KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462111018
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muratalidulupcu
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 19
Alıntı Sayısı: 1616
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (İNGİLİZCE) 22.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 24.07.1995
Doktora DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 06.02.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Yenilik, İktisat Felsefesi, Kuantum Teorisi ve İktisat, Post-Modernizm ve İktisat, Post-Fordizm ve Düzenleme Okulu
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZMEN HALİL İBRAHİM, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Career Planning Training in the Development of Strategic Human Resources: The Case of Süleyman Demirel University. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 6(2), , 137-149. Doi: 10.32329/uad.1228686, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 YETİŞEN SERDAR, DULUPÇU MURAT ALİ, Türkiye’de Bulunan Düzey 3 Bölgelerinin Finansal Dirençlilik Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. IDEALKENT , 158-183. Doi: 10.31198/idealkent.1157496, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 GÜRLEK Sevim, DULUPÇU MURAT ALİ, Coğrafi ve Sistemik Yakınlık Üniversitelerde Bilimsel İşbirliğinin İtici Faktörleri Midir? Ar-Ge Projeleri İle Ampirik Bir Çalışma. IDEALKENT , 131-157. Doi: 10.31198/idealkent.1127103, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 GÜNAY ASLI, DULUPÇU MURAT ALİ, Evaluation of Research Universities’ Third Mission in Turkey. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(33), , 110-121. Doi: 10.21076/vizyoner.1002787, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ARMAĞAN İLKNUR ÜLKÜ, DULUPÇU MURAT ALİ, ISPARTA İLİNDEKİ BİST30 ENDEKS YATIRIMCILARININ HABER ETKİSİYLE OLUŞAN FİNANSAL YATIRIM KARARLARININ ARAŞTIRILMASI. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi , 1-25. Doi: 10.46236/jovosst.1158801, (2022), (Diğer)
 • 6 ARMAĞAN İLKNUR ÜLKÜ, DULUPÇU MURAT ALİ, COVID-19 SÜRECİNDE HABER ETKİSİNİN BIST30 ENDEKSİ ÜZERİNDE AŞIRI REAKSİYON HİPOTEZİYLE TEST EDİLMESİ. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 66-84. Doi: 10.20875/makusobed.1057500, (2022), (EBSCO)
 • 7 YETİŞEN SERDAR, DULUPÇU MURAT ALİ, Bölgesel Dirençlilik Üzerine Bir Araştırma: 2009-2019 Dönemi İçin Düzey 2 Bölgeleri Kapsamında Duyarlılık Endeksi Uygulaması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(20), , 30-47. Doi: 10.46790/erzisosbil.959303, (2021), (Diğer)
 • 8 YAMAN HABİBE, ÇETİN DİLEK, DULUPÇU MURAT ALİ, OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve İleri Teknoloji İhracatı: Bir Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), , 193-208. (2020), (TR DİZİN)
 • 9 DULUPÇU MURAT ALİ, SAYIN MERAL, Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma Perspektifinde Bölgesel Rekabetçilik Yaklaşımları ve Bölgesel Sektörel Rekabetçilik Üzerine Değerlendirmeler. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 1-19. (2020), (Diğer)
 • 10 GÜNAY ASLI, DULUPÇU MURAT ALİ, Measurement of Financial Efficiency and Productivity of Turkish Public Universities by Using Non-Parametric Methods. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(4), , 876-896. Doi: 10.1108/JARHE-07-2018-0116, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 11 YALÇINKAYA YALÇIN, DULUPÇU MURAT ALİ, BAYKUL AYŞEGÜL, TOPSIS YÖNTEMİ İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YATIRIM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İBBS DÜZEY 3 ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), , 90-107. Doi: 10.30798/makuiibf.356165, (2018), (Diğer)
 • 12 SAYIN MERAL, DULUPÇU MURAT ALİ, Bölgesel Rekabetçilik İçin Küme Yaklaşımı: Alanya Turizm Konaklama Sektörü İçin Küme Strateji Önerisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31), , 370-415. (2018), (Diğer)
 • 13 ÖZDEMİR HASAN ALİ, DULUPÇU MURAT ALİ, Türkiye’nin Ulaşımında Enerji Sorununa Çözüm Ortağı CNG. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 123-144. (2018), (Diğer)
 • 14 ATATEKİN EDA, DULUPÇU MURAT ALİ, Kalitede Yeni Bir Sayfa mı Yoksa Eskilerin Tekrarı mı? Bazı Devlet Üniversitelerinin Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının Eğitim Perspektifi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), , 14-24. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 15 DULUPÇU MURAT ALİ, YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri ile Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2241-2258. (2017), (Diğer)
 • 16 GÜNAY ASLI, DULUPÇU MURAT ALİ, ORUÇ KENAN OĞUZHAN, Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Uygulamaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), , 85-113. (2017), (TR DİZİN)
