KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Orhan ALAV
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon 2462113585
E-Posta orhanalav@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://wm.sdu.edu.tr/~orhan/
ORCID ID 000-0003-4577-0984
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİLİK 19.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.07.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 30.07.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Projeler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Orhan Alav , Kitle İletişim ve Yerel Medya Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan., "Sanal müzelerde panoramik ve 3 boyutlu görüntü teknikleri ve içerik sorgulama: Isparta Müzesi Örneği (DPT-YUUP)", Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi,13-14 Ekim 2006 UNAK-Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 2 ALAV, Orhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Çalıştayı, Bildiri Makale ''Uzaktan Eğitimde Elektronik Kütüphanelerin Eğitime Katkıları'' Bildiri, SDU-Isparta. 2005.
 • 3 ALAV, Orhan,"Arşiv Belgeleinin [Doküman] Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Kullanılması (Bildiri),Çukurova Üniversitesi Akademik Bilişim ( 3 - 5 Şubat 2003), Adana.
 • 4 ALAV, Orhan, Burdur 1.Ulusal Sempozyumu "Burdur Müzesinin 3 Boyutlu Internet Web Ara yüzü - DPT - Projesi " 17-19 Kasım 2005.Burdur.
 • 5 ALAV, Orhan, "Bilginin Rasyonel Kullanımı ve Paylaşımı: Kanada McMaster Üniversitesi Kütüphane Örneği " Kadir Has Üniversitesi - Bilginin Paylaşımı ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu - ÜNAK, Istanbul, Eylül, 2005,
 • 6 ALAV, Orhan., "Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi [Dijital Library] (Bildiri) Çukurova Üniversitesi Akademik Bilişim( 3 - 5 Şubat 2003), Adana.
 • 7 ALAV, Orhan, "Internet Üzeri Uzaktan Eğitim Modeliyle Fen Derslerinin Verilmesi" (bildiri),Pamukkale Üniversitesi - Akademik Bilişim, Denizli, 2002.
 • 8 ALAV, Orhan,"Eğirdir Turizmine Sosyo - Ekonomik Bakış" Ulusal Bildiri, Isparta, 2001
 • 9 ALAV, Orhan, Kütüphanelerde Web [İnternet] Tabanlı Kullanıcı Eğitimi" Akademik Bilişim 2000 (10-11 Şubat 2000) Ulusal Bildiri S.D.Ü. Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ALAV, Orhan, "Kültürel Miras Envanteri için Erişim ve Görüntüleme Sistemi "E-Müze: Müzeler için Web-Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi"DPT- (Poster bildiri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 Aralık 2005. (DPT-YUUP Proje Çalışması)
 • 2 ALAV, Orhan., "Elektronik Kütüphanelerin Doğuşu ve Eğitimdeki Yeri" (poster bildiri). Pamukkale Üniversitesi - Akademik Bilişim, Denizli, 2002
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan, "Çanakkale Savaşının Sosyolojik Ruhu", Uluslar arası Çanakkale Kongresi, 17-18-19 Mart 2006 - İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan, "Online Virtual Tour for The Burdur (Turkey) City Museum. Sofia 2006 Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, Sofya/Bulgaria, 2006
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "ALAV, Orhan, 5 th World Enformatika Conference" The Isparta City Museum: A Virtual Tour E- Government Project for State Planning Organization of Turkey [DPT-Projesi] Bildiri Sunu, Ağustos 2005, Çek Cumhuriyeti - Prag, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan,"Kütüphanelerde Olgular ve Yeni Teknolojiler", Isparta Valiliği (Kültür Müdürlüğü) Kütüphanecilik Haftası (Bildiri) - Isparta, 2001.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ALAV, Orhan, "Yerel Kitle İletişim Araçlarının Kamuoyu Oluşumuna Etkisi " Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta, 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 UNESCO destekli DPT Uluslararası Proje "E-Devlet: Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi ve Anlamlı Kullanılabilir Belgeler Çıkarılması" Orta Doğu Teknik Üniversitesi, (ODTÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 2003-2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 McMaster University Kütüphanesi'nde Elektronik Kütüphaneciliğin örgün ve yaygın (uzaktan eğitim) de rasyonel kullanımı ve bu konuda sayısallaştırılmış- dijital kütüphane web sayfası ara yüz programlama Hamilton, ON, Kanada. 2003-2004
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ALAV, Orhan,"Kütüphanelerde Olgular ve Yeni Teknolojiler", Isparta Valiliği (Kültür Müdürlüğü) Kütüphanecilik Haftası (Bildiri) - Isparta, 2001.
 • 2 ALAV, Orhan, "HTML Dokümanı Hazırlama" (10-23 Nisan-2000) S.D.Ü. Isparta.
 • 3 Kütüphanecilik Haftasi "Isparta Halk Kütüphanesi"Kütüphanelerde Yeni Gelişmeler (internet kütüphaneciligi)Isparta Halk Kütüphanesi, 1999
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 University of McMaster Library (Mills) Research Honor Document, On, Canada, [Kanada McMaster Üniversitesi Kütüphanecilik Proje Hizmet Ödülü]2003- 2004.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Isparta Valiliği Hizmet Ödülü, "Kitle İletişim ve Yerel Medya - Kitap" 2002, Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı Web Tasarım Hizmet Ödülü,1999.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ÜNAK [Üniversite Araştırma Kütüphanecileri Derneği]
 • 2 TKD [Türk Kütüphaneciler Derneği]
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!