KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2113080
E-Posta bekiroguzturk@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (İKTİSATÇI) 19.06.1989
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 16.05.1997
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 17.07.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Teknoloj,Yenilik,Bölgesel Kalkınma
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Göller Bölgesi ve Yenilikçilik, Derin Yayınları, İstanbul,2003
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 .B.S Oğuztürk, Güney Kore nin Kalkınmasında İnovasyonun Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, s. 48-53, Yıl 2011, ISSN 1356-9552 Isparta
 • 2 OĞUZTÜRK Bekir Sami, ERTAN Adnan, Isparta ili Elma Üretimi, SATIŞ Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye Ziraatçıları Derneği, Ziraat Dünyası Dergisi, S. 499 2008 Ankara
 • 3 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Yenilikte Sistem Yaklaşımları ve Temel Dinamikleri: Ekonomik Değişim ve Büyüme Temelli Bir Bakış, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz 2006
 • 4 OGUZTÜRK Sami, ERTAN Adnan Yenilikçilik ve Tarıma Yansımaları, Ziraat Dünyası Dergisi, S.490, Mayıs Haziran 2006 Ankara
 • 5 ERTAN Adnan, OĞUZTÜRK Bekir Sami, Biyodizel Üretimine Tarımsal Kooperatiflerle Yaklaşım Önerisi, Türkiye Ziraatçıları Ziraat Dünyası Dergisi, Temmuz Ağustos, S.491 2006,Ankara
 • 6 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Yenilik ve Yenilik Modelleri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM) C2, ISSN. 1303-4618
 • 7 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Ekonomik kalkınmada Yenilik: Göller Bölgesi Üzerine Bir Araştırma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilimleri Dergisi, C2 (1), ss 109-127,2004
 • 8 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Yenilik Kavramının Teorik Temelleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C8, S2, 2003
 • 9 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Türkiyede Uygulanan,Teknoloji Politikaları, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM) C2, ISSN. 1303-4618
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S.A. Hatırlı, B..S.Oğuztürk, K.Önder, O. Demirel, "Tekstil ve Konfeksiyon İhracatının Talep Fonksiyonu", Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 185-199 pp., 2012
 • 2 B.S. Oğuztürk, "İBBS 2 Düzeyinde TR 61 Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Üzerine Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 273-291 pp., 2012
 • 3 B.S. Oğuztürk, B. Çetin, "TR 61 Bölgesine Lojistik Açıdan Bir Bakış", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 149-166 pp., 2012 , DOI: 1305-7774
 • 4 B.S. Oğuztürk, Y.Gülcü, "Türkiyede Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 99-105 pp.,2012
 • 5 A.S.Karadayi1,B.S.Oguzturk1,Significance of Biotechnology Clusters in Terms of Sustainable,Development and Clustering Proposal for Antalya Province, TurkeyJournal of Sustainable Development;Published by Canadian Center of Science and Education Vol. 5, No. 11; 2012
 • 6 B.S.Oguztürk, A.M.Alparslan, "E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 145 -169 pp., 2011
 • 7 B.S OĞUZTÜRK, Firmalarda Ürün Yeniliği ve Gülbirlik Üzerine Bir Araştırma,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 2 Sayı 6, ISSN 1305- 7774 s. 41-48, 2007
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B. S. Oğuztürk K Sarıçoban Küresel Rekabette Kümelenme ve İvovasyonun Rolü Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 3 No1 2013 ISSN: 1309-8012
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ) B.S.Oguztürk, A.Ertan, H.Şeker, 3rd International Symposium on Sustainable Development, konferansı dahilinde "3rd International Symposium on Sustainable Development," bildiri kitapçığındaki "The Role of Tourism in Regional Development", 395-396 pp., Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, May 31 -June 1, 2012
 • 2 ) B.S.Oguztürk, O.O.Beken, The Third Business and Economy Internationol worshopk konferansı dahilinde "The Third Business and Economy Internationol worshopk" bildiri kitapçığındaki "Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentleşmenin Çevresel Etkileri", 66-82 pp., Giresun/Türkiye, 26-27 June, 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Göller Bölgesi Elmacılığının Pazarlama Sorunları
 • Doktora Tezi
 • 1 Bölgesel Kalkınmada Yenilikçiliğin Rolü ve Göller Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi
 • 2 2008 Krizi ve Isparta kobileri üzerine etkileri
 • 3 İİBS Düzey 2 TR 61 Lojistik Analizi
 • 4 Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü ve Amasya Örnrği
 • 5 2008 Krizinin Mersin Mersin Liman Ticareti Üzerine Etkisi
 • 6 Yenilikçi Oluşumlarada Sosyal Sermayenin Rolü ve Burdur İli Üzerine Bir Araştırma
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakultesi Dergisi
 • Rektörlük
 • 1 Stratejik Plan Bölüm Koordinatörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turuzim İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü
VERDİĞİ DERSLER
Bölgesel Kalkınma
Çağdaş Büyüme Teorileri
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Makro İktisat
Mikro İktisat
Teknoloji ve yenilik İktisadı
Yenilik iktisadı
 
Bu İçeriği Paylaş!