Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet Fahrettin ÖNDER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110008
E-Posta fahrettinonder@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 19.6.1989
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 13.9.1996
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 8.7.2002
İLGİ ALANLARI
Ticaret Hukuku Bankacılık Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Önder, M.F., 2008.Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, Asil Yayın Dağıtım, 273, Ankara
 • 2 Önder, M.F., 2005, Medeni Hukuk, (Editör, Enver BOZKURT) Asil Yayın Dağıtım, 141, Ankara
 • 3 Önder, M.F., 2002.Türk Hukukunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankaları Denetimi ve Hukuki Sonuçları,Beta Yayınları, 1271, 184, İstanbul
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÖNDER, M.F., 2005. Ticaret Hukuku Bilgisi, Step Ajans, 163, İstanbul
 • 2 ÖNDER, M.F, 2005.SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 • 3 ÖNDER, M.F, 2004.Hakimlik Sınavlarına Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 • 4 ÖNDER, M.F, 2004.Müfettişlik-Uzmanlık-Denetmenlik-Kaymakamlık-Hakimlik Sınavlarına Hazırlık, Asil Yayın Dağıtım, Ankara
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖNDER, M.F., 2010, Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmazlarının Pazarlık Yöntemiyle(2886 Sayılı Kanun 51/g) Kiralanmasından Doğan Sorunlar, Yerel Siyaset Dergisi, 4 (41), 42-46, İstanbul
 • 2 ÖNDER, M.F., 2008,Şirketler Yerel Bazda Sosyal Sermayenin İçinde Olabilirler mi?, Yerel Siyaset Dergisi, 3 (25), 8-11, İstanbul
 • 3 ÖNDER, M.F., 2008, Mahalli İdare Birliklerinin Denetimi, Yerel Siyaset Dergisi, 3 (32), 24-27, İstanbul
 • 4 ÖNDER, M.F., 2007, Belediyelerde İhale Yetkililerinin Kamu İhale Kanunundan Doğan Cezai Sorumlulukları, Yerel Siyaset Dergisi, 2 (18), 48-51, İstanbul
 • 5 ÖNDER, M.F., 2007, 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyelerde Sorumlu Kişiler ve Sorumluluklarının Kapsamı, Yerel Siyaset Dergisi, 2 (22), 75-80, İstanbul
 • 6 ÖNDER, M.F., 2007, Belediye Taşınmazlarının Kiralanmasında Sözleşmenin Yenilenmesi Sorunu, Yerel Siyaset Dergisi, 2 (23), 73-75, İstanbul
 • 7 ÖNDER, M.F./TİTİZ, İ., 2006, Belediyelerin Yerel Hizmet Sunumunda Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerindeki Etkisi, Yerel Siyaset Dergisi, 1 (1), 20-22, İstanbul
 • 8 ÖNDER, M.F., 2006, Belediyelerin Belediye Mevzuatında Öngörülen Denetim Yollarına Kısa Bir Bakış, Yerel Siyaset Dergisi, 1 (4), 12-16, İstanbul
 • 9 Önder, M. F., 1997, Anonim Şirketlerde Azınlığın Haklı Nedenlerle Şirketin Feshini İsteme Hakkı Üzerine Düşünceler. SDÜ, İİBF Dergisi (2), 279-298, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖNDER, M.F., 2007, Kentli Hakları ve Yerel Siyaset, Yerel Siyaset Sempozyumu, 8 Aralık 2007, İstanbul
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KARADEMİR Halis/ÖNDER M. Fahrettin, "The Importance and Consequences of Minority Rights on Discharge Decision in Joint Stock Companies", 4.th. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Octobor 27-28, 2017, Vienna/Austria
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MGADMEE, L. Faris Sayyıd, Türk ve Irak Hukuklarında Anonim ve Limited Şirket Paylarının Rehni, Yksek Lisans Tezi, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 2 AKBAŞ, İsmail, Şirketler Hukukunda Karşılıklı İştirak, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018
 • 3 KARADEMİR, Halis, Anonim Şirketlerde İbranın Sözleşme ve Karar Çerçevesinde Etkisi ve Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü , Isparta, 2017
 • 4 ZEYTİNCİ, Merve, Ticari İşletmenin Devredilmesi ve Bundan Doğan Sorumluluk, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Isparta
 • 5 UMUTLU, H.Hüseyin, Yargıtay Kararları Işığında İşverenin İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Davranışları Nedeniyle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı,SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016
 • 6 GÜVEN Arife, 2015, Türk Hukukunda Garanti Markası ve TSE'nin Garanti Markası Niteliği, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 7 ÇERÇİ, ORHAN.,"Fikri Mülkiyet Hukukunda Hakların Tükenmesi Ilkesi", Yüksek Lisans Tezi,SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2013
