KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2113031
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 20
Alıntı Sayısı: 1473
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) 06.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 18.07.1996
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR) 25.09.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış,İş Tatmini ve Motivasyon,Toplam Kalite Yönetimi,İş Aile Çatışması,İş Aile Etkileşimi,KOBİ,Aile İşletmeleri,Örgütsel Stres ve Çatışma,Cinsiyet,İletişim
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇETİNCELİ KORAY, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, İŞ-AİLE ÇATIŞMASI NEDEN VE SONUÇLARI: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 174-192. (2020), (Diğer)
 • 2 GÜNAY AHMET, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçlerinde Kullanılan Psikoteknik Testlere İlişkin Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 178-194. (2019), (Diğer)
 • 3 CENGİZ HAYRİ, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Materyalist ve Spiritualist Dünya Görüşlerinin Otantik Tutum ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 24(3), , 643-654. (2019), (Diğer)
 • 4 KILIKLI MELTEM, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Ekstra Rol Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 831-846. (2019), (Diğer)
 • 5 TURAK KAPLAN BERNA, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, İş Dünyasında Jenerasyonlar: X, Y ve Z Jenerasyonları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), , 25-32. (2018), (Diğer)
 • 6 Jang Seulki, Kim Eun Sook, Cao Chunhua, Allen Tammy D., Cooper Cary L., Lapierre Laurent M., O’xxDriscoll Michael P., Sanchez Juan I., Spector Paul E., Poelmans Steven A. Y., Abarca Nureya, Alexandrova Matilda, Antoniou Alexandros-Stamatios, Beham Barbara, Brough Paula, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Ferreiro Pablo, Fraile Guillermo, Geurts Sabine, Kinnunen Ulla, Lu Chang-qin, Lu Luo, Moreno-Velazquez Ivonne F., Pagon Milan, Pitariu Horea, Salamatov Volodymyr, Siu Oi-ling, Shima Satoru, Schulmeyer Marion K., Tillemann Kati, Widerszal-Bazyl Maria, Woo Jong-Min, Measurement Invariance of the Satisfaction With Life Scale Across 26 Countries. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, 48(4), , 560-576. Doi: 10.1177/0022022117697844, (2017), (SSCI)
 • 7 ZEYNEL ESRA, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Akademisyenlerin Mesleki Motivasyon Düzeyini Ölçmeye Yönelik Bir Mesleki Motivasyon Ölçeğinin Tasarımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), , 125-148. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 8 FETEN MUHAMMET HUSREV, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ÖZKUL AHMET SAİT, ÇALIŞMA AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(17), , 92-113. Doi: 10.21076/vizyoner.286817, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 9 GÖKTAŞ PINAR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, THE EVALUATION OF GENERATION IN TERMS OF POLITICAL COMMUNICATION CULTURE AND LEADERSHIP. JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY (2015), (Alan Endeksleri)
 • 10 Yang LiuQin, Spector Paul E, Sanchez Juan I, Allen Tammy D, Poelmans Steven, Cooper Cary L, Lapierre Laurent M, O Driscoll Michael P, Abarca Nureya, Alexandrova Matilda, Antoniou AlexandrosStamatios, Beham Barbara, Brough Paula, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Ferreiro Pablo, Fraile Guillermo, Geurts Sabine, Kinnunen Ulla, Lu Changqin, Lu Luo, MorenoVelazquez Ivonne F, Pagon Milan, Pitariu Horea, Salamatov Volodymyr, Siu Oiling, Shima Satoru, Schulmeyer Marion K, Tillemann Kati, WiderszalBazyl Maria, Woo JongMin, Individualism-collectivism as a moderator of the work demands- strains relationship: A cross-level and cross-national examination. JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES, 43(4), , 424-443. (2012), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TORAMAN AYNUR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DEFANSİF TIBBIN NEDENLERİNİN HEKİM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 40-51. (2019), (TR DİZİN)
 • 2 ERHAN Tuğba, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, ALPARSLAN Ali Murat, Akademisyenlerin Başarı Hedefleri Üzerinde Değerlerinin ve Motivasyon Kaynaklarının Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(21), , 57-72. Doi: 10.21076/vizyoner.425017, (2018), (TR DİZİN)
 • 3 ERHAN Tuğba, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, ALPARSLAN ALİ MURAT, Usta Olmak mı Diğerlerinden Daha İyi Olmak mı? Çoklu Başarı Hedeflerine Dair Teorik Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), , 483-498. (2018), (Diğer)
 • 4 ÖZTÜRK MEHTAP, ALPARSLAN ALİ MURAT, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Çift Kariyerli Akademisyenlerin İş Yeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha Araştırması. İş ve İnsan Dergisi , 145-155. Doi: 10.18394/iid.368544, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 5 GÜNAY ÖZGE, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Eleştirel Düşünme Becerileri ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 427-440. (2018), (TR DİZİN)
 • 6 ÖZTÜRK MEHTAP, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ALPARSLAN ALİ MURAT, Çift Kariyerli Akademisyenlerin İş Yeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha Araştırması. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), , 145-155. (2018), (TR DİZİN)
 • 7 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, KÜÇÜKEŞMEN ERCAN, Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Analizi: Isparta Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 22(3), , 745-756. (2017), (EBSCO)
 • 8 BULGAN GÜLAY, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), , 15-42. (2016), (Diğer)
 • 9 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ödeme Sistemi: Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), , 865-892. (2016), (Diğer)
 • 10 GÖKTAŞ PINAR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), , 855-888. (2016), (TR DİZİN)
