KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cahit SEVİNDİR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2111857
E-Posta cahitsevindir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 12.03.1986
Yüksek Lisans
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 05.05.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Çevre,Çevre Bilim,çevre kimyası,Çevre koruma,İyon Değiştirme,Katı atıklar,Oksim kompleksleri,Organik Kimya,Polimer Kimyası; İletken polimerlerin Sentezi ve karakterizasyonu,Kompozitler, Kopolimerler, Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemle polimerlerin modifikasyonu, sıvı kristaller,Sentetik Anorganik Kimya,Su Kalitesi,atık sular
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Temel Kimya
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Biosorption of CR+6 from Aqueous Solution with Activated Sludge Biosolids
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Nakipoğlu, T., Sevindir, H. C. 2006.Deri Endüstrisi Atıksularından Kromun Çeşitli Alglerle Biyosorpsiyonu. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi cilt 10 (2) 284-291. Isparta
 • 2 Tosun, İ., Avşar, Y., Sevindir, H. C., Beyhan, M., 2003. Isparta'da gürültü düzeyi üzerine trafik, endüstri ve ticari faliyetlerin etkisi. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi cilt VII (1) 70-79. Isparta
 • 3 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1988. anti-kloroglioksim'in o-tolidin ve anti-dikloroglioksim'in p-metoksi anilin ile reaksiyonlarının ve bunların bazı geçiş metal komplekslerinin incelenmesi. S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,8, 197-205. Konya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Seda TÖZÜM,Hüseyin Cahit SEVİNDİR, 2010. Pomza Taşı ile Zeytin Endüstrisi Atıksularından (Karasu) Adsorpsiyonla KOI Giderimi. 104-110.
 • 2 Hüseyin Cahit SEVİNDİR, Nazlı BALDAN PAKDİL, 2009. Using Coated and Pure Pumice in Iron and Manganese Removal 82-87
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sevindir, H. C., 2002. Synthesis and Complex Formation of Unsymmetrically Substituted Arylthio-p-chlorophenyl vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 32(6), 1023-1031. New York.
 • 2 Sevindir, H. C., 2001. Synthesis and complexes formation of substituted thio-p-chlorohenylglyoximes of unsymmetrical vic-dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 31(1), 107-113. New York.
 • 3 Sevindir, H. C., 2000. Synthesis of ethane-1, 2_Bis(Thio-R-glyoximes) and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 30(1), 183-190. New York.
 • 4 Güler, E., Sevindir, H.C., Kurbanov, Sultan., Mirzaoğlu, R., 1998. Synthesis and characterization of copper(II) and nickel(II) complexes of the schıff bases derıved from -tetrahydobenzaldehyde and 2-methyl- -tetrahydrobenzaldehyde and glycıne.Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 28(2), 295-301. New York.
 • 5 Sevindir, H. C., 1996. The synthesis of four new unsymmetrical vic-dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(3) 399-407. New York.
 • 6 Sevindir, H. C., 1996. Synthesis and Complex Formation of New Unsymmetrical Vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 26(4), 605-615. New York.
 • 7 Sevindir, H. C., 1996. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic- Dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(8),1351-1359. New York.
 • 8 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-p-tolyl-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(3), 429-436. New York.
 • 9 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(8), 1365-1372. New York.
 • 10 Sevindir, H. C., 1995. The Synthesis of new Bis(Amino-p-nitro-phenylglyoximes) and Their Polymeric Complexes with Cu(II), Ni(II) and Co(II). Macromolecular Reports., A 32(SUPPLS. 8) 1227-1235. New York.
 • 11 Sevindir, H. C., Ersöz, M., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of Three Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(3), 419-426. New York.
 • 12 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu R., Özcan, E., Ertul, Ş., Güler, E., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminoglyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(4), 613-621. New York.
 • 13 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of New Bis(Amino-R-glyoximes) and Polyamidoxime Their Polymeric Metal Complex, Macromolecular Reports, A31 (SUPPLS. 3&4), 399-410. New York.
 • 14 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminophenyl-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 24(6), 953-961. New York.
 • 15 Sevindir, H. C., 1994. The Synthesis of Three New Bis(Amino-R-glyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(9), 1461-1469. New York.
