KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nurten ÖZÇELİK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Telefon 2113243
E-Posta nurtenozcelik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/00684/prof-dr-nurten-ozcelik
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 04.10.1977
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 01.10.1987
Doktora FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 17.09.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Toksikoloji,Moleküler Biyoloji,Moleküler Genetik
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Özçelik N. 2005. TIBBİ BİYOLOJİ (II.Baskı) SDÜ Tıp Fakültesi T. Biyoloji ve Genetik AD- ISPARTA.
 • 2 Özçelik N. 2005. TIBBİ BİYOLOJİ UYGULAMA KILAVUZU (II.Baskı) SDÜ Tıp Fakültesi T. Biyoloji ve Genetik AD- ISPARTA.
 • 3 Özçelik N. 1999. Tıbbi Biyoloji (Ders Kitabı) SDÜ Tıp Fakültesi T. Biyoloji ve Genetik AD- ISPARTA
 • 4 Özçelik N. 1999. Tıbbi Biyoloji Uygulama Kılavuzu SDÜ Tıp Fakültesi T. Biyoloji ve Genetik AD- ISPARTA.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tuğba Sevimli, Nurten Özçelik, Murat Sevimli. Tümör anjiyogenezinde mikroRNA (miRNA)'ların rolü. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 6 / Sayı 1 / 2015.
 • 2 Aşcı-Çelik D., Aslan-Koşar P., Özçelik N. MikroRNA'lar ve Kanser İlişkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2013:20(3)/121-127
 • 3 Aslan Koşar P, Özçelik N. Erkek İnfertilitesinde Genetik Değerlendirme. SDÜ Tıp Fak. Dergisi. 2007: 14(3)/48-51
 • 4 Okutan H., Aydın G., Özçelik N. Ochratoxin A'ın rat kalp-akciğeri üzerine toksik etkileri ve melatonin'in koruyucu rolü. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004:12;37
 • 5 Okutan H., Özçelik N.,Yılmaz R., Uz E. Caffeic acid phenethyl esterin (CAPE) diabetik ratların kalp dokusunda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerinde etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004:12;S102
 • 6 Soyöz M, Özçelik N. Zirai mücadelede kullanılan pestisitlerin sitogenetik etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003:10-( 1 ) / 6 - 9.
 • 7 Soyöz M. Özçelik N. 2002. Okratoksin A'nın Toksik Etkileri ve Eliminasyonu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 22(4): 421-427.
 • 8 Soysal D. Özçelik N. 2000. Balkan Endemik Nefropatili Hastalarda Görülen Kromozomal Aberasyonlar ile Okratoksin A'nın İlişkisi. İbni Sina Tıp Dergisi, 5: 76-79.
 • 9 Özçelik N. Özçelik S. 2000. Laktik Asit Bakterilerinin Antifungal ve Antiaflatoksigenik Etkileri. Biyoteknoloji Dergisi, 24(2): 9-13.
 • 10 Özçelik N. Soysal D. 1998. Okratoksin A: Endemik Nefropati ile İlişkisi. Genel Tıp Derg. 8 (4): 173-176.
 • 11 Koşar P. Özçelik N. 1998. Apoptosis Üzerine Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Etkisi. SDÜ Tıp Fak. Dergisi, 5(4): 179-182
 • 12 Özçelik N. Özçelik S. 1997. İnce Tabaka Kromatografisi Yöntemi ile Alternaria Toksinlerinin Oluşumuna Bazı Faktörlerin ve Suşların Etkisinin Araştırılması. TÜBİTAK- Tr. J. of Agr. and Forest, 21: 1-5.
 • 13 Özçelik N. Baysal V. Demirci M. Yaylı G. 1997. Isparta ve Çevresindeki Hastalardan İzole ve İdentifiye Edilen Dermatofitlerin Antifungallere Duyarlılıklarının Mikrodilüsyon Yöntemiyle Araştırılması. KÜKEM Dergisi, 20 (2): 75-80.
 • 14 Baysal V. Özçelik N. Yıldırım M. 1997. Isparta ve Çevresindeki Dermatofitozların Klinik ve Mikolojik Özellikleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 4 (1): 31-35.
 • 15 Özçelik N. Özçelik S. 1996. Biyolojik Ölçüm Yöntemi ile Alternaria Toksinlerinin Oluşumuna Bazı Faktörlerin ve Suşların Etkisinin Araştırılması.TÜBİTAK- Tr. J. of Agr. and Forest, 20: 19-25.
