KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ümit AKCA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı
Telefon 2462114043
E-Posta umitakca@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8986-5873 (0000-0002-8986-5873)
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ RADYO TELEVİZYON 12.02.1990
Yüksek Lisans
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 03.04.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Küreselleşme Tartışmaları,Modernleşme,Oryantalizm-Oksidentalizm Tartışmaları,Türk Milli Düşüncesi ve Türk Milli Devleti,Türk Modernleşmesi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Akca, Ümit. (2013), Sosyolojinin Türkiye'ye Girişi: Ulum-u İktisadiyye ve İctimaiyye Mecmuası. Doğu Yayınları, İstanbul.
 • 2 Akca, Ümit. (2012), Küreselleşme ve Türk Milliyetçiliği: Dün ve Yarın. AltınPost Yayınları, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akca, Ümit. (2009), "Atatürk Devrimleri", Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi 1920-1938. Atatürk Kültür Merkezi Yay., C. 1, Ankara, ss. 391-396.
 • 2 Özkul, Metin ve Ümit Akca, (2007), "Modern Dünya'nın Gardrobu: Küreselleşme" Kürenin Halleri (Edt. Yaşar Kaya). Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul 2007, s. 83-123.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akca, Ümit (2018). “Kent Yaşamı ve Sosyolojisi”, içinde Kent, Yönetim ve Kültür: Kent Yaşamında İnsan, ed. Nilüfer Negiz; Hüseyin Gül; Ahmet Mutlu, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius.
 • 2 AKCA, Ümit (2015), Bölüm Adı: Mustafa Satı Bey, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi Cilt 1: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Siyasi İdari ve Sosyal Düşünce Temsilcileri, Nobel Yayınevi, Editör: Bolay, Süleyman Hayri, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 5038, ISBN:978-605-320-132-8. ss. 1753-1775.
 • 3 AKCA, Ümit (2015), Bölüm Adı: Ulum-u İktisadiye ve İctimaiyye Mecmuası, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi Cilt 3: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefi Düşünce Temsilcileri. Nobel Yayınevi, Editör: Bolay, Süleyman Hayri, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 5038, ISBN:978-605-320-135-9.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akca, Ümit ve Hassan Hamad Abd ABD (2020) "Kriz Koşullarında Irak Toplumunda İnsani Güvenlik ve Gelişimi Üzerine Bir Analiz" SSAD Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Volume 4 Issue 2, July 2020 .
 • 2 Akca, Ümit ve Akın Bakioğlu. (2009), "Türk Modernleşmesinde Bir Yönelim: Halil Nimetullah Öztürk", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- , S. 20, Y. 10, ss. 117-133.
 • 3 Akca, Ümit. (2006), "Milli Devletin Küresel Toplumla Sınavı". Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 15, Yıl 7, 2006, ss. 185-198.
 • 4 Akca, Ümit. (2004), "Küreselleşme, Amerikanlaşma ve Yeni Dünya Düzeni Üzerine", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 9-10, Yıl 5, 2003, s. 141-158.
 • 5 Akca, Ümit. (2002), "Antropolojik ve Oryantalist Nesne Olarak Batıdışı Toplumlar", Arayışlar -İnsan Bilimleri Arastırmaları-, S. 7-8, Yıl 4, 2002, ss. 85-104.
 • 6 Akca, Ümit. (1995), "Cemil Meriç'te Din Düşüncesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi' S. 1, Yıl 1, 1995, ss. 1-25.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akca, Ümit. (2012), "Erken Evlenme." Mor Pencere C. 1, S. 3-4 (17 Aralık 2012 Pazartesi), ss. 3.
 • 2 Akca, Ümit. (2005), "Kitle İletişim Araçları ve Terör", Akademi İletişim 3 Aylık Haber Yorum Dergisi, S. 1, Y. 1, ss. 32-35.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YILMAZ UÇAK, Emine ve AKCA Ümit (2020) "Üretim Çağından Tüketim Çağına: Üretim Sistemlerinin Dönüşümü ve Tüketim Alışkanlıklarına Yansıması" SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 51 (Aralık 2020), SAYI: 51, ss. 121-133.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akca, Ümit (2014) Sallan Gül, S., Kaya, H. E., Alican, Şen, A., Kahya, Ö., Altındal, Y.,Gül, H., Akca, Ü. (2014) "Engelsiz Yaşam-Yeni Gücümüz: Çözümlerden Konuşmak", Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss. 163-185, 06-07.11.2014, Kocaeli.