 • 17 YAVUZ İSMAİL SADIK, DULUPÇU MURAT ALİ, Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), , 855-875. (2017), (Diğer)
 • 18 BAYKUL AYŞEGÜL, ORUÇ KENAN OĞUZHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Ar-Ge ve Yenilikçi Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), , 51-72. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 19 YETİŞEN SERDAR, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007-2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 891-912. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 20 BAYKUL AYŞEGÜL, SUNGUR ONUR, DULUPÇU MURAT ALİ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Yönetim Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(15), , 70-82. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 21 DULUPÇU MURAT ALİ, SEZGİN AYKUT, DEMİREL ONUR, SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, Sembolik Bilginin Turizm Üzerine Etkisi: Antalya’da Rus Turistlerin ve Kendine Özgü Mekanların Birlikte-(D)Evrimi. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi , 11-26. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 22 DULUPÇU MURAT ALİ, GÜNAY ASLI, Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), , 236-254. Doi: 10.5961/jhes.2015.126, (2015), (Diğer)
 • 23 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, ÜNLÜ HİDAYET, SAYIN MERAL, Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), , 27-54. (2014), (Diğer)
 • 24 DULUPÇU Murat Ali, ÖZKUL GÖKHAN, TR61 Bölgesinde Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları Kirzneryen Fırsatlara Karşı Schumpeteryen Fırsatlar. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), , 131-151. (2014), (Diğer)
 • 25 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, Girişimsel Fırsat Tiplerinin Firma Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi: TR61 Bölgesinde Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), , 167-189. (2014), (Diğer)
 • 26 SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, DULUPÇU MURAT ALİ, Adaptation of Turkey’s Regional Policies to The Eu Acquis an Evaluation Through Progress Reports (1998-2012). Marmara Journal of European Studies, 21(2), , 165-193. (2013), (Diğer)
 • 27 ÜNLÜ HİDAYET, DULUPÇU MURAT ALİ, Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 441-446. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 28 DULUPÇU MURAT ALİ, Regionalization for Turkey: An Illusion or a Cure?. European Urban and Regional Studies, 12(2), , 99-115. (2005), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DULUPÇU MURAT ALİ, YAMAN HABİBE, Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler. Tarım Ekonomisi Dergisi Doi: 10.24181/tarekoder.938925, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 IŞIK MADEN SELEN, SEZGİN AYKUT, BAYKUL AYŞEGÜL, UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities as a Knowledge Producer. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 344-354. Doi: 10.21076/vizyoner.672133, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 UNUTULMAZ SEVİM, DULUPÇU MURAT ALİ, Kovid-19 Pandemi Sürecinin Değerlendirilmesinde Sosyal Ağ Analizinin Kullanımı. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi , 1-13. (2020), (Diğer)
 • 4 GÜNAY ASLI, DULUPÇU MURAT ALİ, Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Performans Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 2(3), , 155-169. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 5 YAVUZ İSMAİL SADIK, DULUPÇU MURAT ALİ, Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(1), , 43-51. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ÇELİKER DENİZ, DULUPÇU MURAT ALİ, Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 187-204. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 7 DEMİRGİL HAKAN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, SUNGUR ONUR, DULUPÇU MURAT ALİ, Alanya Turizm Sektöründe Kümelenme ve Ağyapı Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (2016), (EBSCO)
 • 8 ÇELİKKAYA SÜHA, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008-2012 Sosyo-Ekonomik Yenilik Endeksi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), , 177-188. (2015), (Diğer)
 • 9 ÜNLÜ HİDAYET, DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), , 137-152. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 10 SUNGUR ONUR, KOÇ RECEP, DULUPÇU MURAT ALİ, Antalya’da Tarım ve Tarımla İlişkili Firmaların İnovasyon ve Yerel Aktörlerle İşbirliği Faaliyetlerinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(1), , 1-15. (2014), (EBSCO)
 • 11 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), , 95-124. (2014), (Diğer)
 • 12 IŞIK MADEN SELEN, DULUPÇU MURAT ALİ, KOBİ’leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), , 1-19. (2014), (Diğer)
