KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Orhan ALAV
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2113042
E-Posta orhanalav@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://wm.sdu.edu.tr/~orhan/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİLİK 19.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.07.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 30.07.2018
İLGİ ALANLARI
Projeler
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Orhan Alav , Kitle İletişim ve Yerel Medya Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan., "Sanal müzelerde panoramik ve 3 boyutlu görüntü teknikleri ve içerik sorgulama: Isparta Müzesi Örneği (DPT-YUUP)", Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi,13-14 Ekim 2006 UNAK-Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 2 ALAV, Orhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Çalıştayı, Bildiri Makale ''Uzaktan Eğitimde Elektronik Kütüphanelerin Eğitime Katkıları'' Bildiri, SDU-Isparta. 2005.
 • 3 ALAV, Orhan,"Arşiv Belgeleinin [Doküman] Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Kullanılması (Bildiri),Çukurova Üniversitesi Akademik Bilişim ( 3 - 5 Şubat 2003), Adana.
 • 4 ALAV, Orhan, Burdur 1.Ulusal Sempozyumu "Burdur Müzesinin 3 Boyutlu Internet Web Ara yüzü - DPT - Projesi " 17-19 Kasım 2005.Burdur.
 • 5 ALAV, Orhan, "Bilginin Rasyonel Kullanımı ve Paylaşımı: Kanada McMaster Üniversitesi Kütüphane Örneği " Kadir Has Üniversitesi - Bilginin Paylaşımı ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu - ÜNAK, Istanbul, Eylül, 2005,
 • 6 ALAV, Orhan., "Elektronik Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri ve Önemi [Dijital Library] (Bildiri) Çukurova Üniversitesi Akademik Bilişim( 3 - 5 Şubat 2003), Adana.
 • 7 ALAV, Orhan, "Internet Üzeri Uzaktan Eğitim Modeliyle Fen Derslerinin Verilmesi" (bildiri),Pamukkale Üniversitesi - Akademik Bilişim, Denizli, 2002.
 • 8 ALAV, Orhan,"Eğirdir Turizmine Sosyo - Ekonomik Bakış" Ulusal Bildiri, Isparta, 2001
 • 9 ALAV, Orhan, Kütüphanelerde Web [İnternet] Tabanlı Kullanıcı Eğitimi" Akademik Bilişim 2000 (10-11 Şubat 2000) Ulusal Bildiri S.D.Ü. Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ALAV, Orhan, "Kültürel Miras Envanteri için Erişim ve Görüntüleme Sistemi "E-Müze: Müzeler için Web-Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi"DPT- (Poster bildiri Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 Aralık 2005. (DPT-YUUP Proje Çalışması)
 • 2 ALAV, Orhan., "Elektronik Kütüphanelerin Doğuşu ve Eğitimdeki Yeri" (poster bildiri). Pamukkale Üniversitesi - Akademik Bilişim, Denizli, 2002
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan, "Çanakkale Savaşının Sosyolojik Ruhu", Uluslar arası Çanakkale Kongresi, 17-18-19 Mart 2006 - İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan, "Online Virtual Tour for The Burdur (Turkey) City Museum. Sofia 2006 Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, Sofya/Bulgaria, 2006
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "ALAV, Orhan, 5 th World Enformatika Conference" The Isparta City Museum: A Virtual Tour E- Government Project for State Planning Organization of Turkey [DPT-Projesi] Bildiri Sunu, Ağustos 2005, Çek Cumhuriyeti - Prag, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 ALAV, Orhan,"Kütüphanelerde Olgular ve Yeni Teknolojiler", Isparta Valiliği (Kültür Müdürlüğü) Kütüphanecilik Haftası (Bildiri) - Isparta, 2001.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ALAV, Orhan, "Yerel Kitle İletişim Araçlarının Kamuoyu Oluşumuna Etkisi " Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta, 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 UNESCO destekli DPT Uluslararası Proje "E-Devlet: Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi ve Anlamlı Kullanılabilir Belgeler Çıkarılması" Orta Doğu Teknik Üniversitesi, (ODTÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 2003-2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 McMaster University Kütüphanesi'nde Elektronik Kütüphaneciliğin örgün ve yaygın (uzaktan eğitim) de rasyonel kullanımı ve bu konuda sayısallaştırılmış- dijital kütüphane web sayfası ara yüz programlama Hamilton, ON, Kanada. 2003-2004
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ALAV, Orhan,"Kütüphanelerde Olgular ve Yeni Teknolojiler", Isparta Valiliği (Kültür Müdürlüğü) Kütüphanecilik Haftası (Bildiri) - Isparta, 2001.
 • 2 ALAV, Orhan, "HTML Dokümanı Hazırlama" (10-23 Nisan-2000) S.D.Ü. Isparta.
 • 3 Kütüphanecilik Haftasi "Isparta Halk Kütüphanesi"Kütüphanelerde Yeni Gelişmeler (internet kütüphaneciligi)Isparta Halk Kütüphanesi, 1999
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 University of McMaster Library (Mills) Research Honor Document, On, Canada, [Kanada McMaster Üniversitesi Kütüphanecilik Proje Hizmet Ödülü]2003- 2004.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Isparta Valiliği Hizmet Ödülü, "Kitle İletişim ve Yerel Medya - Kitap" 2002, Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı Web Tasarım Hizmet Ödülü,1999.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ÜNAK [Üniversite Araştırma Kütüphanecileri Derneği]
 • 2 TKD [Türk Kütüphaneciler Derneği]
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!