KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Telefon 2462113093
E-Posta sabansitembolukbasi@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KELAM VE İSLAM FELSEFESİ 18.06.1984
Yüksek Lisans THE VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER MASTER OF ARTS 11.12.1986
Doktora THE VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER PHILOSOPHY 19.03.1991
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Siyasal Partiler,Türkiyede Laiklik,Türkiyede Demokrasi,Siyasal Kültür,Seçmen Davranışları,Türk Siyasi Hayatı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş. 2007. İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları. Asil Yayın Dağıtım, 550s. Ankara.
 • 2 Sitembölükbaşı, Ş. 2001. Parti Seçmenlerinin Siyasal Yönelimlerine Etki Eden Sosyoekonomik Faktörler Isparta Örnekolay Araştırması 1995-1999. Nobel Yayınevi, 303s. Ankara.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., 2007. Avrupa'nın Eski ve Yeni Demokrasileriyle Türkiye'de Oy Değişkenliklerindeki Genel Trendler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta.
 • 2 Sitembölükbaşı, Ş., 2006. Yasama Üyelerinin Dönem Sürelerinin Sınırlanması ve Yaratabileceği Sonuçlar: ABD Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.7, no. 1, Sivas.
 • 3 Sitembölükbaşı, Ş., 2006. Kadınların Siyasal Hayata Etkin Katılımının Bir Aracı Olarak Seçimlerde Kota Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta.
 • 4 Sitembölükbaşı, Ş., 2005. 2002 Genel Seçimlerinde 1995 ve 1999 Yıllarına Göre Seçmenlerin Gözünde Öncelikli Sorunlar ve Parti Tabanlarındaki Oy Kaymaları: Isparta Örnek Olayı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 85-99, Isparta.
 • 5 Sitembölükbaşı, Ş., 2005. Seçimlerde Yaşanan Oy Değişkenlikleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, Kütahya.
 • 6 Sitembölükbaşı, Ş., 2004. 1995 ve 1999 Yıllarıyla Karşılaştırmalı Olarak 3 Kasım 2002 Seçimlerinde Siyasal Partilerin Sosyoekonomik Tabanları: Isparta Örnekolayı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 77-98, Isparta.
 • 7 Sitembölükbaşı, Ş., 2003. İletişim Teknolojisindeki Yenilikler ve Temsili Demokrasinin Geleceği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), Ankara.
 • 8 Sitembölükbaşı, Ş., 2001. Siyasal Meşruiyet Sorununun Kavramsal ve Görgül Boyutları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 389-406, Kütahya.
 • 9 Sitembölükbaşı, Ş., 2000. Demokratik Meşruiyetin Küresel Egemenliği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 141-162, Isparta.
 • 10 Sitembölükbaşı, Ş., 2000. Siyasal Kültür Paradigmaları ve Siyasal Değişim. Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan. Marmara Üniversitesi Yayınları, 600, 425-444, İstanbul.
 • 11 Sitembölükbaşı, Ş., 1999. Kültür Devrimi Yönüyle Atatürk Reformları. Türkiye Günlüğü, 56, 62-73, Ankara.
 • 12 Sitembölükbaşı, Ş., 1999. Kemalist Aydın ve Demokrasi. Türk Yurdu, 146, 5-17, Ankara.
 • 13 Sitembölükbaşı, Ş., 1997. Siyasal Kültürün Kavramlaştırılmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 249-266, Isparta.
 • 14 Sitembölükbaşı, Ş., 1993. Cumhuriyet Dönemi İslamcılık Düşüncesinin Genel Karakterleri. Türkiye Günlüğü, 22, 127-132, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., 2006. Orbay Rauf, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
 • 2 Sitembölükbaşı, Ş., 2006. Süleymancılık. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
 • 3 Sitembölükbaşı, Ş., 2006. Nursi, Said. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
 • 4 Sitembölükbaşı, Ş., 2006. Nurculuk. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
 • 5 Sitembölükbaşı, Ş., 2005. Menderes Adnan. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
 • 6 Sitembölükbaşı, Ş., 2000. İrtica. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 22, 458-458, İstanbul.
 • 7 Sitembölükbaşı, Ş., 2000. İleri Tevfik. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 22, 88, İstanbul.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., 2005. Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çözüm Olarak Müzakareci Demokrasi. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (10), 139-162, Antalya.
 • 2 Sitembölükbaşı, Ş., 2004. Isparta'da Seçmenlerin Parti Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: 1995, 1999 ve 2004 Genel Seçimleri Karşılaştırması. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(8), Antalya.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., (çev.) 1996. Parkinson Kanunu. C. Northcote Parkinson, Vadi Yayınları, 144s. Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., 2000. Siyasal Demokrasinin İdeal Şartları ve Türkiye. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi: Demokrasi Dosyası, Ankara, 19-20 Haziran 2000, 435-463.