 • 16 Vural, U. S., Sevindir, H. C., 1994. The Derivatization of Esters of p-tert-butylcalix[6]arene with some unsymmetrical vic-dioxime compounds, Macromolecular reports,A31 (SUPPLS. 5), 673-689. New York.
 • 17 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis of Ethane-1,2-bis(thio-R-glyoximes) and its complexes with nickel(II), copper(II) and cobalt(III), Macromolecular reports,A31 (SUPPLS. 5), 663-671. New York.
 • 18 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1993. Synthesis and Complex Formation of Substituted Amino-p-tolylglyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 23(5), 757-765. New York.
 • 19 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. Synthesis and Complex Formation of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(6), 851-861. New York
 • 20 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(8), 1129-1139. New York
 • 21 Sevindir, H. C., Özcan, E., Mirzaoğlu R., 1992. The Synthesis and Complex Formation of Five New Bis(amino-p-tolylglyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(10), 1581-1589. New York.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sevindir, H.C 2007. p-Nitrokloroglioksimin Değişik Aminlerle Reaksiyonları Sonucunda Oluşan Ligandlar ve Bunların Metal Kompleksleri. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 227-232.
 • 2 Sevindir, H.C 2007. İki yeni Tetra-Oksim Sentezi ve Bunların Bazı Geçiş Metalleri ile Kompleksleri. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 241-245.
 • 3 Sevindir, H.C ve Pakdil, N.B. 2005. Pomza Taşı Kullanılarak İçme Sularından Demir ve Manganın Giderilmesi. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Isparta, 321-325.
 • 4 Sevindir, H.C 2005. Pomza Taşı Kullanılarak Suyun Yumuşatılması. Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 15-17 Eylül 2005, Isparta, 327-333.
 • 5 Nakipoğlu, T. ve Sevindir H.C. 2005. Deri Endüstrisi Atıksularından Cr(VI)'nın Chlorella sp. ve Scenedesmus obligguus ile Biyorsorpsiyonu. MBGAK 2005, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, 17-19 Kasım 2005, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1993. p-Tolilkloroglioksimin değişik aminlerle reaksiyonları sonucunda oluşan ligandlar ile bunların metal komplekslerinin sentezi.IX Kimya Ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu (Kimya 93), Bildiri ve Özetler Kitabı, Trabzon, 1993, sayfa 56.
 • 2 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1990. The Synthesis of two kind of vic-dioximes complexes with some transition metals and determination of their structures with spectroscopic methods. Spektroskopi-89 Simpozyumu, Ondokuz Mayıs ÜniversitesiFen Dergisi, Sayı(1), Cilt(2), Samsun.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Demiray N., Sevindir H.C, 2008. Sintine sulardan kaynaklanabilecek Kirliliğin Denizlerde Yaratacağı etkiler. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII Ulusal Kongresi.27-30 Mayıs 2008 Ankara
 • 2 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., Ertul, Ş., Güler, E., 1994. anti-kloroglioksimin p, o ve maminlerle reaksiyonları sonucunda oluşan ligandlar ile bunların metal komplekslerinin sentezi. Kimya 94 X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi.
 • 3 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., Kurbanova, S., Güler, E., 1994. Bazı aromatik ve hidro aromatik aldoksimlerin halojen hidrinlerle alkilasyonu Kimya 94 X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi.
 • 4 Vural, U. S., Sevindir, H. C., 1994. Bazı unsymmetrical vic-dioximes'ler ile calixarene'ler arasındaki etkileşimle elde edilen yeni bazı makromoleküler ligandların sentezi. Kimya 94 X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şencan, A., Sevindir, H.C., Kılıç M. Ve Karaboyacı M., Biosorpsion of Cr +6 from aqueous solution with activated sludge biosolids. İnternational Conference on Environment Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., Abbasoğlu, H. F., 1994. Çelikeritme Sanayinin Kimyevi Katı Atıklarının İncelenmesi, Türk Devletleri Arasında 3. İlmi İşbirliği Konferansı, 1994,Taşkent (Özbekistan).
