KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2113080
E-Posta bekiroguzturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-3076-9470
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (İKTİSATÇI) 19.06.1989
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 16.05.1997
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 17.07.2003
İLGİ ALANLARI
Teknoloj,Yenilik,Bölgesel Kalkınma
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, Karacan Gizem, MINT ÜLKELERİNDE FİNANSAL DERİNLEŞME İLE ÇEŞİTLİ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ. Social Sciences Studies Journal Doi: 10.26449/sssj.3346, (2021), (Diğer)
 • 2 ÖZBAY FERHAT, ARICAN MUSTAFA, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, Çin Rüyasının Gerçekleşmesinde İnovasyonun Önemi: Büyüme ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), , 413-437. Doi: 10.15869/itobiad.792428, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 OĞUZTÜRK Bekir Sami, ÖZBAY FERHAT, ARICAN MUSTAFA, Kaleli Fethi Yılmaz, THE ROLE AND EFFECT OF HUMAN CAPITAL AND R&D ON THE SALES OF NEW PRODUCT: A STUDY ON THE INNOVATION PERFORMANCE OF THE MANUFACTURING INDUSTRY OF KEIHANSHIN REGION IN JAPAN. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(11), , 1-18. Doi: 10.51947/yonbil.939220, (2021), (Diğer)
 • 4 ÖZBAY Ferhat, Pehlivan Ceren, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, OTOMOTİV İHRACATININ İSTİHDAM, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(4), (2020), (Diğer)
 • 5 ÖZBAY FERHAT, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, SEZGİN AYKUT, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan G20 Ülkelerinin İnovasyon Çıktılarını Etkileyen Faktörlerin Bilgi Üretim Fonksiyonu ile Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), , 3874-3900. Doi: 10.15869/itobiad.797186, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 Dolanay Sıtkı Selim, OĞUZTÜRK Bekir Sami, Research Oriented and Entrepreneur University as an Element of National Innovation System: Samples of South Korea and Turkey. Science Signpost Publishing, 6(9), (2020), (Diğer)
 • 7 DAĞLI İbrahim, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, Planlı Dönemden Günümüze Türkiye’xxde Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları. Süleymen Demirel Üniversitesi İİBF dergisi, 23(4), , 1479-1503. (2018), (Diğer)
 • 8 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, ÖZASLAN Ahmet, Kalkınma ve İnovasyon İlişkisi: Türkiye, Almanya, İngiltere, çin, Güney Kore, Japonya ve Singapur Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 79-96. (2018), (Diğer)
 • 9 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, ÖZBAY FERHAT, PEHLİVAN CEREN, Güney Kore’nin Büyüme Sürecinde İnovasyonun Rolü: Ekonometrik Bir Analiz 1984-2015. Süleyman Demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2017), (Diğer)
 • 10 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, ÜNAL ERTUĞRUL KUTAY, Türkiyede Vergi Denetiminde Yeni Dönem. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(13), (2015), (Alan Endeksleri)
 • 11 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Kazım Sarıçoban, Küresel Rekabette Kümelenme ve İnovasyonun Rolü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), , 94-104. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 12 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, GÜLCÜ YUNUS, Türkiye de Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), , 99-105. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 13 OĞUZTÜRK Bekir Sami, TR 61 Bölgesine Lojistik Açıdan Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,, 4(16), , 149-166. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 14 OĞUZTÜRK Bekir Sami, ALİ MUAT ALPASLAN, E Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1(13), , 145-169. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 15 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri. SDÜ, İİBF Dergisi,, 8(2), (2003), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DOLANAY SITKI SELİM, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, OTOMOTİV SANAYİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME YETENEĞİNİN KAZANILMASI VE PATİKA BAĞLILIĞI (GÜNEY KORE- TÜRKİYE). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019), (TR DİZİN)
 • 2 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, ÖZBAY FERHAT, GÜDÜMLÜ EKONOMİLER KAPSAMINDA G20 ÜLKELERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(19), , 549-571. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.408868, (2018), (TR DİZİN)
 • 3 OĞUZTÜRK Bekir Sami, Güney Kore nin Kalkınmasında İnovasyonun Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), , 48-53. (2011), (Diğer)
 • 4 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, Türkiye’de Uygulanan Teknoloji Politikaları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM) (2004), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 Atın Mehmet, OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, ŞENGÜR FERHAN, Türkiye Hava limanları Kamu Özel İşbirliği Başarı Faktörleri(2021). Gece Kitaplığı, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 OĞUZTÜRK BEKİR SAMİ, Özbay Ferhat, Özaslan Ahmet, İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri(2019). Ekin Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Bilim ve Teknoloji Politikaları: Teknoloji, Politika, Strateji ve Uygulamalar , Araştırma Kitabı, Editör, 30.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!