 • 16 Özçelik N. Özçelik S. 1996. Fungal Metabolitlerin Fitotoksik Etkilerinin Araştırılması. TÜBİTAK- Tr. J. of Agr. and Forest, 20(1): 85-89.
 • 17 Özçelik N. 1995. Dezenfektanlar, Etkileri ve Uygulama Alanları. KÜKEM Dergisi 18 (1): 37-42.
 • 18 Akhan G. Aytuluner E. Özçelik N. Koyuncuoğlu R. 1995. Leber'in Herediter Optik Nöropatisine Benzer Bir Wolfram Sendromu Olgusu. T.Oft. Gaz. 25: 418-420.
 • 19 Özçelik N. 1994. Listeria monocytogenes'in Tanımı, Bulunuşu ve Neden Olduğu Hastalıklar. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1 (1): 33-36.
 • 20 Özçelik N. 1993. İnce Tabaka Kromatografisi ve Biyolojik Ölcüm Metotları ile Alternaria Toksinlerinin Oluşumuna Bazı Faktörlerin ve Suşların Etkisinin Araştırılması. Doktora Tezi : Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ELAZIĞ.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koşar, P.A. , Koçer, M., Çelik, D.A., Özçelik, N. Cytogenetic findings in patients diagnosed with breast cancer having undergone adjuvant chemotherapy regimens. Genetics and Molecular Research. Volume 15, Issue 1, 18 March 2016, Article number 15017699
 • 2 Aşcı-Çelik D., Aslan-Koşar P., Özçelik N., Eroğlu E. Cytogenetic Finding of Breast Cancer Cases and in Their First - Degree Relatives. Journal of Breast Cancer. 2013 September; 16(3): 285 - 290
 • 3 Sogut, S., Yonden, Z., Kaya, H., Oktar, S., Tutanc, M., Yilmaz, H.R., Yigit, A., Ozcelik, N., Gali, E. Ala-9Val polymorphism of Mn-SOD gene in sickle cell anemia. Genetics and molecular research: GMR 10 (2) , pp. 828-833
 • 4 Soyöz, M., ÖzçelIk, N., Şahin Calapoglu, N., Selami, A., Ilgün, E. The analysis of Smad3 gene mutations in patients with osteoarthritis. Osteoartrit tanisi konmuş hasta bireylerde Smad3 gen mutasyonlarinin analizi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 31 (1) , pp. 22-29
 • 5 Yılmaz HR, Uz E, Altunbaşak A, Sakallı E, Özçelik N. Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells. Toxicology and Industrial Health 26(1): 33-37, 2010
 • 6 Aslan Koşar P, Özçelik N, Koşar A.Cytogenetic abnormalities detected in patients with non-obstructive azoospermia and severe oligozoospermia. J. Assist. Reprod Genet. 2010 Jan 9
 • 7 Koyu A, Ozguner F, Yilmaz HR, Uz E, Cesur G, Ozcelik N. The protective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on oxidative stress in rat liver exposed to the 900 MHz electromagnetic field. Toxicology and Industrial Health. 2009; 25(6): 429-34.
 • 8 Sahin-Calapoglu N, Tan M, Soyoz M, et al. Novel GDAP1 Mutation in a Turkish Family with CMT2K (CMT2K with Novel GDAP1 Mutation). NEUROMOLECULAR MEDICINE 2009;11:106-113. Published: JUN
 • 9 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Tan M, Calapoglu M, Ozcelik N. Novel human pathological mutations. Gene symbol: GDAP1. Disease: Charcot-Marie-Tooth disease 4A. Hum Genet. 2009 Apr;125(3):342.
 • 10 Sahin-Calapoglu N, Tan M, Soyoz M, Calapoglu M, Ozcelik N. Novel GDAP1 mutation in a Turkish family with CMT2K (CMT2K with novel GDAP1 mutation). Neuromolecular Med. 2009;11(2):106-13.
 • 11 Nilufer Sahin-Calapoglu; Mustafa Soyoz; Mustafa Calapoglu; Nurten Ozcelik. Genetic Study of Demyelinating form of Autosomal-Recessive Charcot-Marie-Tooth Diseases in a Turkish Family. International Journal of Neuroscience, Volume 119, Issue 8 August 2009 , pages 1179 - 1189.