 • 2 Sitembölükbaşı, Ş., 1998. Türkiye'de İslam ve Siyasal Sisteme Yönelik Olumsuz Tutumlar. İslam ve Demokrasi: Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, Nisan 1998, 267-284.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., Anglo-Turkish Relations 1926-1939. Victoria University of Manchester 1986.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sitembölükbaşı, Ş., Aspects of Islamic Revival in Turkey 1950-1960, Victoria University of Manchester 1991.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şerife Şeyda Zeynel, "Ilımlı ve Katı Siyasi Tutumların Temelindeki Sosyoekonomik Nedenler: Isparta İli Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.
 • 2 Büyükküpçü, Ahmet, "Sosyal Medyanın Toplumsal Hareketler Üzerindeki Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • 3 Şükürov, Osman, "Azerbeycan Halk Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Çöküşü 1918-1920", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • 4 Hüseynli, Mahir, "20. yy'da Azerbeycan'ın Bağımsızlığa Kavuşması Sürecinde Siyasal Parti Sisteminin Oluşumu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • 5 Terzi, Soner, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlk ve Orta Dereceli Okullarda Müdür Seçiminde Uyguladığı Yöntemlerin Mevzuata Göre Değerlendirilmesi 1990-2012", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • 6 Tekin, Nazlı, "Ev Kadınları ve Çalışan Kadınlar Arasında Siyasal Davranış Farklılıkları: Isparta Örnekolay Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • 7 Demirkan, Ceyda, "Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta'da Öğretmenler Üzerine Bİr Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • 8 Çal, Harun, "Bireylerin Ergenlik Döneminde Siyasal Katılım ve Siyasal Etkinliğinin Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • 9 Gümüş, Burak, "Eğitim Düzeyinin Seçmen Davranışındaki Rolü ve Antalya Örnekolayı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • 10 Eser, Bahadır, "Üniversitede Geçen Sürenin Öğrencilerin Siyasal Tutumlarına Etkisi: SDÜ Örnek Olayı". Süleyman Demiler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • 11 Göz, Ali Cem, "Cumhuriyetin Kurumsallaşması Sürecinde Muhalefet Olgusu 1920-1945", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • 12 Kiriş, Hakan Mehmet, "Kent ve Köy Ayırımının Seçmen Davranışının Şekillenmesine Etkisi: Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • 13 Öktem, Umut, "Gazete ve Televizyonun Bireylerin Siyasal Katılımına Etkisi: Burdur Örnekolay Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • 14 Özkan, Özen, "Yeni İletişim Teknolojilerinin Siyasal Hayatta Uygulanması ve Türkiye Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • 15 Ilgar, Yeliz, "Türkiye'de Siyasal Partilerin Merkeziyetçi Yapılanmasının Siyasal Demokrasi Üzerindeki Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
 • 16 Kozan, Murat, "Türkiye'nin Merkeziyetçi Yapısının Siyasal Demokrasi Üzerindeki Olumsuz Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • 17 Avşar, Nilüfer, "Seçmen Davranışının Sosyoekonomik Boyutları: Mesleğin Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
 • 18 Tuğra, Muhammed Yunus, "Afganistan'da Taliban Hareketinin Siyasal Yapılanması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • 19 Varol, Nilgün, "Türkiye'de Köy ve Kentlerde Siyasal Davranış Farklılıkları ve Nedenleri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 • 20 Ünlü, Eylem, "Yerel Yönetimlerde Karar Alma Mekanizmalarına Halkın Katılımı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 • 21 Taşçı, Hakan, "İkinci Dünya Savaşındaki Gelişmelerin Turancılık Davası Üzerine Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • 22 Kocabeyoğlu, Taylan, "Türk Personel Sistemi ve 1980 Sonrası Personel Rejimini Yeniden Yapılandırma Çabaları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • 23 Anılan, Hülya, "Türk Kamu Yönetiminde Siyasi Atamalar ve Yükselmelerden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
 • 24 Gezer, Çağatay, "Enformasyon Emperyalizmi ve Türkiye Üzerine Kuramsal Bir Deneme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
 • 25 Altan, Yakup, "Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Dönemi Reform Çabaları ve Osmanlı Kamu Yönetimi Teşkilatı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
 • 26 Uslu, Ahmet Asım, "Türkiye'de Uygulanan Seçim Sistemleri ve Siyasi Bunalım Üzerine Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • 27 Özdengül, Ali İhsan, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde Siyasal İktidarın Evrimi ve Meşruluk Sorunu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • 28 Ecemiş, Uğurcan, "Olağanüstü Hal Yönetiminde Güvenlik Güçlerinin Halkla İlişkilerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri: Bingöl İlinde Örnekolay Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • 29 Şeyran, Cengiz, "Türkiye'de İl Özel İdareleri'nin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
 • 30 Altıntabak, Ömer Faruk, "Isparta Kentinde Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Şeyhmuz Demir, "Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
 • 2 Mutlu Sesli, "İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de Laiklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • 3 Mücahit Avcı, "İç ve Dış Faktörler Açısından Türkiye'de 1960 ve 1980 Askeri Müdahaleleri Sonrası Demokrasiye Geçiş Süreçlerinin Analizi" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • 4 Ertugay, Fatih, "Türk Siyasal Düşüncesinde Devlet Algısı Kemalizm, Milliyetçilik, İslamcılık ve Sosyalizm", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • 5 Çağlar, Nedret, "2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Antalya ve Isparta Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • 6 Eser, Hamza Bahadır, "Dinin Siyasal Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Antalya Örnek Olay Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
 • 7 Kiriş, Hakan, "Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Kutuplaşma ve Dinamikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • 8 Şeyhanlıoğlu, Hüseyin, "Demokrat Parti ve Siyasal Muhafazakarlık", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Türkiye'de İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından onaylanan proje, Isparta, 2007.