 • 2 Akca, Ümit. (2012), "İstanbul'daki Karaağaçlı Şair: Salih Zeki Aktay (1896-1971)." Tarih ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni 14-15 Eylül 2012. İne-İneertesi. (Yay. Haz. A. Yağmur Topraklı) Baka Yayını Isparta 2012. ss. 159-164.
 • 3 Akca Ümit. (2011), "Gertrude Bell'in Günlüklerinde Hamideli" Göller Bölgesi Tarih ve Kültür Varlıkları Bilgi Şöleni. Isparta, 16-17-18 Eylül 2011
 • 4 Akca, Ümit. (2008), "Arınma ve Sosyal Dışlanma Arasında Dilencilik" Tarihte ve Günümüzde Dilencilik Sempozyumu/Sorunlar ve Çözüm Yolları.18-19 Ekim 2008, Topkapı Eresin Oteli, İstanbul.
 • 5 Akca, Ümit. (1997), "Postmodern Bir Rastlantı Olarak Cemil Meriçle Tanışma" Modern Zamanlarda Bir Türk Entelektüeli, Cemil Meriç Sempozyumu. 27-28 Aralık 1997. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Akca, Ümit. (2015), "Isparta'da Engellilik Profili" Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Friedrich Ebert Vakfı. 03-05 Nisan 2015, Isparta.
 • 2 Akca, Ümit. (2015), "Çalıştay Katılımı" Romanları Anlamak, Roman Çalıştayı. Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak. 28-29- Mayıs 2015.
 • 3 Akca, Ümit. (2014), "Kitle İletişim Araçlarında Kadın" Konferans. Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu. 12 Mart 2014 Çarşamba Saat: 14:00.
 • 4 Akca Ü., "Deprem ve Sosyal Kırılmalar." Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma Araştırma ve Uygulama Merkezi(AKUM) "Tehlikenin Farkında Mısınız? Çadırdaki Gizem" projesi tanıtım konferansı.
 • 5 Akca Ü., "Isparta'da Özürlülük Profili ve Sosyalleşme Sorunları" Engellilerin Sosyal Hayattaki Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. İl Kültür Müdürlülüğü Konferans Salonu. Isparta, 16 Mayıs 2013.
 • 6 Akca Ü., (2013)“Yeni Dünya Dünya Düzeni, Devlet ve Toplum” Tarih Bölümü Akademi Sohbetleri. 08.11.2013
 • 7 Akca Ü., "Bilgi Toplumu Çoğullaştırır" 26 Mart 2012. Isparta İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu. Saat 14:00-15:00
 • 8 Akca Ü. "Konuşmacı" Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Bir Açık Oturum. SDÜ GSF Muhsin Ertuğrul Sahnesi. 25 Kasım 2012 Pazar Saat: 13:30.
 • 9 Akca Ü. "Etik" Isparta Fen Lisesi 31 Mayıs 2011. Saat 14:00
 • 10 Akca Ü., "Engelli Farkındalığı" Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 01 Mart 2010
 • 11 Akca Ü., "Emo" ya da "Duygusal Gençlik" Isparta Fen Lisesi . Nisan 2010
 • 12 Akca, Ü., "Engelli Farkındalığı" Diyarbakır Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. 02 Mart 2010
 • 13 Akca, Ü., "Engelli Farkındalığı" Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi. 04 Mart 2010
 • 14 Akca, Ü., "Engelli Farkındalığı" Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 05 Mart 2010.
 • 15 Akca, Ü., "Engelli Farkındalığı" Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. 29 Mart 2010.
 • 16 Akca, Ü., "Engelli Farkındalığı" Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 30 Mart 2010.
 • 17 Akca, Ü., "Engelli Farkındalığı" Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 31 Mart 2010.
 • 18 Akca Ü., "Türkiye'de Engellilik" S. Demirel Üniversitesi Sosyolojik Düşünce Kulübü Seminerleri 1. 09 Aralık 2009.