 • 12 HR Yılmaz, E Uz, O Gokalp, N Ozcelik, E Cicek, MK Ozer. Protective role of caffeic acid phenethyl ester and erdostein on activities of purine-catabolizing enzymes and level of nitric oxide in red blood cells of isoniazid-administered rats. Toxiology and Industrial Health 2008, 24:519-524.
 • 13 Durmuş M, Yilmaz HR, Uz E, Özçelik N. The Effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) treatment on levels of MDA, NO and antioxidant enzyme activities in retinas of streptozotocin-induced diabetic rats. Turkish Journal of Medical Sciences 38 (6): 525-530, 2008.
 • 14 Sakallı Çetin E, Özçelik N. Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması. T Klin Tıp Bilimleri 2007: 27 (4); 533-539.
 • 15 Soyöz M, Özçelik N. TGF-β (Transforming Growth Factor β) ve Sinyal İletimi. T Klin Tıp Bilimleri 2007: 27 (3); 426-433
 • 16 Gokalp O,Uz E,Cicek E,Yilmaz HR,Ozer MK,Altunbas A,Ozcelik N. Ameliorating role of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against isoniazid-induced oxidative damage in red blood cells. Mol Cell Biochem. 2006 Oct;290(1-2):55-9.
 • 17 Armagan A, Uz E, Yilmaz HR, Soyupek S, Oksay T, Ozcelik N. Effects of melatonin on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic rat testis. Asian J Androl 2006;8(5):595-600.
 • 18 Cicek E, Sutcu R, Gokalp O, Yilmaz HR, Ozer MK, Uz E, Ozcelik N, Delibas N. The effects of isoniazid on hippocampal NMDA receptors: Protective role of Erdosteine. Mol Cell Biochem. 2005 Sep;277(1-2):131-5.
 • 19 Okutan H, Ozcelik N, Yilmaz HR, Uz E. Effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat heart. Clinical Biochemistry 2005; 38:191-196.
 • 20 Okutan H, Aydın G, Ozcelik N. Protective Effect of melatonin in ochratoxin A toxicity in rat heart and lung. Journal of Applied Toxicology 2004;24:505-512.
 • 21 Gurel A, Tomac N, Yilmaz HR, Tekedereli I, Akyol O, Armutcu F, Yuce H, Akin H, Ozcelik N, Elyas H. The Ala-9Val polymorphism in the mitochondrial targeting sequence (MTS) of the manganese superoxide dismutase gene is not associated with juvenile-onset asthma. Clin Biochem. 2004 Dec;37(12):1117-20
 • 22 Özçelik N, Soyöz M, Kılınç İ. Effects of Ochratoxin A on Oxidative Damage in Rat Kidney: Protective Role of Melatonin. J Appl Toxicol 2004; 24:211-215.
 • 23 Soyöz M., Özçelik N., Kılınç İ., Altuntaş İ. The effects of ochratoxin A on lipid peroxidation and antioxidant enzymes: a protective role of melatonin. Cell Biology and Toxicology. 2004;20:213-219.
 • 24 Yılmaz HR., Uz E., Yucel N., Altuntas İ., Özçelik N. Protective effect of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat liver. J Biochem Molecular Toxicology. 2004; 18: 234-238.
 • 25 Delibaş N, Altuntaş İ, Yönden Z, Özçelik N. 2003. Ochratoxin A reduces NMDA receptor subunits 2A and 2B concentration in rat hipocampus; partial protective effect of melatonin. Human Exp.Toxicol. 22; 335-339.
 • 26 Aydın G, Özçelik N, Çiçek E, Soyöz M. 2003. Histopathologic changes in liver and renal tissues induced by ochratoxin A and melatonin in rats. Human&Experimental Toxicology. 22; 383-391.
 • 27 Özçelik N. Koşar A. Soysal D. 2001 Ochratoxin A in human serum samples collected in Isparta from healthy individuals and individuals suffering from different urinary disorders. Toxicology Letters 121 (1): 9-13.
 • 28 Koşar P. Özçelik N. Koşar A. 2001. Significance of lymphocytic sister chromatid exchange frequencies in bladder cancer patients. Biomed Res. 12 (1): 23-26.