 • 11 ERDOĞAN MORÇİN SİNE, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Dönüştürücü Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolünün İstihdam Özelliklerine Göre İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), , 97-112. (2016), (Diğer)
 • 12 AKÇAKANAT TAHSİN, KILIKLI MELTEM, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Yönetim Geliştirme Aracı Olarak Müşteri Geri Bildirimlerinin Önemi: Turizm İşletme Belgeli 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Vizyoner Dergisi, 6(13), , 72-88. (2015), (Diğer)
 • 13 AKÇAKANAT TAHSİN, TORAMAN AYNUR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), , 84-97. (2015), (Diğer)
 • 14 ZEYNEL ESRA, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), , 217-248. (2015), (Diğer)
 • 15 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ÖZMEN MEHMET, Mağaza Çalışanlarının Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), , 1178-1193. (2015), (Diğer)
 • 16 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi , 18-44. (2014), (TR DİZİN)
 • 17 YILDIRIM AHMET, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (652 Sayılı KHK Çerçevesinde Meb Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), , 106-121. (2014), (Diğer)
 • 18 AKÇAKANAT TAHSİN, MÜCEVHER MUHAMMET HAMDİ, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), , 137-153. (2014), (Diğer)
 • 19 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Strategic Management Journal’xxda Yayımlanmış Performans İçerikli Makalelerin, Performans Boyutları ve Ölçütleri Açısından Analizi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(29), , 64-85. (2014), (TR DİZİN)
 • 20 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ERDOĞAN MORÇİN SİNE, Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi , 67-81. (2014), (Diğer)
 • 21 ATİLLA GAYE, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerde Duygusal Zekâ-Hasta Memnuniyeti İlişkisi: Isparta İl Merkezi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 101-119. (2013), (Diğer)
 • 22 OKTAR ÖMER FARUK, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 127-149. (2012), (Diğer)
 • 23 Tahsin Akçakanat, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, Murat Ali Dulupçu, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Isparta daki Yaşam Kalitesi Ve Isparta Halkına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), , 1-18. (2011), (Diğer)
 • 24 ÖZKUL BURCU, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), , 481-499. (2010), (Diğer)
 • 25 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, KANTEN PELİN, Kişilik, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), , 41-65. (2010), (Diğer)
 • 26 Tahsin Akçakanat, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, Murat Ali Dulupçu, Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri Isparta 2003 2009 Yılları Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(22), , 165-178. (2010), (Diğer)
 • 27 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Çelikkol Özlem, İş Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), , 153-170. (2009), (Diğer)
 • 28 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ATİLLA GAYE, Erillik / Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), , 52-63. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 29 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Yavuz Hüseyin, Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısı: Sağlık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), , 47-62. (2009), (Diğer)
 • 30 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, KALAYCI ŞEREF, GÖK İBRAHİM YAŞAR, Kurumsal Yönetim - Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), , 51-72. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 31 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ÖZKUL AHMET SAİT, Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(8), , 9-36. (2008), (Diğer)
 • 32 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, OKSAY AYGEN, Mesleki Farklılığın Çalışanların İş Güvencesi Algıları, İş Değerleri ve Ruh Hali (Mood) ile İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), , 115-129. (2005), (Diğer)
 • 33 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, Kamu Kesimi Yöneticilerinde Cinsiyet Rolü Algılamalarının Aile Dostu Düzenleme ve Politikalarına Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), , 75-88. (2005), (TR DİZİN)
 • 34 ÇARIKÇI İlker Hüseyin, OKSAY Aygen, Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), , 157-172. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • 35 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Titiz ismet, Eroğlu Ahmet Hüsrev, Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri - Göller Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(1), , 229-239. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • 36 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Örgütlerin Aile Yaklaşımları Çerçevesinde Aile Dostu Örgüt Yapıları. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1), , 127-138. (2001), (Endekste taranmıyor)
 • 37 titiz ismet, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri. Cumhuriyet Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 2(1), , 201-215. (2001), (Endekste taranmıyor)
 • 38 ÇARIKÇI İlker Hüseyin, Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler -Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), , 155-168. (2000), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ÇELİK RUKİYE, TÜM YÖNLERİYLE KARİYER YÖNETİMİ(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKÇAKANAT TAHSİN, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Sağlık Kurumlarında Uygulanması(2019). Hiperlink Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 ZEYNEL ESRA, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler(2017). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ZEYNEL ESRA, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, Icocresse Full Text Books(2017). Strategic Researches Academy, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ARSLAN ELİF TÜRKAN, Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık(2010). Beta, Bölüm, (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!