 • 8 KARAKAYA, M.,"5941 Sayılı Çek Kanununda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler", Yüksek Lisans Tezi,SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012
 • 9 KÖSEKAYA, F.,"Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası", Yüksek Lisans Tezi,SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012
 • 10 DEMİR, E., 2011, Üreticilerin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 11 SÜMBÜL, N., 2011, Markanın Reklam Fonksiyonu, Tezsiz Yüksek Lisans, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 12 MUTLUCAN SAYIN, S., 2010, Türk Hukukunda Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 13 KERMAN, M., 2010, Karşılıksız Çek Keşide Etmenin Hukuki ve Cezai Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 14 DUMLUPINAR, T., 2010, Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Korunması ve Yönetim Kurulunun Şirket Esas Sermayesinin Azalmasından Doğan Sorumlululuğu, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 15 DİNÇ, S., 2009, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • 16 MANOP, B., 2008, Anonim Ortaklıklardaki Azınlık Haklarının Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Tasarının Getirdiği Yenilikler Işığında Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ÖZKUL, B., 2013, Ticari İşlerde Kefilin Sorumluluğu, Doktora Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Ticari İşlerde Kefilin Sorumluluğu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Doktora Projesi, Proje No:3223-D1-12, Proje Yöneticisi, Isparta, 2012 – devam ediyor.
 • 2 Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sapiplerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları: Göller Bölgesi Örneği
 • 3 Türk Hukukunda Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Haklısınız Çocuklar-TÜBİTAK(4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Eğitmen)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Halk Eğitim Merkezi KPSS kursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ÖNDER, M.F, "Standart Kalite İlişkisi ve TSE" Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi AB Projesinde Kalite Yönetim Sistemleri konusunda, konferans, Samsun, 03 Nisan 2015
 • 2 ÖNDER, M.F, "Kobilerin Orta Gelir Tuzağından Kurtulma Stratejilerinde TSE" XI. KOBİ ZİRVESİ, istanbul, 12-13 Mart 2015
 • 3 Önder M.F., SDÜ Hukuk Fakültesi ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri Paneli,07 Mart 2012, Panelist
 • 4 ÖNDER, M.F, "İşletmelere Faydalı Olacak Hukuki Tecrübeler" SDÜ, İİBF, İşletme Bölümü konferanslar dizisi, konferans, Isparta, 14 Nisan 2004
 • 5 ÖNDER, M.F., İnsan Hakları Kavramı ve Düşündürdükleri, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Aksu, 9 Aralık 2003
 • 6 ÖNDER, M.F., İnsan Hakları ve Hukuk, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Sütçüler, 11 Aralık 2003
 • 7 ÖNDER, M.F., İnsan Haklarının Hukuki Boyutu, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu,Konferans, Senirkent, 10 Aralık 2002
 • 8 ÖNDER, M.F., İnsan Hakları Üzerine Gelişmeler, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Atabey, 11 Aralık 2002
 • 9 ÖNDER, M.F., İnsan Hakları Üzerine Düşünceler, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Aksu, 12 Aralık 2002
 • Rektörlük
 • 1 Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2 Hukuk Fakültesi Senatörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı
 • 2 Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı
 • 3 Dekan Yardımcılığı
 • 4 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilimdalı Başkanlığı
 • 2 Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • 2 Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü üyeliği
 • 3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta-Burdur İl Merkezleri Doğal Gaz Talep Tahmini Projesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Türk Standartları Enstitüsü Başkan Vekilliği
 • 2 Türk Standartları Enstitüsü başkan yardımcılığı
 • 3 Mahkeme kararıyla şirkette denetim kayyımlığı
 • 4 Isparta Belediyesine hukuk danışmanlığı
 • 5 Bitlis-Ahlat Cumhuriyet Savcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Banka Denetimi
Banka Hukuku
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-II
İcra İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Medeni Hukuk
Muhasebe Hukuku
Muhasebe Hukuku-I
Mülkiyet Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Şirket Ana Sözleşmeleri
Şirketler Hukuku
Temel Hakların Özel Hukuka Etkisi
Ticaret Hukuku
Yatırım Fonları
Yukarı çık