 • 29 Yekeler H. Bitmiş K. Özçelik N. Doymaz M. Z. Çalta M. 2001. Analysis of toxic effects of Alternaria toxins on oesophagus of mice by light and electron microscopy. Toxicologic Pathology 29 ( 4): 492-497.
 • 30 Özçelik N. Soysal D. Sezer M.D. 2000. Blood ochratoxin A levels of the patients treated by hemodialysis or peritoneal dialysis with known etiology and unknown etiology. Biomed Res. 11(3): 245-248.
 • 31 Özçelik S. Özçelik N. and Beuchat LR. 1990. Toxin Production by Alternaria alternata in Tomatoes and Apples Stored Under Various Conditions and Quantitation of the Toxins by High-performance Liquid Chromatography. Int. J. Food Microbiol. 11, 187-194.
 • 32 Özçelik S. and Özçelik N. 1990. Interacting Effects of Time, Temperature, pH and Simple Sugars on Biomass and Toxic Metebolite Production by Three Alternaria spp. Mycopathologia 109, 171-175.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Nilüfer Şahin Calapoğlu, Barış Yaşar, Mustafa Soyöz, Serpil Demirci, Nurten Özçelik. Kemokin ve kemokin reseptörlerinin Parkinson hastalığının patogenezindeki rolü. 4. Ulusal Tıbbi Genetik Sempozyumu (1. Nörogenetik Sempozyumu), İzmir, 4-6 Kasım, 2007.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Toğay Vehbi Atahan, Özçelik Nurten, Yıldırım Baş Funda, Calapoğlu Mustafa, Aşcı Çelik Dilek. İyonize radyasyona maruz kalan radyoloji çalışanlarında oluşan DNA hasarının alkali comet metodu İle belirlenmesi. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi. 27 - 30 Ekim 2015 Ölüdeniz - Fethiye
 • 2 Gürbüz Nilgün, Ashour Ahmed A., Alpay S. Neslihan, Özçelik Nurten, Ozpolat Bulent. 5-HT1B ve 5-HT1D Reseptörleri Pankreatik Duktal Adenokarsinoma Hücrelerinin Metastazı ve Invazyonu ile İlişkilidir. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi. 27 - 30 Ekim 2015 Ölüdeniz - Fethiye
 • 3 SOYÖZ M., ASLAN-KOŞAR P., ŞAHİN-CALAPOĞLU N., KİRİŞ İ., ÖZÇELİK N., 2012. İNFLAMASYONLA İLİŞKİLİ IL-1A VE IL-4 GEN POLİMORFİZİMLERİNİN DERİN VEN TROMBOZLU HASTALARDA ARAŞTIRILMASI. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 20-23 Aralık 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • 4 Isparta Yöresindeki Meme Kanseri Vakalarında Sitogenetik Bulgular Aşcı Dilek, Aslan Koşar Pınar, Özçelik NurtenTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Suppl. 31,6:94XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011, Antalya
 • 5 Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Ökse Otu Ekstraktlarının Apoptotik Etkisinin Western Blot Yöntemi İle AraştırılmasıSakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, Ulukaya EnginTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Suppl. 31,6:86 XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2011, Antalya
 • 6 E. SAKALLI ÇETİN, N. ÖZÇELİK, S. ÇELİKLER, E. ULUKAYA. The Differential Antigrowth Effects of Viscum album extracts on MCF-7 Breast Cancer Cell Line. III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu. 14 - 17 Mart 2010 Grand Yazıcı Otel - Uludağ, Bursa/TÜRKİYE
 • 7 Aslan Koşar P, Şenol A, Sakallı Çetin E, Akın M, Özçelik N. Helikobakter pylori infeksiyonlarında Kardeş Kromatid Değişim Sıklığının (KKD) Gösterilmesi. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Bodrum.
 • 8 Pınar Aslan Koşar, Nurten Özçelik, Taylan Aksoy, Alim Koşar, Esin Sakallı Çetin, Ayşe Yiğit. Nonobstrüktif azospermili ve şiddetli oligospremili hastalarda saptanan sitogenetik anomaliler. 8. Ulusal Androloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 9 Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Şahin U, Calapoğlu M, Özçelik N. Kemokin ve kemokin reseptörlerinin Alzheimer hastalığının patogenezindeki rolü. VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 16-20 Nisan, 2008, Adana.