 • 19 Akca, Ümit. (2007) "Küreselleşme, Ulus Devlet Anlayışı ve Türkiye" 5 Nisan 2007. SDU Kültür Merkezi, Saat: 15:00.
 • 20 Akca, Ümit. (2006), "Engelliler ve Ailelerinin Kabullenme Sürecine Yönelik Öneriler" Toplum Bilincinin Artırılması Bağlamında Engellilik Paneli. Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi. 15 Mayıs 2006 Saat: 17:00.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ozkul, Metin ve Ümit Akca(2014),"Beşeri ve Sosyal Sermaye Kavramları Açısından Türk Dünyası Ülkelerinde İnsani Gelişme Süreci", Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, IV.International Congress, Qloballaşma Prosesind? Qafqaz ve Merkezi Asiya, İqtisadiyyat ve Beynelxalq Münasibetler IV Beynelxalq Konqres Materiallar, Qafqaz Universiteti, 02-04 May 2014-cü il, Bakı, Azerbaycan, ss. 276-286.
 • 2 Culfa, Fatma ve Ümit Akca (2014), "Mutlu Ol, Bu Bir Emirdir!" Türk Modernleşme Sürecinde Müzik Yasağı" 5. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu: Şehir ve Müzik Bildiri Kitabı (29-31 Mayıs 2014, Kütahya). ss. 154-163.
 • 3 Akca, Ü., "Yeniden Belirlenen Standartlar Karşısında Doğu Toplumları" I. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi. 18-21 Eylül 2006. Kocaeli/Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 AKCA, Ümit (2017), Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi (21-24 Eylül 2017) Isparta
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans (Sosyoloji-Tezli) Hacettepe Üniversitesi (1995-1998) "Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nın Türk Sosyolojisindeki Yeri" Prof.Dr.Nevin Güngör ERGAN
 • Doktora Tezi
 • 1 Doktora (Sosyoloji) İstanbul Üniversitesi (1998-2003) "Küreselleşme Sürecinde Türk Milliyetçiliği: Dünü Bugünü Yarını" Prof.Dr.Ahmet Korkut TUNA
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sümeyra Güloğlu (2015), "Arap Baharı ve Toplumsal Hareketler: Mısır Örneği." Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 2 Burcu Alvar (2014), "Isparta'da Engelli İstihdamı ve Sorunları" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 3 Dursun Aykul, (2012), "İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Şiddet Olgusu (Burdur İli Bucak İlçesi Örneği." Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 4 Akın Bakioğlu (2012), "Kömür Madeni İşçilerinde Mesleki Tabakalaşma ve Çalışma İlişkileri :Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Çalışan Yeraltı ve Yerüstü İşçileri Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 5 R. Saim Dalbay, (2012), "Özürlü Yakınlarının Özürlülere Yönelik Sosyal Politikalara İlişkin Bilgi, Beklenti ve Memnuniyet Dereceleri" (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 3-Akca, Ümit. (2015), "Bilim Danışma Kurulu Üyeliği" 2013-1-RO1-GRU06-29544-3 nolu “New Resources For Our Community” Grundtvig Projesi Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu. 03-05 Nisan 2015, Isparta.
 • 2 AKCA, Ümit (2013), Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler: Karma Öğrenim Uygulamaları/New Methods in Foreign Language Learning Through Blended Learning, 18-20 Eylül 2013, Barida Hotels, Isparta (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi).