 • 2 Sevindir, H. C., Kurbanova, R., 1994. Klormetilleşmiş polistirenin bazı amino substitue ligandlarla modifikasyonunun incelenmesi. Üçüncü Türk Dünyası Polimer Sempozyumu -Polimer ' 94, Almata (Kazakistan).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sevindir, H. C., 1988. Bazı Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi ve Bunların Özelliklerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Konya.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sevindir, H. C., 1992. Değişik Sübstitüent İhtiva Eden vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bunların Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Konya.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tözüm, S., 2009. Pomza ile Zeytin Atıksularından(Karasu) Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Baştuğ, F., 2008. Palmiye Kabuğu Kökenli Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Ağır Metal Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Şencan, A., 2006. Sulu çözelti ve deri endüstrisi atıksuyundan Cr+6 iyonunun aktif çamur biyokütlesi ile biyorpsiyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 Demiray, N., 2006. Sintine sularından kaynaklanabilecek deniz kirliliğinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 Nakiboğlu, T., 2005. Deri endüstrisi atıksularından kromun çeşitli alglerle biyosorpsiyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 6 Koçak, A., 2001. Pomza Taşının Su Yumuşatılmasında Kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 7 Baldan, N., 2001. Pomza Taşı İle Su ve Atıksulardan Demir Ve Manganın Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • 8 Aydın, A., 1996. Dioksimlerin Bazı Sübstitüentlerle Vermiş oldukları Geçiş Metal Kompleksleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Pomza ile Zeytin Atıksularından(Karasu) Adsorpsiyonla Kirleticilerin Giderimi.
 • 2 Palmiye Kabuğu Kökenli Aktif Karbon Adsorpsiyonu ile Ağır Metal Giderimi
 • 3 Sulu çözelti ve deri endüstrisi atıksuyundan Cr+6 iyonunun aktif çamur biyokütlesi ile biyorpsiyonu
 • 4 Sintine Sularından Kaynaklanan Kirlenmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi.
 • 5 Deri Endüstrisi Atıksularından Kromun Çeşitli Alglerle Biyosorpsiyonu
 • 6 Pomza taşı ile su ve atıksulardan nitrat giderimi.
 • 7 Pomza taşı ile su atıksulardan amonyak giderimi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlığı Sempozyumu
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 INTERNATIONAL SYPOSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS AND TURKIC REPUBLICS, Oturum Başkanlığı, Müh. Mim. Fak. 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 IX. Mühendislik Sempozyumu, Oturum Başkanlığı,Müh. Mim. Fak. 29-31 Mayıs 1996, Isparta.
 • 2 VIII. Mühendislik Haftasında Oturum BaşkanlığıMüh.Mim.Fak. 26.05.1994, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, SDÜ Kültür Merkezi. 14-16 Kasım 2007. Isparta, Düzenleme Komitesinde.
 • 2 Çevre Koruma Çalıştayı, SDÜ Kültür Merkezi. 16-17 Aralık 2003. Isparta, Düzenleme Komitesinde.
 • 3 IX. Mühendislik Sempozyumu, Düzenleme ve Yürütme Komitesinde, Müh. Mim. Fak. 29-31 Mayıs 1996, Isparta.
 • 4 III. Çevre Şurasında Komisyonda görev,4-6 Aralık 1996, Antalya
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Sevindir, H. C., 2002. Synthesis and Complex Formation of Unsymmetrically Substituted Arylthio-p-chlorophenyl vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 32(6), 1023-1031. New York.
 • 2 Sevindir, H. C., 2001. Synthesis and complexes formation of substituted thio-p- chlorohenylglyoximes of unsymmetrical vic-dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 31(1), 107-113. New York.
 • 3 Sevindir, H. C., 2000. Synthesis of ethane-1, 2_Bis(Thio-R-glyoximes) and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 30(1), 183-190. New York.
 • 4 Güler, E., Sevindir, H.C., Kurbanov, Sultan., Mirzaoğlu, R., 1998. Synthesis and characterization of copper(II) and nickel(II) complexes of the schıff bases derıved from -tetrahydobenzaldehyde and 2-methyl- -tetrahydrobenzaldehyde and glycıne. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 28(2), 295-301. New York.