 • 10 Şahin Calapoğlu N, Yaşar B, Soyöz M, Demirci S, Özçelik N. Parkinson hastalığı ve IL-8 -251A/T polimorfizmi. VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 16-20 Nisan, 2008, Adana.
 • 11 Yiğit A, Uz E, Yilmaz HR, Özçelik N. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde lösemi tanısı konmuş hastalarda sitogenetik analizler. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı), 24-27 Şubat 2008, Grand Yazıcı Otel-Uludağ, Türkiye.
 • 12 Sahin-Calapoglu N, Soyoz M, Calapoglu M, Ozcelik N. SMAD3 Geninin Kanser ve Çomak Parmaklılık İle İlişkisinin Araştırılması: Aile Çalışması. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı), 24-27 Şubat 2008, Grand Yazıcı Otel-Uludağ, Türkiye.
 • 13 Sakallı-Çetin E, Koşar P, Koşar A, Özçelik N. Mesane Kanserli Hastalarda Kardeş Kromatid Değişimi Sıklığı. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı), 24-27 Şubat 2008, Grand Yazıcı Otel-Uludağ, Türkiye.
 • 14 H Kaya, HR Yılmaz, Z Yönden, S Söğüt, E Uz, E Gali, A Yiğit, N Özçelik. Orak hücreli anemili hastalarda süperoksit dismutaz gen polimorfizmi. VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Uluslararası Kalıtımlı), 06-09 Mayıs, 2008, Çanakkale.
 • 15 N. Özçelik, E. Sakallı Çetin, P. Koşar. Sulu Tarımla Aktif Olarak Uğraşan Ve Pestisit Uygulayan Bireylerin Kan Örneklerinde Kardeş Kromatid Değişimi (Kkd) Sıklığı Ve Ökse Otu (Viscum Album L. ) Ekstraktlarının KKD Üzerine Etkisi. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 16 P. Koşar, N. Özçelik, E. Sakallı Çetin, A. Koşar. IVF Kliniğine Başvuran 46, XY/46,XX/45,XO/47,XXY/48,XXXY Karyotip Kuruluşlarının Mozaizmine Sahip İnfertil Erkek Olgu. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 17 M. Soyöz, P. Aslan Koşar, N. Şahin Calapoğlu, İ. Kiriş, N. Özçelik. Venöz tromboembolizmden sorumlu genetik faktörlerin Isparta bölgesinde araştırılması. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, 6-9 Eylül, 2007.
 • 18 Yılmaz HR, Uz E, Altunbaşak A, Sakallı E, Özçelik N. Sıçan Kemik İliği Hücrelerinde Sisplatin ile Oluşturulan Genotoksisiteye Kafeik Asit Fenetil Esterin Etkileri. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 17-20 Mayıs 2006, Kayseri.
 • 19 Uz E., Altunbaşak A., Sakallı E., Özçelik N., Yılmaz HR. Kafeik Asit Fenetil Esterin İnsan Lenfosit Kültürlerinde Kardeş Kromatid Değişimi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 17-20 Mayıs 2006, Kayseri.
 • 20 Gokalp O, Uz E, Özer MK, Yılmaz HR, Çicek E, Özçelik N. Rat eritrositlerinde izoniyazid’in neden olduğu oksidatif stres hasarının kafeik asid fenetil ester ile iyileşmesi. Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi 28 Eylül-1 Ekim 2005. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası-DESEM İzmir.
 • 21 Koyu A, Özgüner F, Yılmaz HR, Uz E, Cesur G, Özçelik N. 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalan sıçan karaciğerlerinde meydana gelen oksidatif stres üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)’in koruyucu etkisi. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 27-30 Eylül 2005 Tilmen Hotel / Gaziantep.
 • 22 Sakallı Çetin E, Özçelik N, Koşar P, Uz E. Isparta ili Büyükkabaca kasabasında tarımla uğraşan ve pestisit uygulayan bireylerin kan örneklerinde kardeş kromatid değişimi (KKD) sıklığı ve ökse otu (Viscum album L.)'nun KKD üzerine etkisi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 24-27 Kasım 2005. Anemon Hotel / Manisa.
 • 23 Şahin-Calapoğlu N, Soyöz M, Calapoğlu M, Özçelik N. Otozomal Resesif Charcot-Marıe-Tooth Hastalığı Tanısı Konmuş Bir Türk Ailede PCR-SSCP Yöntemi İle GDAP1 Gen Mutasyonlarının Taranması. 9. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa, 2005.