 • 3 2-Proje Koçluğu: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (UA) "Bir Umut da Sen Uçur" TR-12-264-2011-R2
 • 4 1-Eğiticilik ve Engelli Farkındalığı Oluşturma Seminer İcrası: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (UA) "Sessiz Çığlık Projesi" (TR-12-665-2009-R4)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yürütücülüğü: Süleyman Demirel Üniversitesi BAP "Kömür Madeni İşçilerinde Mesleki Tabakalaşma ve Çalışma İlişkileri :Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Çalışan Yeraltı ve Yerüstü İşçileri Örneği" (SDÜ-BAP 2133-YL-10)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AKCA, Ümit (2018), Isparta İli Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç İlçelerinde 2018 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması [(Proje Numarası: YA 013103(2018)] Araştırmacı
 • 2 AKCA, Ümit (2018), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı TRH4-I-ISEDEP/P03/1428- Numaralı “Romanlara Açılan Pencere” Ulusal Proje Eğitmeni
 • 3 AKCA, Ümit (2017), Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Pisidia Antiokheia Kazısı 2017 yılı Kazısı
 • 4 AKCA, Ümit (2014), 2209 Türkiye’de Sığınmacıların Sosyal Bütünleşme Pratikleri Isparta Örneği (1919B011400879), [İsa Aydın] TÜBİTAK, Danışman, 25/03/2014-04/06/2015
 • 5 Akca, Ümit. (2012), "Proje Danışmanlığı" TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2012/1 (Şengül Ardıç)
 • 6 Akca, Ümit. (2013), "Proje Danışmanlığı" TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2013/2 (Emine Şahin)
 • 7 Akca, Ümit. (2011), "Proje Danışmanlığı" TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2011/1 (Sema Oğurlu)
 • 8 Akca, Ümit. (2011), "Proje Danışmanlığı" TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2011/1 (Pınar Alkan)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 AKCA, Ümit (2016), “5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi” Süleyman Demirel Üniversitesi 12-15 Mayıs 2016 (Oturum Başkanlığı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 AKCA, Ümit (2017), Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi Bilim Kurulu Üyesi (21-24 Eylül 2017) Isparta
 • 2 AKCA, Ümit (2016), International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences (April 28-May 1, 2016, Milan, Italy) Bilim Kurulu Üyeliği
 • 3 Akca Ü., Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yöntemler: Karma Öğrenim Uygulama Uluslararası Sempozyumu Bilimsel Kurul Üyeliği. (18-20.09.2013)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 AKCA, Ümit (2016), Dünya Kadınlar Günü Etkinliği: “Sanat, Medya ve İş Hayatında Kadın” 7 Mart 2016 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. Panel Başkanlığı.
 • 2 AKCA, Ümit (2015), “Panel Başkanlığı” Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu 04-05 Nisan 2015 Süleyman Demirel Üniversitesi (Sosyoloji Bölümü ve Friedrich Ebert Vakfı)
 • 3 AKCA, Ümit (2015), “Isparta Engellilik Profili” Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu 04-05 Nisan 2015 Süleyman Demirel Üniversitesi (Bilim Kurulu Üyesi)
 • 4 Akca, Ümit. (2015),"Panel Başkanlığı" İş Hayatında Kadın Paneli (9 Mart 2015). Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu
 • 5 Akca, Ümit. (2014), "Panel Başkanlığı" Isparta'da Kadın Çalışmaları. SDÜ Diş Hekimliği Konferans Salonu. 10 Mart 2014 Pazartesi. Saat: 14:30.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 AKCA, Ümit (2016), “5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi” Süleyman Demirel Üniversitesi 12-15 Mayıs 2016 (Bilim Kurulu Üyesi)
 • 2 Akca Ü., “Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore-Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü İle Yorumlama” Çalıştayı. Moderatör 21.05.2013
 • 3 Akca Ü., (2013) "Dört Element Döngüsü Çerçevesinde İnsan-Doğa İlişkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Çalıştayı. (Moderatör)Barida Hotel Isparta 23.05.2013.
 • 4 Akca Ü., "Yirminci Yüzyılda Kadın Olmak" Panel Başkanlığı. S.Demirel Üniversitesi Prof.Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi 8 Mart 2012 Saat 14:00-16:00
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Yıl: 2006-2007, Sayı: 15-16
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 3 Sayı: 5 Bahar 2007
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sosyologca Dergisi Sayı: 5 (Ocak-Haziran 2013)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Bahar 2013.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Bahar 2013
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Bahar 2013
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Güz 2013
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Güz 2013
 • 7 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Yaz 2013.
 • 8 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Yaz. 2013.