 • 5 Sevindir, H. C., 1996. The synthesis of four new unsymmetrical vic-dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(3) 399-407. New York.
 • 6 Sevindir, H. C., 1996. Synthesis and Complex Formation of New Unsymmetrical Vic- Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 26(4), 605-615. New York.
 • 7 Sevindir, H. C., 1996. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic- Dioximes and their complexes with some transition metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 26(8),1351-1359. New York.
 • 8 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-p-tolyl- glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(3), 429-436. New York.
 • 9 Sevindir, H. C., 1995. Synthesis and Complex Formation of Substituted Thio-glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 25(8), 1365-1372. New York.
 • 10 Sevindir, H. C., 1995. The Synthesis of new Bis(Amino-p-nitro-phenylglyoximes) and Their Polymeric Complexes with Cu(II), Ni(II) and Co(II). Macromolecular Reports., A 32(SUPPLS. 8) 1227-1235. New York.
 • 11 Sevindir, H. C., Ersöz, M., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of Three Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(3), 419-426. New York.
 • 12 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu R., Özcan, E., Ertul, Ş., Güler, E., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminoglyoximes of Unsymmetrical Vic- Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(4), 613-621. New York.
 • 13 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1994. The Synthesis of New Bis(Amino-R-glyoximes) and Polyamidoxime Their Polymeric Metal Complex, Macromolecular Reports, A31 (SUPPLS. 3&4), 399-410. New York.
 • 14 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis and Complex Formation of Substituted Aminophenyl- glyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org.Chem., 24(6), 953-961. New York.
 • 15 Sevindir, H. C., 1994. The Synthesis of Three New Bis(Amino-R-glyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(9), 1461-1469. New York.
 • 16 Vural, U. S., Sevindir, H. C., 1994. The Derivatization of Esters of p-tert-butylcalix[6] arene with some unsymmetrical vic-dioxime compounds, Macromolecular reports, A31 (SUPPLS. 5), 673-689. New York.
 • 17 Sevindir, H. C., 1994. Synthesis of Ethane-1,2-bis(thio-R-glyoximes) and its complexes with nickel(II), copper(II) and cobalt(III), Macromolecular reports, A31 (SUPPLS. 5), 663-671. New York.
 • 18 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1993. Synthesis and Complex Formation of Substituted Amino-p-tolylglyoximes of Unsymmetrical Vic-Dioximes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 23(5), 757-765. New York.
 • 19 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. Synthesis and Complex Formation of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(6), 851-861. New York
 • 20 Sevindir, H. C., Mirzaoğlu, R., 1992. The Synthesis of Four New Unsymmetrical Vic-Dioximes and Their Complexes With Some Transition Metals. Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(8), 1129-1139. New York
 • 21 Sevindir, H. C., Özcan, E., Mirzaoğlu R., 1992. The Synthesis and Complex Formation of Five New Bis(amino-p-tolylglyoximes) and Their Polymeric Metal Complexes, Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 22(10), 1581-1589. New York.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 IX. Mühendislik Sempozyumu 1996. Çevre Mühendisliği Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 1996 Isparta. ISBN 975-7929-04-02.
 • 2 S.D.Ü. Müh.Mim.Fak.Dergisi, 1995, Sayı 1, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilincinin Oluşturulması. 09-26
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yüksek okul müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 1994-1998
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı devam etmektedir. 1997-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 53 üncü Hükümetin Çevre Bakanlığında Fahri Danışmanlık, 1995
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Bitirme Ödevi
Çevre Modelleme
Çevre Mühendisliği Kimyası I
Çevre Mühendisliği Kimyası II
Çevre Mühendisliği Kimyası Lab. I
Çevre Mühendisliği Kimyası Lab. II
Çevre ve Meteoroloji
Elementlerin Çevre Kimyası
Ensrümental Analiz Yöntemleri II
Enstrümantal Analiz Yöntemleri I
Genel Kimya
Kimya
Kimya I
Kimya II
Kimya Lab. I
Kimya Lab. II
Lisans Üstü Araştırma
Mühendislikte İstatistik Yön
S-3Gürültü Kontrolü
Seminer I
Su Kimyası
Sularda Kalite Kontrolu
Uzmanlık Alan Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!