KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114110
E-Posta yavuzmustafa@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 02.07.1988
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - 04.11.1994
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 02.08.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Polimer Kimyası; İletken polimerlerin Sentezi ve karakterizasyonu,Kompozitler, Kopolimerler, Kimyasal ve elektrokimyasal yöntemle polimerlerin modifikasyonu.,Elektroreolojik akışkanlar
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Pomza süspansiyonlarının elektroreolojik özellikleri, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi Isparta 15-17 Eylül 2005
 • 2 Pomza ile sulu çözeltilerden Zn (II) ve Cd (II) iyonlarının adsorpsiyonu, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi Isparta 15-17 Eylül 2005
 • 3 "Polianilin-kil kompozitinin elektroreolojik özellikleri" POLSEM2004 polimer işleme ve geri kazanım sempozyumu MERSİN nisan 2004
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. Çabuk, A. Akgöz, K. Yılmaz, M. Yavuz, O. Karabulut. Polianilin/pomza kompozitinin elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • 2 Kitosan'ın Benzaldehit ile Modifikasyonu ve Modifiye Kitosan/Bentonit Nanokompozit Sentezi 23. Ulusal Kimya Kongresi, 26-30 haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • 3 Modifiye edilmiş Biyobozunur mısır nişastasının elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi" XXII. Ulusal Kimya Kongresi , Mağusa, KKTC, 6-10 Ekim, 2008
 • 4 Pirol/dimetilaminoi rol kopolimerinin (ppy/pdmap) sentez , karakterizasyonu ve glukoz biyosensörü olarak geliştirilmesi. II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-2 Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kongre Merkezi, Şanlıurfa
 • 5 Politiyofen ve poli(metiltiyenilmetakrilat)/silikon yağ süspansiyonların elektroreolojik özelliklerinin araştırılması." II. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-2 Mayıs 2008, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kongre Merkezi, Şanlıurfa
 • 6 Poltiyofenin Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi XX. Ulusal Kimya Kongresi ,4-8 Eylül, Kayseri, 2006
 • 7 "Polianilin Kırmızı Çamur Kompozitinin Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi" 1. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi 21-23 Haziran, Ankara, 2006.
 • 8 Pomza ile Sulu Çözeltilerden Cr(III) VE Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
 • 9 Sepiyolit süspansiyonlarının elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi XV. Ulusal kimya kongresi, İstanbul 2001
 • 10 Poli(hidroksietilmetakrilat)-blok-poli(4-vinilpiridin)'in sentezi karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi XIV. Ulusal kimya kongresi, Diyarbakır 2000
 • 11 Poliizopren-blok-polistiren kopolimerinin kısmi hidrolizi ve tuz oluşumunun incelenmesi. I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi Kırıkkale 1997
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 " Electrorheological Properties of Environmental Friendly Modified Cellulose " , 1. International Symposium on Sustainable Development, June 9-10 2009, Sarajevo.
 • 2 " Biodegradable Modified Corn Starch and Its Electroreological Properties " , 1. International Symposium on Sustainable Development, June 9-10 2009, Sarajevo.
 • 3 Copper AdsorptionFrom Aqueous Solutions onto Pomza, Ovidius University Annals of Chemistry Volume XVI 2005
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "Snythesis of poly(3-methylthyenil methacrylate) As Electrorheological Material" Chemical Physics VII , Eğirdir, Isparta, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Unal HI, Yilmaz HElectrorheological properties of poly(lithium-2-acrylamido2-methyl propane sulfonic acid) suspensionsJ APPL POLYM SCI 86 (5): 1106-1112 2002
 • 2 Sahin D, Sari B, Unal HIAn investigation of some parameters on electrorheological properties of polypyrrole suspensionsTURK J CHEM 26 (1): 113-124 2002
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tolga Acar YEŞİL Polianilin/Bentonit Kompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bazı Biyobozunur Polimerlerin Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Mehmet ÇABUK) SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Isparta 2012
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Modifiye edilmiş biyobozunur mısır nişastasının elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi 107-T-628 (TBAG-HD/321)
 • 2 iletken polimer kil kompozitlerinin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi SDÜ BAP 1251-m06
 • 3 bazı polimer-kil kompozitlerinin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi" TÜBİTAK projesi proje no:TBAG-AY-344
 • 4 Bazı polimer-kil kompozitlerinin metal tutma özelliklerinin incelenmesi. SDÜBAP 982-yl-05
 • 5 bazı polimer-kil kompozitlerinin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi" SDÜBAP projesi proje no:03-m-714
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çeşitli İletken Polimer Nano-Kompozitlerin Sentezi, Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi ve Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması 107T711, (TÜBİTAK projesi) 2008
 • 2 Heteroatom İçeren Bazı İletken Polimer ve Türevlerinin Sentezi, Termal-İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Reolojik ve Diyot Çalışmalarında Potansiyel Olarak Uygulamalarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 105T382, 2006
 • 3 Polipirol/sübstitüe pirol kompozitlerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve termal kararlılıklarının incelenmesi SDÜBAP 1210-m-05, 2006.
 • 4 Ham petrol fraksiyonları ve polimerik çözeltilerin reolojik özelliklerinin saptanması, SDÜ altyapı projesi, proje no:2003-051, 2005.
 • 5 "Kolloidal sistemlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi TÜBİTAK projesi proje no:TBAG-1485 Ankara
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 13 th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions July 2-2, 2012 Gazi University Ankara, Turkiye
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Ulusal Polimer Bilim ve teknoloji Kongresi ve Sergisi, 30 Nisan-2 mayıs 2008 Şanlıurfa
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Ayhan Tozlıoğlu, Yalçın Çöpür, Bayram poyraz, Mustafa YAVUZKraft Hamurundan Enzimatik ön İşlemle Mikroselüloz ve Nanoselüloz Eldesi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Society of Plastic Engineers
 • 2 Türkiye Polimer Bilim ve teknolojisi Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Applied Polymer Science
 • 2 Brazilian Journal of Chemical Engineering
 • 3 Express polymer letters
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Medicine and Medical Sciences
 • 2 TUBAV Bilim Dergisi (TUBAV Journal of Science)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı
VERDİĞİ DERSLER
Kimya II
Polimer Reolojisi
Temel Kimya-2
Elektrokimya
Kimya I
Kimyasal Kinetik
Polimer Kimyası
Temel Kimya-1
 
Bu İçeriği Paylaş!