 • 24 Uz E, Yılmaz HR, Özçelik N. Streptozotozinle diyabet oluşturulan sıçanlarda oksidan/antioksidanların durumu: Böbrek doku hasarına Melatonin ve kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in etkileri. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 24-27 Kasım 2005. Anemon Hotel / Manisa.
 • 25 Özçelik N, Uz E, Yılmaz HR. Diyabet ratlarda kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkisi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 24-27 Kasım 2005. Anemon Hotel / Manisa.
 • 26 Uz E, Yılmaz HR, Altunbaşak A, Özçelik N. The effect of melatonin on lipid peroxidation and the antioxidant enzymes activities in the liver of streptozotocin-induced diabetic rats. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta.
 • 27 Yılmaz HR, Uz E, Kendir SS, Özçelik N. The effects of melatonin on the activity of xanthine oxidase in the liver of streptozotocin-induced diabetic rats. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta.
 • 28 Yılmaz HR, Uz E, Yücel N, Özçelik N. The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on lipid peroxidation and the activities of antioxidant enzymes in the liver of streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta.
 • 29 Özçelik N, Yılmaz HR, Sakallı E, Uz E. The activity of xanthine oxidase in the liver of streptozotocin-induced diabetic rats: protective effect of caffeic acid phenethyl ester. I. Uluslar arası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta.
 • 30 Yılmaz HR, Mollaoğlu H, Demirin H, Özçelik N, Uz E, Özgüner F. The preventive effect of melatonin on the changes of purine catabolism enzymes induced by 900 MHz electromagnetic radiation in rat liver. I. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Isparta.
 • 31 Armağan A, Yılmaz HR, Uz E, Soyupek S, Oksay T, Özçelik N. Diyabetik rat testisinde melatoninin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimlere etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-7 Ekim 2004 Antalya.
 • 32 Gürel A., Armutcu F., Tomaç N., Yılmaz HR., Tekedereli İ., Akyol Ö., Yüce H., Akın H., Özçelik N., Elyas H. 2004. Astımlı çocuklarda Mn-SOD gen polimorfizmi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Marmaris.
 • 33 Özçelik N. Soyöz M. Kılınç İ 2003. Ratlarda Okratoksin A ve melatoninin bazı böbrek enzim düzeyleri ve lipit peroksidasyonuna etkisinin araştırılması. 8.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana.
 • 34 Delibaş N. Altuntaş İ. Gültekin F. Akdoğan M. Can M. Yönden Z. Özçelik N. 2002. Ochratoxin A Rat Hipokampuslarında NMDA Reseptör A ve B Subunit Konsantrasyonlarını Azaltır: Melatoninin Koruyucu Etkisi.Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu 26-29 Eylül 2002, Bursa.
 • 35 Soyöz M. Özçelik N. 2001. Okratoksin A'nın Toksik Etkileri ve Eliminasyonu. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s. 105
 • 36 Öztürk Ö. Özçelik N. 2001. Salmonella Paratyphi H Antijeni ile Uyarılmış Sıçan Lenf Düğümlerinde Germinal Merkezler ve Parakorteks Bölgesinde Apoptotik Hücreler. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s. 104
 • 37 Soysal D. Özçelik N. Sezer M.T. 2000. Diyaliz Hastalarında Serum Okratoksin A Düzeyleri. 5-9 Haziran 2000 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 17. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 148.
 • 38 Koşar P. Özçelik N. Koşar A. 2000. Mesane Kanserli Hastalarda Lenfositik Kardeş Kromatid Değişim Sıklığının Önemi. 8-12 Ekim 2000 tarihinde İzmir'de düzenlenen 16. Ulusal Üroloji Kongresi'nde sunulmuştur. Kongre Özet Kitabı, s.123.
 • 39 Soyöz M. Özçelik N. 2000. Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisitlerin Sitogenetik Etkileri. 2-5 Kasım 2000 tarihinde Denizli'de düzenlenen 6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 279.