 • 13 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), , 1-25. (2013), (Diğer)
 • 14 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(27), , 38-62. (2013), (Diğer)
 • 15 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, SUNGUR ONUR, Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(27), , 38-62. (2013), (Diğer)
 • 16 DULUPÇU MURAT ALİ, KARAÖZ MURAT, ALBENİ MESUT, DEMİRGİL HAKAN, SUNGUR ONUR, İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi İş Geliştirme Merkezleri İŞGEM Örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 1(1), , 13-21. (2012), (Diğer)
 • 17 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Isparta’daki Yaşam Kalitesi ve Isparta Halkına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), , 1-18. (2011), (EBSCO)
 • 18 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 165-178. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 19 DULUPÇU MURAT ALİ, BAYKUL AYŞEGÜL, Isparta İl Merkezindeki Gıda Hizmet Sektöründe Çalışan Esnafın Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(10), , 63-83. (2009), (Diğer)
 • 20 DULUPÇU MURAT ALİ, ÇEBER KEMAL, Afet Yönetiminde Türkiye’nin Mali Yapısı. Türk İdare Dergisi, 80(459), , 65-81. (2008), (TR DİZİN)
 • 21 ÖZKUL GÖKHAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi Antalya Isparta İllerinde Bir İnceleme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), , 67-92. (2007), (Diğer)
 • 22 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, Dünya’da Değişen Kalkınma Ajansları Anlayışı ve Türkiye’deki Tartışmalar: Gecikmiş Bir Uygulama Nasıl Etkinleştirilebilir?. Yerel Siyaset Dergisi, 2(16), , 12-17. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 23 DULUPÇU MURAT ALİ, ŞATAF CEYDA, YAVUZ ALİ, Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri: Isparta Belediyesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), , 21-41. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 24 AKYILDIZ HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Kavramsal ve Diyalektik Süreç Olarak Yabancılaşma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), , 27-48. (2003), (Alan Endeksleri)
 • 25 DULUPÇU MURAT ALİ, Kalkınma İktisadı Üzerine Bazı Düşünceler. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(4), , 31-52. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • 26 KÜÇÜKKALAY ABDULLAH MESUD, DULUPÇU MURAT ALİ, TURUNÇ ÖMER, Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), , 103-118. (2000), (Alan Endeksleri)
 • 27 DULUPÇU MURAT ALİ, Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler. Beslenme ve Diyet Dergisi, 6(20), , 46-70. (2000), (TR DİZİN)
 • 28 DULUPÇU MURAT ALİ, OKCU MURAT, Towards Quantum Economic Development Transcending Boundaries. Ankara SBF Dergisi, 55(3), , 30-53. (2000), (Diğer)
 • 29 DULUPÇU Murat Ali, Kalkınma İktisadı Üzerine Bazı Düşünceler: İdeolojik Pratik-Teorik Bir Sorgulama. Yönetim ve Ekonomi, 5(1), , 149-170. (1999), (Endekste taranmıyor)
 • 30 DULUPÇU MURAT ALİ, On Endogenous Growth Theory. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), , 69-76. (1997), (Endekste taranmıyor)
 • 31 DULUPÇU MURAT ALİ, Küresel Menkul Kıymet Takas ve Saklama Sisteminde Euroclear’ın Yeri ve Önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), , 229-256. (1996), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ARMAĞAN İLKNUR ÜLKÜ, DULUPÇU MURAT ALİ, Volatilite Analizleri(2023). Gazi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, SEZGİN AYKUT, Türk Uzay Ekosistemi - Kavramsal İncelemeler(2023). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YAMAN HABİBE, SUNGUR ONUR, DULUPÇU MURAT ALİ, İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - I(2022). Serüven, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DULUPÇU MURAT ALİ, KARAÖZ MURAT, SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, Entrepreneurship Human Capital and Regional Development Labor Networks Knowledge Flows and Industry Growth(2015). Springer Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, DEMİRGİL HAKAN, ŞENTÜRK CANAN, DULUPÇU MURAT ALİ, Kümelenme Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı Kilit mi?(2013). Nobel Yayın, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 GÜL HÜSEYİN, DULUPÇU MURAT ALİ, Urban Regeneration Management(2009). Routledge, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 DULUPÇU MURAT ALİ, Küresel Rekabet Gücü Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme(2001). Nobel Yayın-Dağıtım, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
AB de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar
Bitirme Projesi
Bölgesel Kalkınma
Bölgesel ve Yerel Ekonomik Gelişme ve Planlama
Seminer (Doktora )
Uygulamalı Bitirme Projesi
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
 
Bu İçeriği Paylaş!