KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110011
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 19.06.1989
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 13.09.1996
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 08.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Ticaret Hukuku,Bankacılık Hukuku,Sermaye Piyasası Hukuku
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Fonksiyonları Açısından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin Karşılaştırılması. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 4(1), , 33-56. (2018), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKSIN SAFFET TARIK, ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ALIM SATIMI YAPAN GERÇEK KİŞİLERİN FAALİYETLERİNİN TİCARİ İŞLETME NİTELİĞİNİN İNCELENMESİ. Suleyman Demirel Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, 12(2), , 1317-1347. Doi: 10.52273/sduhfd..1190744, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 KAMACI EKİN CANSU, ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Kambiyo Senetleri İle Makbuz Senetlerinin Benzer ve Farklı Yönleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1), , 229-255. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, UMUTLU HASAN HÜSEYİN, İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Davranışları Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), , 158-177. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, KARADEMİR HALİS, İBRA KARARINDA OY HAKKINDAN YOKSUNLUK. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), , 173-186. Doi: 10.25287/ohuiibf.333308, (2017), (TR DİZİN)
 • 5 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, MUTLUCAN SAYIN SİBEL, Şahsi Olarak İflası İstenebilen Banka Yöneticileri ve Hakim Ortakları. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), , 2181-2211. (2016), (EBSCO)
 • 6 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, ÖZKUL BURCU, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bankaya Verilen Şahsi Güvence Adı Kefalet Sözleşmesi. SDÜ İİB Fakültesi Dergisi, 18(3), , 25-46. (2013), (TR DİZİN)
 • 7 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Tüzel Kişi Tacirlerin Ticareti Terk Etmelerinin Anlamı ve Sonuçlarının Yargıtay Kararları Açısından Değerlendirilmesi. SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), , 71-104. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, 5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Çek Türlerinin Açıkça Renkleri ve İsimleriyle Ayrılmasının Ortaya Çıkaracağı Sonuçlar. SDÜ İİB Fakültesi Dergisi, 15(1), , 297-311. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 9 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarınn Hükümsüzlüğü. DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), , 103-126. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 10 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, TEKŞEN ÖMER, Muhasebe Hukuku Açısından Fatura ve Karşılaşılan Sorunlar ile Çözüm Önerileri. Mali Çözüm Dergisi, 14(69), , 124-135. (2004), (Diğer)
 • 11 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Banka Hukukunda Tasarruf Mevduatı Sigorta. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 91-102. (2003), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Kentli Hakları ve Yerel Siyaset. Yerel Siyaset Sempozyumu (2007). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu(2008). Asil Yayın Dağıtım, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 ÖNDER MEHMET FAHRETTİN, Türk Hukukunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bankaları Denetimi ve Hukuki Sonuçları(2002). Beta Basım Yayım, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Anonim Şirketlerde Yönetim
Borçlar Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar
Haksız Rekabet
Kıymetli Evrak Hukuku
Muhasebe Hukuk İlişkileri
Seminer
Şirketler Hukuku
Temel Hakların Özel Hukuka Etkisi
Tez
Ticaret Hukuku
Ticaret Şirketlerinin Denetimi
Ticari İşletme Hukuku
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!