 • 40 Özçelik N. Koşar A. Soysal D. 2000. Isparta'da Sağlıklı Bireyler ve Farklı Üriner Sistem Hastalarının Serum Örneklerinde Okratoksin A Düzeylerinin Belirlenmesi. 2-5 Kasım 2000 tarihinde Denizli'de düzenlenen 6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 241
 • 41 Koşar P. Özçelik N. 1998. Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaçların Apoptozis'e Etkisi. 21-24 Eylül 1998 tarihinde İzmir'de düzenlenen 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 43.
 • 42 Özçelik N. Soysal D. 1998. Okratoksin A'nın Kanda veya Plazmada Tespit Yöntemi. 21-24 Eylül 1998 tarihinde İzmir'de düzenlenen 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 100.
 • 43 Bitmiş K. Özçelik N. Yekeler H. 1996 Alternaria Toksinlerinin Sıçanlar Üzerindeki Tümör Oluşum Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi. 24-28 Haziran 1996 tarihinde İzmir'de düzenlenen 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi'nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 65.
 • 44 Özçelik N. Özçelik S. 1992. Listeria monocytogenes'in Musluk, Taban, Göl ve Kanalizasyon Sularında Canlı Kalma Süresinin Belirlenmesi. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Genel Biyoloji Bildirileri, 227-233, Elazığ. 24-27 Haziran 1992 tarihinde Elazığ'da düzenlenen XI. Ulusal Biyoloji Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
 • 45 Özçelik N. Beyazoğlu O. 1986. Cruciferae (Turpgiller) ve Liliaceae (Zambakgiller) Familyalarına Ait Bazı Sebze Türlerindeki Antimikrobiyal Maddelerin (Fitonsid) Bakterisit Etkilerinin Araştırılması. 8. Ulusal Biyoloji Kongresi Botanik ve Uygulamalı Biyoloji Bildirileri Cilt I, 628-635, Bornova-İZMİR. 3-5 Eylül 1986 tarihinde İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Biyoloji Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgüner M, Sağlam A.M.Ş, Kırzıoğlu Z, Özçelik N, Yücetürk Bilgin Z, Karayılmaz H, Uz E, Yılmaz H.R, Köylü H: The histopathological effects of vitamin E on tongue mucosa of streptozotocin induced diabetic rats. 11. International Biomedical Science and Technology Days, Biomed 2004, September 6-10, 2004.Ankara, TURKEY.
 • 2 Okutan H., Aydın G., Özçelik N. Protective role of melatonin in Ochratoxin A toxicity in rat heart and lung. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery September 26-29, 2004 Bodrum, Turkey
 • 3 Okutan H., Özçelik N.,Yılmaz R., Uz E. Effects of Caffeic Acid Phenetyl Ester (CAPE) on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat heart. 16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery September 26-29, 2004 Bodrum, Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 E. SAKALLI ÇETİN, N. ÖZÇELİK, S. ÇELİKLER, E. ULUKAYA. The Differential Antigrowth Effects of Viscum album extracts on Highly Invasive Breast Cancer Cell Line, MDA-MB-231. Joınt 4th Eortc Pathobıology Group Annual Meetıng & 1st Internatıonal Multıdıscıplınary Cancer Research Congress. 21-24 May 2009, Queen's Park Resort Antalya/TURKEY.
 • 2 Özgüner M., Sağlam AMŞ., Kırzıoğlu Z., Özçelik N., Yücetürk Bilgin Z., Karayılmaz H., Uz E., Yılmaz HR., Köylü H. The histopathological effects of vitamin E on tongue mucosa of Streptozotocin (STZ) induced diabetic rats. 11. International Biomedical Science and Technology Days September 6-10, 2004 Ankara, Turkey.
 • 3 Kırzıoğlu Z., Özgüner M., Sağlam AMŞ., Karayılmaz H., Yücetürk Bilgin Z., Özçelik N., Uz E., Yılmaz HR. Histopathological alterations of tongue mucosa in CAPE (Caffeic Acid Phenetyl Ester) received diabetic rats. 11. International Biomedical Science and Technology Days September 6-10, 2004 Ankara, Turkey.
 • 4 Demirel R. Kişioğlu AN, Uz E, Yılmaz HR, Kirbiyik S, Dogan M, Gökalp O, Ozturk M, Ozcelik N. The investigation of prevalance of cancer at Buyuk Kabaca of isparta provelence in Turkey. 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, October 30-November 2, 2003, Antalya, Turkey.