 • 9 Sosyologca Dergisi Sayı: 6 (Temmuz-Aralık 2013)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 AKCA, Ümit (2017), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2017-3. Makale Hakemliği
 • 2 AKCA, Ümit (2017), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, Bahar 2017. Sayı Hakemliği
 • 3 AKCA, Ümit (2017), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi 2017-2. Makale Hakemliği
 • 4 AKCA, Ümit (2013), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C. 18, S. 1 (2013), Makale Hakemliği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Güz 2012
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Bahar 2012
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Güz 2009
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Bahar 2007
 • 3 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Sayı: 15-16 (2007)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 AKCA, Ümit (2017), Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y. 2017, C. 8, S. 17 Makale Hakemliği
 • 2 AKCA, Ümit (2017), Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y. 2017, C. 8, S. 18 Makale Hakemliği
 • 3 AKCA, Ümit, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y. 2017, C. 8, S. 19 Makale Hakemliği
 • 4 AKCA, Ümit (2017), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi S. 41 (Ağustos 2017) Makale Hakemliği.
 • 5 AKCA, Ümit (2017), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi S. 42 (Aralık 2017) Makale Hakemliği.
 • 6 AKCA, Ümit (2016), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 8 Sayı: 17 2016 – Aralık. Sayı Hakemliği
 • 7 Akca, Ümit (2014), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Bahar 2014)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 AKCA, Ümit (2016), Sosyoloji Konferansları (53), Sayı Hakemliği
 • 2 AKCA, Ümit (2016), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi S. 38. (Ağustos 2016).
 • 3 AKCA, Ümit (2016), Sosyoloji Konferansları (55), Sayı Hakemliği
 • 4 AKCA, Ümit (2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi S. 36 (Aralık 2015).
 • 5 Akca, Ümit. (2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yaz 2015).
 • 6 Akca, Ümit. (2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Bahar 2015).
 • 7 Akca, Ümit. (2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Bahar 2015).
 • 8 Akca, Ümit. (2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Bahar 2015)
 • 9 Akca, Ümit (2014) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Bahar 2014.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı
 • 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ KASAUM Müdür Yardımcılığı.
 • 2 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • 3 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • 4 KASAUM Müdür Yardımcılığı
 • 5 Sosyoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı
 • 6 Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 7 S. Demirel Üniversitesi KASAUM Müdür Yardımcılığı.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Engelsiz Birim FEF Temsilciliği (2013)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Akca, Ümit (2015), "Yönetim Kurulu Üyeliği" SDÜ Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 2 Akca Ü., SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “En İyi Tez Ödülü Yarışması” (Jüri Üyeliği) 01.06.2013
 • 3 Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Proje Koordinasyon Komitesi Üyeliği
 • 4 TÜBİTAK, SOBAG Proje Panelistliği
 • 5 S.Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Akca, Ümit. (2013-2014), "Akademik Danışmanlık" Modül Planlama Harita İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi
 • 2 Akca, Ümit. (2014), "Raportörlük" Yalvaç Belediyesi Kentsel Koruma Amaçlı İmar Planı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Akca Ü., Yayın Kurulu Üyeliği. Ezcümle Edebi(ha)yat Seçkisi. (Aylık Dergi) Yıl: 3, Sayı: 13 (Ocak 2014)
 • 2 Akca Ü., "Çünkü Hiç Birşey Apaçık Değil" Ezcümle Edebi(ha)yat Seçkisi (Aylık Dergi) Y. 2, S. 10 (Temmuz 2013) ss. 21-22.
 • 3 Akca, Ü., "Canda Özür Yoktur" Akra FM Radyosu'nda Programına Katılım. 03.01.2010 Saat: 19:00-20:30.
 • 4 Akca, Ü., "Engellilik" S.Demirel Üniversitesi Radyo-Tv Merkezinde Radyo Konuşması. 10 Mayıs 2006 Saat: 14:00.
 • 5 Akca, Ü., "Engellilik Farklılıktır" Kanal32 Televizyonu'nda Panel. 12 Mayıs 2006. Saat:22:40.
 • 6 Akca, Ü., "Engellilerin Sosyal Hayata Katılımı" S.Demirel Üniversitesi Radyo-Tv Merkezinde Radyo Konuşması. 01 Aralık 2005 Saat: 11:00.
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Engellilik Sosyolojisi
Güncel Sosyolojik Tartışmalar
Kent ve Toplum Bilimleri
Kurumlar Sosyolojisi
Kültür Endüstrisi ve Toplum
Sosyal Şiddet
Sosyolojiye Giriş (FEF)
Sosyolojiye Giriş (İİBF)
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
 
Bu İçeriği Paylaş!