 • 2 Türkiye'de Siyasal Kültür ve Demokrasi, Türk Demokrasi Vakfı-Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Demokrasi ve İnsan Hakları'nın Kitleselleştirilmesi Projesi, Projenin Isparta İli Yöneticisi, 19-20 Haziran 1999.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılan IV. Lisansüstü Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kongresi Organizatörü (11 Kasım 2006)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 İngiltere'de doktora yapmak için dört yıllık burs. 1986
 • 2 İngiltere'de yüksek lisans için iki yıllık burs. 1984
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nda verilen "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Oluşumunu Sağlayan Tarihi Süreçte Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Cumhuriyetin Temel Nitelikleri" konulu konferans 29.01.2004.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde verilen "Elektronik Demokrasi" konulu konferans 17.03.2004. Isparta.
 • 3 Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nda verilen "Geleneksel ve Modern Toplumda Devlet" konulu konferans 23.06.2003.
 • 4 Burdur Valiliği Çeltikçi Kaymakamlığı'nca düzenlenen "Sağlıklı Bir Demokrasi İçin Sağlıklı Bir İletişim" konulu konferans. 30.10.2002
 • 5 Bucak Kaymakamlığı'nca düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Siyaset ve Ekonomi" panelinde panelist. 17.05.1999.
 • 6 SDÜ Yalvaç Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği 700. Yılında Osmanlı Devleti'ne Bakış Paneli'nde panelist olarak "Osmalı'dan Günümüze Kültür Değişmeleri" konulu konuşma. 04.05.1999.
 • 7 Ağlasun Kaymakamlığının SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'yle işbirliği kapsamında düzenlediği "Laiklik İlkesine Göre Din ve Vicdan Hürriyeti", kamu görevlilerine hizmet içi eğitim kursu, 02.10.1998.
 • 8 Çeltikçi Kaymakamlığı'nın SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'yle işbirliği kapsamında düzenlediği "Laiklik İlkesine Göre Din ve Vicdan Hürriyeti", kamu görevlilerine hizmet içi eğitim kursu, 02.10.1998.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faküllesi Yayın Komisyonu Üyesi, c.9, no.1, 2004.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faküllesi Yayın Komisyonu Üyesi, c.5, no.1 ve 2, 2000.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faküllesi Yayın Komisyonu Üyesi, c.6, no.1 ve 2, 2001.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faküllesi Yayın Komisyonu Üyesi, c.7, no.1 ve 2, 2002.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faküllesi Yayın Komisyonu Üyesi, c.8, no.1, 2003.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde hakemlik c.7, no.1, 2002.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde hakemlik c.7, no.2, 2002.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde hakemlik c.8, no.1, 2003.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 2012-2015
 • 2 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Müdürü 2011-2012.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanlığı 2011-2014
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanlığı 2008-2011
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı Haziran 2000-Haziran 2003
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı Kasım 1994-Ekim 2003
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 1994-1997.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı 2000-2007.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çevre ve Kentleşme Anabilim Dalı Başkanlığı 1996-2000.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi 2011-2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Koordinarörlüğü Kurulu Üyesi
 • 4 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maddi Hata Komisyonu Başkanı 2000-2003
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane Komisyonu üyesi 1997-2000
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ İİBF Koruma Geliştirme ve Kalkındırma Derneği'nin Başkanlığı 2002-2003
 • 2 SDÜ İİBF Koruma Geliştirme ve Kalkındırma Derneği'nin Başkan Yardımcılığı 1994-2002
VERDİĞİ DERSLER
Bürokrasi Demokrasi Modernleşme
Anayasa Hukuku
Birey ve Toplum
Bürokrasi Demokrasi Modernleşme
Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatı
Çağdaş Siyasal Düşünceler
Demokrasi Kuramları
İç Politika
Mesleki Vizyon I
Mesleki Vizyon II
Siyasal Partiler Kamuoyu ve Baskı Grupları
SİYASET PSİKOLOJİSİ
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Psikolojisi
Siyaset Sosyolojisi
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Sosyal Psikoloji
Türk Anayasa Hukuku
Türk Siyasi Hayatı
Türkiye'de Siyaset ve Siyasal Katılım
Türkiye''de Siyaset ve Siyasal Katılım
Türkiyede Toplum ve Siyaset
Türkiye'de Toplum ve Siyaset
 
Bu İçeriği Paylaş!