 • 5 Soyöz M. Özçelik N. Kılınç İ. Altuntas İ. The effects of Ochratoxin A on lipid peroxidation and protective role of melatonin in some liver and serum enzymes. 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, 2003.
 • 6 Soysal D. Özçelik N. Sezer M.T. 2000. Serum ochratoxin A levels in dialysis patients. XXXVIIth Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association September 17-20, 2000 Nice, France. Abstracts book, pp. 103.
 • 7 Özçelik N. Soysal D. Sezer M.T. 1999. Ochratoxin A levels of the patients treated by periton and hemodialysis. 7th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation November 4-7-1999. Belek-Antalya. Congress Book, pp. 36.
 • 8 Özçelik S. Özçelik N. 1991. Bazı Gelişmiş Ülkeler ile Türkiye'de Biyoteknoloji Eğitimi ve Bu Alandaki Gelişmeler. 02-05 Nisan 1991 tarihinde Gazimağusa, KKTC'de düzenlenen VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumunda Poster bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı, s. 631.
 • 9 Özçelik S. Özçelik N. and Beuchat LR. 1990. Toxin Production by Alternaria alternata in Tomatoes and Apples Stored Under Various Conditions and Quantitation of the Toxins by High-performance Liquid Chromatography. 90th Annual Meething of the American Society for Microbiology 1990. Abstracts book, pp. 265.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Toğay, Vehbi Atahan. İyonize Radyasyona Maruz Kalan Radyoloji Çalışanlarında Oluşan Dna Hasarlarının Alkali Comet Metodu İle Belirlenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji AD. ISPARTA.
 • 2 Aşcı - Çelik D., Isparta Yöresindeki Meme Kanseri Vakalarında Sitogenetik Bulgular. S. D. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D. ISPARTA.
 • 3 Sakallı-Çetin E. 2005. Ökse otunun (Viscum album L.) Kardeş Kromatid Değişimi Üzerine Etkisi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • 4 Soyöz M. 2002. Okratoksin A ve Melatoninin, Ratlarda Bazı Serum ve Karaciğer Enzim Düzeylerine Etkisi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • 5 Soysal D. 2000. Farklı Böbrek Hastaları ve Sağlıklı Bireylerin Serum Örneklerinde Okratoksin A Düzeylerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • 6 A.Koşar P. 1999. Mesane Kanserli Hastaların Lenfosit Hücrelerinde Kardeş Kromatid Değişim Sıklığının Belirlenmesi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sakallı - Çetin E., Meme kanseri hücre hatları üzerine ökse otu ekstraktlarının apoptetik etkilerinin araştırılması. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D., Isparta
 • 2 Soyöz M. 2008. Osteoartrit Tanısı Konmuş Hasta Bireylerde SMAD3 Gen Mutasyonlarının Analizi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • 3 Aslan Koşar P. 2008. Isparta ve yöresindeki infertil erkek vakalarda kromozom anomalilerinin stogenetik yöntemlerle belirlenmesi ve bulguların fısh tekniği ile doğrulanması. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Sürekli İyonize Radyasyona Maruz Kalan Radyoloji Çalışanlarında Meydana Gelen DNA Tez ve Çift Zincir Kırıklarının Comet Metodu ile Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi ÖYP-YL-13
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresinde Oturum Başkanlığı, 3 - 5 Mayıs, Barida Hotel, ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresinde Oturum Başkanlığı
 • 2 Osman Gazi Universitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2001. OTURUM BAŞKANLIĞI
 • 3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2000. OTURUM BAŞKANLIĞI
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Biyoteknoloji Derneği Üyeliği
 • 2 Tıbbi Biyoloji Derneği Üyesi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tıbbi Biyoloji AD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Doktorada Genetikte Özel Konular
Gen İfadesinin Kontrolü
Hücreleer Arası Sinyal İletimi
İleri Moleküler Genetik
Moleküler Genetik
Seminer-2
Tez Çalışması(Doktora)-4
Tıbbi Biyoloji (Tıp)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Diş Hekimliği)
Uzmanlık Alan Dersi-1 Doktora
Uzmanlık Alan Dersi-2 Doktora
Uzmanlık Alan Dersi-3 Doktora
Uzmanlık Alan Dersi-4 Doktora
Uzmanlık Alan Dersi-7 Doktora
Uzmanlık Alan Dersi-8
 
Bu İçeriği Paylaş!