(Amino-p-nitro-phenylglyoximes) and Their Polymeric Complexes with Cu(II), Ni(II) and Co(II). Macromolecular Reports., A 32(SUPPLS. 8) 1227-1235. New York.
 • 11 Sevindir, H. C., Ersöz, M., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of Three Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(3), 419-426. New York.
 • 12 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu R., Özcan, E., Ertul, Ş., Güler, E., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminoglyoximes of Unsymmetrical Vic- Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(4), 613-621. New York.
 • 13 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of New Bis(Amino-R-glyoximes) and Polyamidoxime Their Polymeric Metal Complex, Macromolecular Reports, A31 (SUPPLS. 3&4), 399-410. New York.
 • 14 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminophenyl- glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 24(6), 953-961. New York.
 • 15 Sevindir, H. C., 1994. The Synthesis of Three New Bis(Amino-R-glyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(9), 1461-1469. New York.
 • 16 Vural, U. S., Sevindir, H. C., 1994. The Derivatization of Esters of p-tert-butylcalix[6] arene with some unsymmetrical vic-dioxime compounds, Macromolecular reports, A31 (SUPPLS. 5), 673-689. New York.
 • 17 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis of Ethane-1,2-bis(thio-R-glyoximes) and its complexes with nickel(II), copper(II) and cobalt(III), Macromolecular reports, A31 (SUPPLS. 5), 663-671. New York.
 • 18 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1993. Synthesis and Complex Formation of Substituted Amino-p-tolylglyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 23(5), 757-765. New York.
 • 19 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. Synthesis and Complex Formation of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(6), 851-861. New York
 • 20 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(8), 1129-1139. New York
 • 21 Sevindir, H. C., Özcan, E., Mirzaoğlu R., 1992. The Synthesis and Complex Formation of Five New Bis(amino-p-tolylglyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(10), 1581-1589. New York.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 IX. Mühendislik Sempozyumu 1996. Çevre Mühendisliği Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 1996 Isparta. ISBN 975-7929-04-02.
 • 2 S.D.Ü. Müh.Mim.Fak.Dergisi, 1995, Sayı 1, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilincinin Oluşturulması. 09-26
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yüksek okul müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 1994-1998
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı devam etmektedir. 1997-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 53 üncü Hükümetin Çevre Bakanlığında Fahri Danışmanlık, 1995
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Bitirme Ödevi
Çevre Modelleme
Çevre Mühendisliği Kimyası I
Çevre Mühendisliği Kimyası II
Çevre Mühendisliği Kimyası Lab. I
Çevre Mühendisliği Kimyası Lab. II
Çevre ve Meteoroloji
Elementlerin Çevre Kimyası
Ensrümental Analiz Yöntemleri II
Enstrümantal Analiz Yöntemleri I
Genel Kimya
Kimya
Kimya I
Kimya II
Kimya Lab. I
Kimya Lab. II
Lisans Üstü Araştırma
Mühendislikte İstatistik Yön
S-3Gürültü Kontrolü
Seminer I
Su Kimyası
Sularda Kalite Kontrolu
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!